Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ POMÁHÁ INKLUZÍVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ POMÁHÁ INKLUZÍVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY."— Transkript prezentace:

1 PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ POMÁHÁ INKLUZÍVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

2 PROJEKT V OBLASTI PODPORY PRIORITNÍ OSY 1.2 – ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI NÁŠ PROJEKT ZÍSKAL 4 125 817, 98 KČ ZAHÁJENÍ PROJEKTU: ÚNOR 2012 UKONČENÍ PROJEKTU: LEDEN 2015 – 36 MĚSÍCŮ

3 OBSAH PROJEKTU PROBLEMATIKA INKLUZÍVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROSTŘEDNICTVÍM PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ PRACOVIŠTĚ SDRUŽUJE PRÁCI ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKY, ASISTENTEK PEDAGOGA, VÝCHOVNÝCH PORADKYŇ 1., 2.STUPNĚ, METODIKA PREVENCE A SPECIÁLNÍ PEDAGOŽKY SPOLUPRÁCE PRACOVIŠTĚ S TŘÍDNÍMI UČITELI, OSTATNÍMI PEDAGOGY A RODIČI ŽÁKŮ, VYŽADUJÍCÍCH PÉČI PRACOVIŠTĚ ZABEZPEČENÍ MATERIÁLNÍHO VYBAVENÍ PRACOVIŠTĚ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V PROBLEMATICE INKLUZE

4 CÍLOVÉ SKUPINY ŽÁCI ŠKOLY, VZDĚLÁVAJÍCÍ SE V RÁMCI ŠVP ZV BRÁNA DO ŽIVOTA ŽÁCI INTEGROVANÍ, ZOHLEDŇOVANÍ, TALENTOVANÍ A MINORIT PEDAGOGOVÉ RODIČE ŽÁKŮ, ZAČLENĚNÝCH DO PROJEKTU

5 PŘÍNOS PRO CÍLOVÉ SKUPINY ŽÁCI PODPORA ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI FORMOU ASISTENCE V HODINÁCH A INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVY NA VYUČOVÁNÍ POMOC ŽÁKŮM MINORIT V OSVOJENÍ A PROCVIČENÍ ČEŠTINY POMOC ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA FORMOU INDIVIDUÁLNÍCH KONZULTACÍ S ŽÁKY I RODIČI, ORGANIZOVÁNÍM PODPŮRNÝCH SKUPIN, INTERVENČNÍCH PROGRAMŮ VE TŘÍDÁCH PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ FORMOU MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT – KROUŽKŮ PRO NADANÉ DĚTI BUDOVÁNÍ POZITIVNÍHO TŘÍDNÍHO KLIMATU PROSTŘEDNICTVÍM ADAPTAČNÍCH POBYTŮ ŽÁKŮ 1., 6.TŘÍD

6 PŘÍNOS PRO CÍLOVÉ SKUPINY UČITELÉ DALŠÍ PROFESNÍ RŮST PEDAGOGŮ SE ZAMĚŘENÍM NA INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ, EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCI ŠKOLY A RODINY, PROBLEMATIKU NEŽÁDOUCÍCH SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ, ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ A KLIMATU ŠKOLY ROZVOJ TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE PEDAGOGŮ ZKVALITNĚNÍ PROSTŘEDÍ – VYBUDOVÁNÍ OPTIMÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PRÁCI ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

7 PŘÍNOS PRO CÍLOVÉ SKUPINY RODIČE BEZPLATNÉ VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB PRACOVIŠTĚ PRO INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE MOŽNOST NÁVŠTĚVY TÉMATICKY ZAMĚŘENÝCH BESED PRO RODIČE MOŽNOST KONZULTACE PROBLEMATIKY ŠKOLNÍ ZRALOSTI, LATERITY MOŽNOST ÚČASTI NA ADAPTAČNÍM POBYTU ŽÁKŮ 1.TŘÍD – SEZNÁMENÍ SE S TŘÍDNÍ UČITELKOU, KOLEKTIVEM TŘÍDY MOŽNOST SPOLUPRÁCE S ASISTENTKAMI PEDAGOGA PŘI PŘÍPRAVĚ DĚTÍ NA VYUČOVÁNÍ

8 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU KA01 – VYTVOŘENÍ ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ CÍL: VYTVOŘENÍ TÝMU ODBORNÍKŮ, KTEŘÍ BUDOU SYNERGICKY PŮSOBIT NA ZAČLEŇOVÁNÍ INTEGROVANÝCH ŽÁKŮ DO BĚŽNÉHO TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU VYBUDOVÁNÍ ODBORNÉHO PRACOVIŠTĚ: PRACOVIŠTĚ PSYCHOLOGA, TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST, PRACOVIŠTĚ ASISTENTEK PEDAGOGA VYBAVENÍ PRACOVIŠTĚ ODBORNOU LITERATUROU, RELAXAČNÍMI POMŮCKAMI

9

10 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU KA02 – ADAPTAČNÍ POBYTY ŽÁKŮ 1., 6. TŘÍD 3 DENNÍ ADAPTAČNÍ POBYTY ŽÁKŮ 6. TŘÍD S TŘÍDNÍMI UČITELI A ČLENY PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 DENNÍ ADAPTAČNÍ POBYTY ŽÁKŮ 1. TŘÍD S TŘÍDNÍMI UČITELI, RODIČI A ČLENY PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ VYPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY S NÁVRHY DALŠÍCH MOŽNOSTÍ PRÁCE TŘÍDNÍHO UČITELE SE TŘÍDOU V RÁMCI TŘÍDNICKÝCH HODIN, KOMUNITNÍCH KRUHŮ A PODPŮRNÝCH PROGRAMŮ SE ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKOU

11

12 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU KA03 – VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ TÝMOVÁ SBOROVNA PRÁCE S INTEGROVANÝMI ŽÁKY, TVORBA INDIVIDUÁLNÍCH PLÁNŮ, JAK PRACOVAT S DĚTMI MINORIT, SE SOCIOKULTURNĚ ZNEVÝHODNĚNÉHO PROSTŘEDÍ A DĚTMI TALENTOVANÝMI JAK ŘEŠIT PROBLEMATIKU ŠIKANY A AGRESIVITU DĚTÍ, JAK ZVLÁDAT DĚTI S LMD JAK NEVYHOŘET, JAK BUDOVAT POZITIVNÍ KLIMA ŠKOLY

13

14 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU KA04 – KROUŽEK PRO MIMOŘÁDNĚ NADANÉ DĚTI ZAMĚŘENÍ NA POKUSNICTVÍ V OBLASTI PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ A ROZVÍJENÍ LOGIKY POMOCÍ HLAVOLAMŮ A DESKOVÝCH HER 1 DENNÍ EXKURZE DO PŘÍRODY, VLASTIVĚDNÝCH MUZEÍ, ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD, NÁVŠTĚVA TÉMATICKY ZAMĚŘENÝCH VÝSTAV KROUŽEK BUDOU MIMO NADANÝCH DĚTÍ NAVŠTĚVOVAT I OSTATNÍ ZÁJEMCI V RÁMCI INKLUZÍVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

15

16 DĚKUJEME ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ POMÁHÁ INKLUZÍVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY."

Podobné prezentace


Reklamy Google