Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Polská republika versus Česká republika se zaměřením na státní správu www.rda-rk.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Polská republika versus Česká republika se zaměřením na státní správu www.rda-rk.cz."— Transkript prezentace:

1 Polská republika versus Česká republika se zaměřením na státní správu www.rda-rk.cz

2 Základní rozdíly v pojmech Pojem orgán (úřad) – v Polsku -osoba - jednotlivec a ne instituce tzn. že „úřadem“ zde není ministerstvo, ale ministr. Není jim ani Obecní úřad (urząd gminy), ale starosta. Není jim ani Finanční úřad, ale vedoucí Finančního úřadu (u nás ředitel). -pro určité úkony jako je například provedení daňové kontroly je zapotřebí individuálního zmocnění pro dané osoby, neboť on sám statutár je příslušným orgánem

3 Výkon státní správy v Polsku Centrální (ústřední) správní orgány - Prezident - Rada ministrů (vláda) a Premiér - Ministři jakožto vedoucí jednotlivých rezortů - Centrální úřady - Netypické orgány státní správy

4 Výkon státní správy v Polsku Územní orgány státní správy -vládní orgány správy vojvodství na úrovni vojvodství, jakožto orgány se všeobecnou působností -specializované inspekce, služby a bezpečnost (Hasiči, Policie…) -dekoncentrované územní orgány státní správy -orgány územní samosprávy (pověřovány úkoly státní správy

5 Česká republika - moc zákonodárná Parlament V České republice má parlament 2 komory:  Dolní komora - Poslanecká sněmovna  Horní komora - Senát

6 Dolní komora - Poslanecká sněmovna Počet poslanců: 200 Volební mandát: 4 roky Pasivní volební právo:dovršení věku 21 let Volební systém: poměrný, 5% uzavírací klauzule Četnost voleb:pravidelně každé 4 roky Aktivní volební právo: dovršení věku 18 let Rozpuštění: rozpouští prezident, se zákonem stanovených důvodů Orgány:Předseda, místopředsedové, výbory, komise Pravomoci:přijímání zákonů, usnesení, vyslovení důvěry vládě, interpelace členů vlády

7 Horní komora - senát Počet senátorů: 81 senátorů Volební mandát: 6 let Volební systém:absolutní většinový systém Četnost voleb: Každé 2 roky se volí 1/3 senátu Pasivní volební právo: občané starší 40 let Rozpuštění:nerozpustitelná Orgány:P ředseda, místopředsedové, výbory, komise Pravomoci:schválit – zamítnout návrh zákona, přijímat, zákonná opatření (v době rozpuštění poslanecké sněmovny), může se podat žaloba na prezidenta pro velezradu

8 Polsko - moc zákonodárná Parlament V Polsku má parlament 2 komory:  Dolní komora - Sejm  Horní komora - Senát

9 Dolní komora - Poslanecká sněmovna Počet poslanců: 460 Volební mandát: 4 roky Pasivní volební právo: dovršení věku 21 let Volební systém: poměrný, 5% uzavírací klauzule pro politické strany, 8% pro koalice, klauzule neplatí pro uskupení reprezentujících národnostní menšiny (např: německá menšina zastoupena v Sejmu) Četnost voleb:pravidelně každé 4 roky Rozpuštění:prezidentem republiky, 2/3 všech svých členů Aktivní volební právo: dovršení věku 18 let Orgány:Předseda (maršálek), prezídium Sejmu, Konvent seniorů, výbory, kluby Pravomoci:legislativní činnost včetně schvalování mezinárodních smluv

10 Horní komora - senát Počet senátorů: 100 senátorů Volební mandát: 4 roky Volební systém:většinový Pasivní volební právo: občané starší 30 let Rozpuštění:konec funkčního období Sejmu znamená konec funkčního období Senátu Orgány:Předseda, konzilium Senátu, Konvent seniorů, výbory, kluby, senátorské kruhy Pravomoci:okleštěné pravomoci Zákonodárná: schválí, odmítne, pozmění návrh zákona Kreační: vyslovuje souhlas s rozhodnutím Sejmu při jmenování předsedu NKÚ, mluvčího práv dítěte, samostatně jmenuje část Státní rady soudnictví a část rady pro rozhlas a televizi.

11 Decentralizace státní moci - vojvodství Vojvodský úřad – pouze pro výkon státní správy: představitelem je vojvoda, jedná se o představitele státní moci, kterého jmenuje premiér, (Tato funkce podléhá ministrovi vnitra) má dva zástupce: prvního a druhého vícevojvodu, vykonává pokyny vlády, zajišťuje státní správu, zodpovídá za finanční prostředky ze státního rozpočtu, které má k dispozici pro plnění svých úkolů, kontroluje výkon státní správy orgány územní, samosprávy a odpovídá za výkon politiky polské vlády, bezpečí a krizové řízení, přebírá funkci velitele v krizových situacích, právní dohled jednotek všech úrovní – kontrola usnesení samospráv, ale jen z formálního hlediska, ne věcného.

12 Decentralizace státní moci - vojvodství Vojvodský úřad – pouze pro výkon státní správy: kontrolní funkce (řídí soustavnou administrativu vojvodství a koordinuje její fungování, kontroluje ji a zajišťuje podmínky její účinného fungování), doprava – státní silnice, koordinuje veškeré státní investice v regionu, zprostředkující subjekt pro Evropské fondy s funkcí kontrolora. Často nazýván jako státní policijant v regionu.

