Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tetrapyroly - porfyriny Metabolismus porfyrinů Eva Samcová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tetrapyroly - porfyriny Metabolismus porfyrinů Eva Samcová."— Transkript prezentace:

1 Tetrapyroly - porfyriny Metabolismus porfyrinů Eva Samcová

2

3 Kde najdeme hem (Fe-protoporfyrin IX)?  Hemoglobin  Myoglobin  Cytochrom c  Katalasy (enzymy rozkládající H 2 O 2 )  Ve spojení s Mg ve chlorofylu  Ve vitaminu B 12 je korinový kruh podobný porfyrinovému s Co 2+

4 Aminokyseliny jako prekursory  Porfyrinů  Neurotransmiterů  Hormonů  Purinů a pyrimidinů

5 Porfyriny  Cyklické sloučeniny vážící kovové ionty nejčastěji Fe 2+ a Fe 3+  Hem –nejfrekventovanější metaloporfyrin  Hem jako prostetická skupina pro hemoglobin, myoglobin, cytochromy, katalasu a tryptofanpyrrolasu  Hemoproteiny jsou rychle syntetizovány a degradovány (6-7g denně)

6 Struktura porfyrinů ● Cyklicky vázaná 4 pyrrolová jádra spojená methinovými můstky ● Porfyriny se liší v postranních řetězcích vázaných k pyrrolovým jádrům ●

7 Struktura hemu

8 Biosyntéza hemu  Kde probíhá : kostní dřeň 85%, játra, ale v malém množství i ostatních tkáních  Lokalizace v buňce : mitochondrie a cytosol  Tvorba δ-aminolevulové kyseliny (glycin a sukcinyl-CoA), enzym ALA-synthasa, klíčový regulační enzym  Tvorba porfobilinogenu (dehydratace), olovo  Uroporfyrinogen, Koproporfyrinogen, Porfyrinogen, Porfyrin  Fe 2+ → hem

9 Biosynthesa hemu

10

11 Od porfobilinogenu ke koproporfyrinogenu III

12 Protoporfyrinogen IX

13 Přeměna protoporfyrinogenu IX na protoporfyrin IX

14 Porfyrie  Jsou spojovány s poruchami syntézy porfyrinů  Bylo popsáno 6 typů porfyrie souvisejících s poklesem aktivity enzymů (nejčastěji kroků 3-8) této syntézy  Jde vždy o nedostatek metabolického produktu za enzymovým blokem nebo nahromadění metabolitu před blokem  Léze enzymu na počátku metabolické dráhy(před tvorbou porfyrinogenů) znamená nahromadění ALA a PBG v tělesných tkáních a tekutinách (př. Intermitentní akutní porfyrie, toxický účinek na abdominální nervy a CNS)  Exkrece hemových prekursorů stolicí a močí

15 Porfyrie  Pozdější enzymové bloky způsobí akumulaci porfyrinogenů (jejich oxidační deriváty způsobují fotosensitivitu v oblasti 400 nm, kyslíkové radikály)

16 Drakula  Porucha biosyntézy porfyrinu - porfyrie  Exkrece hemových prekurzorů do moče a stolice (tmavě červená barva)  Akumulace porfyrinů v kůži – světlo zapřičiní tvorbu špatně se hojících puchýřů  Neurologické poruchy  Lidé trpící porfyrií : světloplachost, bizarní zjev, potřeba krevních kompenzátů kvůli deficitu hemu

17 Degradace hemu 100-200 milionů erythrocytů/hod Začátek v ER RES (játra, kostní dřeň, slezina)

18 Degradace hemu

19 Degradace hemu (2.)

20 Biosyntéza bilirubindiglukosiduronátu

21 Stanovení bilirubinu v séru  Ehrlichova reakce, vazba diazotované kyseliny sulfanilové s bilirubinem v prostředí methanolu → tmavě červené zabarvení → nekonjugovaný bilirubin  Van den Bergh, vazba diazotované kyseliny sulfanilové s bilirubinem bez methanolu → tmavě červené zabarvení → konjugovaný bilirubin

