Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronová konfigurace. zápis struktury elektronového obalu –výpis obsazených orbitalů a elektronů v nich hlavní kvantové číslo n –popisuje vrstvu, ve.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronová konfigurace. zápis struktury elektronového obalu –výpis obsazených orbitalů a elektronů v nich hlavní kvantové číslo n –popisuje vrstvu, ve."— Transkript prezentace:

1 Elektronová konfigurace

2 zápis struktury elektronového obalu –výpis obsazených orbitalů a elektronů v nich hlavní kvantové číslo n –popisuje vrstvu, ve které se orbital nachází vedlejší kvantové číslo l –popisuje typ (tvar) orbitalu vedlejší kvantové číslo l 0123 typ orbitaluspdf

3 Elektronová konfigurace –orbital charakterizujeme zápisem orbital s v 1.vrstvě obsahuje 2 elektrony (n = 1, l = 0) –tento zápis používáme samostatně, nebo doplňuje zápis pomocí rámečků

4 Elektronová konfigurace –čtverečkový zápis orbitalů zobrazujeme je stejně velkými čtverečky orbitaly stejné energie (typu) slučujeme do skupin –ve vrstvě jsou: »1 orbital s, 3 orbitaly p, 5 orbitalů d, 7 orbitalů f

5 Elektronová konfigurace –orbitaly jsou části prostoru, ve kterých se vyskytují elektrony –elektrony zakreslujeme do orbitalu pomocí šipek směr znázorňuje spin elektronu –elektrony se stejným spinem –elektrony s opačným spinem

6 Elektronová konfigurace Pravidla zaplňování orbitalů elektrony –Pauliho princip výlučnosti v atomu nemohou existovat 2 elektrony (n, l, m, s), které mají stejná všechna kvantová čísla = v orbitalu (n, l, m) mohou být maximálně dva elektrony, které se musí lišit svým spinem (s)

7 Elektronová konfigurace –Hundovo pravidlo při zaplňování orbitalů o stejné energii (stejného typu) jsou nejprve všechny zaplněny jedním elektronem stejného spinu, než začneme přidávat elektrony do páru

8 Elektronová konfigurace –Výstavbový princip orbitaly jsou obsazovány elektrony v pořadí podle vzrůstající energie –nejprve orbitaly s nejnižší energií = nejblíže jádru pořadí orbitalů podle energie –1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6s,... pořádí orbitalů podle energie [1]

9 Elektronová konfigurace –příklad zápisu elektronové konfigurace: –čtverečkový zápis –písemný zápis 14 Si: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2

10 Elektronová konfigurace

11 –zjednodušený zápis pomocí předcházejícího vzácného plynu zapisujeme pouze eletrony v energeticky nejbohatších orbitalech –nejvýznamnější pro vlastnosti prvku

12 Elektronová konfigurace –rozdělení prvků podle elektronové konfigurace podle typu orbitalu s nejvyšší energií, který ještě obsahuje elektrony –s-prvky - poslední elektron je umístěn do s orbitalu –p-prvky - poslední elektron je umístěn do p orbitalu –d-prvky - poslední elektron je umístěn do d orbitalu –f- prvky - poslední elektron je umístěn do f orbitalu

13 Elektronová konfigurace rozdělení prvků na s-, p-, d- a f-prvky [2]

14 Elektronová konfigurace valenční elektrony –elektrony ve valenčí slupce elektronového obalu v orbitalech s nejvyšší energií –s-prvky - elektrony v ns orbitalu –p-prvky - elektrony v ns a np orbitalech –d-prvky - elektrony v ns a (n-1)d orbitalech –f-prvky - elektrony v ns, (n-2)f a případně v (n-1)d orbitalech

15 Elektronová konfigurace excitace –vybuzení elektronu do energeticky vyššího stavu do orbitalu s vyšší energií pro překonání Hundova pravidla je třeba dodat energii přesun spárovaného elektronu ve valenční slupce do prázdného (vakantního) orbitalu

16 Elektronová konfigurace –excitovaný (energeticky bohatší) stav označujeme hvězdičkou –omezení excitace lze excitovat pouze valenční elektrony lze excitovat pouze do orbitalu se stejným číslem n

17 Elektronová konfigurace –jeden prvek lze excitovat i několikanásobně má-li dostatek elektronových párů ve valenční slupce –významná zejména pro vaznost prvku pro tvorbu vazeb jsou potřeba zejména nespárované elektrony –excitací elektronu z elektronového páru do vakantního orbitalu se zvýší počet možných vazeb o dvě 2-vazný → 4 vazný

18 Odkazy 1.www.wikipedia.org, Klechkovski rule [online]. 2011-10-16 [cit. 2013-12-03]. Dostupné z:www.wikipedia.org http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Klechkovski_rule.svg 2.www.wikipedia.org, Periodic Table 2 [online]. 2012-06-29 [cit. 2013-12-04]. Dostupné z:www.wikipedia.org http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Periodic_Table_2.svg


Stáhnout ppt "Elektronová konfigurace. zápis struktury elektronového obalu –výpis obsazených orbitalů a elektronů v nich hlavní kvantové číslo n –popisuje vrstvu, ve."

Podobné prezentace


Reklamy Google