Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Bezpečnostní správa Ladislav Pokorný Ladislav Pokorný 2012 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Bezpečnostní správa Ladislav Pokorný Ladislav Pokorný 2012 2012."— Transkript prezentace:

1 1 Bezpečnostní správa Ladislav Pokorný Ladislav Pokorný 2012 2012

2 Literatura Pokorný, L. Zpravodajské služby. Auditorium, Praha 2012. Pokorný, L. Zpravodajské služby. Auditorium, Praha 2012. Mates, P., Škoda, J., Vavera, F. Veřejné sbory. Wolters Kluwer, Praha 2011. Mates, P., Škoda, J., Vavera, F. Veřejné sbory. Wolters Kluwer, Praha 2011. Zeman, P. Česká bezpečnostní terminologie. MU, MPÚ, Brno 2002. Zeman, P. Česká bezpečnostní terminologie. MU, MPÚ, Brno 2002. Lukeš, Z. Základy bezpečnostního práva. Academia, Praha 1971. Lukeš, Z. Základy bezpečnostního práva. Academia, Praha 1971. 2

3 Vybraná právní úprava Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách ČR Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách ČR Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě Zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství Zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii 3

4 Vybraná právní úprava Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě ČR Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě ČR Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži ČR Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži ČR Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání Zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii Zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii 4

5 Bezpečnost Stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby pro objekt (zpravidla národní stát, popř. i mezinárodní organizaci) a jeho zájmy a tento objekt je k eliminaci stávajících i potenciálních hrozeb efektivně vybaven a ochoten při ní spolupracovat. (Mareš) Stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby pro objekt (zpravidla národní stát, popř. i mezinárodní organizaci) a jeho zájmy a tento objekt je k eliminaci stávajících i potenciálních hrozeb efektivně vybaven a ochoten při ní spolupracovat. (Mareš) 5

6 Vnitřní bezpečnost (Mareš) Stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby ohrožující objekt a jeho zájmy akcemi zevnitř a tento objekt je k jejich eliminaci efektivně vybaven a ochoten. Hrozby se týkají ohrožování demokrat. polit. systému od extremistů, sociálního systému od masové kriminality a soc., hosp. a polit. systému od org. zločinu. 6

7 Bezpečnost (Lukeš) (Lukeš) Jednak příslušná správní činnost, Jednak příslušná správní činnost, Jednak v institucionálním smyslu (formální pojem je vymezen sumou věcné kompetence profesionálních bezpečnostních orgánů) Jednak v institucionálním smyslu (formální pojem je vymezen sumou věcné kompetence profesionálních bezpečnostních orgánů) 7

8 Bezpečnost (Lukeš) (Lukeš) V institucionálním smyslu – speciální orgány státní správy, které plní jménem státu bezpečnostní úkoly a jež jsou za tím účelem vybaveny potřebnou pravomocí V institucionálním smyslu – speciální orgány státní správy, které plní jménem státu bezpečnostní úkoly a jež jsou za tím účelem vybaveny potřebnou pravomocí 8

9 Policejní právo Je pododvětvím správního práva, které upravuje právní postavení Policie ČR při plnění úkolů v oblasti bezpečnosti osob a majetku a veřejného pořádku, při předcházení trestné činnosti, plnění úkolů podle trestního řádu a dalších úkolů na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti. (Bandžak) Je pododvětvím správního práva, které upravuje právní postavení Policie ČR při plnění úkolů v oblasti bezpečnosti osob a majetku a veřejného pořádku, při předcházení trestné činnosti, plnění úkolů podle trestního řádu a dalších úkolů na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti. (Bandžak) 9

10 Policejní právo Ta část správního práva, která upravuje organizaci a činnost policie jako veřejného bezpečnostního sboru a policejních organizačních složek. (Toto nezahrnuje činnost policie jako OČvTŘ, ani obecní policii.) (Sládeček) Ta část správního práva, která upravuje organizaci a činnost policie jako veřejného bezpečnostního sboru a policejních organizačních složek. (Toto nezahrnuje činnost policie jako OČvTŘ, ani obecní policii.) (Sládeček) 10

