Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cílené rozvíjení čtenářské gramotnosti ve výuce na 2. stupni ZŠ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cílené rozvíjení čtenářské gramotnosti ve výuce na 2. stupni ZŠ"— Transkript prezentace:

1 Cílené rozvíjení čtenářské gramotnosti ve výuce na 2. stupni ZŠ
CZ / /3100 Cílené rozvíjení čtenářské gramotnosti ve výuce na 2. stupni ZŠ Projekt JPD 3 Veletrh dětské knihy v Liberci,

2 1. Cíle projektu Dětské čtenářství
CZ / /3100 Obsah prezentace 1. Cíle projektu Dětské čtenářství 2. Souhrnné informace o projektu Dětské čtenářství 3. Klíčové aktivity realizace projektu Dětské čtenářství

3 Cíle projektu Dětské čtenářství
CZ / /3100 Cíle projektu Dětské čtenářství Posílení role školy v ovlivňování čtenářských dovedností dítěte Projekce výzkumného projektu do praxe Konkrétně: Pedagožky ZŠ Cílené používání metod aktivního učení využívajících čtenářství ve výuce Vzdělávání pedagožek Prohloubení evaluačních postupů v návaznosti na hodnocení klíčových kompetencí žáků Žáci ZŠ Rozvoj klíčových kompetencí Hlubší zapojení čtenářství do formální výuky především ČJ Posílení práce s knihou Využití zkušeností souvisejících s projektech při tvorbě ŠVP Zlepšení materiálního zázemí ZŠ

4 Souhrnné informace o projektu
CZ / /3100 Souhrnné informace o projektu Dětské čtenářství Cílové skupiny: ZŠ a jejich vybrané pedagožky, žáci a žákyně 6. a 7. ročníků (zapojeno 11 pedagožek, cca 280 dětí, 4 ZŠ) Realizační tým: První jazyková základní škola v Praze 4 ZŠ Brána jazyků, Praha 1 ZŠ nám. Curieových, Praha 1 ZŠ praktická Josefská, Praha 1 GAC spol. s r. o., 2 externí metodičky Období realizace: srpen 2006 – prosinec 2007 Objem prostředků: Kč ,- Projekt je financován z ESF (JPD 3), rozpočtu hlavního města Prahy a státního rozpočtu ČR. Web projektu: (na stránce níže)

5 Klíčové aktivity projektu Dětské čtenářství
CZ / /3100 Klíčové aktivity projektu Dětské čtenářství Management Rozvíjení metod aktivního učení podporujícího čtenářskou gramotnost Aplikace metod aktivního učení zaměřeného na rozvoj čtenářské gramotnosti Využití zkušeností při tvorbě ŠVP Měření dopadů aplikovaných metod na prohloubení čtenářských návyků a zlepšení vzdělávacích výsledků Vytvoření metodiky čerpající z vyhodnocení aktivit, šíření výstupů

6 Rozvíjení metod aktivního učení
CZ / /3100 Rozvíjení metod aktivního učení Dvě hlavní složky aktivity: 1. Úvodní víkendový seminář: hodnocení a tvorba eval. kritérií (lektorka Kritického myšlení o. s.) 2. Průběžné pracovní dílny (cca jednou za 2 měsíce): alternativní metody výuky (metodičky projektu), metodická podpora pedagožek při práci v projektu, tématické zaměření – děti se speciálními vzdělávacími potřebami, hodnocení žáků (externí lektoři) Hlavním cílem je podpora pedagožek při aplikaci metod aktivního učení zaměřeného na rozvoj čtenářské gramotnosti.

7 Aplikace metod aktivního učení
CZ / /3100 Aplikace metod aktivního učení Práce ve výuce Povinné aktivity: Práce s doporučenými literárními díly Hitparáda knih Top 10 Naše prvotiny na webu Projektový den Fakultativní aktivity (každá ZŠ 3): Natočení literárního pořadu Dramatizace četby Mimopražská literární exkurze Literární nocování ve škole Výroba literárních plakátů Milý Ježíšku! Třídní knihovnička

8 Využití zkušeností z projektu
CZ / /3100 Využití zkušeností z projektu při tvorbě ŠVP 1. Průběžné informování o běhu projektu v každé ZŠ (4 za běh projektu) 2. Dílny k ŠVP v jednotlivých školách (příprava ve spolupráci s interní metodičkou dle individuálních potřeb škol, 2 za běh projektu)

9 Měření dopadů aplikovaných metod
CZ / /3100 Měření dopadů aplikovaných metod Projekt si klade za cíl nejen pilotně otestovat alternativní metody výuky, ale i ověřit jejich skutečný dopad na chování a výsledky dětí. 3 způsoby sledování dopadů: 1. Testování znalostí a dovedností dětí standardizovaným testem (říjen 2006, květen 2007, následné srovnání) 2. Sociologické šetření (listopad 2006, červen 2007, následné srovnání, srovnání s daty z celorepublikového šetření „Jak čtou české děti?“ z roku 2003 společnosti GAC) 3. Hodnocení výsledků dětí ze stran pedagožek (průběžná práce s evaluačními archy, vyhodnocení dopadu projektu na výuku a výsledky žáků po ukončení školního roku) Klíčová složka hodnocení dopadů v případě dětí ze ZŠ praktické vyhodnocení dopadů - jeden ze vstupů pro zpracování závěrečné metodiky

10 Vytvoření metodiky, šíření výstupů
CZ / /3100 Vytvoření metodiky, šíření výstupů 1. Tvorba odborně zaměřené metodiky (cíle projektu a jejich naplnění, zhodnocení dopadů aktivit, popis osvědčených aktivit, zkušenosti z realizace projektu, inspirace, výsledky měření) 2. Distribuce metodiky (knihovny, ZŠ, Kritické myšlení o. s., školské odbory apod.) 3. Semináře pro studenty relevantních oborů pražských VŠ (prezentace průběhu projektu a jeho výstupů, inspirace) 4. Závěrečná konference pro pedagogickou veřejnost v Praze (prosinec 2007, prezentace průběhu projektu a jeho výstupů, šíření metodiky, k dispozici výstupy z projektu – evaluační archy, sborníky, plakáty atd.)

11 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Cílené rozvíjení čtenářské gramotnosti ve výuce na 2. stupni ZŠ"

Podobné prezentace


Reklamy Google