Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ředitelé českých škol a jejich životní a profesní dráha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ředitelé českých škol a jejich životní a profesní dráha"— Transkript prezentace:

1 Ředitelé českých škol a jejich životní a profesní dráha
Milan Pol, Lenka Hloušková, Petr Novotný, Martin Sedláček Ústav pedagogických věd FF MU

2 Informace o výzkumném projektu
Téma: Ředitelé českých škol a jejich životní a profesní dráha Zadavatel výzkumu: Grantová agentura České republiky (GAČR, 406/07/0845) Doba řešení: Cílem projektu je přispět k poznání teorie a praxe práce ředitelů škol v kontextu rozvoje jejich životní a profesní dráhy.

3 Metodologické poznámky
kvalitativní přístup biografický a narativní design – životní historie (life history) kombinace metod sběru dat: biografické rozhovory s respondenty (9 ředitelů ZŠ) focus group (10 ředitelů ZŠ) hloubkové rozhovory se spolupracovníky ředitelů zúčastněná pozorování analýza dokumentů

4 Výzkumný vzorek Záměrný výběr:
pohlaví, délka praxe, velikost a místo školy, image školy. : biografické rozhovory (9 ředitelů ZŠ) série tří rozhovorů s každým respondentem, doplňkové rozhovory – triangulace zdrojů, analýza – design life history. 2009: focus group (10 ředitelů ZŠ)

5 Jak vypadá kariéra ředitele školy?
existuje řada přístupů: - různá hlediska (identita, profesní socializace…) - Hart (1993), Parkay, Hall (1992), Ribbins (1998), Gabarro (1987), Reeves et al. (1998) Earley, Weindling (2006), Huber, West (2002)… analýza dat: design životní historie - hledání určujících momentů  fáze kariéry naše data: určující momenty spojené se změnou v přístupu k profesní roli  „ředitelování“ (členění kariéry) Ředitelování - naplnění role ředitele v praxi: - styl vedení a řízení - učení se, - priority v rámci role (hodnoty…) - …

6 Hlavní fáze v kariéře ředitele
Fáze – přechody spojené se změnou přístupu k ředitelování: tři hlavní fáze kariéry ředitele (vnitřně dále strukturované) + stěžejní momenty před nástupem do funkce ředitele Fáze 0 – profesní dráha před „ředitelováním“ Fáze začátků Fáze jistoty Fáze nových výzev

7 Fáze 0: shrnutí výběr profese – učitelství jasná volba - práce s dětmi - pragmatická volba „Takže jsem reálně zhodnotil svoje možnosti, jak se říká, a uvažoval co s tím…a učitelství bylo nejlepší z variant, protože na odbornou matika, na tu jsem se necítil, jak se říká, i když by mě bavila.“ kariérní změna – vedení školy (ředitel, zástupce) „pozvání“ ke konkurzu – žádost okolí Milan Pol, Lenka Hloušková, Petr Novotný, Martin Sedláček: Úvodní fáze profesní dráhy ředitelů základních škol. Studia paedagogica. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity U14. Ročník 14, řada Pedagogická, Masarykova univerzita, 2009.

8 Začátky: shrnutí Kontext fáze: vnější stimuly a/nebo bariéry?
bez formální přípravy „nepravý“ nováček zděděná kultura – stín předchozího ředitele pověst učitele optimistický přístup – „budujeme vlastní/lepší školu“ Ředitelování: jak na to? Formální a neformální vzdělávání – tzv. funkční studia Budování sítě ředitelů - cílem sdílet zkušenosti Vzor ředitele – snaha převzít fungující řešení Intuitivní přístup k roli – učení se novým věcem i za cenu omylů