11 Bezpečnostní právo (Lukeš) (Lukeš) Jedno z odvětví správního práva obsahujícího právní normy upravující 1. úkoly, pravomoc, kompetenci a odpovědnost bezpečnostních orgánů a 2. organizaci bezpečnostních orgánů a jejich vztahů k jiným státním orgánům. Jedno z odvětví správního práva obsahujícího právní normy upravující 1. úkoly, pravomoc, kompetenci a odpovědnost bezpečnostních orgánů a 2. organizaci bezpečnostních orgánů a jejich vztahů k jiným státním orgánům. 11

12 Bezpečnostní právo Upravuje organizaci a činnost bezpečnostních sborů Upravuje organizaci a činnost bezpečnostních sborů (kromě Policie ČR též Hasičský záchranný sbor, Celní správa, Vězeňská služba, Bezpečnostní informační služba, Úřad pro zahraniční styky a informace, (kromě Policie ČR též Hasičský záchranný sbor, Celní správa, Vězeňská služba, Bezpečnostní informační služba, Úřad pro zahraniční styky a informace, + ozbrojené síly, vojenská policie, vojenské zpravodajství, obecní policie) 12

13 Veřejný pořádek Ochrana pravidel chování na veřejnosti, jež nejsou v PN výslovně formulována, jejichž zachovávání je však podle obecného přesvědčení nutnou podmínkou spořádaného společenského soužití. Vyjadřuje stav ve společnosti, kde jsou tato pravidla chování zachovávána. Ochrana pravidel chování na veřejnosti, jež nejsou v PN výslovně formulována, jejichž zachovávání je však podle obecného přesvědčení nutnou podmínkou spořádaného společenského soužití. Vyjadřuje stav ve společnosti, kde jsou tato pravidla chování zachovávána. (Lukeš) (Lukeš) 13

14 Veřejný pořádek Je neurčitý právní pojem s proměnlivým obsahem, který má heterogenní povahu, protože v sobě obsahuje nejen normy právní, ale i další, které nespojuje jejich závaznost a původ, ale účel, jímž je optimální fungování společnosti. Je předpokladem k tomu, aby mohlo být zajištěno fungování ČR v duchu ústavních principů. Je neurčitý právní pojem s proměnlivým obsahem, který má heterogenní povahu, protože v sobě obsahuje nejen normy právní, ale i další, které nespojuje jejich závaznost a původ, ale účel, jímž je optimální fungování společnosti. Je předpokladem k tomu, aby mohlo být zajištěno fungování ČR v duchu ústavních principů. /Rozsudek NSS čj. 2As 78/2006-64, Nález ÚS Pl. 15/96/ /Rozsudek NSS čj. 2As 78/2006-64, Nález ÚS Pl. 15/96/ 14

15 Subjekty bezpečnosti ČR (dle úst. zák. o bezpečnosti ČR) Bezpečnost ČR zajišťují: ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory a havarijní služby Bezpečnost ČR zajišťují: ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory a havarijní služby Povinnost podílet se na zajišťování bezpečnosti ČR mají: státní orgány, orgány územních samosprávných celků, právnické a fyzické osoby (rozsah a podrobnosti jsou stanoveny zákonem) Povinnost podílet se na zajišťování bezpečnosti ČR mají: státní orgány, orgány územních samosprávných celků, právnické a fyzické osoby (rozsah a podrobnosti jsou stanoveny zákonem) 15

16 Subjekty bezpečnosti ČR Parlament, prezident republiky, vláda /BRS/ Parlament, prezident republiky, vláda /BRS/ Ozbrojené síly Ozbrojené síly Veřejné (bezpečnostní) sbory Veřejné (bezpečnostní) sbory Zpravodajské služby Zpravodajské služby 16

