Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy US_34a / Proseminář PhDr. Dagmar Koudelková (s použitím podkladů od PhDr. Kristýny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy US_34a / Proseminář PhDr. Dagmar Koudelková (s použitím podkladů od PhDr. Kristýny."— Transkript prezentace:

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy US_34a / Proseminář PhDr. Dagmar Koudelková (s použitím podkladů od PhDr. Kristýny Celhofferové)

2 Odborný přístup Systematičnost Věcnost - metodický rozvrh
- rozložení tématu do dílčích problémů - určení rozsahu pro daný problém - stanovení souvislostí pro daný problém Věcnost - stručnost, srozumitelnost, věcnost psaného projevu - zavržení frází - zavržení nadbytečných a zavádějících informací

3 Odborný přístup Objektivnost
- hodnocení objektivní, nikoliv subjektivní - hodnocení na základě konfrontace s odbornou literaturou - shromáždění pramenů a literatury k danému problému - stanovení metody nejlépe vhodné k řešení problému - stanovení podmínek pro funkčnost zvolené interpretace - otevřenost vůči jiným postupům – konfrontace se stanovisky specializovaných uměnověd, komparatistika, fenomenologie, psychoanalýza, pozitivismus, feministická kritika

4 Odborný přístup Reflektivnost - stanovení otázky, kterou chci v odborné práci řešit, zavržení referátového postupu typu „život a dílo“ - kritičnost k jakýmkoli výpovědím (přečteným i vlastním) – ověřujeme každou maličkost

5 Zásady odborné práce vyhledání odborného textu ke studiu; určení jeho povahy a hodnoty čtení, interpretace, kritika odborného textu citace odborného textu mentální a písemné formulování vlastních hypotéz čtení, interpretace, kritika vlastních hypotéz

6 Vyhledání odborné literatury
Brněnské knihovny: Knihovna Filozofické fakulty MU Knihovna Ústavu hudební vědy Moravská zemská knihovna: Knihovna Jiřího Mahena: - Knihovna Moravské galerie: Slovníky: Etienne Souriau, Brockhaus, Britannica….

7 „Falešná odborná“ literatura
autor - zjištění dalších titulů (podle nich poznáme specializaci autora na danou tematiku) titul - posouzení případné „komerčnosti“ vydavatelství - zjištění serióznosti vydavatele seznam použité a citované literatury - zjištění, zda práce obsahuje seznam literatury, posouzení jeho rozsahu, kompletnosti - zjištění, zda práce obsahuje prameny

8 „Falešná odborná“ literatura
sloh - posouzení autorova stylu, žánru, užívané terminologie odkazovací systém - posouzení, zda sledovaná literatura obsahuje i zdroje, posouzení citačního systému účel publikace - zjištění, komu je určena, zda je popularizační nebo odborná

9 Analýza textu 1. vytyčení problému
2. zasazení problému do kontextu, v němž je zkoumán 3. jaké stanovisko autor k problému zaujímá 4. argumenty, metody, jimiž zdůvodňuje svá stanoviska 5. cíle


Stáhnout ppt "Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy US_34a / Proseminář PhDr. Dagmar Koudelková (s použitím podkladů od PhDr. Kristýny."

Podobné prezentace


Reklamy Google