Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biochemie jater Alice Skoumalová. Játra-úvod  Představují životně důležitý orgán, který má centrální úlohu v intermediárním metabolismu a odstraňování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biochemie jater Alice Skoumalová. Játra-úvod  Představují životně důležitý orgán, který má centrální úlohu v intermediárním metabolismu a odstraňování."— Transkript prezentace:

1 Biochemie jater Alice Skoumalová

2 Játra-úvod  Představují životně důležitý orgán, který má centrální úlohu v intermediárním metabolismu a odstraňování toxických látek  Váží 1,5 kg (jeden z největších orgánů v těle)  Tvoří 2-3% celkové tělesné hmotnosti, ale spotřebují 20-30% celkového kyslíkového zásobení

3 Schéma hepatocytu 300 miliard buněk v játrech (80% hepatocyty) Centrální úloha v intermediárním metabolismu

4 Funkce jater  Vychytávání živin dopravených z trávícího traktu přes portální žílu  Syntéza, ukládání, přeměna a degradace metabolitů (metabolismus)  Dodávání energeticky bohatých molekul a intermediátů pro biosyntetické reakce  Biotransformace (=detoxikace) toxických látek  Vylučování látek žlučí, syntéza a degradace složek krevní plasmy  Boj s infekcí (Kuppferovy buňky-makrofágy)

5 Metabolismus jater Hlavní funkce = udržování hladin mnoha látek v krevní plasmě  Metabolismus cukrů  Metabolismus tuků  Metabolismus aminokyselin a proteinů  Metabolismus cizorodých látek

6 FunkceMarkery poškození v plasmě Katabolismus hemu↑ bilirubin Metabolismus cukrů↓ glukóza Syntéza proteinů↓ albumin ↑ protrombinový čas Katabolismus proteinů↑ amoniak ↓ močovina Metabolismus lipidů↑ cholesterol ↑ triglyceridy Metabolismus léčiv↑ poločas léků Metabolismus žlučových kyselin↑ žlučové kyseliny Funkce jater a markery poškození:

7 Metabolismus jater Hlavní funkce = udržování hladin mnoha látek v krevní plasmě  Metabolismus cukrů: 1. Vychytávání glukózy a jiných monosacharidů -konverze na glukóza-6-fosfát a jiné metabolity glykolýzy (ukládání ve formě glykogenu nebo degradace) -přeměna cukrů na mastné kyseliny -tvorba ATP (malá část) 2. Vylučování glukózy (při poklesu její hladiny v krvi) -z degradace glykogenu -glukoneogeneze z laktátu, glycerolu, aminokyselin (po vyčerpání zásob glykogenu)  Metabolismus tuků  Metabolismus aminokyselin a proteinů  Metabolismus cizorodých látek

8 Metabolismus jater Hlavní funkce = udržování hladin mnoha látek v krevní plasmě  Metabolismus cukrů  Metabolismus tuků: 1. Syntéza mastných kyselin z acetátu -použity k syntéze tuků a fosfolipidů (uvolněny do krve ve formě lipoproteinů) 2. Vychytávání mastných kyselin z plasmy -přeměna na ketolátky (vylučovány) 3. Syntéza cholesterolu z acetátu -transport do jiných orgánů v lipoproteinech 4. Nadbytek cholesterolu -jeho konverze na žlučové kyseliny nebo vyloučení žlučí  Metabolismus aminokyselin a proteinů  Metabolismus cizorodých látek

9 Metabolismus jater Hlavní funkce = udržování hladin mnoha látek v krevní plasmě  Metabolismus cukrů  Metabolismus tuků  Metabolismus aminokyselin a proteinů: 1. Kontrola plasmatických hladin aminokyselin -degradace při jejich nadbytku -uvolněný dusík je přeměňován na ureu a transportován do ledvin -uhlíkový skeleton aminokyselin vstupuje do intermediárního metabolismu (použit pro syntézu glukózy nebo k získání energie) 2. Syntéza a degradace většiny proteinů krevní plasmy  Metabolismus cizorodých látek

10 Metabolismus jater Hlavní funkce = udržování hladin mnoha látek v krevní plasmě  Metabolismus cukrů  Metabolismus tuků  Metabolismus aminokyselin a proteinů  Metabolismus cizorodých látek 1. Zpracování steroidních hormonů a degradačních produktů hemoglobinu -inaktivace a přeměna na polární metabolity 2. Zpracování léků, etanolu a dalších cizorodých látek (xenobiotika) -inaktivace a přeměna na polární metabolity

