Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt EU - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt EU - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost."— Transkript prezentace:

1 Projekt EU - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

2 Základní škola praktická, Základní škola speciální, Mateřská škola speciální Kladno, Pařížská 2199 Základní škola praktická, Základní škola speciální, Mateřská škola speciální Kladno, Pařížská 2199 realizátor projektu

3 Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: CZ. 1.07 Číslo operačního programu: CZ. 1.07 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.2.33 Číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.2.33 Název globálního grantu: Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání Název globálního grantu: Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání ve Středočeském kraji ve Středočeském kraji Číslo prioritní osy: 7.1 Číslo prioritní osy: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Číslo oblasti podpory: 7.1.2 Číslo oblasti podpory: 7.1.2 Název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků Název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními potřebami se speciálními potřebami Číslo výzvy: 01 Číslo výzvy: 01 Název výzvy: Středočeský kraj – Výzva č.1 pro GP – oblast Název výzvy: Středočeský kraj – Výzva č.1 pro GP – oblast podpory 1.2 podpory 1.2 Typ projektu: Grantový Typ projektu: Grantový Kód prioritního tématu: 72 Kód prioritního tématu: 72 Název prioritního tématu: Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zvyšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku Název prioritního tématu: Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zvyšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku Typ území:Město Typ území:Město

4 Cíl projektu   Zavedení nových vyučovacích metod a forem práce u zdravotně postižených žáků strukturované učení projektové vyučování činnostní a prožitkové učení ICT výuka praktické vyučování v přírodě

5 Cílová skupina   Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami /se zdravotním postižením/ - se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami, žáci s autismem, syndromem ADHD, s komunikačními obtížemi. Žáci se vzdělávají podle ŠvP „Učíme se pro život“ pro Základní školu speciální – díl I. a díl II.   Pedagogičtí pracovníci – speciální pedagogové, vychovatelé a asistenti pedagoga - DVPP

6 Realizační tým Realizační tým Účastníci projektu Pedagogičtí pracovníci Žáci ZŠS

7 Klíčové aktivity 1. STRUKTUROVANÉ UČENÍ Manažer aktivity - Mgr. Lenka Havlíková CÍL: Vyučovat žáky metodou strukturovaného učení, která využívá strukturovaného prostoru, časového plánu, vizualizace, pravidelnosti, odměny.  Speciálně upravené prostředí - pracovní a klidový prostor - pracovní a klidový prostor - pracovní místa pro individuální výuku - pracovní místa pro individuální výuku - registry na pomůcky - registry na pomůcky - strukturované krabice - strukturované krabice - didaktické, kompenzační a ICT pomůcky - didaktické, kompenzační a ICT pomůcky

8 Výstupy z aktivity 1. STRUKTUROVANÉ UČENÍ 2 sady vzdělávacích materiálů – 200 strukturovaných krabic vybavených didaktickými pomůckami /fotky piktogramy, makety různých předmětů, komponenty po rozvoj jemné motoriky, obrázky,…./ 2 sady vzdělávacích materiálů – 200 strukturovaných krabic vybavených didaktickými pomůckami /fotky piktogramy, makety různých předmětů, komponenty po rozvoj jemné motoriky, obrázky,…./ Komunikační knihy a tabulky Komunikační knihy a tabulky Databáze obrázkového systému /metodika pro učitele/ pro jednotlivé činnosti z oblasti smyslové a rozumové výchovy Databáze obrázkového systému /metodika pro učitele/ pro jednotlivé činnosti z oblasti smyslové a rozumové výchovy Edukační profily žáků Edukační profily žáků Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti „Vzdělávání žáků s autismem a žáků se zdravotním postižením“ Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti „Vzdělávání žáků s autismem a žáků se zdravotním postižením“ Workshop a analýza z něj na téma „Zavádění metody strukturovaného učení“ Workshop a analýza z něj na téma „Zavádění metody strukturovaného učení“ Fotodokumentace z výuky Fotodokumentace z výuky Archivace na CD Archivace na CD

9 Klíčové aktivity 2. ZLEPŠOVÁNÍ PODMÍNEK PRO VYUŽÍVÁNÍ ICT Manažer aktivity - Mgr. Eva Rousová CÍL: Naučit žáky ovládat PC pomocí dotykového monitoru, speciální klávesnice a speciální myši – tím otevřít žákům přístup k informačním technologiím, podpořit možnost získávat informace a dovednosti v praktických aktivitách.  Využívat při výuce, v ŠD a zájmové činnosti – k ovládání výukových programů, speciálních a samostatně vytvořených programů, her, …

