Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nová maturitná skúška Hajduková Jana.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nová maturitná skúška Hajduková Jana."— Transkript prezentace:

1 Nová maturitná skúška Hajduková Jana

2 Úrovne maturitnej skúšky
A – vyššia úroveň B – základná úroveň C – úroveň nižšia dočasne pre cudzie jazyky – menej ako 3 hod len ústne – ani externá časť, ani interná písomná žiak nemôže v jednom skúšobnom období vykonať skúšku na rôznych úrovniach toho istého predmetu

3 Externá časť MS centrálne zadávané testy jednotný čas

4 Interná časť MS písomnou formou ústnou formou praktickou formou
povinná – vyučovací jazyk, cudzí jazyk, matematika (len úroveň A) rovnaká pre úroveň A aj B ústnou formou praktickou formou predvedením obhájením ročníkovej práce alebo vlastného diela, experimentu kombináciou uvedených

5 Chronológia 1998/99 - príprava 2000 – Monitor 2001 Monitor pokračuje
schválený návrh novej koncepcie maturitnej skúšky 2002, 2003 – pribudli ďalšie predmety 2004 generálna skúška externej časti overovanie novej podoby ústnej skúšky 15. september - Oficiálne zavedenie novej maturity 2005 – prvýkrát maturita po novom 2006 – externá časť – pribudli predmety

6 Ciele novej maturity zvýšiť objektivitu a výpovednú hodnotu MS
zjednotiť požiadavky na vedomosti maturanta na celoštátnej úrovni zvýšiť akceptovateľnosť výsledkov maturitnej skúšky VŠ, zamestnávateľmi ale aj zahraničím zmeniť obsah a formu MS, aby bola porovnateľná s obdobnými skúškami v štátoch EÚ

7 Termíny konania MS Riadne skúšobné obdobie Mimoriadne skúšobné obdobie
marec až jún Mimoriadne skúšobné obdobie máj príslušného školského roka september nasledujúceho školského roka február nasledujúceho školského roka

8 Povinný prírodovedný predmet
Gymnazisti Biológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika Povinne 5 predmetov Ostatné školy 4 predmety Materinský jazyk a lit., cudzí jazyk, teoretická a praktická časť odbornej zložky

9 Percentil na maturitnom vysvedčení
koľko maturantov skončilo horšie ako dotyčný študent

10 Organizácia maturitnej skúšky
ústna forma internej časti žiak si žrebuje jedno zo schválených zadaní písomná skúška zo všeobecnovzdelávacieho predmetu externá časť – 120 – 240 min. interná časť – max. 240 min. spolu max. 240 min.

11 Spoločné ustanovenia písomná časť – 1 až 10 tém
praktická časť – 1 až 15 tém ústna časť – najmenej 25 tém maturitné vysvedčenie – do piatich dní od poslednej časti MS

12 Informatika

13 Obsahový maturitný štandard z informatiky
Informácie okolo nás Počítačové systémy Internet Aplikačný softvér Algoritmy a programovanie Informačná spoločnosť

14 Informatika každé zadanie sa skladá z dvoch úloh
riešenie algoritmického problému v programovacom jazyku 100% algoritmy a programovanie riešenie praktickej úlohy alebo opísanie témy a uvedenie príkladov 25 % - 40 % - informácie okolo nás, informačná spoločnosť, počítačové systémy 25 % - 40 % - internet 25 % - 40 % - aplikačný sofvér

15 Informatika zadania hodnotenie čas na prípravu čas na prezentovanie
praktické úlohy zvládnuteľné za 15 min. (45 min.) hodnotenie každá úloha hodnotená známkou 1 – 5 výsledná známka z = 5.z1 + 5.z 2 / 10 čas na prípravu 30 min. čas na prezentovanie 1. úloha asi 10 min. (16 min.) 2. úloha asi 5 min. (9 min.)

16 Informatika odporúčaná týždňová časová dotácia hodín v pláne SŠ
úroveň A – 10 hodín úroveň B – 6 hodín

17 Cieľ MS z informatiky zistenie úrovne
pochopenia teoretických poznatkov z IKT schopností riešiť algoritmické úlohy praktických zručností v ovládaní prostriedkov IKT schopnosti identifikovať problém z oblasti IKT, analyzovať ho, navrhnúť spôsoby riešenia, vybrať najvhodnejšie riešenie a realizovať ho schopnosti zdokumentovať a prezentovať navrhnuté riešenia

18 Monitor 9

19 Monitor 9 - 2006 9. ročník ZŠ riadny termín – 7. februára 2006
náhradný termín – 14. marec 2006 – 407 deviatakov forma – A, B

20 Monitor 9 - 2006 Matematika Maďarský jazyk a literatúra
Slovenský jazyk a literatúra Ukrajinský jazyk a literatúra

21 Monitor 9 - výsledky 64 000 žiakov, 2 290 so ŠVVP Matematika
Slovenský jazyk a literatúra žiakov, 81,2 % Maďarský jazyk a literatúra 3 900 žiakov, 68,2 % Ukrajinský jazyk a literatúra 45 žiakov, 80,7 % Plný počet z mat. a Sjl – 274 žiakov (vlani 166)

22 Porovnanie – Monitor 9

23 Porovnanie – Monitor 9

24 Ďakujem za pozornosť


Stáhnout ppt "Nová maturitná skúška Hajduková Jana."

Podobné prezentace


Reklamy Google