11 Úloha jater ve výživě Tkáně jsou závislé na konstantním dodávání energeticky bohatých metabolitů (získávání energie a prekurzorů pro syntézy makromolekul)  Játra: 1. Vyrovnávají výkyvy v dodávce energetických substrátů tkáním 2. Zajišťují zásoby různých metabolitů  Biochemie výživy: 1. Resorpční fáze (přísun živin) -glukóza (hlavní energetický zdroj pro tkáně) 2. Postresorpční fáze (hladovění) -mastné kyseliny, aminokyseliny, ketolátky (kromě nervové tkáně a erytrocytů) Přechod v závislosti na hladině energeticky bohatých metabolitů v plasmě (hormonální a nervová regulace)

12 Resorpční fáze (2-4 hodiny po jídle)

13 Metabolismus jater během resorpční fáze

14 Postresorpční fáze (během hladovění)

15 Metabolismus jater během postresorpční fáze

16 Úloha jater v metabolismu sacharidů  Udržování hladiny glukosy v krvi (4-6 mM) -regulace pochodů, které glukosu dodávají a utilizují  Získávání glukosy 1. Glykogenolysa 2. Glukoneogeneze 3. Metabolismus fruktosy a galaktosy 4. Coriho cyklus (z laktátu) 5. Alaninový cyklus (z alaninu)

17 Glykogen v játrech  Sacharidová rezerva (uvolnění glukosy)  Lidské tělo může skladovat 450g glykogenu (třetina v játrech, zbytek ve svalech)  Glykogen v játrech slouží k udržování hladiny glukosy v krvi, během 1 dne hladovění je spotřebován

18 Glukoneogenese v játrech  Během 1 dne hladovění je vypotřebován jaterní glykogen  Pokles hladiny glukosy v krvi  Nárůst glukoneogenese

19 Glukoneogenese v játrech  Glukoneogenese hlavně v játrech (90%)  Prekurzor: 1. Aminokyseliny -ze svalů (dlouhodobé hladovění-degradace svalových proteinů) 2. Laktát -z erytrocytů a svalů 3. Glycerol -degradace tuků  Kortisol, glukagon, adrenalin: stimulují glukoneogenesi  Insulin: inhibuje glukoneogenesi

20 Coriho a alaninový cyklus Coriho cyklus: Laktát (anaerobní glykolysa) -transportován do jater -konvertován na glukosu (glukoneogenese, ATP) Glukosa- na místo spotřeby Alaninový cyklus Degradace proteinů:-aminoskupiny přeneseny na pyruvát, -vznik alaninu Alanin transportován do jater:-uhlíkový skeleton přeměněn na glukosu,-dusík konvertován na močovinu

21 Úloha jater v metabolismu tuků Nejdůležitější místo pro tvorbu mastných kyselin, tuků, ketolátek a cholesterolu  Resorpční fáze: -Konverze glukosy přes acetylCoA na mastné kyseliny -Mastné kyseliny z chylomikronů -Mastné kyseliny přeměněny na neutrální tuky a fosfolipidy, tvorba VLDL (transport mastných kyselin do tkání)  Postresorpční fáze: -Tuková tkáň uvolňuje mastné kyseliny -Mastné kyseliny vychytány v játrech, degradovány na acetylCoA -Syntéza ketolátek

22 Biosyntéza ketolátek  Acetyl-CoA (ß-oxidace):vstupuje do citrátového cyklu nadbytek (hladovění, diabetes mellitus)-tvorba ketolátek (energie pro jiné tkáně)  Ketolátky: Uvolněny do krve (dobře rozpustné), hladina roste během hladovění 3-hydroxybutyrát a acetoacetát zdroj energie pro tkáně (po 1-2 týdnech hladovění je využívá i mozek) Aceton vydechován plícemi  Ketonemie, ketosurie, ketoacidosis: když produkce ketolátek převýší poptávku (dlouhodobé hladovění, diabetes mellitus)

23 Metabolismus cholesterolu  Zdroje cholesterolu: 1. potrava, 2. syntéza de novo z acetyl-CoA (játra)  Využití cholesterolu: 1. syntéza žlučových kyselin, 2. stavební jednotky buněčných membrán, 3. skladování ve formě esterů s mastnými kyselinami, 4. tvorba VLDL (zásoba pro další tkáně)  Játra degradují lipoproteiny obsahující cholesterol a estery cholesterolu (HDL)

24 Úloha jater v metabolismu aminokyselin  Játra hlavní místo pro degradaci aminokyselin (amoniak)  Amoniak: -toxický (ve vyšších koncentracích poškozuje nervové buňky) -inaktivace a exkrece (u člověka tvorba močoviny) NH 3 metabolismus v játrech: Aminodusík ve tkáních je inkorporován do glutaminu (Gln) a alaninu (Ala) a transportován do jater Glutamin je deaminován na glutamát (Glu) a NH 3 (glutaminasa) Aminoskupina alaninu je přenesena na 2-oxoglutarát (2-OG) (alanintransaminasa) Oxidativní deaminace glutamátu (glutamátdehydrogenasa)- uvolnění NH 3 Aspartát (Asp) (druhý donor aminoskupiny v syntéza močoviny) vzniká z glutamátu (aspartáttransaminasa)

