Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využitie výpočtovej techniky vo vyučovacom procese

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využitie výpočtovej techniky vo vyučovacom procese"— Transkript prezentace:

1 Využitie výpočtovej techniky vo vyučovacom procese

2 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Phare Grantová schéma rozvoja ľudských zdrojov Kvalita trhu práce – Podpora odborných školení a ďalšieho  vzdelávania Vzťahuje sa k opatreniu č. 1 – Zlepšiť prístup k celoživotnému učeniu pre cieľovú skupinu učiteľov základných škôl, materských škôl a stredných škôl, v oblasti Požitavského regiónu.

3 Miera zapojenia a aktivity iných organizácií
Autor projektu a realizátor projektu : Združená stredná škola v Zlatých Moravciach Ing. Oľga Bančáková Ing. Vladimír Chvála poskytne vlastné priestory na realizáciu kurzu výpočtovej techniky poskytne vlastnú počítačovú učebňu vytvorenie webovej stránky   Partner : Mestský úrad Zlaté Moravce koordinácia škôl  Požitavského regionu. koordinácia učiteľov Požitavského regiónu dopĺňanie aktuálnych informácií do centra technickej podpory

4 Subdodávateľ:  VONET s.r.o.
realizátor kurzov výpočtovej techniky vlastní certifikát MŠ, ktorý firmu oprávňuje vykonávať dané školenia má 7 plne kvalifikovaných odborných lektorov tvorba užívateľskej príručky vytvorenie centra technickej podpory a jeho činnosť Miera zapojenia jednotlivých organizácií do projektu vyjadrená v percentách je nasledovná: Združená stredná škola v Zlatých Moravciach % Mestský úrad Zlaté Moravce % VONET s.r.o %

5 Ciele projektu Všeobecným cieľom tohto projektu je vytvoriť podmienky pre ďalšie odborné vzdelávanie učiteľov. Našim zámerom je podporiť sociálnu súdržnosť inteligentnej a vzdelanej  skupiny: učiteľov základných škôl, materských škôl a stredných škôl, v oblasti Požitavského regiónu. Realizáciou odborných školení z výpočtovej techniky chceme zvyšovať kvalifikovanosť a odborný rast pedagogických zborov jednotlivých škôl. Jeho cieľom je pomáhať rozvíjať, zdokonaľovať a rozširovať možnosti ďalšieho odborného vzdelávania učiteľov, za účelom zvyšovania kvalifikácie a adaptibility učiteľov vo vyučovacom procese.

6 Špecifické ciele: Cieľom tejto vzdelávacej aktivity je poskytnúť širokému spektru zákazníkov možnosť rozšíriť svoje odborné vedomosti v oblasti výpočtovej techniky. Kurzy sú orientované na aktívne používanie počítača v praxi, na aktívne využívanie softwaru. Frekventanti kurzu po jeho absolvovaní majú základné vedomosti z hardwaru i softwaru. Cieľom kurzov je pripraviť užívateľov na praktickú a tvorivú prácu s aplikačným a funkčným programovým vybavením na profesionálnych osobných počítačoch.

7 Vytvoriť užívateľskú príručku pre učiteľov so základnými informáciami systematicky zoradenými do celku, ktorú môžu používať pri svojej práci, prípadne pri práci so žiakmi. Vytvoriť centrum technickej podpory pre Požitavský región Našim cieľom je budovať u učiteľov schopnosti získavať nové informácie, vedieť sa v nich orientovať. Dôležité je získavať u učiteľov adaptabilitu na novinky, schopnosť začleňovať výpočtovú techniku do vyučovacieho procesu, čím sa vyučovací proces zmodernizuje, skvalitní  a stane sa pre deti názornejší a zaujímavejší. Vytvoriť webovú stránku, umožniť učiteľom prístup ku všetkým výstupom tohto projektu ako i možnosť odbornej konzultácie. Našim cieľom je budovať u učiteľov schopnosti získavať nové informácie, vedieť sa v nich orientovať. Dôležité je získavať u učiteľov adaptabilitu na novinky, schopnosť začleňovať výpočtovú techniku do vyučovacieho procesu, čím sa vyučovací proces zmodernizuje, skvalitní  a stane sa pre deti názornejší a zaujímavejší.

8 Aktivity projektu Kurz výpočtovej techniky s možnosťou získať certifikát po jeho úspešnom absolvovaní. Príprava a užívanie počítačovej učebne Tvorba užívateľskej príručky VT pre učiteľov a práca s ňou Budovanie  centra technickej podpory pre Požitavský región Vytvorenie www stránky

9 Účel (špecifický cieľ) projektu
Už v prvej etape projektu sme zahájili prvý kurz výpočtovej techniky, čím napĺňame špecifický cieľ projektu, poskytnúť širokému spektru zákazníkov možnosť rozšíriť svoje odborné vedomosti v oblasti výpočtovej techniky. Frekventanti kurzu po jeho absolvovaní majú základné vedomosti z hardwaru i softwaru. Vedia pracovať v operačnom systéme WINDOWS. Majú základné vedomosti a zručnosti pracovať v textovom procesore MS WORD a tabuľkovom procesore MS EXCEL. Majú základné vedomosti z techniky administratívy. Zvládnu základné služby INTERNETU a vyhľadávanie potrebných informácií prostredníctvom vyhľadávacích služieb. poznámka

10 . Kurz výpočtovej techniky :
Projekt predpokladá zrealizovať 6 kurzov po 7 modulov, čo je spolu 42 modulov, čoho výstupom malo byť 60 vyškolených pracovníkov škôl. No len málo učiteľov si zvolilo všetkých 7 modulov kurzu, nakoľko kurz má modulovú štruktúru a je možnosť výberu jednotlivých modulov podľa vlastných schopností a záujmu. S cieľom uspokojiť čo najviac záujemcov s hlavným dôrazom na dodržanie kvality kurzu a podmienok certifikácie, sme navrhli zrealizovať 8 kurzov nasledovne:

11 Týmto spôsobom zrealizujeme 42 modulov, čo je plne v súlade s projektom a vyškolíme namiesto predpokladaných 60 účastníkov až 149 účastníkov.

12 Príprava počítačovej učebne:
Učebňu VT sme dočasne doplnili počítačmi ZSŠ tak, aby každý účastník kurzu pracoval na samostatnom počítači, nakoľko sme od spúšťali prvý modul kurzu VT. Užívateľská príručka VT : Bola spracovaná užívateľská príručka pre účastníkov kurzu, ktorá zahŕňa obsah jednotlivých modulov kurzu.

13 Budovanie CTP : Boli špecifikované konkrétne aktivity centra, kontaktné informácie. Príprava a pomoc pri tvorbe www stránky. Príprava informačného materiálu pre školy o činnosti centra Príprava stretnutia s riaditeľmi škôl Zlatých Moraviec

14 Vytvorenie www stránky:
zaregistrovanie internetovej domény grafický návrh a návrh štruktúry stránky miestnená na internetovej adrese Stránka je plne funkčná a postupne doplňovaná o aktuálne informácie.

15 Ďakujeme za pozornosť. Ing. Oľga Bančáková Ing. Vladimír Chvála


Stáhnout ppt "Využitie výpočtovej techniky vo vyučovacom procese"

Podobné prezentace


Reklamy Google