Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

10/2010Přednáška č. 31 Sestavení výpočtu modelu Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2010,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "10/2010Přednáška č. 31 Sestavení výpočtu modelu Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2010,"— Transkript prezentace:

1 10/2010Přednáška č. 31 Sestavení výpočtu modelu Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2010, K126 EKO Přednášky/cvičení : Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D. Cvičení : Ing. P. Kalčev, Doc.Ing. D. Macek, Ph.D.

2 10/2010Přednáška č. 32 Obsah přednášky 1.Rekapitulace úloh. 2.Teorie interakcí. 3.Sestavování interakcí. 4.Ohodnocování interakcí a jejich interpretace. 5.Teorie výpočtu modelu. 6.Zapojení procedury pro výpočet modelu. 7.Závěr.

3 10/2010Přednáška č. 33 Rekapitulace 1/2 Velikosti souborů – obrázků 16kB 62x v 1MB 40kB 25x v 1MB 18kB 55x v 1MB

4 10/2010Přednáška č. 34 Rekapitulace 1/2

5 10/2010Přednáška č. 35 Rekapitulace 2/2 1.Chybí PPT prezentace. 2.V prezentaci využívat celou plochu snímků. 3.Nevymýšlet si názvy úloh. 4.Zrušit konstanty v buňkách. 5.Psát do vzorců odkazy. 6.Náklady na m2, m3 vypočítat ze vzorce. 7.Do schématu uvádět legendu, mapy.cz 8.Texty projít czech spellingem.

6 10/2010Přednáška č. 36 Interakce

7 10/2010Přednáška č. 37 Motivace interakcí Proč to dělám? Bez interakcí jsou prvky izolované. Bez interakcí není co řídit. Jak toho dosáhnout? Vyšetřením vzájemného působení. Ohodnocením vzájemného působení. Co je cílem? Sestavit strukturu modelu.

8 10/2010Přednáška č. 38 Teorie interakcí Interakci je možné realizovat mezi dvěma instancemi (prvky). Ve výjimkovém případu je možná interakce jediného subjektu. Interakci mezi dvěma prvky je možné považovat za proces. Návazný proces popisuje vztahy prvků množiny A a jejich změn K. Transformační vyjádření vztahů popisuje mechanismus změn v čase. Kauzální vazby matice označíme jako Δ=[a ij ] Prvky modelu označíme jako ( A i, i=1,…,n). Vazby a ij mohou být 0 Návazný proces je popsán kauzálními vztahy jako: Obecné kauzální vztahy uveďme jako: Pro interpretaci v dynamickém modelu upravíme do tvaru: U popisuje probíhající interakce kauzálních konstrukcí, Δ zachycuje změny struktury modelu identifikátor  pracuje v dynamickém modelu s časovým krokem Δt = (t i+1 – t i ) Konstrukce Δ =|a ij | je normována do intervalu  -1;+1  a ij = 0 znamená, že hledaná interakce neexistuje nebo ji hodnotitel nedokáže popsat Hodnota a ij je definována konstantou z intervalu  -1;+1  Hodnota a ij může být také proměnná v čase jako:

9 10/2010Přednáška č. 39 Teorie interakcí Počáteční podmínky prvku Doprava, kvantifikace například: (0 až 0,1) pro 150 automobilů/24h. (0,1 až 0,2) pro 200 automobilů/24h. (0,2 až 0,3) pro 250 automobilů/24h. (0,3 až 0,4) pro 300 automobilů/24h. (0,4 až 0,5) pro 350 automobilů/24h. atd.

10 10/2010Přednáška č. 310 Dlouhá je cesta poučováním, krátká a účinná na příkladech. Lucius Annaeus Seneca Sestavování interakcí.

11 10/2010Přednáška č. 311 Různé pohledy hodnocení Externí vlivy -> Fasáda vliv z pohledu spadu emisí SO x, NO x, CO x, XX x Externí vlivy -> Fasáda množství spadlých srážek, hnaný déšť Externí vlivy -> Fasáda negativní účinky větru Různé pohledy interpretace výsledků degradace vlivem spadu emisí SO x, NO x, CO x, XX x opotřebení vlivem spadlých srážek, hnaný déšť degradace vlivem povětrnostních podmínek Externí vlivy -> Fasáda průměrná denní teplota degradace vlivem tepelných klimatických podmínek

12 10/2010Přednáška č. 312 -1,00 0,00 1000 mg/rok 0 mg/rok 300 mg/rok -0,30 Vyčíslení interakcí/popis Externí vlivy -> Fasáda vliv z pohledu spadu emisí SO x, NO x, CO x, XX x Externí vlivy -> Fasáda množství spadlých srážek, hnaný déšť -1,00 0,00 500 ml/rok/m 2 -X,XX 0 ml/rok/m 2 300 ml/rok/m 2