9 Profesní jistota: vymezení, kontext
Kdy už nejsem začátečník? Impulz: „zažít osobní úspěch“  sebehodnocení v krizových situacích  opakovaný pocit úspěchu jako ředitele (vnitřní stav) „Spor s rodiči, který tam brzy nastal, mi vlastně pomohl. Naučil jsem se, že musím věci ustát a vysvětlit. Tehdy, kdy jsem si dovolil vlézt do třídy a přesvědčoval rodiče, že za výsledky vzdělání svých dětí odpovídají oni a ty děti, myslel jsem si, že mě tam utlučou. Nakonec jsem to ustál, i když to bylo těžký.“ Kontext fáze? „vystřízlivění“ z počátečního optimismu identifikace se školou a jejími problémy - pohlcení chodem školy uvědomění si odcizení od ostatních ve škole - „jsem na to sám“ „V té době jsem si uvědomil, že ta funkce přinesla i jinou změnu. Myslím si, že jsem se jako člověk vůbec nezměnil, ale část lidí mě začala brát jako funkci, tedy úplně jinak a toho člověka někde jako až vzadu. Tak to mě trochu zaskočilo.“

10 Profesní Jistota: ředitelování
Styl řízení: „Nebojím se již delegovat pravomoci“ delegování jako jedna z cest k překonání vlastních limitů „V počátcích to bylo to, že jsem tady dělal všechno sám. Nebo spíš jako tendence ne všechno, ale většinu věcí si dělat sám a spoustu věcí, který jsem dělat nemusel. Ale to je úplně normální. Člověk k tomu musí dojít, když začíná, tak nemá zkušenosti.“ Učení se: zdrojem poznání je vlastní praxe  dominantní pro tuto fázi je učení se uvnitř školy (učení z nabyté zkušenosti) - do jisté míry zklamání z formálního vzdělávání  sdílení zkušeností - síť kolegů: druhá hlavní opora zvládání role Priority v rámci role: práce pro školu „Ona se školou skutečně žije, obětuje tomu strašně moc. Samozřejmě tomu odpovídají i ty nároky, který má k sobě i k ostatním, že. Někdy je to možná až přehnaný, ale skutečně to prostě prožívá.“

11 Nové výzvy: vymezení, kontext
Přechod opět spojen s tématem „zažít úspěch“  cílem již není osobní úspěch, ale především úspěch školy  opakovaný pocit úspěchu „Možná v této fázi je pro ředitele důležitý zpětná vazba, jestli to dělá dobře. To znamená, zjišťovat si především u rodičů a žáků. U kolegů je to takový, to vám asi nikdo otevřeně neřekne, ale zjišťovat si, jestli ta škola je na správné cestě.“ Kontext fáze? Stereotyp (problémy jsou zvládnuty) Únava, krize? Na vrcholu kopce? „Já si myslím, že zkušený ředitel by se mohl poznat tak, že domýšlí spoustu věcí o několik tahů dopředu. Že na základě těch zkušeností, co nabral, už ví,že se něco stane.“ „Člověk už začíná v tomto období uvažovat, jak by předal zkušenosti těm dalším. Takže si vytipovává ve sboru svého nástupce, zároveň hledá i další věci pro sebe, na který třeba dřív neměl čas.“

12 Nové výzvy: ředitelování
Styl řízení: (Poprvé) systematické přemýšlení o budoucnosti – kariérové plánování nebo údržba? Učení se:  probíhá uvnitř školy i vně Priority v rámci role:  dominantním motivem fáze „hledání nových výzev“ ve škole – návrat k počátečním ideálům, mimo vlastní školu „Ale zatím to dělám ráda a i to nové. A protože jsem ještě v dalších komisích na magistrátu, na kraji, v dozorčích radách, takže jako prostě to jsou zase funkce, který navíc pomáhají škole a můžu tam získat zase peníze na projektech a dalších věcech.“ „My jsme byli pilotní škola. Vymyslel to ředitel. Pro všechny to bylo nový. A velké nadšení jako pro to, že teda budeme v pilotu, nebylo. No, ale řekl, já to chci, budem v předstihu, naučíme se dřív.“

13

14 Význam výzkumných zjištění
Možné implikace pro teorii, praxi, politiku: přípravu ředitelů pro zvládání všech fází v kariéře ředitele zvládání zlomů v kariéře, překonávání ztráty energie podporu ředitelů při výkonu ředitelské role zvládání krizí, překonávání stereotypu, podpora učení evaluaci práce ředitele školy evaluace s respektem k fázi kariéry

15 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Ředitelé českých škol a jejich životní a profesní dráha"

Podobné prezentace


Reklamy Google