Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Volební systémy Veřejná správa Mgr. Terezie Pemová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Volební systémy Veřejná správa Mgr. Terezie Pemová."— Transkript prezentace:

1 Volební systémy Veřejná správa Mgr. Terezie Pemová

2 Demokratické principy voleb  Svobodné volby jsou základním atributem demokracie  Samotné volby jsou za demokratické považovány pokud i před jejich konáním platí určitá základní pravidla: svobodná soutěž politických stran (kandidátů), svobodná media (bez cenzury), možnost provozovat dle zákonných podmínek volební kampaň, zákaz volebních manipulací, nekorektní volební kampaně, atp.  Znaky svobodných voleb:  Všeobecné volební právo  Volnost hlasování  Tajné hlasování  Shodná hodnota každého hlasu  Nezávislé sčítání hlasů a soudní přezkum volebních výsledků

3 Volební právo  Aktivní volební právo – znamená právo volit  věková hranice pro všechny typy voleb v ČR je 18 let  různé typy voleb mají různá omezení týkající se místa pobytu nebo občanství (např. obecní a krajské volby jen v místě bydliště, Parlamentní volby i ze zahraničí, do Parlamentu EU mohou volit i cizinci)  V ČR není omezení aktivního volebního práva týkající se občanské způsobilosti (volit mohou i osoby ve výkonu trestu, jediným omezením je způsobilost k právním úkonům)  Pasivní volební právo – znamená právo nechat se zvolit  Pro jednotlivé volby různé hranice (obecní volby 18 let, volby do Sněmovny 21 let, volby do Senátu 40 let  Některé volby jsou vázány na místo pobytu kandidáta (např. obecní volby, všichni kandidující musí žít v dané obci, volby do Parlamentu jsou vázány na pobyt v ČR)

4 Volební systémy  Většinový systém  volíte konkrétní osobu  zvolen je ten kandidát, který v dané volbě získá nejvíce (většinu) hlasů  většinový systém může být 2. kolový (tzn. v prvním kole se volí z více kandidátů a pokud nikdo nezíská více, jak 50% hlasů, postupují do druhého kola dva nejúspěšnější, z nichž je jeden zvolen  v ČR např. volby do Senátu a volby prezidenta  Poměrný systém  Volí se polická strana (kroužkováním můžete určovat pořadí kandidátů jen na kandidátce dané strany)  Podle počtu hlasů jsou jednotlivým stranám přiděleny mandáty (tzn. výsledek voleb odpovídá poměru mezi získanými hlasy a silou v daném orgánu)  V ČR se takto volí např. do krajských zastupitelstev, Poslanecké sněmovny

5 Způsob volby  Přímé volby  Občané přímo volí kandidáta na danou funkci – např. Poslanecká sněmovna a Senát, prezident, zastupitel  Nepřímé volby  Občané volí přímou volbou nějaký sbor zastupitelů (např. obecní a krajské zastupitelstvo, Poslaneckou sněmovnu a Senát – tento sbor pak následně volí své představitele – např. starostu, primátora, atp.

6 Druhy voleb v ČR  Obecní zastupitelstvo (minimálně 5 kandidujících, volební období 4 roky)  Městské zastupitelstvo (minimální počet kandidujících a zastupitelů je dán velikostí obce, volební období 4 roky)  Krajské zastupitelstvo (minimální počet kandidujících a zastupitelů je dán velikostí obce, volební období 4 roky)  Poslanecká sněmovna (200 poslanců, volební období je 5 let)  Senát (81 senátorů, 1/3 senátu je volena každé 2 roky, volební období je 6 let)  Prezident (musí být starší 40 let, volební 5 let, ze své funkce není právně odpovědný)  Volby do Parlamentu EU (21 zástupců ČR ze 751 celkového počtu poslanců, délka mandátu


Stáhnout ppt "Volební systémy Veřejná správa Mgr. Terezie Pemová."

Podobné prezentace


Reklamy Google