Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání"— Transkript prezentace:

1 Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání
KLÍČOVÁ AKTIVITA 02 Podpora profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti podpory polytechnického vzdělávání Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání

2 Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání
Východisko absence hlubšího cíleného sekundárního a terciálního přípravného vzdělávání pedagogů MŠ v oblasti technické výchovy. Hlavní cíle podpora a rozšíření dalšího vzdělávání učitelů MŠ v dané oblasti; posílení kompetencí pedagogických pracovníků MŠ v oblasti technické výchovy; přiblížení techniky, zpřístupnění obsahu i metod. Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání

3 Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání
Dílčí cíle a témata podpora a zvyšování technické gramotnosti a rozvíjení technického myšlení dítěte; role a význam psychomotorických aktivit pro rozvoj osobnosti dítěte; environmentální aspekty polytechnického vzdělávání, vztah techniky a životního prostředí; moderní metody a formy výuky podporující rozvoj tvořivého myšlení především v technické oblasti; prezentace a přímá práce s moderními materiály použitelnými ve výuce v mateřských školách; moderní nebo méně obvyklé techniky a technologie práce. Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání

4 Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání
Vzdělávací kurzy Psychomotorické aktivity pro rozvoj osobnosti dítěte v MŠ Metody a formy aktivizující tvořivou stránku osobnosti žáků MŠ Environmentální rozměr polytechnicky orientovaného vzdělávání v MŠ Moderní materiály a nové techniky v polytechnickém vzdělávání v MŠ Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání

5 Psychomotorické aktivity pro rozvoj osobnosti dítěte v MŠ
Mgr. Tereza Louková, Ph.D. KPS PF UJEP Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání

6 Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání
Anotace Cílem kurzu je seznámit účastníky s psychomotorikou coby pohybovou výchovou, jejímž cílem je prožitek z pohybu. Psychomotorika rozvíjí osobnost dítěte po stránce pohybové, psychické i sociální, podporuje rozvoj jemné i hrubé motoriky, čímž navazuje na polytechnickou výchovu, rozvíjí představivost, kreativitu a přirozený projev dítěte. Účastníci budou prakticky seznámeni s konkrétními psychomotorickými hrami a cvičeními, které využívají různé netradiční i běžně dostupné pomůcky (jogurtové kelímky, víčka od PET lahví, nafukovací balónky, noviny, apod.). Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání

7 Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání
Obsah Úvod – krátké seznámení s účastníky. Stručné seznámení s teorií a historií, návaznost na polytechnickou výchovu. Praktické ukázky psychomotorických her a cvičení s využitím jogurtových kelímků, víček od PET lahví, novin, padáku, nafukovacích balónků (účastníci budou aktivně zapojeni). Závěrečné zhodnocení. Zakončení prohloubení kompetencí vedení psychomotorických her a cvičení, návrh nových psychomotorických her, využití netradičních běžně dostupných pomůcek (noviny, kelímky, PET lahve, apod.), získání inspirace při vytváření nových pohybových aktivit v MŠ a modifikaci stávajících. prohloubení kompetencí v rozvoji jemné motoriky dítěte, což zvyšuje jeho schopnost a motivaci využívat stavebnice, stříhat papír, kreativně se rozvíjet. Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání

8 Metody a formy aktivizující tvořivou stránku osobnosti žáků MŠ
Mgr. Jan Janovec, Ph.D. Mgr. Roman Kroufek Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání

9 Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání
Anotace Vzdělávací kurz je zaměřen především na projektové a BOV činnosti v MŠ s ohledem na rozvíjení kompetencí žáků v oblasti polytechnické výchovy. Cíle Student bude schopen vysvětlit teoretická východiska projektového a BOV vyučování. Student bude schopen vytvořit, vést a zhodnotit projektové a BOV činnosti v MŠ. Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání

10 Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání
Obsah Teoretická východiska – pragmatické a konstruktivistické pojetí vzdělávání. Projektová metoda – „Udělám to sám“. Badatelsky orientované činnosti – „Přijdu na to sám“. Výstupy, požadavky Účastník navrhne projekt a badatelsky orientovanou činnost pro žáky MŠ zaměřenou na činnosti polytechnické výchovy. Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání

11 Environmentální rozměr polytechnicky orientovaného vzdělávání v MŠ
Mgr. Roman Kroufek

12 Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání
Anotace Kurz seznamuje účastníky se současným pojetím environmentální výchovy v prostředí mateřské školy. Zaměřuje se na potřebnou symbiózu environmentálního a technického vzdělávání a na konkrétních příkladech dokládá výhodu směřování k tomuto zdánlivě nesourodému splynutí. Cíle Cílem kurzu je zvýšit vědomosti a s nimi svázané kompetence účastníků v oblasti environmentální výchovy. A to včetně praktických postupů realizace environmentálně citlivé polytechnické výchovy. Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání

13 Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání
Obsah Úvodní seznámení s účastníky. Moderní environmentální výchova v mateřské škole. Environmentální aspekt polytechnického vzdělávání v MŠ. Příklady dobré praxe, práce na konkrétních výstupech účastníků. Evaluace účastnických prací. Výstupy, požadavky Hmatatelným výstupem kurzu bude pro účastníky konkrétní návrh realizace environmentálně odpovědného polytechnického vzdělávání. A to ve formě návrhu projektu / integrovaného celku. Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání

14 Moderní materiály a nové techniky v polytechnickém vzdělávání v MŠ
Mgr. Jan Janovec, Ph.D. Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání

15 Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání
Anotace Vzdělávací kurz je zaměřen na méně obvyklé a nové technické činnosti v MŠ, jak z hlediska užitých materiálů, tak z hlediska technik a technologií. Cíle Student bude znát základní technologické postupy vyučovaných moderních technik a technologií. Student bude schopen navrhnout technické činnosti dětí v MŠ s využitím moderních postupů. Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání

16 Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání
Obsah Základní druhy materiálů a technologií – „Co je a co není nové?“ Vytlačovací kovová fólie. Dřevěné dýhy. Hladké (odporové) řezání polystyrenu. Moosgummi. Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání

17 Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání
Modelovací hmota Fimo. Technologie lisování. Technologie formování. Technologie lití. Výstupy, požadavky Účastník bude schopen zhotovit výrobky dle předepsaných i vlastních postupů. Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání


Stáhnout ppt "Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání"

Podobné prezentace


Reklamy Google