Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Schweighofer Představení projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Schweighofer Představení projektu."— Transkript prezentace:

1 Schweighofer Představení projektu

2 Představení společnosti Schweighofer
-- Rodinná firma podnikající v odvětví zpracování dřeva od 17. století - dlouholetá tradice -- V roce 1998 se firma slučuje se společností Stora Enso a prodává jí veškeré své podíly (čtyři pily v Rakousku, dvě pily v ČR) -- V roce 2002 nový start společnosti Schweighofer (v Rumunsku buduje dvě pily a dva závody na výrobu spárovky a laťovky, třetí pila ve fázi výstavby) -- Firma Schweighofer aktuálně zaměstnává pracovníků, své výrobky exportuje do 72 zemí světa Zdroj: CzechInvest, Schweighofer 2015

3 Parametry projektu -- Celková investice 150 mil EUR (cca 4 mld Kč)
Parametry investice -- Celková investice 150 mil EUR (cca 4 mld Kč) -- technologie zpracování dřeva mil. EUR -- energetické a vytápěcí technologie mil. EUR -- konstrukční práce - využití lokálních dodavatelů!!! 30 mil. EUR -- ostatní technické vybavení (nosníky, jeřáby atd.) mil. EUR -- ostatní investiční náklady (vybavení kanceláří, nábytek atd.) 12 mil. EUR -- pozemek o velikosti 40 – 50 ha -- kvalitní silniční a železniční napojení -- umístění cca 1 km od obytné zástavby (eliminace případné hlučnosti) Požadavky investora na pozemek Zdroj: CzechInvest, Schweighofer 2015

4 Zájmové území

5 Původ dřeva Těžba dřeva regulována dle Zákona o lesích 289/1995 Sb., maximální možná těžba v každé lokalitě na období 10 let, těžba dřeva se tak v dané lokalitě nemůže zvýšit! Sníží se podíl suroviny vyvážené do zahraničí Dovoz dřeva diverzifikován z více směrů (zejména ze Šumavy a Vysočiny, lokalit, které firma již vlastní) Smyslem projektu není těžba v lesích přiléhajících k zóně, ale vhodná geografická poloha lokality zefektivňující logistické náklady společnosti Zdroj: CzechInvest, Schweighofer 2015

6 Dopad na dřevozpracující průmysl v regionu
Zvýšení kapacity pro zpracování smrkové kulatiny v ČR Malé pily v kraji bez ohrožení, společnost Schweighofer se zaměřuje na jiný segment zákazníků (mezinárodní velkoodběratele) Společnost zpracovává jen velké dodávky v řádu minimálně několika kontejnerů nebo kamionů Zpracování dováženého dřeva primárně v ČR – vytvoření nových pracovních míst, přínos pro české hospodářství Zdroj: CzechInvest, Schweighofer 2015

7 počet nákladních aut za den
Dopravní zatížení -- Nákladní automobily budou využívány převážně pro transport surového dřeva do závodu -- Finální produkty budou vyváženy zejména po železnici -- Zvýšení dopravy bude vyžadovat určité stavební úpravy stávajících vozovek, ke krytí nákladů se již v předchozích případech zavázal Jihočeský kraj, předpokládáme že tak učiní i v tomto případě 1. rok výroby 2. rok výroby 3. rok výroby 4. rok výroby 5. rok výroby Příjezd do zóny počet nákladních aut za den 76 116 147 162 Odjezd ze zóny 19 30 39 43 Celkem 95 146 186 205 Komentář pana Milana Marečka k dopravní studii: „Momentálně můžeme pouze konstatovat, že hlavní přístup do objektu by byl ,,po modré´´, to je po pozemcích bývalého letiště, které přímo navazují na státní silnici Tábor - Písek. Důležité je ale samozřejmě konstatovat, že celá dopravní studie musí navazovat a též se podřídit studii plánovaného obchvatu Všechova. A též zájmům obce Svrabov.“ Zdroj: CzechInvest, Schweighofer 2015

8 Struktura zaměstnanců
-- Realizací projektu dojde k vytvoření 500 přímých a 1000 nepřímých pracovních míst -- Investor by rád navázal spolupráci s místními základními, středními školami i s Jihočeskou univerzitou (stáže, exkurze do výroby atd.) Pozice Počet pracovníků Průměrná hrubá měsíční mzda pracovníka Celkové roční hrubé měsíční mzdy bez odvodů zaměstnavatele vč. odvodů zaměstnavatele Manažerské pozice (střední management) 10 57 000 71 421 Administrativní pozice a nižší management 60 30 000 37 590 Technické a specializované pozice 20 38 500 48 240 Odborné manuální pozice / obsluha strojů 40 31 000 38 843 Neodborné pozice 350 21 000 26 313 Další pracovníci / úklid, sběr odpadu atd. 16 500 20 674 CELKEM 500 - Zdroj: CzechInvest, Schweighofer 2015

9 Lokální podpora ze strany investora, státu
Projekt má aktivní podporu ze strany Vlády ČR i Jihočeského kraje (plánovaná hmotná podpora do zlepšení doprovodné infrastruktury) Investor plánuje podporovat místní vzdělávací instituce, sportovní organizace, domy pro seniory atd. Společnost Schweighofer založila nadaci, která podporuje opravy nemocnic, předškolní péči a péči o seniory (v roce 2014 poskytla dary ve výši 35,8 mil. Kč) Zdroj: CzechInvest, Schweighofer 2015

10 Možná rizika a dopad na životní prostředí
Projekt počítá se zpracováním nevyužité stromové kůry a odpadního dřeva k výrobě elektrické energie a tepla na bázi kogenerace Vyrobená zelená elektřina je dodávána do rozvodné sítě Součástí závodu filtrační jednotka odpadních vod Nepoužívají se nebezpečné chemikálie Závod nevypouští žádné škodlivé látky do ovzduší, má bezprašný provoz Dešťová voda svedena do retenční nádrže Negativní vliv - hluk v pilařském provozu (např. při pohybu klád), mimo areál hluk minimální Zdroj: CzechInvest, Schweighofer 2015

11 Výroba v Radauti

12 www.czechinvest.org www.schweighofer.at
Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Schweighofer Představení projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google