Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Milan Pol, Lenka Hloušková, Petr Novotný, Martin Sedláček Ústav pedagogických věd FF MU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Milan Pol, Lenka Hloušková, Petr Novotný, Martin Sedláček Ústav pedagogických věd FF MU"— Transkript prezentace:

1 Milan Pol, Lenka Hloušková, Petr Novotný, Martin Sedláček Ústav pedagogických věd FF MU http://www.phil.muni.cz/wupv

2 Téma: Ředitelé českých škol a jejich životní a profesní dráha Zadavatel výzkumu: Grantová agentura České republiky (GAČR, 406/07/0845) Doba řešení: 2007 - 2009 Cílem projektu je přispět k poznání teorie a praxe práce ředitelů škol v kontextu rozvoje jejich životní a profesní dráhy.

3  kvalitativní přístup  biografický a narativní design – životní historie (life history)  kombinace metod sběru dat:  biografické rozhovory s respondenty (9 ředitelů ZŠ)  focus group (10 ředitelů ZŠ) hloubkové rozhovory se spolupracovníky ředitelů zúčastněná pozorování analýza dokumentů

4  Záměrný výběr: - pohlaví, - délka praxe, - velikost a místo školy, - image školy.  2007- 2009: biografické rozhovory (9 ředitelů ZŠ) - série tří rozhovorů s každým respondentem, - doplňkové rozhovory – triangulace zdrojů, - analýza – design life history.  2009: focus group (10 ředitelů ZŠ)

5  existuje řada přístupů: - různá hlediska (identita, profesní socializace…) - Hart (1993), Parkay, Hall (1992), Ribbins (1998), Gabarro (1987), Reeves et al. (1998) Earley, Weindling (2006), Huber, West (2002)…  analýza dat: design životní historie - hledání určujících momentů  fáze kariéry  naše data: určující momenty spojené se změnou v přístupu k profesní roli  „ředitelování“ (členění kariéry)  Ředitelování - naplnění role ředitele v praxi : - styl vedení a řízení - učení se, - priority v rámci role (hodnoty…) - …

6  Fáze – přechody spojené se změnou přístupu k ředitelování: tři hlavní fáze kariéry ředitele (vnitřně dále strukturované) + stěžejní momenty před nástupem do funkce ředitele  Fáze 0 – profesní dráha před „ředitelováním“  Fáze začátků  Fáze jistoty  Fáze nových výzev

7  výběr profese – učitelství jasná volba - práce s dětmi - pragmatická volba „Takže jsem reálně zhodnotil svoje možnosti, jak se říká, a uvažoval co s tím…a učitelství bylo nejlepší z variant, protože na odbornou matika, na tu jsem se necítil, jak se říká, i když by mě bavila.“  kariérní změna – vedení školy (ředitel, zástupce)  „pozvání“ ke konkurzu – žádost okolí Milan Pol, Lenka Hloušková, Petr Novotný, Martin Sedláček: Úvodní fáze profesní dráhy ředitelů základních škol. Studia paedagogica. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity U14. Ročník 14, řada Pedagogická, Masarykova univerzita, 2009.

8  Kontext fáze: vnější stimuly a/nebo bariéry?  bez formální přípravy  „nepravý“ nováček  zděděná kultura – stín předchozího ředitele  pověst učitele  optimistický přístup – „budujeme vlastní/lepší školu“  Ředitelování: jak na to?  Formální a neformální vzdělávání – tzv. funkční studia  Budování sítě ředitelů - cílem sdílet zkušenosti  Vzor ředitele – snaha převzít fungující řešení  Intuitivní přístup k roli – učení se novým věcem i za cenu omylů