17 Bezpečnostní rada státu BRS je stálým pracovním orgánem vlády pro koordinaci problematiky bezpečnosti ČR a přípravu návrhů k jejímu zajišťování BRS je stálým pracovním orgánem vlády pro koordinaci problematiky bezpečnosti ČR a přípravu návrhů k jejímu zajišťování Má 10 členů (místopředsedů a členů vlády), jejím předsedou je předseda vlády Má 10 členů (místopředsedů a členů vlády), jejím předsedou je předseda vlády 17

18 Bezpečnostní rada státu V rámci BRS působí 4 stálé pracovní výbory: V rámci BRS působí 4 stálé pracovní výbory: - Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky - Výbor pro obranné plánování - Výbor pro civilní nouzové plánování - Výbor pro zpravodajskou činnost a Ústřední krizový štáb 18

19 Veřejné sbory Mají veřejnoprávní charakter: Mají veřejnoprávní charakter: - jsou zřízeny zákonem, resp. na základě zákona- jsou zřízeny zákonem, resp. na základě zákona - jejich činnost je regulována předpisy veřejného práva - jejich zřizovatelem je stát nebo obec- jejich zřizovatelem je stát nebo obec - jejich úkolem je chránit tzv. policejní statky (bezpečnost státu, veřejná bezpečnost, bezpečnost osob a majetku, klid, mravnost…) 19

20 Veřejné sbory Policie Policie Hasičský záchranný sbor Hasičský záchranný sbor Celní správa Celní správa Bezpečnostní informační služba Bezpečnostní informační služba Úřad pro zahraniční styky a informace Úřad pro zahraniční styky a informace Vojenská policie Vojenská policie Vojenské zpravodajství Vojenské zpravodajství Vězeňská služba Vězeňská služba Obecní policie Obecní policie 20

21 21 Zpravodajské služby jsou specifickým druhem státních orgánů, jejichž úkolem je získávat, shromažďovat a vyhodnocovat informace v oblasti bezpečnosti státu, jeho obrany, ochrany utajovaných informací, ekonomických zájmů apod. a poskytovat tyto informace příslušným ústavním činitelům a dalším státním orgánům.

22 22 Zpravodajství Je proces získávání, shromažďování a vyhodnocování informací Je proces získávání, shromažďování a vyhodnocování informací Jeho cílem je poskytnout zadavateli potřebné, včasné a přesné informace Jeho cílem je poskytnout zadavateli potřebné, včasné a přesné informace

23 23 Zpravodajství Typickým úkolem zpravodajství je rozpracování faktů a poté zpřesnění, ověření a uvolnění výstupů (hypotéz, odhadů, závěrů nebo předpovědí) pro použití ve strategickém rozhodování nebo operativním plánování. Ve svých principech je tedy zpravodajství obdobou vědeckého výzkumu a většina principů je identických.

24 24 Zpravodajský cyklus Zpravodajský cyklus má čtyři hlavní fáze: 1.identifikace rizika, úkoly (identifikace informačních potřeb a řízení priorit jejich naplňování), 2.sběr informací (shromažďování z různých zdrojů, třídění, verifikace věrohodnosti), 3.analýza informací (interpretace informací, logická úvaha, tvorba hypotéz a závěrů), 4.zpráva, distribuce (převádění závěrů do formy vhodné pro zadavatele a včasné doručování).

