Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Občanská nauka Volvy v ČR ; VY_32_INOVACE_D2_13 Interaktivní výklad: Volby v ČR 2.A.; 11.12.2012 Mgr. Ludmila Muchová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Občanská nauka Volvy v ČR ; VY_32_INOVACE_D2_13 Interaktivní výklad: Volby v ČR 2.A.; 11.12.2012 Mgr. Ludmila Muchová."— Transkript prezentace:

1 Občanská nauka Volvy v ČR ; VY_32_INOVACE_D2_13 Interaktivní výklad: Volby v ČR 2.A.; 11.12.2012 Mgr. Ludmila Muchová

2

3  Volby jsou akt, při kterém volí oprávnění voliči své zástupce do určitých funkcí nebo orgánů.  Rozlišují se volby parlamentní, prezidentské a komunální  Svobodné, pravidelně pořádané volby jsou základním principem demokracie

4 1) Umožňují pokojnou změnu vlády a řešení politických konfliktů 2) Určují reprezentaci (kdo bude vládnout a v jaké síle), zjišťují aktuální rozložení politických sil ve společnosti 3) Udělují legitimitu parlamentu a vládě, tj. oprávnění vydávat a vykonávat zákon 4) Vyjadřují mínění voličů a posilují občanské vědomí

5  A) SVOBODNÉ = volič má mít svobodný výběr mezi politickými subjekty, musí mít možnost volit svobodně a bez nátlaku  B) VŠEOBECNÉ = aktivní volební právo (volit) i pasivní volební právo (být volen) má občan po dovršení požadované věkové hranice, bez ohledu na pohlaví, národnost, rasovou či etnickou příslušnost, politické přesvědčení apod.

6  C) ROVNÉ = hlasy všech voličů mají stejnou platnost  D) PŘÍMÉ = voliči hlasují přímo pro politické subjekty nebo pro jednotlivé kandidáty  E) TAJNÉ = volič projeví svoji politickou vůli a přízeň určitému politickému subjektu bez jakékoliv kontroly hlasování

7  Volby do parlamentů i zastupitelstev krajů a obcí vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním.  Státní volební komise organizuje průběh a provedení voleb  Ústředním orgánem státní správy pro volby je Ministerstvo vnitra ČR

8  Voličem je občan ČR, který dosáhl větu 18 let.  Každý volič hlasuje osobně  Občané volí na základě kandidátních listin  Zjišťování výsledků voleb provádí Český statistický úřad

9  ČR rozdělena na volební obvody a okrsky:  Volebním obvodem pro volby do Poslanecké sněmovny je 14 vyšších územně správních celků – krajů, v nichž je volí poslanci  Volebním obvodem pro volby do Senátu je 81 územních jednotek, v nichž se volí senátor a které jsou upraveny zákonem  Volební okrsek je část volebního obvodu, stanovená pro příjem volebních lístků a sčítání hlasu

10 PARLAMENTNÍ VOLBY : A) VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR  Konají se ve 14 volebních krajích. Poslanecká sněmovna má 200 poslanců – voleni na 4 roky. Poslancem – každý občan, kdo dosáhl 21 let  Každá polit. strana, hnutí, koalice podá nejpozději 66 dnů před volbami kandidátní listiny pro jednotlivé volební kraje  Volič zvolí jednu kandidátní listinu, na němž označí kandidáty, kterým chce dát své preferenční hlasy

11  Přepočítávání volebních výsledků a rozdělování mandátů probíhá v rámci složitého systému. Dle počtu získaných hlasů obdrží jednotliví kandidátní listiny počet mandátů

12  Konají se v 81 volebních obvodech na území ČR, v každém obvodu se volí jeden senátor  Senát má 81 senátorů- voleni na 6 let, každé dva roky se obnovuje třetina senátorů  Senátor může být každý občan, který dosáhl věku 40 let

13  Kandidát na senátora podává přihlášku k registraci sám, musí ji ale doplnit o petici s nejméně 1 000 podpisy voličů z obvodu, kde kandiduje  Zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Pokud žádný kandidát nezískal víc jak 50% hlasů, koná se 2. kolo voleb, kde postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů v prvním kole

14  Zastupitelstvo se skládá z členů, jejichž počet se určuje dle počtu obyvatel v kraji ( do 600 tis. obyvatel 45 členů, 600-900 tis. obyvatel 55 členů, nad 900 tis. obyvatel 65 členů)  Právo volit a být volen má občan starší 18 let, který je přihlášen k trvalému pobytu v daném kraji  Krajští zastupitelé – voleni na čtyřleté funkční období podle zásad poměrného zastoupení

