Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ředitelé českých škol a jejich životní a profesní dráha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ředitelé českých škol a jejich životní a profesní dráha"— Transkript prezentace:

1 Ředitelé českých škol a jejich životní a profesní dráha
Milan Pol, Lenka Hloušková, Petr Novotný, Martin Sedláček Ústav pedagogických věd FF MU

2 Informace o výzkumném projektu
Téma: Ředitelé českých škol a jejich životní a profesní dráha Výzkum je podporován: Grantová agentura České republiky (GAČR, 406/07/0845) Cílem projektu je přispět k poznání teorie a praxe práce ředitelů škol v kontextu rozvoje jejich životní a profesní dráhy.

3 Kontext výzkumu proměna role ředitele po roce 1989, autonomie škol,
další (nová) očekávání (autoevaluace, ŠVP, správa škol, …), nedostatek empirických dat,

4 Kontext výzkumu Poznatky o roli ředitele školy v systémové rovině. (Pol, Hloušková, Novotný, Zounek, 2004; Pol, Novotný, 2005; Sedláček, 2007…) Individuální naplnění role ředitele – odraz dosavadní životní a profesní dráhy.

5 Výzkumné otázky Jaká očekávání na roli ředitele vyplývají ze současných konceptů řízení školy a vedení? Jak se tato očekávání proměňují v čase? Jaké jsou hlavní dilemata a výzvy, které ředitelé škol v těchto souvislostech musejí řešit? Co utváří životní a profesní dráhu ředitele české školy? Jak lze charakterizovat profesní identitu ředitele české školy? Jak lze charakterizovat individuální koncepty řízení a vedení u ředitelů českých škol? V jakém časovém horizontu budoucnosti uvažují ředitelé českých škol o výkonu své stávající funkce? Jaká klíčová témata se objevují v kariérovém plánování ředitelů českých škol?

6 Metodologické poznámky
kvalitativní přístup biografický a narativní design – životní historie (life history) kombinace metod sběru dat: biografické rozhovory s respondenty (řediteli) hloubkové rozhovory se spolupracovníky ředitelů zúčastněná pozorování analýza dokumentů

7 Profesní a životní dráha Jak uvažujeme?
Vertikální linie Profesní kariéra v čase. příprava na roli kariérní postup určující momenty do dnešních dnů Horizontální linie Sledování vývoje myšlení a jednání. hodnoty postoje chování ... Životní dráha Organizační socializace Profesní socializace

8 Výzkumný vzorek 2007 – 2009: 8 až 10 ředitelů ZŠ
záměrný výběr: – pohlaví, – délka praxe, – velikost a místo školy, – image školy,

9 Vybrané výsledky iniciálních fází výzkumu

10 Kdo se stává ředitelem školy?
identifikace ředitelů: poznávání charakteristik, kontextu a hlavních faktorů ovlivňujících přijmutí ředitelské role Vlastně náhoda Nebo ne?

11 Proč ředitelé výzvu přijali? Jaké motivy stály v pozadí?
kariérní postup – patrně nejde o tak silný motiv, jak by se mohlo na první pohled zdát snaha něco změnit nebo ovlivnit – budovat školu podle svého – impulsem je špatná zkušenost (momentálně zažívaná nebo i dřívější) tlak očekávání – např. feminizovaného prostředí

12 Identifikované fáze „ředitelování“
Vstup do ředitelny, začínající ředitel bez formální přípravy „nepravý“ nováček zděděná kultura – stín předchozího ředitele pověst učitele optimistický přístup vlastní nejistota

13 Identifikované fáze „ředitelování“
Důležité osobní zkoušky, přechod k fungujícímu řediteli krizové situace vyžadující řešení – přikládán osobní význam (celková inspekce školy, oprava havárie v kuchyni, soudní spor o majetek školy, problémy s rodiči, ...) cílem – vlastní sebejistota nezáměrným efektem – posilování respektu okolí (sboru) V tomto období formování dvou typů: A: sebejistý typ (schopnost podstoupit riziko, odvaha k nepopulárním krokům,…) B: váhající typ (nejistota, alibistický přístup, …)

14 Identifikované fáze „ředitelování“
Výkonová fáze zdokonalování „řemesla“ – učení se převážně vlastní zkušeností „vystřízlivění“ z počátečního optimismu (naivních představ) „zaměření na vnitřní chod školy

15 Identifikované fáze „ředitelování“
Nové impulzy krize, únava, stereotyp… hledání cesty kam dál: – nové aktivity uvnitř školy (návrat k upraveným optimistickým ideálům, aktivní práce na grantech – zlepšení pedagogické práce) – aktivity i mimo školu (komunální politika, lektorování, PAU…)

16 Závěrem výzkum stále probíhá
doplňování našeho vzorku – hledání paralel (specifik?) modely vývoje profesní dráhy ředitelů (zahraniční zdroje)

17 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Ředitelé českých škol a jejich životní a profesní dráha"

Podobné prezentace


Reklamy Google