Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bratislava JUDr. Josef Vochozka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bratislava JUDr. Josef Vochozka"— Transkript prezentace:

1 Bratislava 8.- 9. 6. 2015 JUDr. Josef Vochozka
Škola druhé šance Projekt OP LZZ č. CZ.1.04/5.1.01/ Bratislava JUDr. Josef Vochozka

2 EDUCA INTERNATIONAL, o.p.s.
- činnost od roku 2007 - aktivity mladých lidí, podpora studentských aktivit (návštěvy institucí EU pro studenty) - realizace projektů EU Erasmus+ - konsorcium 6 českých vysokých škol pro realizaci stáží, činnost realizovaná již 8 roků - stáže pro absolventy VŠ - program Leonardo da Vinci - projekt 9 zemí EU na hodnocení stáží v rámci programu Erasmus+ - projekt ESF Škola druhé šance ( ) – mezinárodní projekt (transfer inovací) - od roku 2013 člen Evropské asociace měst, institucí a škol druhé šance (E2C)

3 Základ projektu pilotní projekt EU Second Chance School (1997-1999)
účast na konferenci v Norrköpingu (2001) vyhlášení výzvy projektů mezinárodní spolupráce (MPSV) na přenos inovací (2011) účast na kontaktní semináři ve Stockholmu (2011) s podporou MPSV Získání partnerů: Středočeský kraj, Hagagymnasiet Norrköping, Naringslivskontoret Norrköping, Komvux Malmö

4 Současná situace v zemích EU
počet mladých lidí v Evropě bez dokončeného odborného vzdělání v roce 2011 byl ve výši 14 % do roku 2020 by měl být tento počet snížen pod 10 % velký vliv na zlepšování situace v Evropě mají právě školy druhé šance (Second Chance Schools) Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne Videoprezentace ze stránek Evropského parlamentu:

5 Situace v České republice (1)
Problematikou mladých lidí opouštějících školy se prakticky nikdo nezajímá Neexistují statistiky o počtu „drop outs“ ani těch, kteří nepokračují po ukončení základní školy Pro tyto mladé lidi neexistuje program pro jejich další profesní rozvoj a zlepšení postavení na trhu práce Důvody nedokončení vzdělání jsou mnohdy hlubší než pouhé nezvládnutí učiva Jaká je role MŠMT a MPSV v této oblasti? Analýza ve Středočeském kraji zpracovaná partnerem projektu za období (2008/ /2011) Při poklesu počtu studentů na středních školách v absolutních číslech roste počet těch, kteří nedokončí řádně školu

6 Situace v ČR (2) Grafy ukazují vývoj ve Středočeském kraji v letech 2008/2009 až 2010/2011 Pokles studentů na odborných školách byl o 2008 studentů Nárůst neúspěšných studentů je však o 425 ve školním roce 2010/2011proti školnímu roku 2008/2009

7 - Celkový nárůst v procentech se zvyšuje
Situace v ČR (3) - Celkový nárůst v procentech se zvyšuje ČR je stále výrazně pod evropským průměrem To však neznamená tento negativní trend neřešit EU má za cíl do roku 2020 snížit procento pod 10% hranici

8 Projekt „Škola druhé šance“ – rozpočet projektu
Projekt byl schválen na dobu 36 měsíců Rozpočet byl upraven na částku Kč Rozpočet ESF pokrývá 95 % oprávněných výdajů, zbývajících 5 % je financováno ze státního rozpočtu

9 Projekt „Škola druhé šance“ - cíl projektu
Přenos inovací a vytvoření podmínek pro rozvoj tohoto sociálního (vzdělávacího?) programu Pilotní ověření možnosti zavádění škol druhé šance podmínkách ČR 3. Podpora při budování škol druhé šance v ČR

10 Přenos inovací Partneři za Švédska poskytli potřebné informace:
systém fungování škol druhé šance a jejich financování spolupráce s firmami získávání „studentů“ pro školy druhé šance a práce s nimi hodnocení dosažených znalostí „studentů“ pomoc při vytváření potřebné dokumentace publikování příkladů dobré praxe ze Švédska

11 Model školy druhé šance byl v rámci projektu prakticky ověřen
2. Pilotní ověření Model školy druhé šance byl v rámci projektu prakticky ověřen 50 účastníků kurzů ve věku 16 – 26 let mělo projít kurzem školy druhé šance – celkově bylo do kurzů zařazeno 53 účastníků, z nichž 46 úspěšně ukončilo (7 účastníků neuspělo)

12 3. Podpora při budování škol druhé šance
Projekt umožní všem zájemcům přístup k výsledkům projektu Educa je připravena poskytnout pomoc zejména v oblasti: - Jaký model školy druhé šance zvolit - Jak získat firmy pro přípravu mladých lidí - Jak získat mladé účastníky programu a jak je motivovat - Jak odborně připravit trenéry (manuál pro trenéry, a jiné materiály) - Jak provádět hodnocení (průběžné a závěrečné) Educa neumí vyřešit takové otázky, mezi které patří: - Jak prosadit školu druhé šance v regionu, ve městě, pokud nestačí dosažené výsledky tohoto projektu - Jak získat finanční podporu pro školu druhé šance - Jak v současné době zajistit uznání profesních znalosti

13

14 Škola druhé šance v České republice
- Zpracovaná dokumentace podle modelu školy druhé šance v Norrköpingu (osnovy pro přípravu studentů, hodnotící formuláře) Možnost využití zkušeností ze školy v Malmö pro přípravu studentů v OUaPŠ Kladno-Vrapice a jejich zařazení zpět o školy Publikování příkladů dobré praxe ze Švédska Publikování příkladů dobré praxe z tohoto projektu Publikování Manuálu pro trenéry školy druhé šance

