Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ"— Transkript prezentace:

1 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Inovace ŠVP, podpora klíčových kompetencí u žáků (s důrazem na ICT a cizí jazyk) a užití nových vyučovacích metod, organizačních forem, výukových činností na ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

2 Název realizovaného operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název programu podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

3 Základní informace o projektu
Doba realizace: od do Realizátor: ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín (všichni pedagogové a všichni žáci školy) Přidělená dotace: ,40 Kč

4 Cíle projektu: prvotní informace
posilování ICT a jazyk. gramotnosti, praktické využití ICT u žáků i učitelů inovace ŠVP zavádění vyuč. metod, organizačních forem a výuk. činností posilování kompetencí žáků prostřednictvím nových volnočasových aktivit

5 Cíl 1: posilování ICT a jazyk. gramotnosti (i nad rámec vyučování)
Cíl naplníme prostřednictvím: - nových vyučovacích metod a organizačních forem (projekty, projektové dny, ročníkové práce) - nových výukových činností a volnočasových aktivit, např. modernizace jazykové učebny (PC), interaktivní tabule (2x), modernizace stávající knihovny (přebudována na Infocentrum), e-learning - vzdělávání pedagogů: oblast jazyková a ICT (kurzy, školení)

6 Cíl 2: inovace ŠVP Dosažení cíle prostřednictvím: - lepší propracovanosti mezipředmětových vazeb i praktických aktivit žáků; jako ročníkové práce žáků či další projektové dny

7 - podpory rozvoje komunikačních a prezentačních dovedností žáků
Cíl 3: zavádění vyuč. metod, organizačních forem a výukových činností, které rozvíjí klíčové kompetence žáků v přímém vyučovacím procesu Dosažení cíle prostřednictvím: - podpory rozvoje komunikačních a prezentačních dovedností žáků - týmové spolupráce - rozvoje osobnosti žáka: např. schopnosti formulace vlastního názoru, schopnosti rozhodování, včetně rozvoje schopnosti analýzy a užití informací - tvorby a inovace učebních pomůcek a atraktivnějších hodin (např. prostřednictvím interaktivní tabule) pro žáky: za účelem rozvoje klíčových kompetencí, realizace průřezových témat

8 Dosažení cíle prostřednictvím:
Cíl 4: Praktická podpora klíčových kompetencí žáků v nových volnočasových aktivitách školy Dosažení cíle prostřednictvím: Podpory ICT gramotnosti u žáků 2. stupně (2 hodiny týdně) Počítačů pro žáky 1. stupně (určeno zejména pro 4. a 5. třídu; 1 hodinu týdně) Environmentálního vzdělávání (určeno pro žáky 1. stupně a 6.třídy; 1 hodinu týdně) Jazyk…?

9 Časový harmonogram Leden 2010 – oficiální zahájení realizace projektu
Leden 2010 – zveřejněno a vyhlášeno výběrové řízení na nákup PC, tabulí,…. (vytvořena komise odborníků, oslovení nejméně 3 dodavatelů, zveřejnění na webu školy, stránkách MŠMT, stránkách Jihomoravského kraje…) - podepsání smluv Únor ukončení a vyhodnocení výběrového řízení - možnost prvních školení (jazykové, ICT, k inovaci ŠVP a podpoře nových metod) Březen / duben 2010 – nákup didaktické techniky, instalace - první PC školení

10 Květen 2010 - funguje nová jazyková učebna
Červen cílené hospitace vedení školy na používání interaktivní tabule ve výuce a nových metod, programů v jazykové učebně Srpen školení pedagogů, schválení upraveného ŠVP radou školy, příprava k otevření nového Infocentra - knihovny

11 Září 2010 - jazykové dny ve škole - přidělení témat ročníkových prací žákům 9. ročníku - rozjezd nových volnočasových aktivit Podpora ICT gramotnosti u žáků 2. stupně Počítače pro žáky 1. stupně; Environmentální vzdělávání Jazykové vzdělávání - rozjezd Informačního centra - knihovny

12 Říjen 2010 - školení pedagogů - ICT
Listopad přidělení témat ročníkových prací žákům 8. ročníku Prosinec 2010 - první konference – naplánována na prosinec 2010 (konference pro rodiče a přátelé školy) – první veřejné obhajoby ročníkových prací žáků 9. ročníku - přidělení ročníkových témat žákům 7. ročníku Únor obhajoba ročníkových prací žáků 8. ročníku Březen přidělení témat ročníkových prací pro žáky 6. a 5. ročníku

13 Duben 2011- obhajoba ročníkových prací 7.ročníku
Květen / červen obhajoba ročníkových prací 6. a 5. ročníku Červen ….. Srpen školení učitelů – ICT Září pokračování volnočasových aktivit (stejná časová dotace jako v předchozím školním roce) - přidělení témat ročníkových prací žákům 9. ročníku - jazykové dny

14 Listopad 2011 - přidělení témat ročníkových prací žákům 8. ročníku
Prosinec konference – naplánována na prosinec 2011 (konference pro rodiče a přátelé školy) - veřejné obhajoby ročníkových prací žáků 9. ročníku - přidělení ročníkových témat žákům 7. ročníku Únor obhajoba ročníkových prací žáků 8. ročníku Březen přidělení témat ročníkových prací pro žáky 6. a 5. ročníku Duben obhajoba ročníkových prací 7.ročníku

15 Duben konference pro rodiče a přátelé školy, zde bude zhodnocen projekt, budou zde prezentovány úspěšné projektové dny školy a nejúspěšnější ročníkové práce žáků Květen / červen obhajoba ročníkových prací 6. a 5. ročníku Červen 2012 – ukončení realizace projektu

16 Co projekt přinese pedagogům ?
Možnost realizace (nové metody, formy práce, využití nové didaktické techniky, nové možnosti) Možnost zvyšování vlastních kompetencí ( ICT, jazykové, jiné) Zviditelnění školy (možnost přílivu nových žáků), obce a regionu Zlepšení kvality výukového prostředí Stmelení kolektivu

17 Co projekt přinese žákům?
Možnost vlastní realizace Zvyšování vlastních kompetencí (nenásilně, zajímavými formami, s důrazem na AJ a počítačovou gramotnost) Možnost spolupráce (učitel – žák - rodič, škola – město - kraj) Seznámení se s novými možnostmi využití interaktivní tabule a PC při výuce jazyků a dalších předmětů


Stáhnout ppt "INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google