10 Výstupy z aktivity 2. ZLEPŠOVÁNÍ PODMÍNEK PRO VYUŽÍVÁNÍ ICT 10 vlastních prací od každého žáka školy – různé úrovně práce na PC 10 vlastních prací od každého žáka školy – různé úrovně práce na PC 40 DUMů /Digitálních učebních materiálů/ od pedagogů 40 DUMů /Digitálních učebních materiálů/ od pedagogů 10 jednoduchých DUMů vytvořených samotnými žáky 10 jednoduchých DUMů vytvořených samotnými žáky 40 vyučovacích hodin proškolování pedagogů na používání a využívání IT /interaktivní tabule/ ve výuce a na tvorbu DUMů – 1x za 14dní lektorka Mgr. Eva Rousová 40 vyučovacích hodin proškolování pedagogů na používání a využívání IT /interaktivní tabule/ ve výuce a na tvorbu DUMů – 1x za 14dní lektorka Mgr. Eva Rousová Studijní materiál pro učitele – „Metodika postupů práce s PC“ a „Metodika /průvodce / postupů při vytváření vlastních programů Studijní materiál pro učitele – „Metodika postupů práce s PC“ a „Metodika /průvodce / postupů při vytváření vlastních programů Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti „ICT“ Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti „ICT“ Workshop a analýza z něj na téma „Využívání ICT ve výuce“ Workshop a analýza z něj na téma „Využívání ICT ve výuce“ Fotodokumentace z výuky Fotodokumentace z výuky Archivace na CD Archivace na CD

11 Klíčové aktivity 3. ČLOVĚK A PŘÍRODA Manažer aktivity - Mgr. Jana Vykouková CÍL: Realizovat moderní vyučování v prostředí přírody – podporovat přirozenou zvídavost žáků, získávat nové vědomosti a znalosti o přírodě, dokázat přírodu chránit  Žáci projdou 10 tematicky zaměřenými okruhy /každý měsíc jeden/ - např. Jaro v přírodě, Příroda a já, Školní zahrada, Ekohraní,…  Žáci se budou s přírodou prakticky seznamovat - poznávat ji, pozorovat, a uvědomovat si změny v přírodě  Účast na 4 přírodovědných pobytových výjezdech

12 Výstupy z aktivity 3. ČLOVĚK A PŘÍRODA Z každého tematicky zaměřeného okruhu vzniknou za každou třídu výstupy žáků – kalendáře, ptačí budky krmítka pro ptáky, fotky, obrázky, koláže, výrobky z keramiky,…. Z každého tematicky zaměřeného okruhu vzniknou za každou třídu výstupy žáků – kalendáře, ptačí budky krmítka pro ptáky, fotky, obrázky, koláže, výrobky z keramiky,…. Portfólia pedagogická - inspirativní materiál /přípravy, činnosti, aktivity, pracovní listy, obrázky, …../ Portfólia pedagogická - inspirativní materiál /přípravy, činnosti, aktivity, pracovní listy, obrázky, …../ Portfólia žákovská /jedno za každou třídu/ - archivace učebních materiálů z předešlých výstupů Portfólia žákovská /jedno za každou třídu/ - archivace učebních materiálů z předešlých výstupů Besedy – výukové programy z oblasti Environmentální výchovy Besedy – výukové programy z oblasti Environmentální výchovy Tematické návštěvy AVESu a Vodního parku Čabárna Tematické návštěvy AVESu a Vodního parku Čabárna 4 pětidenní přírodovědné výjezdové pobyty 4 pětidenní přírodovědné výjezdové pobyty Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti „Člověk a příroda“, „Environmentální výchova“ Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti „Člověk a příroda“, „Environmentální výchova“ Workshop a analýza z něj na téma „Moderní vyučování v přírodě“ Workshop a analýza z něj na téma „Moderní vyučování v přírodě“ Fotodokumentace z výuky Fotodokumentace z výuky Archivace na CD Archivace na CD

13 Monitorovací indikátory 1. Počet nově vytvořených/inovativních produktů s komponentou ICT komponentou ICT 2. Počet nově vytvořených/inovativních produktů 3. Počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání vzdělávání 4. Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání - celkem žáků - celkem žáků 5. Počet nově vytvořených/inovativních produktů - žáci se specifickými potřebami - žáci se specifickými potřebami

14 Harmonogram projektu Doba trvání projektu: 23 měsíců 23 měsíců Zahájení projektu Únor 2012 Únor 2012 Ukončení projektu Prosinec 2013 Prosinec 2013

15 Výběrová řízení  Interaktivní tabule – 2 IT  ICT vybavení - PC s dotykovým monitorem, klávesnice, roller joystick, notebooky, software, operační systém, Mentio multilicence, komunikátor, vizualizér  Výroba speciálního nábytku – speciální regály - registry na pomůcky, školní lavice a židle,…

16 Publicita  Informovat - žáky, rodiče, pedagogy, zřizovatele, školy a školská zařízení se stejnou specializací na stejnou cílovou skupinu žáků,…  Zveřejnění v seznamu příjemců na MŠMT - souhlas školy  Informační a komunikační materiál – plakáty, letáky, brožury, skládačky, informační sdělení, nástěnky, zpravodaj, studie, prezenční listiny, certifikáty,…  Logolink OPVK - / Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost/ na všech akcích spojených s realizací projektu a na všech vzdělávacích materiálech  www.stránky školy – prezentace projektu pod samostatnou záložkou, zpracování projektu v programu PowerPoint, popsán ve výroční zprávě www.stránky  Vyvěšení vlajky EU a ČR na místě realizace projektu – v týdnu, na který připadá 9.5.  Propagační předměty – propisovací tužky, samolepky s logem školy a názvem projektu,….

17 ZÁVĚR ZÁVĚR Částka na realizaci projektu 4. 147 850,74Kč Projekt je realizován z Evropského sociálního Projekt je realizován z Evropského sociálního Fondu a státního rozpočtu ČR Fondu a státního rozpočtu ČR


Stáhnout ppt "Projekt EU - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google