25 25 Zpravodajské činnosti Operativní /sběr a získávání informací/ Operativní /sběr a získávání informací/ Analytická /zpracování, třídění, hodnocení, integrace do kontextu, stanovení hypotézy, prognóza dalšího vývoje/ Analytická /zpracování, třídění, hodnocení, integrace do kontextu, stanovení hypotézy, prognóza dalšího vývoje/

26 26 Základní principy uplatňované ve zpravodajství (podle P. Zemana) (podle P. Zemana) princip podřízenosti ústavě a zákonům princip podřízenosti ústavě a zákonům princip vlastní bezpečnosti a utajení princip vlastní bezpečnosti a utajení princip nezbytné znalosti (need to know) princip nezbytné znalosti (need to know) princip efektivity princip efektivity princip nezbytnosti a proporcionality princip nezbytnosti a proporcionality princip předběžné opatrnosti princip předběžné opatrnosti princip ochrany dat princip ochrany dat

27 27 Zpravodajské služby a jiné subjekty bezpečnosti státu absence výkonných pravomocí absence výkonných pravomocí „oddělovací imperativ“ „oddělovací imperativ“ informace nejsou důkazem v trestním řízení informace nejsou důkazem v trestním řízení nepatří mezi law enforcement services nepatří mezi law enforcement services

28 28 Obecné modely právní úpravy existence a činnosti zpravodajských služeb  ústavou  běžnou parlamentní legislativou  akty orgánů exekutivy  bez legislativní úpravy

29 29 Požadavky na zpravodajskou legislativu Zřízení zákonnou formou (by law) Zřízení zákonnou formou (by law) Oprávnění (včetně specifických prostředků) odvozena ze zákonné normy Oprávnění (včetně specifických prostředků) odvozena ze zákonné normy Zákonem stanovená veřejná kontrola Zákonem stanovená veřejná kontrola

30 30 Požadavky na obsahovou kvalitu právní úpravy Jasnost, předvídatelnost, dostupnost (ESLP) Jasnost, předvídatelnost, dostupnost (ESLP) Princip proporcionality, subsidiarity a legality (Dop. RE č. 1402/1999) Princip proporcionality, subsidiarity a legality (Dop. RE č. 1402/1999) Jasnost, přiměřenost, soudní a parlamentní kontrola, apolitičnost, odložená transparentnost (Dop. RE č. 1713/2005) Jasnost, přiměřenost, soudní a parlamentní kontrola, apolitičnost, odložená transparentnost (Dop. RE č. 1713/2005)

31 31 Základní klasifikace zpravodajských služeb  vnitřní (kontrarozvědné, defenzivní, bezpečnostní) vnější (rozvědné, ofenzivní) vnější (rozvědné, ofenzivní)  civilní vojenské vojenské  ústřední, resortní  technické

32 32 Kontrola zpravodajských služeb  exekutivou  parlamentní  soudní  zvláštními grémii  veřejností a tiskem

33 33 Vývoj právní úpravy civilní vnitřní zpravodajské služby Úřad pro ochranu ústavy a demokracie (ÚOÚD) Úřad pro ochranu ústavy a demokracie (ÚOÚD) Federální informační služba FMV (FIS) Federální informační služba FMV (FIS) zák. č. 244/1991 Sb., o Federální bezpečnostní informační službě a o používání zpravodajských prostředků zák. č. 244/1991 Sb., o Federální bezpečnostní informační službě a o používání zpravodajských prostředků zák. č. 543/1992 Sb., o zrušení FBIS zák. č. 543/1992 Sb., o zrušení FBIS zák. ČNR č. 527/1992 Sb., o Bezpečnostní informační službě České republiky zák. ČNR č. 527/1992 Sb., o Bezpečnostní informační službě České republiky zák. č. 316/1993 Sb., /novela zákona o BIS ČR/ zák. č. 316/1993 Sb., /novela zákona o BIS ČR/

34 34 Vývoj právní úpravy vojenského zpravodajství zák. č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství zák. č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství zák. č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky zák. č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky zák. č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství zák. č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství

35 35 Platná právní úprava činnosti zpravodajských služeb ČR zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách ČR, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje:  zpravodajské služby ČR – BIS, ÚZSI, VZ.  postavení, působnost, koordinaci, spolupráci a kontrolu zpravodajských služeb, podávání zpráv o činnosti a předávání informací zpravodajskými službami, ukládání úkolů a poskytování informací zpravodajským službám ČR. zák. č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství

