Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Interaktivní testy v matematice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Interaktivní testy v matematice"— Transkript prezentace:

1 Interaktivní testy v matematice
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova17 Interaktivní testy v matematice

2 Řešitelský tým projektu:
Mgr. Jitka Lebišová Mgr. Jaromíra Hřebíčková Mgr. Renata Vahalová Mgr. Darja Tesařová Mgr. Jitka Varhánková Mgr. Anna Sládková, ekonom projektu Zdeněk Doležel, ICT metodik

3 Anotace projektu: Projekt je určen ke zvýšení kvality výuky matematiky a počítačové gramotnosti žáků na II. stupni základní školy. K jednotlivým tematickým celkům v 6. a 7. ročníku jsme připravili soubor interaktivních testů, které respektují individuální schopnosti žáků. Pro řešení testů z Geometrie jsme využili program Cabri Geometrie II Plus. Součástí projektu bylo vybudování počítačové učebny v informačním centru školy, což zlepšilo podmínky pro využití počítačů v dalších vyučovacích předmětech.

4 Cíl projektu a jeho zdůvodnění:
Cílem projektu je zvýšení kvality výuky matematiky a počítačové gramotnosti žáků. K jednotlivým tematickým celkům v 6. a 7. ročníku jsme připravili soubor interaktivních testů, které respektují individuální schopnosti žáků. Tím bychom chtěli u žáků dosáhnout lepší motivace k učení a zvýšit efektivitu vzdělávání. Domníváme se, že tento způsob výuky, tj. využívání interaktivních testů, přispěje k vytvoření lepších podmínek pro rozvoj klíčových kompetencí v rámci školního vzdělávacího programu.

5 Definice ukazatelů dosažení cílového stavu:
Výchozí stav: Možnost využití počítačové učebny a výukových programů, které škola vlastnila, bylo limitováno počtem pracovních míst v učebně. Většina programů byla využitelná zejména k procvičování učiva za předpokladu, že nešlo o početnou třídu. Tím docházelo k situacím, že třídy II. stupně, ve kterých bylo více než 18 žáků, měly omezené možnosti v učebně pracovat. Ve stávajícím programovém vybavení jsme postrádali právě soubory testových úloh.

6 Cílový stav: Zpracovaný soubor testů pro žáky 6. a 7. ročníku umožní rozšířit formy hodnocení žáků a současně přispěje ke zdokonalení žáků při práci s počítačem i ke zlepšení motivace žáků k průběžnému vzdělávání. Podmínkou dosažení cílového stavu bylo také dovybavení učebny – informačního centra, dalšími počítači včetně dataprojektoru. Jako nezbytný se jevil nákup programu Cabri Geometrie II Plus, který je využíván v testech z geometrie. Součástí cílového stavu je také instruktáž učitelů a následné využívání testů všemi žáky příslušného ročníku bez ohledu na počet žáků ve třídě.

7 Rámcový časový harmonogram projektu:
květen – červen 2006 konkretizace úkolů jednotlivých členů realizačního týmu zahájení prací na testech z aritmetiky výběr a zakoupení HW a SW nezbytného pro splnění cílů projektu

8 červenec – září 2006 dokončení testů z aritmetiky zahájení prací na testech z geometrie instalace HW a SW v nové počítačové učebně seznámení se s programem Cabri Geometrie II Plus říjen – listopad 2006 dokončení testů z geometrie průběžné ověřování testů v praxi prosinec 2006 vyhodnocení výsledků projektu pokračování v ověřování testů v praxi evaluace s partnerskou školou

9 Hodnocení projektu: K jednotlivým tematickým celkům v 6. a 7. ročníku jsme připravili soubor interaktivních testů zahrnující slovní úlohy z praxe využívající mezipředmětové vztahy, testy s výběrem možností, pamětné počítání, odhady a převody jednotek. Abychom respektovali individuální schopnosti každého žáka, mají testy tři stupně obtížnosti. Testy se týkají těchto tematických celků: desetinná čísla, racionální čísla, dělitelnost přirozených čísel, přímá a nepřímá úměrnost, procenta a úroky, úhel a jeho velikost, trojúhelník, čtyřúhelník.

10 Zpracovaný soubor testů umožňuje rozšířit formy hodnocení žáků, přispívá ke zdokonalení žáků při práci s počítačem i ke zlepšení motivace žáků k průběžnému vzdělávání, čímž zvyšuje efektivitu vzdělávání a napomáhá k vytvoření lepších podmínek pro rozvoj klíčových kompetencí v rámci školního vzdělávacího programu. Celý soubor testů je zpracován na CD tak, že je použitelný libovolně v rámci naší školy, ověřovací školy a dále školami v regionu.

11 Podmínkou dosažení cílového stavu bylo také dovybavení učebny – informačního centra, 12 počítači včetně dataprojektoru. Jako nezbytný se jevil nákup programu Cabri Geometrie II Plus, který je využíván v testech z geometrie. V rámci projektu proběhla také instruktáž učitelů matematiky k programu Cabri Geometrie II Plus. V současné době jsou testy využívány všemi žáky šestého a sedmého ročníku naší školy.

12 Ukázky testů: Zaokrouhlování desetinných čísel – obtížnost A
Jednotky objemu – obtížnostA Znaky dělitelnosti – obtížnost B Úhly v trojúhelníku – obtížnost C Obvody, obsahy – obtížnost B


Stáhnout ppt "Interaktivní testy v matematice"

Podobné prezentace


Reklamy Google