13 10/2010Přednáška č. 313 -1,00 0,00 30 m/s 0 m/s (rychlost větru) 15 m/s -0,50 Vyčíslení interakcí/popis Externí vlivy -> Fasáda opotřebení vlivem povětrnostních podmínek

14 10/2010Přednáška č. 314 -1,00 +0,80 10000 Kč/m 2 plastové 3-sklo, silikon. těsnění, 3-komorový systém 6000 Kč/m 2 +0,XX Vyčíslení interakcí/popis Výplně otvorů -> Vnitřní prostředí vliv z pohledu technických parametrů Výplně otvorů -> Fasáda vliv z pohledu technicko-technologického řešení -1,00 0,00 Nejhorší -0,50 Nejlepší Průměr 500 Kč/m 2 dřevěné jednoduché zasklení, plechové těsnění Osazení do izolovaného zazubeného ostění, kotveno nerezovými kotvami Osazeno do neizolovaného rovného ostění, kotveno pozinkovanými vruty Horší stand. Horší prům. Lepší prům. Nadstandard

15 10/2010Přednáška č. 315 Různé pohledy interpretace výsledků výsledný standard prvku Fasáda v sobě zohledňuje vliv osazení výplní otvorů a degradaci emisními vlivy výsledná degradace prvku Fasáda zahrnuje vliv - technologického provedení osazení výplní otvorů - technických parametrů fasádních panelů (LOP) - projektového návrhu uchycení vodorovné nosné konstrukce výsledný průběh standardu prvku Fasáda je ovlivněn působením externích vlivů (povětrnostní podmínky, emise), interních vlivů (pracovní činnost lidí, pobyt lidí) a materiálovou variantou projektového návrhu

16 10/2010Přednáška č. 316 Rekapitulace 2/2 1. Ohodnocování interakcí  -1;+1  2. Ohodnocování počátečních podmínek  0;+1  3. Uvést verbální popis interakcí 4. Záporné hodnoty pro hodnotící stupnici (záporný interval  -1;0  5. Automatický dopočet interakcí 1.Zvážit počet prvků 2.Zvážit platnost prvků (celý objekt/detail) 3.Zvážit Externí/Interní vlivy 4.Zvážit počet interakcí 5.Sestavit šablonu hodnocení interakce

17 10/2010Přednáška č. 317 Teorie výpočtu modelu. The roots of education are bitter, but the fruit is sweet. Aristotelés

18 10/2010Přednáška č. 318 Motivace Proč to dělám? Popisujeme (modelujeme) reálné procesy. Popisujeme reálné objekty. Jak toho dosáhnout? Prostřednictvím matematického aparátu. Sestavením dynamického modelu Co je cílem? Zjištění budoucího vývoje. Vyšetřování degradace konstrukce. Vyšetření ztráty uživatelského standardu.

19 10/2010Přednáška č. 319 Modely lineární – Nelineární (maximalizace zisků, minimalizace nákladů výrobních procesů) (řešení soustavy lineárních, nelineárních rovnic) Deterministické – Stochastické (elektrické modely, elektrodynamické, termodynamické modely) (známé stavy bez náhodných proměnných) Statické – Dynamické Teorie výpočtu modelu Oscilace zařízení (nelin.) Lineární model Stoch./Determ. model

20 10/2010Přednáška č. 320 Teorie výpočtu modelu Stárnutí konstrukce popisuje degradační nelineální model. Prvky modelu označme jako X i Spočtené standardy prvků v čase označme jako X i (t) Interakční matice prvků je označena A Základní symbolika chování vytvářené změny je dána Počáteční podmínka pro výpočet je definována jako Nový standard prvku vychází z předchozího jako Interakce jsou realizovány ze sloupců na řádky matice A Diagonální pozice v matici má specifickou úlohu autoregenerace nebo autodegradace (prvek bude stárnout ikdyž na něho nebude působit žádný jiný vliv).

21 10/2010Přednáška č. 321 Základní matematické vazby kde: X j (T) jsou spočtené standardy v dané periodě X j (T+1) jsou spočtené standardy v následující periodě a ij je prvek matice A b ij je prvek matice B

22 10/2010Přednáška č. 322 Sestavení výpočtu modelu Jak toho dosáhnout? Prostřednictvím matematického aparátu. Sestavením dynamického modelu. Zapsáním vzorců do buněk listu MS Excel. Zapsáním procedury VBA pro výpočet.