36 36 Zpravodajské služby České republiky Jsou státní orgány pro získávání, shromažďování a vyhodnocování informací důležitých pro ochranu ústavního zřízení, významných ekonomických zájmů, bezpečnost a obranu České republiky Jsou státní orgány pro získávání, shromažďování a vyhodnocování informací důležitých pro ochranu ústavního zřízení, významných ekonomických zájmů, bezpečnost a obranu České republiky Jsou jimi: Jsou jimi:  Bezpečnostní informační služba.  Úřad pro zahraniční styky a informace.  Vojenské zpravodajství.

37 37 Zpravodajské služby České republiky  Za jejich činnost odpovídá a koordinuje ji vláda (VZČ).  Zprávy o své činnosti podávají ZS prezidentu republiky a vládě.  Předávají informace příslušným státním a policejním orgánům (výhrada důležitého zájmu)  Úkoly jim ukládá vláda a prezident republiky (s vědomím vlády)  Jsou oprávněny žádat od orgánů veřejné správy nezbytnou pomoc a informace

38 38 Kontrola činnosti BIS - vnější Vychází ze zákonů č. 153 a 154/1994 Sb., a vykonávají ji:  Vláda ČR (Výbor pro zpravodajskou činnost).  Parlament ČR (Zvláštní kontrolní orgán Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR).  Předseda senátu Vrchního soudu v Praze (při schvalování a používání zpravodajské techniky).  Státní orgány kontrolující hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu (NKÚ, MF).

39 39 Parlamentní kontrola zpravodajských služeb ČR Zákon o ZS předpokládá: Zákon o ZS předpokládá: 1. kontrolu vykonávanou všeobecným orgánem Poslanecké sněmovny pro zpravodajské služby prostřednictvím vlády (reálně neprobíhá) 2. kontrolu prostřednictvím samostatných kontrolních orgánů pro jednotlivé ZS (přímá kontrola BIS a VZ)

40 40 Parlamentní kontrola činnosti BIS Parlamentní kontrolu vykonává zvláštní kontrolní orgán Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (7 členů- poslanců). Parlamentní kontrolu vykonává zvláštní kontrolní orgán Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (7 členů- poslanců). Oprávnění členů ZKO: - vstupovat do objektů BIS - žádat od ředitele potřebná vysvětlení. - ZKO není oprávněn zasahovat do personálních pravomocí a nahrazovat řídící činnost vedoucích pracovníků BIS.

41 41 Parlamentní kontrola činnosti BIS Ředitel BIS je povinen předkládat ZKO: - statut BIS - návrh rozpočtu BIS - písemná zadání úkolů uložených vládou a prezidentem - podklady potřebné ke kontrole plnění rozpočtu - vybrané vnitřní předpisy.

42 42 Parlamentní kontrola činnosti BIS Ředitel BIS předkládá ZKO na jeho požádání: - zprávu o činnosti BIS - zprávu o použití zpravodajských prostředků (v případech, ve kterých BIS svou činnost již ukončila) - počet případů použití zpravodajské techniky, ve kterých je BIS činná - souhrnnou informaci obsahující zaměření a počet případů a věcí, ve kterých je BIS činná.

43 43 Kontrola činnosti BIS - vnitřní Inspekce BIS  činnost policejního orgánu  činnost ve věcech přestupkových  šetření ve věcech stížností a oznámení Vnitřní bezpečnost Interní audit

44 44 Kontrola Vojenského zpravodajství V zásadě stejná jako kontrola BIS (odlišnost ve vztahu k „rozvědné“ činnosti VZ) V zásadě stejná jako kontrola BIS (odlišnost ve vztahu k „rozvědné“ činnosti VZ)

45 45 Bezpečnostní informační služba (BIS)  je ozbrojená zpravodajská služba ČR.  je vnitřní civilní informační služba bez výkonných pravomocí.  podléhá vládě jako kolektivnímu orgánu.  v čele stojí ředitel, kterého po projednání v příslušném výboru Poslanecké sněmovny jmenuje vláda.  ředitel je ze své funkce odpovědný vládě.