25 Cyklus močoviny  Močovina: -netoxická, malá neutrální molekula, snadno difunduje přes membrány, rozpustná ve vodě -transportována krví a vylučována močí  Syntéza: -výhradně v játrech -cyklická série reakcí, atom dusíku derivován z amoniaku a aspartátu, karbonylový uhlík z bikarbonátu

26 Metabolismus žlučových kyselin  Žlučové kyseliny: -24C steroidy s 1 až 3 hydroxylovými skupinami a postranním řetězcem s karboxylovou skupinou -Syntetizovány v játrech z cholesterolu -Amfipatické (polární i nepolární část)- usnadňují trávení tuků -Před uvolněním do střeva jsou konjugovány s glycinem nebo taurinem- soli žlučových kyselin -Primární tvořené v játrech, sekundární=dehydroxylace ve střevě  Trávení tuků-tvorba micel (usnadňují činnost pankreatických lipas)

27 Metabolismus žlučových kyselin (výhradně v játrech) 1. Syntéza žlučových kyselin 2. Konjugace s aminokyselinou 3. Odstranění vody a koncentrace žluči 4. a 5. Střevní bakterie degradují žlučové kyseliny 6. Reabsorpce žlučových kyselin, transport do jater (0,5g z 15-30g žlučových kyselin vyloučeno, syntéza de novo)

28 Biotransformace Cizorodé látky:Vlastní látky: XenobiotikaSteroidní hormony FarmaceutikaŽlučové pigmenty Syntetické látky Fáze I Transformační produkty Transformační reakce  Inkorporace funkční skupiny do nepolární látky nebo pozměnění stávající skupiny  Výsledek: nárůst polarity, pokles biologické aktivity a toxicity 1.Oxidační: hydroxylace, tvorba epoxidů, dealkylace, deaminace 2.Redukční reakce 3.Methylace 4.Desulfurace Špatně rozpustné, biologicky aktivní, toxické

29 Biotransformace Transformační produkty Fáze II Konjugáty Žluč Moč Tvorba konjugátů  Konjugace substrátu s vysoce polární často negativně nabitou látkou  Transferasy 1. Glukuronizace 2. Esterifikace se sulfátem 3. Amidace s Gly a Glu

30 Příklady enzymů účastnících se biotransformace xenobiotik: Acetyltransferáza Amidáza-esteráza Dehydrogenáza Monooxygenáza obsahující flavin Glutathion-S-transferáza Methyltransferáza Oxidáza se smíšenou funkcí Reduktáza Sulfotransferáza UDP-glukosyltransferáza UDP-glukuronosyltransferáza

31 Systém cytochrom P450 Systém P450 = monooxygenasy obsahující hemovou skupinu  Enzymatická hydroxylace (fáze I biotransformace): léky, etanol  Biosyntéza steroidních hormonů, žlučových kyselin, eikosanoidů a nenasycených mastných kyselin  Nízká specifita  Játra, kůra nadledvin Reakce cytochrom P450 monooxygenas  Redukční štěpení O 2 (jeden atom kyslíku inkorporován do substrátu, druhý uvolněn ve formě vody)  Redukční ekvivalenty dodává NADPH + H +

32 Systém cytochrom P450 Příklady reakcí systému cytochrom P450: 1.Hydroxylace aromatických sloučenin (léky, steroidy) 2.Hydroxylace alifatických sloučenin 3.Epoxidace aromatických sloučenin (vznik toxických sloučenin, př. mutagenní vlastnosti benzopyrenu) 4.Dealkylace

33 Metabolismus ethanolu Obsah alkoholu v alkoholických nápojích  Objemová procenta (přepočet na gramy ethanolu koeficient 0,79 kg/l) 0,5l 4% piva = 16g ethanolu (70kg – 0,33‰) 0,7l 12% vína = 66g ethanolu  Ethanol je rychle vstřebán v trávicím traktu difůzí  Maximální hladina alkoholu 60-90 minut  Alkohol je rychle distribuován v organismu (velké množství vychytáno ve svalech a mozku)  Letální dávka 3,5‰

34 Degradace ethanolu (játra)  Oxidace na ethanal (alkoholdehydrogenasa, limitující enzym)  Oxidace na acetát (aldehyddehydrogenasa)  Konverze na acetyl-CoA (acetát-CoA-ligasa, ATP)  Mikrosomální alkohol oxidační systém (Cyt P450)