13 Výkon samosprávy v Polsku Samosprávní orgány: platné od 1.1. 1999 -vojvodství (wojewodstwo) – celkem 16 -okres (powiat) – celkem 314 + 65 měst s funkcí powiatu -obec (gmina) – celkem 2479 obcí všech druhů  gmina miejska – celkem 306  gmina miejsko-wiejska – celkem 602  gmina wiejska – celkem 1571 Každá samosprávná jednotka se řídí samostatným zákonem.

14 Výkon samosprávy v ČR Samosprávní orgány: -kraje – celkem 14 -obec – celkem 6245 obcí všech druhů Polsko 4x větší rozlohu a počet obyvatel, ale 2x méně základních územních jednotek.

15 Maršálkovský úřad - vojvodství pouze jako samospráva: -sejmik wojewodztwa – vojvodský parlament -zarzad wojewodztwa – vláda vojvodství (Rada kraje). Počet je omezen zákonem na 5 členů. V čele je Maršálek, členové rady nemusí být členy zastupitelstva! (Proto i častá obměna) -maršálek – volen sejmikem -urzad marsalkowski – organizační jednotka

16 Powiat: -Rada powiatu (okresní zastupitelstvo) 15 – 29 osob – volí si předsedu a dva místopředsedy, kteří řídí zasedání. -zarzad powiatu (Rada okresu) počet je 3 – 5 členů. V čele je starosta. Zastupitelstvo odvolává celý zarząd nebo pouze starostu nebo některého člena rady a zastupitelstvo je povinno jmenovat na jeho místo nového člena, a to znovu na návrh starosty. -Starosta -Starostwo powiatowe Powiaty mají aktuálně velice slabé postavení v systému samosprávy v Polsku a jsou ekonomicky velice slabé.

17 Gmina: -Rada gminy (obecní zastupitelstvo) 15 – 45 osob – volí si předsedu a dva místopředsedy, kteří řídí zasedání -Wójt, burmistrz, prezydent miasta – u nás starosta Převzal po zrušení rady obce v roce 2002 její pravomoci. Je spojením naší rady obce a starosty. Volební mandát: 4 roky Pasivní volební právo: od 25 let volby se konají ve stejném termínu jako volby do obecních zastupitelstev volba je přímá, dvoukolová a většinová silný exekutivní starosta, jehož pozice je ovlivněna způsobem volby Volební zákon nevyžaduje, aby měl na území obce trvalý pobyt, kandidát nesmí kandidovat na starostu ve více obcích

18 Gmina: -Wójt, burmistrz, prezydent miasta – u nás starosta Nominovat kandidáta na starostu obce mohou politické strany, občanská sdružení a voliči. Četnost voleb: Pravidelně každé 4 roky se volby konají ve stejném termínu jako volby do obecních zastupitelstev.

19 Gmina: -Wójt, burmistrz, prezydent miasta – u nás starosta Odvolání: Rada Gminy: ¼ zastupitelů může podat návrh na odvolání, pro odvolání je nutné 3/5 hlasů v radě. Občané: 5 občanů nebo politická strana navrhne odvolání, poté shromažďují podpisy na petici, za vypsání referenda na odvolání starosty. Referendum je platné, pokud účast dosáhne 3/5 volební účasti v předcházejících volbách. Rozhoduje nadpoloviční většina. V případě úmrtí starosty, pravomocného rozsudku vůči starostovi, předseda vlády rozhodne o tom, kdo bude plnit funkci starosty. Nucená správa nastává, pokud nejsou oba orgány – starosta a zastupitelstvo schopno plnit své úkoly.

20 Neslučitelnost funkcí: U člena zastupitelstva obce, starosty a jeho zástupců, pokladníka obce existuje neslučitelnost s pozicí ve státní správě v téže obci, s funkcí poslance, senátora nebo člena zastupitelstva okresu či vojvodství. Členové orgánů obce nesmí vykonávat hospodářskou činnost, ke které by využívali majetek obce, nesmí vlastnit více než 10 % akcií ve společnostech s účastí obce nebo právnických osob s účastí obce ani vykonávat funkce v orgánech takových společností, pokud v nich nezastupují přímo obec.

21 Neslučitelnost funkcí: Členové zastupitelstva, starosta a jeho zástupci, pokladník obce a další zákonem přesně stanovené osoby, vykonávající v obci a jejích orgánech řídící výkonné funkce, mají povinnost podat majetková a daňová přiznání. K jejich kontrole příslušný Finanční úřad je oprávněn. Informace obsažené v majetkovém přiznání jsou veřejné vyjma adresy osoby předkládající majetkové přiznání a adres nemovitostí v něm obsažených.

22 Zásadní rozdíly národnostní menšiny zastoupeny přímo v parlamentu orgány státní správy v regionu – vojvoda kontrola usnesení samospráv existence okresů – powiaty, jiná struktura obcí školy nemají právní subjektivitu neslučitelnost funkcí přímá volba starosty obce


Stáhnout ppt "Polská republika versus Česká republika se zaměřením na státní správu www.rda-rk.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google