Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porfyriny Zdravotnická škola, Hradec Králové Stredná zdravotnícka škola, Bánská Bystrica klinicko-biochemická diagnostika a metody stanovení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porfyriny Zdravotnická škola, Hradec Králové Stredná zdravotnícka škola, Bánská Bystrica klinicko-biochemická diagnostika a metody stanovení."— Transkript prezentace:

1 porfyriny Zdravotnická škola, Hradec Králové Stredná zdravotnícka škola, Bánská Bystrica klinicko-biochemická diagnostika a metody stanovení

2 porfyriny - názvosloví, struktura pyrol – 5-členná heterocyklická dusíkatá sloučenina pyrolová barviva biologické pigmenty, obsahují 4 pyrolová jádra spojená 1C můstky, jsou součástí hemoglobinu, myoglobinu, žlučových barviv a vitaminu B12 porfiny cyklické tetrapyroly – 4 jádra spojená methinovými můstky (=CH-)  systém konjugovaných vazeb – tmavě červené zabarvení porfyriny - substituované porfiny (odlišují se substituenty vázanými na postranních řetězcích k pyrolovým jádrům) např. hem porfyrinogen - vzniká redukcí porfyrinů, makrocyklická sloučenina obsahující čtyři pyrolová jádra spojená methyle- novými můstky (-CH 2 -)  bezbarvé

3 typ porfyrinu - podle pořadí a druhu substituentů H2CH2CHC H3CH3C H3CH3C CH 2 CH 2 CO 2 - CH 3 CH CH 2 H3CH3C Fe 2+ 1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 N N N N 18

4 H2CH2CHC H3CH3C H3CH3C CH 2 CH 2 CO 2 - CH 3 CH CH 2 H3CH3C 1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 N N N N 18 porfyrin - hem – Fe -protoporfyrin IX - cyklický tetrapyrol konjugovaný systém dvojných vazeb Fe 2+ - vázané uprostřed kruhu koordinačně kovalentními vazbami (koordinační č.6 – tj.6 vazeb -4 x pyrol, 1x protein, 1 x kyslík) Fe 2+ metaloporfyrin

5 porfyriny - vlastnosti substituované porfiny – methyl, vinyl, acetyl, propionyl, … (např. hem) metaloporfyriny – mezi dusíky pyrolů je komplexně vázaný atom kovu – najčastěji Fe (Hb, myoglobin) prekurzory hemu

6 porfyriny - vlastnosti roztoky absorbují viditelné světlo v úzkém páse s maximem 400 nm = tzv. Soretův pás (využívá se při stanovení – po excitaci UV světlem vzniká červená fluorescence) stupeň fluorescence 1 2 3 4 5 vlnová délka (nm) 300400600500700 v úzkém páse s maximem 400 nm = tzv. Soretův pás

7 biosyntéza porfyrinů východzí látky – aminokyseliny (glycin) tvorba kyseliny  -aminolevulové (  -ALA) z glycinu a sukcinylCoA (zdroj Krebsův cyklus), reakci katalyzuje syntáza kyseliny  -aminolevulové – klíčový enzym syntézy porfyrinů probíhá v mitochondriích syntáza kyseliny  -aminolevulové  -ALA + + GLYCIN citrátový cyklus sukcinylCoA

8 porfobilinogen syntáza biosyntéza porfyrinů vznik porfobilinogenu – 1 prekurzor pyrolu z 2 molekul  -ALA, enzymem porfobilinogen syntetázou dehydratace probíhá v cytoplazmě COOH CH 2 O = C H - C - H H - N - H CH 2 C = O NH 2 COOH CH 2 2H 2 O COOH CH 2 C C - H N CH 2 H COOH CH 2 C C NH 2

9 vznik prekurzorů hemu – protoporfyrin IX tvorba hemu – enzym hemsyntáza (též název ferrochelatáza) citlivá na nedostatek Fe, inhibované těžkými kovy, hlavně Pb (otrava!) kostní dřeň, játra probíhá v mitochondriích H2CH2CHC H3CH3C H3CH3C CH 2 CH 2 CO 2 - CH 3 CH CH 2 H3CH3C 1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 N N N N 18 Fe 2+ biosyntéza porfyrinů hemsyntáza Fe 2+ + + protoporfyrin IX

10 biosyntéza hemu převzato z knihy- Color Atlas of Biochemistry J. Koolman, K.H.Röhm. Thieme 1996. ISBN 0-86577-584-2

11 porfyrie poruchy metabolizmu porfyrinů, resp. hemu koncentrace porfyrinů zvýšená v játrech nebo v erytrocytech defekty spojené s vysokou koncentrací  -ALA enzymové bloky způsobují kumulaci porfyrinogenů a jejich oxid. deriváty způsobují fotosenzitivitu (kyslíkové radikály)

12 porfyrie akutní a chronické akutní – AIP – akutní intermitentní porfyrie chronické – PCT – porfyria cutanea tarda vrozené (primární) a získané (sekundární) vrozené – dědičný podklad získané – otravy, např. olovem, barbituráty, steroidními hormony

13 V San Francisku byl zadržen pozoruhodný člověk. Měl vyloženě upíří vzhled a neloupil v obchodech ani bankách, ale v místních nemocnicích, kde kradl krevní konzervy, které konzumoval. Na psychiatrické klinice, kam byl umístěn, nepřijímal žádnu potravu a vyžadoval jen tyto krevní konzervy. Primář kliniky pro něj neměl žádné pochopení. Prohlásil, že muž bude dostávat normální stravu jako ostatní pacienti. Ale vzápětí několik místních lékařů proti jeho jednání ostře protestovalo. Uvědomili si, že „upírství“ tohoto muže má konkrétní příčinu a že nejde jen o obyčejné psychické vyšinutí. V té době totiž způsobila velký ohlas práce kanadského biochemika Dr. Dolfina, přednesená na chemickém sympóziu v Los Angeles. Dolfin ve své přednášce, snad vůbec poprvé, upozornil na příčinnou souvislost „upírství“ s těžkou krevní chorobou nazývanou porfyrie.