46 46 Působnost BIS Získává, shromažďuje a vyhodnocuje informace: Získává, shromažďuje a vyhodnocuje informace:  o záměrech a činnostech namířených proti demokratickým základům, svrchovanosti a územní celistvosti ČR,  o zpravodajských službách cizí moci,  o činnostech ohrožujících utajované informace,  o činnostech, jejichž důsledky mohou ohrozit bezpečnost nebo významné ekonomické zájmy ČR,  týkajících se organizovaného zločinu a terorizmu,  plní další úkoly, pokud tak stanoví zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva, jíž je ČR vázána.

47 47 Platná právní úprava činnosti BIS Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě /zřizuje BIS, upravuje specifické prostředky získávání informací, kontrolu BIS, postavení příslušníků BIS, vedení evidencí/. Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě /zřizuje BIS, upravuje specifické prostředky získávání informací, kontrolu BIS, postavení příslušníků BIS, vedení evidencí/. Zák. č.153/1994 Sb., o zpravodajských službách ČR Zák. č.153/1994 Sb., o zpravodajských službách ČR Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

48 48 Legislativa BIS se ve své činnosti dále řídí Ústavou České republiky dalšími obecně závaznými právními předpisy vnitřními předpisy

49 49 Úřad pro zahraniční styky a informace  je vnější zpravodajskou službou ČR.  v čele stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr vnitra se souhlasem vlády.  ředitel je z výkonu své funkce odpovědný ministru vnitra.  rozpočet ÚZSI je součástí rozpočtové kapitoly ministerstva vnitra

50 50 Úřad pro zahraniční styky a informace  Získává, shromažďuje a vyhodnocuje informace mající původ v zahraničí, důležité pro bezpečnost a ochranu zahraničně politických a ekonomických zájmů České republiky a plní další úkoly, stanoví- li tak zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva.  Je-li to nezbytné pro plnění úkolů v jeho působnosti může pro ochranu činností, které koná na území ČR, používat sledování osob a věcí, krycí doklady, nástrahovou a zabezpečovací techniku a využívat služeb osob jednajících v jeho prospěch.

51 51 Vojenské zpravodajství  je jednotnou ozbrojenou zpravodajskou službou ČR.  je součástí ministerstva obrany.  v čele stojí ředitel, kterého /po projednání v příslušném výboru Poslanecké sněmovny/ jmenuje ministr obrany se souhlasem vlády.  ředitel je z výkonu své funkce odpovědný ministru obrany.

52 52 Vojenské zpravodajství  Získává, shromažďuje a vyhodnocuje informace: a) mající původ v zahraničí, důležité pro obranu a bezpečnost, b) o zpravodajských službách cizí moci v oblasti obrany c) o záměrech a činnostech namířených proti zabezpečení obrany ČR d) o záměrech a činnostech ohrožujících utajované skutečnosti v oblasti obrany ČR.

53 53 Vojenské zpravodajství  Plní další úkoly, pokud tak stanoví zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva.  V oboru své působnosti je oprávněno používat zpravodajské prostředky – zpravodajskou techniku, krycí doklady, krycí prostředky, sledování osob a věcí, a využívat osob jednajících v jeho prospěch.

54 54 Úkoly ZS ČR podle zákona o ochraně utajovaných informací  Podle zák. č. 412/2005 Sb., zpravodajské služby: a) rozhodují u svých příslušníků, zaměstnanců a uchazečů o přijetí o žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby a o zrušení platnosti osvědčení. b) na základě žádosti NBÚ provádějí v rámci své působnosti úkony v řízení podle tohoto zákona.  Při rozhodování o výše uvedených věcech mají ZS postavení NBÚ a odpovědná osoba ZS postavení ředitele NBÚ.

