Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích"— Transkript prezentace:

1 Technologie výstavby, rekonstrukce, oprav a údržby dopravních staveb – pozemních komunikací
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

2 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07/2.2.00/  Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 poruchy, údržba a opravy komunikací
údržba pozemních komunikací je systémově rozsáhlá záležitost daná velkou četností staveb v přímé souvislosti s provozem – vlastních komunikací, mostů, tunelů apod. tyto konstrukce navíc jsou materiálově odlišné

4 poruchy, údržba a opravy komunikací
jednotlivé druhy údržby, z nichž obvykle jen některé plní stavební firmy: zimní údržba pozemních komunikací běžná údržba pozemních komunikací souvislá údržba pozemních komunikací údržba mostů údržba tunelů

5 poruchy, údržba a opravy komunikací
Klasifikace poruch každá porucha má svou závažnost z hlediska provozních funkcí vozovky a únosnosti vozovky a negativně ovlivňuje: bezpečnost silničního provozu rychlost, plynulost, hospodárnost a pohodlí silničního provozu porušování konstrukce vozovky

6 poruchy, údržba a opravy komunikací
ve vyhlášce 104/2004 Sb. je definováno zatřídění zjištěných jevů do pětistupňové klasifikace jejich technického stavu s doporučením plánování a provádění nápravných opatření údržby, oprav až rekonstrukcí: výborný – bez zjevných vad, vozovka splňuje požadavky, stanovený parametr pro převzetí vozovky nebo její opravy,

7 poruchy, údržba a opravy komunikací
dobrý – drobnější vady neovlivňující funkčnost a bezprostředně ani životnost, stanovený parametr pro konec záruční doby opravy vyhovující – závažnější poruchy mající částečný vliv na funkčnost a bez provedení údržby či opravy také na životnost, je třeba provádět běžnou údržbu a plánovat údržbu nebo opravu nevyhovující – závažné poruchy mající částečný vliv na funkčnost, doba životnosti je minimální, je třeba provést údržbu nebo plánovat opravu vozovky havarijní – prvek je nefunkční, životnost je nulová

8 poruchy, údržba a opravy komunikací
při návrhu odstranění poruchy se vychází z: dopravního významu pozemní komunikace a charakteristik silničního provozu ze zatřídění poruch (povrchu, obrusné vrstvy, asfaltových vrstev, konstrukce vozovky a podloží) plošného rozsahu poruch technologických možností údržby a oprav ekonomického posouzení údržby a oprav různými technologiemi

9 poruchy, údržba a opravy komunikací
k těmto rozhodujícím faktorům pro návrh způsobu údržby a oprav vozovek pozemních komunikací mohou přistoupit i jiná hlediska, která případně mohou rozhodnutí upravit (nehodové úseky, strategie údržby a oprav vozovek, plánované opravy sítí a rozvoj přilehlého území, ekologická a estetická hlediska apod.)

10 poruchy, údržba a opravy komunikací
Rozdělení poruch: poruchy obrusné vrstvy asfaltových vrstev konstrukční poruchy z rozdělení poruch vyplývá upřesnění opatření pro jejich odstranění nebo navrácení povrchu vozovky do vhodného stavu

11 návrh údržby a oprav návrh údržby a oprav je založen na postupných krocích, při nichž se opatřují potřebné podklady pro rozhodnutí o použití takových technických opatření, která uvedou vozovku do stavu odpovídajícího požadavkům závislým na zatřídění PK a charakteristikách silničního provozu

12 návrh údržby a oprav pro návrh údržby je nutno stanovit požadavky a vlivy na PK, stanovení stavu povrchu hodnocením charakteristik provozní způsobilosti a vlastností konstrukce vozovky a podloží stanovením únosnosti a vlastností stavební konstrukce a vrstev vozovky a podloží

13 návrh údržby a oprav Návrh opravy
opravou vozovky se zlepšují všechny proměnné parametry vozovky k opravě je nutno přistupovat s širším posouzením vozovky, které zahrne hodnocení směrového, výškového a šířkového uspořádání, zhodnotí možnosti oprav a zahrne opatření vyplývající z doporučení bezpečnostní prohlídky diagnostický průzkum vozovky posoudí poruchy vozovky a rozhodne o provedení prostého zesílení, výměny krytu s provedením lokálních oprav nebo rozšíření a zesílení s provedením lokálních oprav porušených podkladních vrstev nebo o recyklaci vrstev, případně i o rekonstrukci vozovky

14 návrh údržby a oprav Návrh opravy o se soustřeďuje na:
opravu trvalých deformací vrstev asfaltového krytu zesílení vozovky nebo okraje vozovky s rozšířením vozovky recyklaci podkladu vozovky rekonstrukci vozovky

15 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích"

Podobné prezentace


Reklamy Google