Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra managementu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Ing. Patricia Jakešová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra managementu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Ing. Patricia Jakešová"— Transkript prezentace:

1 Katedra managementu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

2 2.2. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Obsah : 1.Rekapitulace - http://www.idea-bmc.euhttp://www.idea-bmc.eu 2.Inovační projekt – skupiny, konzultace 3.Přednášky č. 3 4.Vybrané pojmy k opakování ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

3 3.3. Prezentace a skupinové diskuse ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn]

4 4.4. Prezentace a skupinové diskuse ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn]

5 5.5. Pojmy k opakování Společná diskuze a procvičování probraných témat 1.Popište příklad – Uvíznutí v pasti technického rozvoje – uveďte příklady 2. Co znamená „učinit konkurenci irelevantní“? 3. Jaké jsou podmínky pro vznik nových inovačních příležitosti? ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

6 6.6. Pojmy k opakování Práce ve skupinách 1. Vytvořte skupiny – 3-4 studenti 2. Určete si obor podnikání 3. Případ – Dostaly jste se do situace, kdy je ve vašem oboru velká konkurence na trhu. Dozvěděli jste se, že některé společnosti budou končit. Vy hledáte řešení jak zvrátit nepříznivý vývoj výsledků ve společnosti 4. Popište jak budete reagovat – půjdete-li cestou „rudého oceánu“, jsou zde i nějaká pozitiva nebo jen negative? 5. Popište jak budete reagovat – půjdete-li cestou „modrého oceánu“, jaká jsou zde pozitiva a negativa? ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

7 RUDÝ OCEÁN MODRÝ OCEÁN MODRÝ OCEÁN Nabídnout v dané cenové hladině zákazníkovi nejvyšší hodnotu Nabídnout „dost dobrou“ kvalitu za nejnižší možnou cenu Snižování nákladů v zájmu získání konkurenční výhody z nízké ceny Zvyšování nákladů v zájmu získání konkurenční výhody z vysoké kvality ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz Strategie MODRÉHO OCEÁNU

8 8.8. Myšlеnkоu strаtеgiе mоdréhо оcеánu jе, аby si firmа dоkázаlа vytvоřit svůj vlаstní nоvý tržní prоstоr, а tím vyřаdilа kоnkurеnci zе hry. V něktеrých přípаdеch to umožňuje právě inovace. Chаrаktеristikа mоdrých оcеánů sе vyznаčujе nеvyužitým tržním prоstоrеm, аktivním vytvářеním pоptávky а přílеžitоstmi, ktеré zаručují vysоký ziskоvý růst. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

9 9.9. Pojmy k opakování Pokračování 6. Jak změníte Váš konkurenční profil? Popište na vybrané společnosti co zamýšlíte Zavrhnout Omezit Posílit Vytvořit ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

10 10. Pojmy k opakování Pokračování 7. Jedno oddělení bude primárně hlavním hybatele inovací (nositelem příležitostí) – které ? 8.Uveďte příklady co může oddělení obchodu a marketingu ve vaší firmě 9.Zvolte si jeden příklad z „rekonstrukce hranic stávajícího trhu“ a popište pro Vámi zvolenou firmu na vybraném příkladu. 10.Jste schopni oslovit některého ze stávajícího okruhu nezákazníků? Pokud ano, uveďte koho jste vybrali a co uděláte. 11.V jaké oblasti cenové mapy se plánujete pohybovat? ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

11 11. Změna Konkurenčního profilu 1.ZAVRHNOUT - nepřináší žádnou hodnotu 2.OMEZIT - faktory, které jsou v oboru významné, ale nezvyšují konkurenceschopnost nabídky (zákazník je nevnímá jako příliš významné) 3.POSÍLIT - zákazník vnímá jako zdroj vysoké hodnoty (to co produkt činí odlišným) 4.VYTVOŘIT - faktory, které jsou zatím považovány za irelevantní (atraktivní i pro neexistující zákazníky z jiných segmentů trhu) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

12 12. Rekonstrukce hranic stávajícího trhu 1.Překonání hranic odvětví – substituty a alternativy schopné vykonat stejnou “práci” jiným způsobem 2.Překonání hranic segmentů v rámci odvětví – substituty s vyšší hodnotou 3.Překonání hranic v řetězci zákazníků – nakupující (shopper), uživatel (consumer), „ovlivňovatel“ (influencer) 4.Nabídka doplňkových produktů/služeb – komplexní hodnota (řešení) 5.Překonat funkční / emoční orientaci – funkčnost, ale i pocit (zážitek) 6.Zaměřit se do budoucnosti - aktuální i budoucí potřeby zákazníků (a jejich vytváření) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

13 13. Tři okruhy „nezákazníků“ 1. Potenciální dezertéři stávající zákazníci připraveni opustit sektor hledají „něco lepšího“ 2. Odmítající nezákazníci nabídka je pro ně nepřijatelná nebo drahá své potřeby zabezpečují jiným způsobem (mnohdy pro ně nepříliš uspokojivým) 3. Neexistující nezákazníci nikdo v oboru o nich neuvažuje jako o možných zákaznících ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

14 Cena Vysoká Nízká Kategorie produktů Stejný produkt Odlišný vzhled, stejné funkce Jiný vzhled a funkce, stejné užití HLAVNÍ CENOVÝ KORIDOR Vysoká míra právní ochrany duševního vlastnictví a zdrojů. OBTÍŽNÉ NAPODOBENÍ Jistá míra právní ochrany duševního vlastnictví a zdrojů. MOŽNÉ NAPODOBENÍ Nedostatečná míra právní ochrany duševního vlastnictví a zdrojů. SNADNÉ NAPODOBENÍ Nastavení ceny v úrovni: horní středu spodní cenového koridoru CENOVÁ MAPA ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

15 15. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Děkuji za pozornost ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz


Stáhnout ppt "Katedra managementu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Ing. Patricia Jakešová"

Podobné prezentace


Reklamy Google