23 10/2010Přednáška č. 323 Založení modulu VBA Postup pro založení a sestavení procedury modulu uvádí VBA.PPT

24 10/2010Přednáška č. 324 Algoritmizace metody ' cyklus pro pocet obdobi (1. obdobi=PocatecniPodminky) For Obdobi = 2 To PocetObdobi - 1 Step 1 ' algoritmizace metody KSIM For i = 1 To Pocetprvku suma1 = 0 suma2 = 0 For j = 1 To Pocetprvku ' aij = ??? ' bij = ??? ' BBij = ??? suma1 = suma1 + (Abs(aij + BBij) - (aij + BBij)) * Sheets("Vysledky").Cells(j, Obdobi - 1) suma2 = suma2 + (Abs(aij + BBij) + (aij + BBij)) * Sheets("Vysledky").Cells(j, Obdobi - 1) Next j ' standard Sheets("Vysledky").Cells(i - 1, Obdobi) = (Sheets("Vysledky").Cells(i - 1, Obdobi - 1)) ^ _ ((1 + 1 / 2 * suma1) / (1 + 1 / 2 * suma2)) ' diference standardu Sheets("Vysledky").Cells(i - 1 + Pocetprvku + 3, Obdobi - 1) = Sheets("Vysledky").Cells(i - 1, Obdobi) - _ Sheets("Vysledky").Cells(i - 1, AObdobi - 1) Next i Next Obdobi

25 10/2010Přednáška č. 325 'cyklus pro počet období (1. obdobi=Počáteční podmínky) For k = 2 To 20 ' algoritmizace metody KSIM For i = 1 To 2 suma1 = 0 suma2 = 0 For j = 1 To 2 aij = Cells(i + 48, j + 4) bij = Cells(i + 48, j + 7) BBij = bij * 1 / (Cells(i + 65, k + 2)) suma1 = (Abs(aij + BBij) - (aij + BBij)) * Cells(j + 65, k + 2) + suma1 suma2 = (Abs(aij + BBij) + (aij + BBij)) * Cells(j + 65, k + 2) + suma2 Next j 'standard Cells(i + 65, k + 3) = (Cells(i + 65, k + 2)) ^ ((1 + 1 / 2 * suma1) / (1 + 1 / 2 * suma2)) Next i Next k Matice AMatice B Fasáda Ext. vlivy FasádaExt. vlivy Fasáda 00,0800 Ext. vlivy 0,13000 k=2 i=1 j=1 Období 12345 Fasáda 0,01 Ext. vlivy 0,15 aij=0 bij=0 BBij=0*1/0,01=0 suma1=(Abs(0+0)-(0+0))*0,01=0 suma2=(Abs(0+0)+(0+0))*0,01=0 Zdroj: Ing.P. Kalčev

26 10/2010Přednáška č. 326 Období 12345 Fasáda 0,01 Ext. vlivy 0,15 0,011 'cyklus pro počet období (1. obdobi=Počáteční podmínky) For k = 2 To 20 ' algoritmizace metody KSIM For i = 1 To 2 suma1 = 0 suma2 = 0 For j = 1 To 2 aij = Cells(i + 48, j + 4) bij = Cells(i + 48, j + 7) BBij = bij * 1 / (Cells(i + 65, k + 2)) suma1 = (Abs(aij + BBij) - (aij + BBij)) * Cells(j + 65, k + 2) + suma1 suma2 = (Abs(aij + BBij) + (aij + BBij)) * Cells(j + 65, k + 2) + suma2 Next j 'standard Cells(i + 65, k + 3) = (Cells(i + 65, k + 2)) ^ ((1 + 1 / 2 * suma1) / (1 + 1 / 2 * suma2)) Next i Next k Matice AMatice B FasádaExt. VlivyFasádaExt. Vlivy Fasáda 00,0800 Ext. vlivy 0,13000 k=2 i=1 j=2 aij=0,08 bij=0 BBij=0*1/0,01=0 suma1=(Abs(0,08+0)-(0,08+0))*0,15=0 suma2=(Abs(0,08+0)+(0,08+0))*0,15=0,024 Cells(66,5)=0,01^((1+0,5*0)/(1+0,5*0,024))=0,011 Zdroj: Ing.P. Kalčev

27 10/2010Přednáška č. 327 Kontrola výpočtů Pro kontrolu algoritmu výpočtu je třeba zadat do vlastního modelu kontrolní matici stejného rozsahu uvedenou v Data97.XLS Výsledné hodnoty vlastního modelu se musí zcela shodovat s uvedenými kontrolními výsledky.

28 10/2010Přednáška č. 328Závěr Zdroje: Dynamický harmonogram (elektronické rozvrhování technicko-ekonomických procesů v řízení malých a středních podniků) V. Beran a kolektiv, 2002, ACADEMIA Management udržitelného rozvoje regionů, sídel a obcí V. Beran, P. Dlask, 2005, ACDEMIA

29 10/2010Přednáška č. 329 ZávěrZávěr Modifikovaný Dynamický Model v aplikaci výuky POPR Sestavení výpočtu modelu Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D.


Stáhnout ppt "10/2010Přednáška č. 31 Sestavení výpočtu modelu Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2010,"

Podobné prezentace


Reklamy Google