Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JAZYK A KOMUNIKÁCIA Cudzí jazyk Mgr. Andrea Raceková Šk.r. 2015/2016

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JAZYK A KOMUNIKÁCIA Cudzí jazyk Mgr. Andrea Raceková Šk.r. 2015/2016"— Transkript prezentace:

1 JAZYK A KOMUNIKÁCIA Cudzí jazyk Mgr. Andrea Raceková Šk.r. 2015/2016
Základná škola v Raslaviciach

2 Cudzí jazyk Členovia Vedúci PK: Mgr. Andrea Raceková
Členovia: PhDr. Angelika Koscová Mgr. Lenka Mačaková Mgr. Bibiána Mačaková PhDr. Oľga Guľová Mgr. Anna Cvelihárová Mgr. Beáta Zlacká Základná škola v Raslaviciach

3 Kontinuálne vzdelávanie
Cudzí jazyk Ďalšie vzdelávanie Meno Podujatia organizované... Rozširujúce štúdium Kontinuálne vzdelávanie Mgr. Andrea Raceková Práca so slovnou zásobou (vydavateľstvo Oxforfd) Aktualizačné MKV inovačné špecializačné Mgr. Bibiána Mačáková Mgr. Beáta Zlacká PhDr. Angelika Koscová Základná škola v Raslaviciach

4 Cudzí jazyk činnosť zasadnutie /27. 8. 2015/
- príprava plánu práce PKCUJ - vypracovanie TVVP - vytvorenie ŠVP pre žiakov s poruchami učenia - rozdelenie žiakov do skupín - zabezpečenie PZ - príprava vstupných testov zasadnutie / / - analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok šk. roku - príprava školského kola súťaže „Jazykový kvet“ - príprava školského kola olympiády v ANJ - informácie zo seminárov Základná škola v Raslaviciach

5 Cudzí jazyk činnosť 3. Zasadnutie PK / 26. 1. 2016/
- hodnotenie východno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok šk. roku - krajské kolo súťaže „Jazykový kvet“ - divadelné predstavenie v anglickom jazyku - návšteva Britského centra v Prešove 4. Zasadnutie PK / / - hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za III. štvrťrok šk. roku - výsledky krajského kola súťaže „ Jazykový kvet“ - celoslovenská projektová súťaž „ Môj slovník z reality“ Základná škola v Raslaviciach

6 Cudzí jazyk činnosť 5. Zasadnutie PK / 28. 6. 2016/
- hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za II. polrok šk. roku - analýza výstupných testov - hodnotenie práce PK CUJ - odporúčania na nový školský rok Základná škola v Raslaviciach

7 Cudzí jazyk Činnosť Priebežné hodnotenie učebných výsledkov žiakov v súlade so ŠkVP Vytváranie pozitívneho vzťahu k učeniu sa cudzieho jazyka vo výchovno-vzdelávacom procese sa vyučujúce zameriavali na osvojenie gramatiky, na nadobudnutie komunikačných zručností a sprostredkúvanie informácií o reáliách jednotlivých krajín -motivácia žiakov snahou poukázať na prepojenie teórie s praktickým životom, na výhody dohovorenia sa v anglicky, nemecky, rusky hovoriacich krajinách zapájanie žiakov do súťaží - využívanie IKT /- vyhľadávanie informácii na internete, príprava prezentácii, on-line slovníky, precvičovanie učiva na cvičeniach, čítanie textov, riešenie testov, CD-ROM/ Základná škola v Raslaviciach

8 Cudzí jazyk Výchovno-vzdelávacie výsledky- ANJ 5. roč.
%

9 Cudzí jazyk Výchovno-vzdelávacie výsledky- ANJ 6. roč.
%

10 Cudzí jazyk Výchovno-vzdelávacie výsledky- ANJ 7. roč.
%

11 Cudzí jazyk Výchovno-vzdelávacie výsledky- ANJ 8. roč.
%

12 Cudzí jazyk Výchovno-vzdelávacie výsledky- ANJ 9. roč.
%

13 Cudzí jazyk Úspechy žiakov Školské súťaže:
Jazykový kvet ( Language flower) -prednes cudzojazyčnej poézie a prózy Anglický jazyk: Ruský jazyk 1. Alexandra Matysová, VI. B Natália Kohútová, VIII. C 2. Aneta Salokyová, VI. B Eliška Opetová, VII. C 3. Katarína Kmecová, VI. B Viktória Stašková, IX. A Nemecký jazyk: Laura Salokyová, VIII. C Adela Vavreková, VIII. C Vanesa Rimarčíková, VIII. C Základná škola v Raslaviciach

14 Cudzí jazyk Úspechy žiakov Školské kolo OANJ:
Kategória 1A Kategória 1B 1. Alexandra Matysová, VI. B Marek Kuchta,IX. A 2 .Simona Palšová, VII. C Lenka Tejová, IX. C 3. Aneta Salokyová, VI. B Michal Rejdovjan, VIII. C Základná škola v Raslaviciach

15 Cudzí jazyk Okresné kolo ANJ Úspechy žiakov
Kategória 1A: Alexandra Matysová, VI. B ( 9. miesto) Kategória 1B : Marek Kuchta, IX. A ( 9. miesto) Základná škola v Raslaviciach

16 Cudzí jazyk Úspechy žiakov
Jazykový kvet -Language flower /krajské kolo/ Celoslovenská akreditovaná postupová súťaž v CUJ Krajské finálové kolo /kat. I AJ b) VT/ 2. miesto – Play School Základná škola v Raslaviciach

17 Odporúčania na nový školský rok
Cudzí jazyk Odporúčania na nový školský rok venovať pozornosť inovatívnym formám výučby rozvíjať komunikatívnu gramotnosť – zameriavať sa na ústne používanie jazyka a tak odbúrať u žiakov stres z komunikácie v cudzom jazyku zapájať žiakov do jazykových súťaží venovať sa talentovaným žiakom využívať metódy a formy medzipredmetovej spolupráce usporiadať projektový deň pri príležitosti „Európskeho dňa jazykov“ zapájať žiakov do čitateľského programu využívaním on-line čítarní, postupne zabezpečiť zjednodušené čítanky pre všetky jazykové úrovne Základná škola v Raslaviciach

18 Cudzí jazyk Jazykový kvet Obrazová príloha
Školské kolo Základná škola v Raslaviciach

19 Nakupujeme /IV. B/

20 Jazykový kvet /krajské semifinále/

21 Jazykový kvet /Krajské finále/


Stáhnout ppt "JAZYK A KOMUNIKÁCIA Cudzí jazyk Mgr. Andrea Raceková Šk.r. 2015/2016"

Podobné prezentace


Reklamy Google