35 Poškození jater ethanolem  Nadměrná konzumace alkoholu po mnoho let vede k poškození jater (denní limit u mužů a žen je 60 a 50g); závislost na tělesné hmotnosti, zdravotním stavu a užívání léků  Vysoká hladina NADH a acetyl-CoA vede k inhibici citrátového cyklu a ketogenese, stimulaci syntézy tuků a cholesterolu (ztukovatění jater, z 5 na 50%, reverzibilní)  Chronický alkoholismus způsobí buněčnou smrt a poškození jater (cirhosa, ireversibilní, ztráta jaterních funkcí)

36 Metabolismus a exkrece bilirubinu

37 Hyperbilirubinémie  Nárůst hladiny bilirubinu v krvi (norma do 17μmol/l), do periferních tkání (žlutá barva = žloutenka → 50 μmol/l)  Příčina: 1. Prehepatická: nadměrná tvorba bilirubinu (např. hemolytická anemie) 2. Hepatická: porucha vychytávání, konjugace nebo sekrece játry (např. hepatitida, cirhóza) 3. Posthepatická: obstrukce ve žlučových cestách (např. žlučové kameny)  Nekonjugovaný bilirubin prochází hemato-encefalickou bariéru a může poškodit mozek

38 TypPříčinaKlinický příkladFrekvence PrehepatickáHemolýzaAutoimunitní Abnormální hemoglobin Málo častá Podle regionu IntrahepatickáInfekce Poškození Genetika Autoimunitní Novorozenecká Hepatitida A,B,C Alkohol, léky Gilbertův syndrom Wilsonova choroba α 1 -antitrypsin deficit Chronická hepatitida Fyziologická Velmi častá Častá 1 v 20 1 v 200 000 1 v 1000 Málo častá Velmi častá PosthepatickáIntrahepatické žlučové cesty Extrahepatické žlučové cesty Léky Primární biliární cirhóza Cholangitida Žlučové kameny Tumor pankreatu Častá Málo častá Častá Velmi častá Málo častá

39 Bilirubin blood urine deriv. in feces Urobilinogen blood urine Prehepatic ↑↑ (UC) N ↑ ↑ ↑ Intrahepatic ↑↑ (both) ↑ N ↑↑ ↑↑ Posthepatic ↑↑ (C) ↑ ↓ ↓ ↓

40 Jaterní soubor  Základní vyšetření: ALT, AST, GMT, ALP, bilirubin, U-urobilinogen, U- bilirubin, albumin  Speciální vyšetření: ELFO bílkovin, prealbunim, glutamátdehydrogenasa, cholinesterasa, laktátdehydrogenasa, o-GTT, P-Fe  Vysoce speciální vyšetření: ceruloplasmin, S-Cu, α 1 -antitrypsin, amoniak, P-žlučové kyseliny, serologická vyšetření při infekci virem hepatitidy B, stanovení koagulačních faktorů, které jsou syntetizovány v játrech

41  ALT (alaninaminotransferasa): -cytoplasmatický enzym lokalizovaný především v hepatocytu, do krve se dostává při poškození buněčné membrány (při malém poškození) -zvýšení specifické pro jaterní postižení (akutní virová hepatitida)  AST (aspartátaminotransferasa): -nitrobuněčný enzym obsažený především v srdečním svalu, játrech a kosterním svalstvu -zvýšení u chorob jater (AST vyšší než ALT svědčí o nekróze buněk) -snížení v terminální fázi jaterního selhání  GMT (gamaglutamyltransferasa): -indikátor hepatobiliárního poškození, zvláště u chronických stavů a při cholestase (nejvyšší hodnoty při obstrukci žlučových cest) -nejcitlivějším ukazatelem poškození jater alkoholem, metastatické procesy v játrech -u virové hepatitity v rekonvalescenci (hodnocení průběhu)

42  ALP (alkalická fosfatasa): -celková aktivita 4 enzymů (jaterní, kostní, střevní, placentární) -hepatobiliární onemocnění (obstrukce, abscesy, metastázy)  Bilirubin: -celkový a přímý (=konjugovaný)  Urobilinogen v moči: -zvýšení funkční nedostatečnost jater, překročení funkční kapacity jater  Bilirubin v moči: -zvýšen, je-li v plasmě zvýšen především přímý (konjugovaný) bilirubin (obstrukční a hepatocelulární iktery)


Stáhnout ppt "Biochemie jater Alice Skoumalová. Játra-úvod  Představují životně důležitý orgán, který má centrální úlohu v intermediárním metabolismu a odstraňování."

Podobné prezentace


Reklamy Google