55 55 Oprávnění zpravodajských služeb České republiky  ukládat, uchovávat a využívat údaje o fyzických a právnických osobách, /je-li to nutné k plnění úkolů v jejich působnosti; tuto skutečnost těmto osobám nesdělují/  používat specifické prostředky získávání informací  používat zvláštní způsoby vykazování údajů (prostředky státního rozpočtu, daně z příjmů, státní sociální podpory, zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení)  žádat od orgánů veřejné správy nezbytnou pomoc a informace  oprávnění podle zákona č. 412/2005 Sb.

56 56 Zdroje informací zpravodajských služeb  Otevřené zdroje – zejména veřejné sdělovací prostředky a internet  Neveřejné zdroje – zejména evidence a databáze vedené orgány veřejné správy  Zpravodajské zdroje (specifické prostředky získávání informací)

57 57 Specifické prostředky získávání informací (BIS a VZ)  Zpravodajské prostředky - zpravodajská technika - zpravodajská technika - sledování - sledování - krycí prostředky a krycí doklady. - krycí prostředky a krycí doklady.  Využívání služeb osob jednajících ve prospěch BIS

58 58 Zpravodajská technika  Technické prostředky a jejich soubory používané utajovaným způsobem při: - vyhledávání, otevírání a zkoumání dopravovaných zásilek a jejich vyhodnocování, - vyhledávání, otevírání a zkoumání dopravovaných zásilek a jejich vyhodnocování, - odposlouchávání, popř. zaznamenávání telekomunikačního, radiokomunikačního a jiného obdobného provozu, - odposlouchávání, popř. zaznamenávání telekomunikačního, radiokomunikačního a jiného obdobného provozu,

59 59 Zpravodajská technika –pokr. a také, pokud je tím zasahováno do základních práv a svobod občanů, při: a také, pokud je tím zasahováno do základních práv a svobod občanů, při:  pořizování obrazových, zvukových nebo jiných záznamů  vyhledávání použití technických prostředků  identifikaci osob nebo předmětů a zjišťování jejich pohybu za použití zabezpečovací a nástrahové techniky.

60 60 Zpravodajská technika – negativní vymezení  Použitím zpravodajské techniky, pokud jím není zasahováno do základních práv a svobod občanů, není: a) zachycování, poslech, monitorování a vyhodnocování informací šířených způsobem, který umožňuje přístup předem neurčeného okruhu osob b) pořizování obrazových n. zvukových záznamů c) používání zabezpečovací a nástrahové techniky d) monitorování telekom., radiokom. a jiného obd. provozu bez odposlechu jeho obsahu, popř. zjišťování údajů o tomto provozu.

61 61 Zpravodajská technika – zákonné principy použití předchozí povolení soudem předchozí povolení soudem zásada subsidiarity zásada subsidiarity zásada proporcionality zásada proporcionality časové omezení časové omezení vnější kontrola vnější kontrola

62 62 Zpravodajská technika – podmínky použití  Předchozí písemné povolení předsedy senátu vrchního soudu vydané na základě písemné žádosti  Odhalování a dokumentování činností by jiným způsobem neúčinné, podstatně ztížené či nemožné  Použití zpravodajské techniky nesmí: - překročit rozsah povolení soudce - překročit rozsah povolení soudce - zasahovat do práv a svobod občanů nad nezbytnou míru - zasahovat do práv a svobod občanů nad nezbytnou míru - překročit nezbytně nutnou dobu (nejdéle 3 měsíce). - překročit nezbytně nutnou dobu (nejdéle 3 měsíce).