15  Na základě kandidátních listin jsou vytištěny hlasovací lístky politických stran, které občan volí vhozením do hlasovací urny. Na lístku může určit 4 kandidáty, jímž uděluje preferenční hlas. Sčítání hlasů probíhá pouze v jednom volebním kole, do nějž postoupí strany a koalice s 5 a více procenty platných hlas

16  Zastupitelstvo se skládá z členů, jejíchž počet stanoví stávající zastupitelstvo dle počtu obyvatel ( 3-10 tis. ob. – 11-25 členů, 150 tis. ob. – 23-55 členů.  Právo volit a být volen má občan ČR starší 18 let s trvalým pobytem v obci  Konají se každé 4 roky

17  Volič obdrží hlasovací lístek s kandidáty všech politických stran. Může označit křížkem buď jednu volební stranu, nebo také zakřížkovat ve sloupci libovolné politické strany preferované kandidáty ( nejvýše tolik kandidátů, kolik zastupitelů má být zvoleno).Zvolí tím předně jednotlivé označené osobnosti a zbylý počet kandidátů podle pořadí zvolené strany.

18  Volba prezidenta republiky probíhala v ČR prostřednictvím parlamentu, to znamená nepřímo. V současné době dochází ke změně v legislativě a volba prezidenta bude PŘÍMÁ.  Prezident ČR je volen na 5 let, celkem může ve funkci zůstat maximálně dvě funkční období, tj. 10 let.

19  Vstupem ČR do EU v roce 2004 vzniklo občanům ČR občanství Evropské unie – občané mají právo volit své zástupce do zastupitelského orgánu Evropské unie – Evropského parlamentu  Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni na 5 let, a Češi jich mají podle Smlouvy o přistoupení ČR k EU celkem 24

20  Volby do Evropského parlamentu se konají ve všech členských státech EU, volební systém však není jednotný, liší se podle tradic a ústavních pravidel jednotlivých členských zemích.  Právo volit do Evropského parlamentu má každý občan ČR po dosažení 18 let  Poslancem do Evropského parlamentu může být zvolen každý občan ČR, či občan jiného členského státu Unie, který pobývá na území ČR nejméně 45 dnů

21  Volební systém je ústavou nebo zákonem stanovený způsob voleb do zastupitelských sborů. Existují dva základní volební systémy – většinový a poměrný

22  Při většinovém volebním systému je zvolen pouze jediný kandidát, který získá v daném volebním obvodu nejvíce hlasů.  V každém volebním obvodu spolu soupeří několik kandidátů z různých stran

23 VÝHODYNEVÝHODY Systém umožňuje vytvořit snadno parlamentní většinu, protože se do voleného sboru dostane jen několik stran s nejvyšší voličskou podporou. Výsledkem jsou častěji stabilní vlády tvořené jednou stranou. Zvolený reprezentant je v úzkém sepětí s obvodem, v němž byl zvolen Zvolený parlament nedostatečně odráží skutečné rozložení politických sil v zemi, protože nezastupuje společenské menšiny a je nepříznivý pro nové vzniklé strany Tab. č. 1 - Odmaturuj ze společenských věd, str. 33

24  V systému poměrného zastoupení odpovídá rozdělení poslaneckých mandátů procentu odevzdaných hlasů.  Volební obvody jsou vícemandátové, větší, jejich počet je však nižší.  Pro jednotlivé obvody připraví politické strany kandidátní listiny  Volič nevolí jednotlivce, ale celé kandidátské listiny

25 VÝHODYNEVÝHODY Systém přenáší vůli obyvatelstva i jeho menšin do politického systému a umožňuje určit rozložení politických sil. Ulehčuje vytváření nových politických stran. Volič volí kandidátní listiny. Politická moc se tříští, často vzniká koaliční vláda, která není tak stabilní. Spětí poslance s volebním obvodem není tak silné, při rozhodování se řídí více stranickými zájmy Tab. č. 2 – odmaturuj ze společenských věd, str. 33

26  Odmaturuj: ze společenských věd. Brno: DIDAKTIS, 2008, s. 32-36. ISBN 978-80-7358- 122-0.


Stáhnout ppt "Občanská nauka Volvy v ČR ; VY_32_INOVACE_D2_13 Interaktivní výklad: Volby v ČR 2.A.; 11.12.2012 Mgr. Ludmila Muchová."

Podobné prezentace


Reklamy Google