15 Škola druhé šance – výsledky pilotního ověřování
Uzavřeno 17 partnerských rámcových smluv o spolupráci – využito bylo 9 (1 škola a 8 firem), Pracoviště pro pilotní ověřování v Kladně, další v Praze a v Jihočeském kraji Úspěšná spolupráce s OU a PŠ Kladno-Vrapice Úřad práce v Kladně a pracoviště ve Slaném – kontakty a komunikace s mladými lidmi (organizovaná setkání, vlastní nábor organizovaný v prostorách ÚP)

16 Škola druhé šance - pilotní ověřování
V okrese Kladno a Slaný oslovila Educa 684 mladých lidí bez kvalifikace ve věku do 26 roků: Z tohoto počtu bylo zařazeno do přípravy 32 účastníků do 6 institucí (1 škola, 5 firem) úspěšnost náboru 4,68 % z této skupiny 32 účastníků z nich úspěšně ukončilo 24 – úspěšnost 75 %, z celkového počtu 684 oslovených je úspěšnost absolventů 3,5 %. Dalších 20 účastníků většinou z řad imigrantů zajistily 2 firmy

17 Účastníci podle profesí
Profese Počet účastníků Ukončili úspěšně Neukončili Studují/pracují Kuchař/kuchařka 10 6 4 5 Servírka 1 Truhlář 3 Malíř pokojů Podlahář 2 Prodavačka Pečovatelka Admin. prac. Kovář Skladník 20 Svářeč Zahradnice Elektrikář 7 Celkem 53 46 42

18 Účastníci podle firem a institucí a škol
Instituce Počet účastníků Neuspěli Ukončili úspěšně Pokračují ve studiu Pracují OUaPŠ Kladno-Vrapice 24 6 18 14 2 IV+Flat, s.r.o. 13 Atlas, s.r.o. 7 Restaurace U Tonyho 3 1 Svářečská škola Kučera CSVŠ, v.v.i. Josef Šatra - podlahář Jan Khol - podlahář Daniel Černý - kovář Celkem 53 46 15 27

19 Účastníci – členění muži a ženy
Profese Muži Ženy Celkem Kuchař/kuchařka 7 3 10 Servírka 1 Truhlář Malíř pokojů Podlahář 2 Prodavačka Pečovatelka Administr. prac. Kovář Skladník 16 4 20 Svářeč Zahradnice Elektrikář 41 12 53

20 Škola druhé šance – cílová skupina
Problémy mladých lidí bez kvalifikace jsou mnohem hlubší než chybějící kvalifikace špatné předchozí zkušenosti ze školy (neúspěch v učení, šikana) alkohol, drogy, násilí špatné rodinné zázemí chybějící finanční prostředky, sociální vyloučení nedostatek sebevědomí psychické problémy (mnohdy vzniklé kombinací výše uvedených problémů)

21 Škola druhé šance – celkový přínos projektu
Pro trenéry nové zkušenosti v práci s mladými lidmi a to nejen v oblasti profesní přípravy (psychická podpora) Úřad práce se mnohem více začal zajímat o počty mladých nezaměstnaných bez kvalifikace a o jejich začlenění do přípravy (výborná spolupráce) Educa International prokázala projektem, že stojí za to se o tyto mladé lidi starat a pomáhat jim individuální cestou, know how pro další činnost Pro mladé účastníky obrovský impuls pro zlepšení jejich postavení – potkali někoho, kdo má snahu jim pomoci a chápe jejich problémy a snaží se uspět, nárůst zdravého sebevědomí Pro cizince bez kvalifikace prakticky jediná možnost získání dokladu (certifikátu) o profesních dovednostech Pro OU Vrapice noví studenti, kteří by se jinak do školy nevrátili Pro firmy noví pracovníci, kteří mají možnost ve firmě zůstat Pro obec, region snížení nezaměstnanosti a tím i snížení kriminality Pro stát snížení výdajů na sociální dávky a naopak příjem z daní Pro EU …….

22 Škola druhé šance – a + projektu
Idea školy druhé šance a její prosazení, partneři, firmy, trenéři, mladí bez kvalifikace Úřad práce v Kladně a OUaPŠ Kladno-Vrapice Mladí účastníci – obrovské množství času nutné na získání účastníka do programu a jeho udržení – problémy s pravidelností, motivace k práci Hrozba nesplnění indikátorů projektu s rizikem příp. vracení grantu Problémy s financováním - bez půjčky by projekt nemohl být realizován Formalistický přístup MPSV k realizaci projektu

23 Škola druhé šance - a + projektu
Na všechny tyto problémy zapomenete v okamžiku, kdy se vám podaří zapojit mladého účastníka bez kvalifikace a on sám tuto vaši pomoc ocení, jako to udělal po 3 měsících účasti v programu jeden z prvních účastníků školy druhé šance Michal 

24 a jak dál …? Žádost o projekt v Erasmus+ KA2 - vzdělávání dospělých (CZ, PL, SK) na podporu drop-outs KA 2 NEETs projekt koordinovaný partnerem v ES Příprava ESF projektu koordinovaného partnery v PL (NEETs projekt) Snad i prosazení modelu škol druhé šance v ČR Setkání s paní Doris Pack v Praze

25 Děkuji Vám za pozornost
JUDr. Josef Vochozka EDUCA INTERNATIONAL, o.p.s. Na Moklině 16, Praha 6 Pracoviště: U Dvou srpů 2, Praha 5 mail: tel.:


Stáhnout ppt "Bratislava JUDr. Josef Vochozka"

Podobné prezentace


Reklamy Google