Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Čo nás čaká v školskom roku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Čo nás čaká v školskom roku"— Transkript prezentace:

1 Čo nás čaká v školskom roku 2017-2018

2 Organizácie vyučovania
Začiatok školského roka : Začiatok vyučovania: Polročné hodnotenie: Koniec školského roka:

3 Počty 236 žiakov 14 tried 5 oddelení školského klubu

4 Prázdniny Jesenné: 27.10.-31.10.2017 Vianočné: 22.12.2017-5.1.2018
Polročné: Jarné: Veľkonočné: Letné:

5 Testovanie Testovanie 5 november 22.11. 2017
Cieľom Testovania je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku vzdelávacieho stupňa ISCED 2. Testovanie 9 /náhradný termín Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2.

6 Dôležité termíny Zápis prvákov: apríl 2018 Deviataci:
Podanie prihlášok na talentovú školu: Talentové skúšky: – Podanie prihlášok na SŠ: Prvé kolo prijímacích skúšok: a Druhé kolo prijímacích skúšok:

7 Novinky vo vzdelávaní 3 hodiny dejepisu v 9 .ročníku 2.cudzí jazyk v 7 .ročníku – nemecký a ruský jazyk

8 Využitie disponibilných hodín
1 .ročník : anglický jazyk, prvouka 2. ročník: anglický jazyk, informatika, pracovné vyučovanie 3.ročník: slovenský jazyk, prírodoveda 5. ročník: dejepis, občianska výchova, informatika 6. ročník: dejepis, geografia, biológia, informatika 7. ročník: slovenský jazyk, dejepis, 2.cudzí jazyk-NJ,RJ

9 Materiálno-technické vybavenie
Rekonštrukcia fasády – zadná strana– rok 2018 Bezpečné doskočiskové plochy pod preliezkami Revitalizácia školskej záhrady – okrasné záhony Výsadba v okolí školy, nové lavičky

10 Aktivity Deň so zvieratkami, Deň stromov, Medový deň
Jabĺčkovo na Kremnickom jablku Koncert Z rozprávky do rozprávky Čitateľské aktivity Vianočné tvorivé dielne Týždeň s anglickým lektorom Dni zdravia Školská olympiáda Aktivity Zelenej školy

11 Projekty Školský projekt V školskom úli Národné projekty:
Erasmusplus- PoRPoW e-twinning – medzinárodné partnerské projekty

12 Medzinárodné stretnutia
– stretnutie partnerov projektu PoRPoW – Kremnica Apríl 2018 – stretnutie partnerov projektu PoRPoW – Katowice - Poľsko

13 Výchova k ľudským právam
Spolupráca s UNICEF – plnenie základnej úrovne programu Škola priateľská k deťom Poznávanie krajín partnerských škôl projektu Erasmus+ Európsky týždeň jazykov Výtvarné činnosti detí sveta počas MDD

14 Vzdelávanie pre život Spotrebiteľská výchova
Kurz pre žiakov a rodičov Vieme čítať z etikiet Školský projekt Vieme čo jeme? Finančná gramotnosť Školský projekt 3 groše Profesijná orientácia Deň Profesie v škole Nástrahy virtuálneho sveta Podanie projektu e- deti

15 Podpora čítania 1.ročník – Rozprávky o zvieratkách
2.ročník – Môj prvý čitateľský denník 3.ročník – Čítame s Osmijankom 4.ročník – Čítame v mestskej knižnici 2.stupeň – Záložka, ktorá spája školy Elektronický čitateľský denník Pripravujeme knihu regionálnych receptov

16 Činnosť v ŠKD Príprava na vyučovanie Výtvarné činnosti
Hry a športové aktivity vonku

17 Prežime dobrý a úspešný školský rok!
Želanie Prežime dobrý a úspešný školský rok!


Stáhnout ppt "Čo nás čaká v školskom roku"

Podobné prezentace


Reklamy Google