Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo životného prostredia SR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo životného prostredia SR"— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo životného prostredia SR
Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská – REPIS Odbor riadenia REPIS SAŽP

2 REPIS zriadené Ministerstvom životného prostredia v rokoch 2004 – 2006 pri Slovenskej agentúre životného prostredia miesta prvého kontaktu a poradenské centrá pre záujemcov o čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ priamo v regiónoch poskytujú komplexné poradenstvo v rámci Operačného programu Životné prostredie pôsobnosť v rámci celého Slovenska

3 Územná pôsobnosť stredísk REPIS
Žilina Poprad Prešov Prievidza Banská Bystrica Rimavská Sobota Košice Banská Štiavnica Nitra Trnava

4 Činnosť REPIS Činnosť REPIS v zmysle Operačného programu Životné prostredie (OPŽP) je prioritne zameraná na oblasti: - Poskytovanie základných informácií o OPŽP - Poradenstvo a konzultácie - Práca v regiónoch - Organizovanie seminárov a školení

5 REPIS – Informácie Zaistíme kvalifikované a vysoko odborné poskytnutie všetkých dostupných informácií Informovanie verejnosti o OPŽP, úvodná orientácia v problematike, informácie o cieľoch, prioritách, vhodných aktivitách a možnostiach všeobecne Distribúcia a poskytovanie základných informačných materiálov a programových dokumentov.

6 REPIS – Poradenstvo a konzultácie
Podpora prípravy projektov na regionálnej úrovni priamou komunikáciou s jednotlivými konečnými užívateľmi. Poradíme Vám - pri vypracovávaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok

7 REPIS – Poradenstvo a konzultácie
Prvostupňové poradenstvo - základná orientácia a usmernenie konečného príjemcu pomoci alebo záujemcu o NFP zo ŠF/KF EÚ Základné poradenstvo pri príprave projektov s prioritným zameraním na OP ŽP v zmysle schválených interných predpisov MŽP SR

8 REPIS – Poradenstvo a konzultácie
Štruktúra klientov

9 REPIS – Poradenstvo a konzultácie
Zameranie otázok

10 REPIS – Práca v regiónoch
Pomoc pri identifikovaní jednotlivých zámerov - spolupráca s miestnou a regionálnou samosprávou, mikroregiónmi, obcami a podnikateľmi ktorí majú v úmysle podať projekt na jednotlivé opatrenia Poskytovanie konzultácii k projektovým zámerom priamo u záujemcov v regióne.

11 REPIS – konferencie, semináre, školenia
Informačné dni - zamerané na poskytnutie základných informácii o štrukturálnych fondoch EU - „Ako si poradiť so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok pre projekty z Operačného programu Životné prostredie“

12 REPIS – konferencie, semináre, školenia
Writers semináre - určené pre pisateľov projektov, ktorí si môžu priniesť na seminár vlastné projekty a priamo ich konzultovať s prítomnými projektovými konzultantmi.

13 REPIS – konferencie, semináre, školenia
Konferencie – v spolupráci s MŽP SR určené pre odbornú a laickú verejnosť zamerané najmä na prezentovanie úspešných projektov a informovanie o stave implementácie projektov v regiónoch SR v rámci programového obdobia.

14 Kontakt Slovenská agentúra životného prostredia Odbor riadenia REPIS
Tajovského 28 Banská Bystrica

15 Ďakujem za pozornosť!


Stáhnout ppt "Ministerstvo životného prostredia SR"

Podobné prezentace


Reklamy Google