Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TECHNOLOGIE VÝSTAVBY, REKONSTRUKCE, OPRAV A ÚDRŽBY DOPRAVNÍCH STAVEB – POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TECHNOLOGIE VÝSTAVBY, REKONSTRUKCE, OPRAV A ÚDRŽBY DOPRAVNÍCH STAVEB – POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích."— Transkript prezentace:

1

2 TECHNOLOGIE VÝSTAVBY, REKONSTRUKCE, OPRAV A ÚDRŽBY DOPRAVNÍCH STAVEB – POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

3 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07/2.2.00/29.0019. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 PORUCHY, ÚDRŽBA A OPRAVY KOMUNIKACÍ údržba pozemních komunikací je systémově rozsáhlá záležitost daná velkou četností staveb v přímé souvislosti s provozem – vlastních komunikací, mostů, tunelů apod. tyto konstrukce navíc jsou materiálově odlišné

5 PORUCHY, ÚDRŽBA A OPRAVY KOMUNIKACÍ jednotlivé druhy údržby, z nichž obvykle jen některé plní stavební firmy: zimní údržba pozemních komunikací běžná údržba pozemních komunikací souvislá údržba pozemních komunikací údržba mostů údržba tunelů

6 PORUCHY, ÚDRŽBA A OPRAVY KOMUNIKACÍ Klasifikace poruch každá porucha má svou závažnost z hlediska provozních funkcí vozovky a únosnosti vozovky a negativně ovlivňuje: bezpečnost silničního provozu rychlost, plynulost, hospodárnost a pohodlí silničního provozu porušování konstrukce vozovky

7 PORUCHY, ÚDRŽBA A OPRAVY KOMUNIKACÍ ve vyhlášce 104/2004 Sb. je definováno zatřídění zjištěných jevů do pětistupňové klasifikace jejich technického stavu s doporučením plánování a provádění nápravných opatření údržby, oprav až rekonstrukcí: výborný – bez zjevných vad, vozovka splňuje požadavky, stanovený parametr pro převzetí vozovky nebo její opravy,

8 PORUCHY, ÚDRŽBA A OPRAVY KOMUNIKACÍ dobrý – drobnější vady neovlivňující funkčnost a bezprostředně ani životnost, stanovený parametr pro konec záruční doby opravy vyhovující – závažnější poruchy mající částečný vliv na funkčnost a bez provedení údržby či opravy také na životnost, je třeba provádět běžnou údržbu a plánovat údržbu nebo opravu nevyhovující – závažné poruchy mající částečný vliv na funkčnost, doba životnosti je minimální, je třeba provést údržbu nebo plánovat opravu vozovky havarijní – prvek je nefunkční, životnost je nulová

9 PORUCHY, ÚDRŽBA A OPRAVY KOMUNIKACÍ při návrhu odstranění poruchy se vychází z: dopravního významu pozemní komunikace a charakteristik silničního provozu ze zatřídění poruch (povrchu, obrusné vrstvy, asfaltových vrstev, konstrukce vozovky a podloží) plošného rozsahu poruch technologických možností údržby a oprav ekonomického posouzení údržby a oprav různými technologiemi

10 PORUCHY, ÚDRŽBA A OPRAVY KOMUNIKACÍ k těmto rozhodujícím faktorům pro návrh způsobu údržby a oprav vozovek pozemních komunikací mohou přistoupit i jiná hlediska, která případně mohou rozhodnutí upravit (nehodové úseky, strategie údržby a oprav vozovek, plánované opravy sítí a rozvoj přilehlého území, ekologická a estetická hlediska apod.)

11 PORUCHY, ÚDRŽBA A OPRAVY KOMUNIKACÍ Rozdělení poruch: poruchy obrusné vrstvy asfaltových vrstev konstrukční poruchy z rozdělení poruch vyplývá upřesnění opatření pro jejich odstranění nebo navrácení povrchu vozovky do vhodného stavu

12 NÁVRH ÚDRŽBY A OPRAV návrh údržby a oprav je založen na postupných krocích, při nichž se opatřují potřebné podklady pro rozhodnutí o použití takových technických opatření, která uvedou vozovku do stavu odpovídajícího požadavkům závislým na zatřídění PK a charakteristikách silničního provozu

13 NÁVRH ÚDRŽBY A OPRAV pro návrh údržby je nutno stanovit požadavky a vlivy na PK, stanovení stavu povrchu hodnocením charakteristik provozní způsobilosti a vlastností konstrukce vozovky a podloží stanovením únosnosti a vlastností stavební konstrukce a vrstev vozovky a podloží

14 NÁVRH ÚDRŽBY A OPRAV Návrh opravy opravou vozovky se zlepšují všechny proměnné parametry vozovky k opravě je nutno přistupovat s širším posouzením vozovky, které zahrne hodnocení směrového, výškového a šířkového uspořádání, zhodnotí možnosti oprav a zahrne opatření vyplývající z doporučení bezpečnostní prohlídky diagnostický průzkum vozovky posoudí poruchy vozovky a rozhodne o provedení prostého zesílení, výměny krytu s provedením lokálních oprav nebo rozšíření a zesílení s provedením lokálních oprav porušených podkladních vrstev nebo o recyklaci vrstev, případně i o rekonstrukci vozovky

15 NÁVRH ÚDRŽBY A OPRAV Návrh opravy o se soustřeďuje na: a)opravu trvalých deformací vrstev asfaltového krytu b)zesílení vozovky nebo okraje vozovky s rozšířením vozovky c)recyklaci podkladu vozovky d)rekonstrukci vozovky

16 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "TECHNOLOGIE VÝSTAVBY, REKONSTRUKCE, OPRAV A ÚDRŽBY DOPRAVNÍCH STAVEB – POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích."

Podobné prezentace


Reklamy Google