Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOUs Šurany MDS SOU strojárske Šurany

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOUs Šurany MDS SOU strojárske Šurany"— Transkript prezentace:

1 SOUs Šurany MDS SOU strojárske Šurany Využívanie modulárneho didaktického systému v programovaní mikroprocesorov

2 Využívanie MDS v programovaní mikroprocesorov
SOUs Šurany SOUs Šurany študijné odbory mechanik nastavovač mechanik elektronik mechanik elektrotechnik mechanik mechatronik učebné odbory obrábač kovov Využívanie MDS v programovaní mikroprocesorov

3 MDS – modulárny didaktický systém vzdelávania
SOUs Šurany MDS – modulárny didaktický systém vzdelávania SOUs Šurany Nitriansky samosprávny kraj Európsky sociálny fond Programový dokument: Sektorový operačný program (SOP) Ľudské zdroje Priorita č.3.: Zvýšenie kvalifikácie a adaptability zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh práce Opatrenia č.3.1: Prispôsobenie odbornej prípravy a vzdelávania požiadavkám spoločnosti založenej na vedomostiach Využívanie MDS v programovaní mikroprocesorov

4 MDS – modulárny didaktický systém vzdelávania
SOUs Šurany MDS prináša nový spôsob výučby odborných predmetov do štud. odborov: mechanik elektronik mechanik elektrotechnik mechanik mechatronik MDS vzdelávania je určený na výučbu programovania m i k r o p r o c e s o r o v a m i k r o r a d i č o v programovanie výpočtová technika mikropočítače číslicová technika automatizácia informatika meracie systémy elektrické merania elektronika mechatronika . . . Využívanie MDS v programovaní mikroprocesorov

5 MDS – bloky základný inštrukčný súbor mikroradičov
SOUs Šurany elektrické merania a vyhodnocovania za pomoci mikroradiča simulácia programov pre mikroradiče programovanie mikroradičov základný inštrukčný súbor mikroradičov mikroradiče, jednočipové mikropočítače základy VT Využívanie MDS v programovaní mikroprocesorov

6 Využívanie MDS v programovaní mikroprocesorov
MDS – modulárny didaktický systém vzdelávania SOUs Šurany programové prostriedky technické prostriedky Využívanie MDS v programovaní mikroprocesorov

7 Využívanie MDS v programovaní mikroprocesorov
MDS – modulárny didaktický systém vzdelávania SOUs Šurany technické prostriedky: základná pracovná doska mikroradičová jednotka modul s LED diódami modul kláves modul prepínačov budič zbernice užívateľský modul BNC adaptér 7-segmentový zobrazovač Využívanie MDS v programovaní mikroprocesorov

8 Využívanie MDS v programovaní mikroprocesorov
MDS – modulárny didaktický systém vzdelávania SOUs Šurany technické prostriedky: moduly mikroprocesorov: modul PSD1 Flash C515C modul PSD1 80535 modul PSD2 68HC11A1 Unit Atmel AT90Sx a AT89Sx Unit PIC16F8 Využívanie MDS v programovaní mikroprocesorov

9 Využívanie MDS v programovaní mikroprocesorov
MDS – modulárny didaktický systém vzdelávania SOUs Šurany technické prostriedky: Využívanie MDS v programovaní mikroprocesorov

10 Využívanie MDS v programovaní mikroprocesorov
MDS – modulárny didaktický systém vzdelávania SOUs Šurany programové prostriedky: Využívanie MDS v programovaní mikroprocesorov

11 Využívanie MDS v programovaní mikroprocesorov
MDS – modulárny didaktický systém vzdelávania SOUs Šurany programové prostriedky: Využívanie MDS v programovaní mikroprocesorov

12 Využívanie MDS v programovaní mikroprocesorov
MDS – modulárny didaktický systém vzdelávania SOUs Šurany programové prostriedky: d e b u g r Využívanie MDS v programovaní mikroprocesorov

13 Využívanie MDS v programovaní mikroprocesorov
MDS – modulárny didaktický systém vzdelávania SOUs Šurany Využívanie MDS v programovaní mikroprocesorov

14 mikroprocesory, mikroradiče
SOUs Šurany letecká technika riadenie motorov, navigačné systémy, ... komunikačné technológie telefóny, telefónne ústredne, ... zabezpečovacie systémy alarmové systémy, čipové karty, ... riadiace systémy v priemysle, medicíne, domácej technike . . . Využívanie MDS v programovaní mikroprocesorov

15 Využívanie MDS v programovaní mikroprocesorov
Čo prináša MDS: SOUs Šurany odstraňuje nesúlad medzi zručnosťami a kvalifikáciou budúcich uchádzačov o zamestnanie – absolventov SOU posilňuje zamestnanosť v regióne dosiahnutím vyšších zručností a kompetencií zosúlaďuje prípravu na povolanie s požiadavkami trhu práce v podmienkach regionálneho trhu práce zabezpečuje kompatibilitu so vzdelávaním dospelých v krajinách EÚ aktívne využíva informačno-komunikačné technológie Využívanie MDS v programovaní mikroprocesorov

16 Využívanie MDS v programovaní mikroprocesorov
Čo prináša MDS: SOUs Šurany modernizuje odborné vzdelávanie posilňuje kvalitu prípravy odborným vzdelávaním zvyšuje motiváciu žiakov k učeniu odstraňuje pasivitu žiakov vo vyučovaní mení encyklopedické vyučovanie na tvorivé zvyšuje záujem žiakov o nové technológie zvyšuje úroveň pedagogickej činnosti pedagógov Využívanie MDS v programovaní mikroprocesorov

17 Oblasti ďalšieho využitia MDS:
SOUs Šurany pokračovať vo výuke programovania mikroradičov na našej škole, v už spomínaných študijných odboroch, ako je mechanik elektrotechnik, mechanik mechatronik, dať priestor vzdelávaniu v tejto oblasti aj žiakom študijných i učebných odborov, ktorí prejavia o túto problematiku záujem, formou organizovania „Prázdninových škôl programovania mikroprocesorov“ i záujmových krúžkov, dať možnosť kvalifikovať sa v tejto oblasti, v rámci programu celoživotného vzdelávania: pedagogickej verejnosti (MOV, učitelia iných OŠ) odbornej verejnosti (zamestnanci firiem) Využívanie MDS v programovaní mikroprocesorov

18 ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ D O V I D E N I A


Stáhnout ppt "SOUs Šurany MDS SOU strojárske Šurany"

Podobné prezentace


Reklamy Google