14 po podrobnějším vědeckém zkoumání (Adams, 1999) byla ovšem teorie, že by pití krve mohlo potlačit příznaky porfyrie, označená jako nepravděpodobná a založená na nepochopení choroby nemocní porfyrií nemají žádnou chuť na krev a látka, kterou potřebují, neprojde trávením porfyrie jednou z největších osobností, která trpěla porfyrií, byl i geniální houslista Nicolo Paganini převzato z : http://inkpot.com/classical/paganini.htmlhttp://inkpot.com/classical/paganini.html

15 porfyrie klinické příznaky světloplachost, bizarní zjev (upíří) lidé trpící porfyrií, deficit hemu – potřeba krevních kompenzátů vysoký obsah síry v česneku nevhodný pro pacienty s porfyrií fotosenzitivita – absorpce světla (400 nm) – světlo aktivuje porfyriny v kůži za vzniku volných radikálů, které poškodí buňky kůže - akumulace porfyrinů v kůži → špatně se hojící rány http://www.flickr.com/photos/mysterycottage/3090952724

16 PCT http://www.flickr.com/photos/27849635@N05/2736327558

17 porfyrie klinické příznaky akutní bolest břicha neurologické příznaky jaterní léze exkrece hemových prekurzorů do moči a stolice (tmavě červené zabarvení)

18 porfyrie – biochemické vyšetření celkové porfyriny – odpad močí (24h) - spektrofotometricky – absorpční spektrum okyselené moči v rozsahu 350-450 nm (koncentrace je úměrná výšce Soretova pásu) fyziologické hodnoty: do 200 mg/24h fotolabilní látky! – sběr moči do tmavé nádoby normální moč moč - porfyrie stáním na světle tmavne

19 porfyrie – biochemické vyšetření moč  -ALA: - fyziologické rozmezí: 1,5 - 7,5 mg / 24h porfobilinogen: - fyziologické rozmezí: 0 - 3,5 mg / 24h princip stanovení: vzorek okyselené moči (pH 6) prochází postupně dvěma chromatografickými kolonami první obsahuje anex - zachytí porfobilinogen druhá kolona obsahující katex zachytí aminolevulovou kyselinu po promytí kolon se odstraní interferující částice, oba analyty jsou eluované (kyselinou octovou, octanem sodným) a spektrofotometricky kvantifikované při 555 nm prostřednictvím Ehrlichovy reakce (tj. reakce s 4-dimethylaminobenzaldehydem)

20 porfyrie – biochemické vyšetření krev, plazma plazmatické fluorescenční maximum – emisní maximum plazmy, normální plazma nefluoreskuje, poloha maxima dává typ porfyrie (např. PCT - 619 nm) moč, stolice jednotlivé metabolity – metody TLC, HPLC

21 chlorofyl (hem a Mg) rostlinné barvivo umožňující fotosyntézu důležité deriváty porfyrinů HH O O H H O H CH 3 OOC Mg 1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 N N N N 18

22 důležité deriváty porfyrinů žlučová barviva myoglobin kobalamin (vitamin B12) cytochromy C, P450 katalázy

23 hem, hemoglobin červené krevní barvivo transportuje kyslík do tkání hemová skupina hemoglobin obsahuje 4 hemové skupiny vázané na 4 řetězce globinových proteinů (2  a 2  ) důležité deriváty porfyrinů Fe 2+ 1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 N N N N H H 18 HOOC histidin O2O2

24 odbourávání hemoglobinu (Hb) a hemu Hb – 4x hem a 4x globin (globinové řetězce - aminokyseliny) buňky retikulo-endoteliálního systému (RES) slezina, kostní dřeň, játra, podkoží Hb uvolněný z erytrocytů v krevním oběhu je vychytáván haptoglobinem → RES volný hem – v krvi vázaný na hemopexin vény arterie bílá pulpa červená pulpa slezina

25 biliverdin reduktáza hemoxidáza hem se rozpadá na Fe 3+, CO a biliverdin, který se dále přemění na žlučová barviva (vyloučí se stolicí) odbourávání hemoglobinu (Hb) a hemu hem biliverdin bilirubin

26 chlorofylAbiliverdinYCOEFe 3+ H kobalaminEtokoferolIbilirubinMmyoglobinL 400 nmPUV světloFfosforescenceRSoretův pásO upířiIčesnekCsvětloplachostÁledvinyÝ exkrece hemových prekurzorů do moči a stolice Hjaterní lézeSvysoký tlakFfotosenzitivitaC hemoxidázaRhemsyntázaT syntáza kys.  -ALA D porfobilinogen syntáza S  -ALA ISukcinyl-CoAEglycinApyrolO bilirubinPmetaloporfyrinO Fe- protoporfyrin ThemM návod k vyluštění tajenky pro 3+1: V každém řádku jsou uvedena 4 slova (tj. 3+1). Před každým slovem je v rámečku uvedeno nějaké písmeno. 3 slova k sobě logicky patří a 1 k nim nepatří a je tudíž odlišné. Písmeno v rámečku, které je u odlišného slova se zapisuje do tajenky, která je v dolní části obrázku.


Stáhnout ppt "Porfyriny Zdravotnická škola, Hradec Králové Stredná zdravotnícka škola, Bánská Bystrica klinicko-biochemická diagnostika a metody stanovení."

Podobné prezentace


Reklamy Google