Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ"— Transkript prezentace:

1 NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

2 Aktivity NIDV k problematice čtenářské gramotnosti
Mgr. Helena Plitzová 26. května 2011 2

3 Příklady analyzovaných dokumentů ke čtenářské gramotnosti:
Analýzy mezinárodních i národních strategických dokumentů pro tvorbu DVPP Příklady analyzovaných dokumentů ke čtenářské gramotnosti: Inspekční hodnocení ŠVP za období Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2009/2010 Tématická zpráva ČŠI „Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání“ TIMSS PISA 2009 McKinsey & Company - Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Závěry ze zpráv implementovány do programové nabídky v oblasti předčtenářské a čtenářské gramotnosti 3

4 Zapojení NIDV v připravovaných IPn OP VK s důrazem na čtenářskou gramotnost
Podpora pedagogů mateřských škol a rozvoj gramotností dětí v předškolním vzdělávání Cíl: motivovat pedagogy k rozvoji předčtenářské a předmatematické gramotnosti s přihlédnutím na vývojová období dětí Výstupy: příručky pro gramotnosti vč. video ukázek pedagogické práce s dětmi + standard vzdělávacího programu pro řečové preventisty Gramotnosti Cíl: zkvalitnit čtenářskou, matematickou a finanční gramotnost žáků v ZŠ a nižších ročnících víceletých gymnázií prostřednictvím rozvoje profesních kompetencí učitelů; ověřit systém metodické podpory pedagogů. 4

5 Celostátní vzdělávací programy NIDV ke čtenářské gramotnosti
Škola čtenářských dovedností 22. – , KP Jihlava náměty, metodika a inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti pro pedagogy bez rozdílu aprobace interaktivní pobytový kurz členěný do 5 dílen: Tvořivé psaní Co si počít se čtením Otázky a odpovědi Co ukrývá text Zdánlivé drobnosti čtenářských dovedností Celostátní konference ke čtenářské gramotnosti , KP Brno – Moravská zemská knihovna Management programy, které napomáhají transformacím škol na učící se organizace Rozvoj nových kompetencí ředitelů, institut školské rady, otázky konkrétního způsobu financování a hospodaření škol Změny v legislativě, které souvisí s právními aspekty řízení školy Oblasti managementu se dále týkaly některé rozvojové programy a národní projekt Úspěšný ředitel Novinkou v této oblasti je vzdělávání formou e-learningu, které probíhalo kombinací distanční a prezenční formy Programy realizovány buď celostátně, nebo na objednávku dle aktuálních potřeb ředitelů z praxe Rámcové vzdělávací programy Tvorba, rozvoj a podpora ŠVP Vzdělávací programy probíhaly v součinnosti s projektem Koordinátor, formou rozšiřujících a nadstavbových programů pro samotné koordinátory, ale nejen pro ně Cílem bylo rozšířit učitelům jejich pedagogickou i oborovou odbornost, sociální kompetence, schopnost lépe komunikovat, být kreativní a používat nové metody práce Cizí jazyky Další vládní priority – prevence sociálně patologických jevů (agrese, šikana, týrání, drogy…) - Programy výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu - Multikulturní výchova, prevence rasismu - Ochrana člověka za mimořádných událostí - Ochrana před projevy extremismu a terorismem - Program k dopravní výchově ve spolupráci s ministerstvem dopravy a policií Kariérní systém - Studium ke splnění kvalifikačních a dalších kvalifikačních předpokladů 5

6 Vybrané vzdělávací programy NIDV ke čtenářské gramotnosti
Genetická metoda čtení a psaní Možnosti k rozvíjení informační a čtenářské gramotnosti ve výuce Čtením a psaním ke kritickému myšlení Školní knihovna v informačním světě Internetu 21. století Rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí se SVP Rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí se SVP II – praktický nácvik prvotního čtení Mediální výchova Management programy, které napomáhají transformacím škol na učící se organizace Rozvoj nových kompetencí ředitelů, institut školské rady, otázky konkrétního způsobu financování a hospodaření škol Změny v legislativě, které souvisí s právními aspekty řízení školy Oblasti managementu se dále týkaly některé rozvojové programy a národní projekt Úspěšný ředitel Novinkou v této oblasti je vzdělávání formou e-learningu, které probíhalo kombinací distanční a prezenční formy Programy realizovány buď celostátně, nebo na objednávku dle aktuálních potřeb ředitelů z praxe Rámcové vzdělávací programy Tvorba, rozvoj a podpora ŠVP Vzdělávací programy probíhaly v součinnosti s projektem Koordinátor, formou rozšiřujících a nadstavbových programů pro samotné koordinátory, ale nejen pro ně Cílem bylo rozšířit učitelům jejich pedagogickou i oborovou odbornost, sociální kompetence, schopnost lépe komunikovat, být kreativní a používat nové metody práce Cizí jazyky Další vládní priority – prevence sociálně patologických jevů (agrese, šikana, týrání, drogy…) - Programy výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu - Multikulturní výchova, prevence rasismu - Ochrana člověka za mimořádných událostí - Ochrana před projevy extremismu a terorismem - Program k dopravní výchově ve spolupráci s ministerstvem dopravy a policií Kariérní systém - Studium ke splnění kvalifikačních a dalších kvalifikačních předpokladů 6

7 Děkuji za pozornost. Národní institut pro další vzdělávání
Mgr. Helena Plitzová Národní institut pro další vzdělávání tel.: web: 7


Stáhnout ppt "NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google