63 63 Další specifické prostředky získávání informací  Krycí prostředky a krycí doklady - slouží k utajení skutečné totožnosti příslušníka, jeho příslušnosti k BIS /VZ/, skutečných zájmů nebo objektů BIS /VZ/ - slouží k utajení skutečné totožnosti příslušníka, jeho příslušnosti k BIS /VZ/, skutečných zájmů nebo objektů BIS /VZ/ - nesmí jím být vyjmenované doklady - nesmí jím být vyjmenované doklady - o jejich vydání rozhoduje ředitel BIS /VZ/. - o jejich vydání rozhoduje ředitel BIS /VZ/.  Sledování - o jeho použití a dokumentaci rozhoduje ředitel BIS, v případě VZ ministr obrany na žádost ředitele VZ

64 64 Další specifické prostředky získávání informací  Osoba jednající ve prospěch BIS /VZ/ - fyzická osoba starší 18 let, která dobrovolně a utajeným způsobem poskytuje služby při plnění úkolů BIS /VZ/.

65 65 Postavení příslušníků zpravodajských služeb ČR Příslušníci BIS a ÚZSI: Příslušníci BIS a ÚZSI: - jsou ve služebním poměru k České republice (zák. č. 361/2003 Sb.) - jsou oprávněni držet a nosit služební střelnou zbraň a použít ji v nutné obraně nebo krajní nouzi - podléhají kázeňské pravomoci – služební kázeň - podléhají vybraným ustanovením trestního zákona o trestných činech vojenských - jsou povinni dodržovat zákonem stanovené povinnosti a respektovat zákonná omezení práv

66 66 Postavení příslušníků zpravodajských služeb ČR Příslušníci Vojenského zpravodajství: Příslušníci Vojenského zpravodajství: - jsou ve služebním poměru k České republice (zák. č. 221/1999 Sb.) - jsou oprávněni držet a nosit služební střelnou zbraň a použít ji v případech nutné obrany nebo krajní nouze

67 67 Povinnosti příslušníků BIS dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a předcházet vzniku škod a újmy dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a předcházet vzniku škod a újmy povinnosti: - základní povinnosti: - základní - zvláštní omezení - zvláštní omezení - bezpečnost a ochrana zdraví - bezpečnost a ochrana zdraví

68 68 Základní povinnosti příslušníka dodržovat služební kázeň dodržovat služební kázeň vystříhat se střetu zájmů služby a osobních vystříhat se střetu zájmů služby a osobních zachovávat mlčenlivost zachovávat mlčenlivost prohlubovat odbornost a fyzickou zdatnost prohlubovat odbornost a fyzickou zdatnost dodržovat služební zdvořilost dodržovat služební zdvořilost poskytovat osobní údaje poskytovat osobní údaje sloužit bez ovlivnění přesvědčením sloužit bez ovlivnění přesvědčením ohlašovat závady a nedostatky ohlašovat závady a nedostatky dbát dobré pověsti bezpečnostního sboru dbát dobré pověsti bezpečnostního sboru

69 69 Základní povinnosti vedoucího příslušníka hodnotit výkon služby podřízených hodnotit výkon služby podřízených zabezpečovat náležité vyškolení a vycvičení zabezpečovat náležité vyškolení a vycvičení oceňovat příkladné plnění služebních povinností oceňovat příkladné plnění služebních povinností vyvozovat důsledky z porušení služebních povinností vyvozovat důsledky z porušení služebních povinností přijímat podněty k odstranění závad přijímat podněty k odstranění závad

70 70 Omezení práv příslušníka zákaz členství v politické straně či hnutí zákaz členství v politické straně či hnutí zákaz členství v odborové organizaci zákaz členství v odborové organizaci zákaz členství v řídících orgánech podnikatelských subjektů zákaz členství v řídících orgánech podnikatelských subjektů zákaz vykonávat jinou výdělečnou činnost zákaz vykonávat jinou výdělečnou činnost

71 71 BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBA Česká republika


Stáhnout ppt "1 Bezpečnostní správa Ladislav Pokorný Ladislav Pokorný 2012 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google