9  Kdy už nejsem začátečník? Impulz: „zažít osobní úspěch“  sebehodnocení v krizových situacích  opakovaný pocit úspěchu jako ředitele (vnitřní stav) „Spor s rodiči, který tam brzy nastal, mi vlastně pomohl. Naučil jsem se, že musím věci ustát a vysvětlit. Tehdy, kdy jsem si dovolil vlézt do třídy a přesvědčoval rodiče, že za výsledky vzdělání svých dětí odpovídají oni a ty děti, myslel jsem si, že mě tam utlučou. Nakonec jsem to ustál, i když to bylo těžký.“  Kontext fáze?  „vystřízlivění“ z počátečního optimismu  identifikace se školou a jejími problémy - pohlcení chodem školy  uvědomění si odcizení od ostatních ve škole - „jsem na to sám“ „V té době jsem si uvědomil, že ta funkce přinesla i jinou změnu. Myslím si, že jsem se jako člověk vůbec nezměnil, ale část lidí mě začala brát jako funkci, tedy úplně jinak a toho člověka někde jako až vzadu. Tak to mě trochu zaskočilo.“

10  Styl řízení : „Nebojím se již delegovat pravomoci“ delegování jako jedna z cest k překonání vlastních limitů „V počátcích to bylo to, že jsem tady dělal všechno sám. Nebo spíš jako tendence ne všechno, ale většinu věcí si dělat sám a spoustu věcí, který jsem dělat nemusel. Ale to je úplně normální. Člověk k tomu musí dojít, když začíná, tak nemá zkušenosti.“  Učení se : zdrojem poznání je vlastní praxe  dominantní pro tuto fázi je učení se uvnitř školy (učení z nabyté zkušenosti) - do jisté míry zklamání z formálního vzdělávání  sdílení zkušeností - síť kolegů: druhá hlavní opora zvládání role  Priority v rámci role : práce pro školu „Ona se školou skutečně žije, obětuje tomu strašně moc. Samozřejmě tomu odpovídají i ty nároky, který má k sobě i k ostatním, že. Někdy je to možná až přehnaný, ale skutečně to prostě prožívá.“

11  Přechod opět spojen s tématem „zažít úspěch“  cílem již není osobní úspěch, ale především úspěch školy  opakovaný pocit úspěchu „Možná v této fázi je pro ředitele důležitý zpětná vazba, jestli to dělá dobře. To znamená, zjišťovat si především u rodičů a žáků. U kolegů je to takový, to vám asi nikdo otevřeně neřekne, ale zjišťovat si, jestli ta škola je na správné cestě.“  Kontext fáze?  Stereotyp (problémy jsou zvládnuty)  Únava, krize?  Na vrcholu kopce? „Já si myslím, že zkušený ředitel by se mohl poznat tak, že domýšlí spoustu věcí o několik tahů dopředu. Že na základě těch zkušeností, co nabral, už ví,že se něco stane.“ „Člověk už začíná v tomto období uvažovat, jak by předal zkušenosti těm dalším. Takže si vytipovává ve sboru svého nástupce, zároveň hledá i další věci pro sebe, na který třeba dřív neměl čas.“

12  Styl řízení : (Poprvé) systematické přemýšlení o budoucnosti – kariérové plánování nebo údržba?  Učení se:  probíhá uvnitř školy i vně  Priority v rámci role:  dominantním motivem fáze „hledání nových výzev“  ve škole – návrat k počátečním ideálům,  mimo vlastní školu „Ale zatím to dělám ráda a i to nové. A protože jsem ještě v dalších komisích na magistrátu, na kraji, v dozorčích radách, takže jako prostě to jsou zase funkce, který navíc pomáhají škole a můžu tam získat zase peníze na projektech a dalších věcech.“ „My jsme byli pilotní škola. Vymyslel to ředitel. Pro všechny to bylo nový. A velké nadšení jako pro to, že teda budeme v pilotu, nebylo. No, ale řekl, já to chci, budem v předstihu, naučíme se dřív.“

13

14  Možné implikace pro teorii, praxi, politiku:  přípravu ředitelů pro zvládání všech fází v kariéře ředitele  zvládání zlomů v kariéře, překonávání ztráty energie  podporu ředitelů při výkonu ředitelské role  zvládání krizí, překonávání stereotypu, podpora učení  evaluaci práce ředitele školy  evaluace s respektem k fázi kariéry

15


Stáhnout ppt "Milan Pol, Lenka Hloušková, Petr Novotný, Martin Sedláček Ústav pedagogických věd FF MU"

Podobné prezentace


Reklamy Google