Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metódy výchovy a výchovné formy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metódy výchovy a výchovné formy"— Transkript prezentace:

1 Metódy výchovy a výchovné formy

2 Metóda: cesta, spôsob dosahovania výchovno-vzdelávacích cieľov
postupnosť činností, ktorá smeruje k dosiahnutiu cieľa

3 Tradičné metódy výchovy:
metóda požiadaviek metódy hodnotenia metódy presvedčovania metóda rozhovoru metódy vysvetľovania metóda kladného vzoru, príkladu metódy cvičenia a navykania metódy praktickej činnosti

4 Aktivizujúce metódy výchovy:
didaktické hry diskusné metódy situačné metódy inscenačné metódy mnohostranné hranie rolí tvorivá dramatika a dramatické hry metódy na rozvoj tvorivosti

5 Metódy na rozvoj tvorivosti
Metódy na rozvoj tvorivého vnímania a fantázie Metódy na rozvoj faktorov tvorivosti Metódy na odstraňovanie bariér tvorivosti a rozvoj tvorivej klímy Metódy tvorivého riešenia problémov

6 Metódy na rozvoj tvorivého vnímania a fantázie:
cvičenie všímavosti cvičenia na viaczmyslové vnímanie rozvíjanie empatie tvorba asociácií rozvoj fantázie a predstavivosti metóda relaxácie

7 Metódy na rozvoj faktorov tvorivosti:
FLUENCIA – množstvo nápadov FLEXIBILITA – rozmanitosť nápadov ORIGINALITA – nezvyčajnosť nápadov

8 Metódy na odstraňovanie bariér tvorivosti a rozvoj tvorivej klímy:
Bariéry vnímania Intelektové bariéry Bariéry kultúry a prostredia Emočné bariéry

9 Metódy tvorivého riešenia problémov:
Heuristika DITOR D - definuj I – informuj sa T – tvor O - ohodnoť R - realizuj Brainstorming – búrka mozgov

10 Moderné stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD by mali preferovať:
individuálny prístup zážitkové, aktivizujúce metódy a formy práce aplikovanie humanistickej výchovy využívanie moderných IKT úzku spoluprácu s rodinou dieťaťa a vyučujúcimi

11 Priestor a čas, v ktorom sa používajú metódy a prostriedky výchovy.
Organizačné jednotky, v rámci ktorých sa realizuje zámerná výchovná činnosť. VÝCHOVNÉ FORMY

12 Delenie výchovných foriem:
PODĽA POČTU DETÍ: frontálne skupinové individuálne PODĽA DĹŽKY TRVANIA: krátkodobé dlhodobé PODĽA ORGANIZOVANOSTI: organizované formy spontánne vznikajúce formy PODĽA AKTIVIZÁCIE DIEŤAŤA: pasívne (receptívne) formy aktívne formy

13 Podľa času a trvania: Pravidelné, stále činnosti podľa výchovného programu Nepravidelné a príležitostné aktivity Jednorazové, mimoriadne činnosti Sezónne činnosti

14 Najčastejšie výchovné formy:
vychádzky, výlety, exkurzie súťaže a kvízy besedy a rozhovory individuálne práce

15 LITERATÚRA: FŰLŐPOVÁ, E Výchova k tvorivosti. Bratislava : Nová práca, 132 s. ISBN FŰLŐPOVÁ, E. – ZELINOVÁ, M Hry v materskej škole na rozvoj osobnosti dieťaťa. Bratislava : SPN, 78 s. ISBN LOKŠOVÁ, I. – LOKŠA, J Cez relaxáciu k tvorivosti v škole. Prešov : ManaCon, 194 s. ISBN PAUSEWANGOVÁ, E her k rozvoji tvořivosti v předškolním a mladším školním věku. Praha : Portál, ISBN PETLÁK, E Klíma školy a klíma triedy. Bratislava : IRIS, 119 s. ISBN ZELINA, M Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa. Bratislava : IRIS, 230 s. ISBN ZELINA, M. – ZELINOVÁ, M Rozvoj tvorivosti detí a mládeže. Bratislava : SPN, 130 s. ISBN KOVALČÍKOVÁ, I Úvod do pedagogiky. Prešov : PÚ v Prešove, 151 s. ISBN

16 Ďakujem za pozornosť. Mgr. Monika Krivdová


Stáhnout ppt "Metódy výchovy a výchovné formy"

Podobné prezentace


Reklamy Google