22 Hyperbilirubinémie  Zvýšená hladina bilirubinu v krvi vyšší než 10 mg/l – může difundovat do perifernních tkání žloutenka- ikterus  Žloutenka může být způsobena : 1. Zvýšenou degradací erytrocytů (hemolytická anemie) způsobená dědičným enzymovým defektem způsobená dědičným enzymovým defektem 2. Poškozenou exkrecí z jater ( hepatocelulární anémie) dědičný nebo získaný jaterní defekt dědičný nebo získaný jaterní defekt 3. Poškozenou exkrecí ze žlučníku ( obstrukční žloutenka) způsobená např. žlučníkovými kameny způsobená např. žlučníkovými kameny  Pouze nekonjugovaný bilirubin prochází hematoencefalickou membránou - poškození mozku (Kernikterus)  Pouze konjugovaný bilirubin může být v moči

23 K hyperbilirubinémii může dojít v důsledku :  Zvýšené tvorby bilirubinu  Snížené schopnosti jater vychytávat bilirubin  Snížené schopnosti jater konjugovat bilirubin  Poruchy vylučování bilirubinu do žluči  Poruchy odtoku žluči

24 Dělení ikterů  Ikterus je důležitý příznak řady onemocnění, která způsobila hyperbilirubinémii, a která mohou mít různou etiologii  Iktery hemolytické : zvýšená nabídka bilirubinu např. při hemolýze. Důsledkem je zvýšení hladiny nekonjugovaného bilirubinu v krvi  Novorozenecká žloutenka (zvýšená hemolýza, nezralost jater snížení aktivity UDP-glukuronyltransferasy) fototherapie, fenobarbital

25 Iktery hepatocelulární  Poškození jater zánětem (hepatitis), cirhosou nebo toxickými vlivy  Podle toho, zda se jedná o poruchu sekrece již konjugovaného bilirubinu, nebo o defekt transportu či konjugace bilirubinu vzrůstá v krvi jak konjugovaný, tak nekonjugovaný bilirubin. Kromě získaných ikterů sem patří i  Griglerův-Najjarův syndrom I-vrozená nehemolytická žloutenka, chybí úplně UDP- glukuronyltransferasa

26 Iktery hepatocelulární - Gilbertova choroba – porucha příjmu bilirubinu jaterním parenchymem - Toxická hyperbilirubinémie – chloroform, tetrachlormethan, acetaminofen, virus hepatitidy, cirhosa, otrava houbami (mochomůrka zelená), poškození jaterních parenchymových buněk - Toxická hyperbilirubinémie – chloroform, tetrachlormethan, acetaminofen, virus hepatitidy, cirhosa, otrava houbami (mochomůrka zelená), poškození jaterních parenchymových buněk ● Většina získaných poruch vyvolá poškození konjugace, spolupůsobí často i obstrukce žlučovodů v játrech – příspěvek konjugované hyperbilirubinémie

27 Iktery obstrukční  Jsou způsobeny buď částečným nebo úplným uzávěrem odtoku žluči z jater do střeva, nejčastěji žlučovými kameny, méně často nádorem nebo zánětem. V důsledku toho stoupá v krvi konjugovaný bilirubin.  Při plném uzávěru nevznikají ve střevě uro- a sterkobilinogen, stolice je šedobílá (acholická) a v moči nejsou prokazatelné stopy ani fyziologického urobilinogenu.  (Urobilinogen v moči a absence bilirubinu naopak vypovídá o nekonjugované hyperbilirubinémii v případě hemolytických ikterů)

28 Hemoglobin Allosterický efekt Bohrův efekt Metabolismus erytrocytů Glykolýza Pentosafosfátová dráha


Stáhnout ppt "Tetrapyroly - porfyriny Metabolismus porfyrinů Eva Samcová."

Podobné prezentace


Reklamy Google