Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KURZY PRO VYSOKOŠKOLSKÉ PEDAGOGY doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KURZY PRO VYSOKOŠKOLSKÉ PEDAGOGY doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc"— Transkript prezentace:

1 KURZY PRO VYSOKOŠKOLSKÉ PEDAGOGY doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc
KURZY PRO VYSOKOŠKOLSKÉ PEDAGOGY doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ, Vysoká škola ekonomická v Praze

2 Obsah a struktura prezentace:
KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ (TQM) KRITICKÁ MÍSTA VÝUKY NA VYSOKÉ ŠKOLE charakteristika kurzu PEDAGOGICKÁ PŘÍPRAVA ZAČÍNAJÍCÍCH UČITELŮ A DOKTORANDŮ NA VŠE V PRAZE – cílová skupina, – cíle kurzu – moduly – zkušenosti

3 KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM)
KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY orientace na studenty důraz na procesy – ve výuce vhodné formy a metody – aktivizace studentů – komunikace nepřetržité zlepšování (evaluační mechanismy) příznivé klima ve výuce

4 KRITICKÁ MÍSTA VÝUKY NA VYSOKÉ ŠKOLE (1)
PŘEDNÁŠKA úroveň přípravy pedagoga na přednášku poskytnutí prezentace studentům ano/ne ( ? ) před/po přednášce absence práce s cílem předimenzovanost obsahové stránky (nadmíra informací) obsahová prázdnost, povrchnost přednášky neuspořádanost, nekonzistentní struktura přednášky příliš rychlý tok expozice (proklikávání prezentace) podmínky pro pořízení poznámek studenty

5 KRITICKÁ MÍSTA VÝUKY NA VYSOKÉ ŠKOLE (2)
PŘEDNÁŠKA monotónní projev učitele podcenění komunikace, není prostor pro diskusi, dotazy nebo zpětnou vazbu nevyužívání didaktické techniky, pouze ústní projev nedodržení časů přednášky SEMINÁŘE A CVIČENÍ návaznost na přednášky činnostní charakter výuky (samostatná práce studentů) integrace učiva (interdisciplinární vazby, teorie – praxe) rozvoj měkkých dovedností studentů

6 Faktory úrovně vystupování učitele
verbální projev učitele kultivovaný jazykový projev odborně přesné, exaktní vyjadřování nikoliv na úkor srozumitelnosti systematický projev – odkazy na dříve uvedené, vztahy v učivu, logické návaznosti řečnické otázky, komunikace (prostor pro dotazy a názory z auditoria) nonverbální projev přiměřená gestikulace, mimika, kinezika a proxemika podtrhující projev, ale neodvádějící pozornost

7 CHARAKTERISTIKA KURZU Pedagogická příprava začínajících učitelů a doktorandů na VŠE v Praze
Cíl: rozvoj pedagogických, rétorických, prezentačních a komunikačních dovedností Cílová skupina: doktorandi + mladí pedagogičtí pracovníci VŠE 22 přihlášených účastníků kurzu Pilotní kurz: – 6 jednodenních soustředění

8 TŘI MODULY KURZU: VYSOKOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA A DIDAKTIKA
KOMPLEXNÍ INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITELE MIKROTEACHINGY

9 I. MODUL VYSOKOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA A DIDAKTIKA
ÚVOD DO VYSOKOŠKOLSKÉ PEDAGOGIKY OSOBNOST VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITELE FORMY VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY, HOSPITACE A EVALUAČNÍ TECHNIKY VYUČOVACÍ METODY A MODERNÍ KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ VYUŽITÍ DIDAKTICKÉ TECHNIKY A UČEBNÍCH POMŮCEK PRAKTICKÉ VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ VE VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUCE (AV MEDIA)

10 II. MODUL KOMPLEXNÍ INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITELE
RÉTORIKA RÉTORIKA V ANGLIČTINĚ VYMEZENÍ POŽADAVKŮ TÝKAJÍCÍCH SE POŽADOVANÝCH KOMPETENCÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITELE VYUŽITÍ VYUČOVACÍCH METOD V EKONOMICKY ZAMĚŘENÝCH PŘEDMĚTECH SIMULAČNÍ HRA NA PC (TITAN, JA ČR)

11 III. MODUL MIKROTEACHING
RÉTORICKÉ DOVEDNOSTI AKTIVNÍ VYSTOUPENÍ ÚČASTNÍKŮ KURZU NÁCVIK PEDAGOGICKÝCH DOVEDNOSTÍ EVALUACE VÝSTUPŮ ÚČASTNÍKŮ KURZU

12 POZITIVNÍ ZKUŠENOSTI ZAHRANIČNÍ ODBORNÍK
    ZAHRANIČNÍ ODBORNÍK Dr. Gerhard Geisler : Kompeteční model a výuka na VŠ WIRTSCHAFTS UNIVERSITÄT WIEN „Constructive Alignment in Business Didactics“ EXKURZE – ukázky moderní didaktické techniky a technologií (AV Media) PROSTOR PRO DISKUSI MIKROTEACHINGY  

13 Děkuji Vám za pozornost
   Děkuji Vám za pozornost Doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. katedra didaktiky ekonomických předmětů FFÚ VŠE Praha


Stáhnout ppt "KURZY PRO VYSOKOŠKOLSKÉ PEDAGOGY doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc"

Podobné prezentace


Reklamy Google