Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bankovní úvěrové analýzy B_BUA 3. Finanční rizika 1. Finanční rizika, základní typy 2. Kategorie typů finančních rizik 3. Právní riziko – pojmy a případy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bankovní úvěrové analýzy B_BUA 3. Finanční rizika 1. Finanční rizika, základní typy 2. Kategorie typů finančních rizik 3. Právní riziko – pojmy a případy."— Transkript prezentace:

1 Bankovní úvěrové analýzy B_BUA 3. Finanční rizika 1. Finanční rizika, základní typy 2. Kategorie typů finančních rizik 3. Právní riziko – pojmy a případy 4. Informační asymetrie 1

2 1. Finanční rizika základní typy Riziko je měřitelná možnost, že situace v budoucnu bude jiná, než plánovaná. Riziko je měřitelná možnost, že situace v budoucnu bude jiná, než plánovaná. Finanční riziko je potenciální finanční ztráta subjektu na finančním trhu (v budoucnosti) ve všech jeho segmentech (peněžní, úvěrový a kapitálový trh) Finanční riziko je potenciální finanční ztráta subjektu na finančním trhu (v budoucnosti) ve všech jeho segmentech (peněžní, úvěrový a kapitálový trh) Cílem Risk managementu - specialistů řízení rizik je udržet riziko v předem stanovené úrovni pomocí vhodných metodik a nástrojů a při této míře rizika se snažit maximalizovat zisk. Cílem Risk managementu - specialistů řízení rizik je udržet riziko v předem stanovené úrovni pomocí vhodných metodik a nástrojů a při této míře rizika se snažit maximalizovat zisk.

3 2. Finanční rizika základní typy 1. Úvěrové riziko 2. Tržní riziko 3. Likvidní riziko 4. Operační riziko 5. Obchodní riziko Kromě toho existuje systémové riziko v případě, že jakékoliv jedno z pěti předchozích rizik způsobí subjektivní potíže, které mají negativní dopad na mnoho dalších subjektů (větší část finančního systému Kromě toho existuje systémové riziko v případě, že jakékoliv jedno z pěti předchozích rizik způsobí subjektivní potíže, které mají negativní dopad na mnoho dalších subjektů (větší část finančního systému

4 Finanční rizika 1. Úvěrové riziko Credit risk – riziko ztráty ze selhání – default - partnera (dlužníka), tím, že nedostojí svým závazkům podle podmínek kontraktu a tím způsobí držiteli pohledávky (věřiteli) ztrátu

5 Finanční rizika Úvěrové riziko Kategorie úvěrového rizika 1. Přímé úvěrové riziko 2. Riziko úvěrových ekvivalentů 3. Vypořádací riziko 4. Riziko angažovanosti

6 Finanční rizika Úvěrové riziko 1.Přímé úvěrové riziko Direct credit risk – riziko ztráty ze selhání partnera u tradičních rozvahových položek v plné, nebo částečné hodnotě Úvěry, půjčky, vklady, dluhopisy, směnky apod. Nejstarší a nejdůležitější riziko na finančním trhu

7 Finanční rizika Úvěrové riziko 2.Riziko úvěrových ekvivalentů Credit equivalent exposure Credit equivalent exposure Riziko ztráty ze selhání partnera v podrozvahových položkách Riziko ztráty ze selhání partnera v podrozvahových položkách Úvěrové přísliby, poskytnuté záruky, potvrzené dokumentární akreditivy Úvěrové přísliby, poskytnuté záruky, potvrzené dokumentární akreditivy Měření a výpočet prostřednictvím úvěrového ekvivalentu (konverzní faktor x jmenovitá hodnota transakce) Měření a výpočet prostřednictvím úvěrového ekvivalentu (konverzní faktor x jmenovitá hodnota transakce)

8 Finanční rizika Úvěrové riziko 3. Vypořádací riziko - Settlement risk Riziko ztráty ze selhání transakcí v procesu vypořádání ( dodávky) v situaci, kdy hodnota byla partnerovi dodána, ale hodnota od partnera není ještě k dispozici, nebo technické problémy přeruší vypořádání, přestože partner je schopen a ochoten dodávku, nebo vypořádání provést. Riziko ztráty ze selhání transakcí v procesu vypořádání ( dodávky) v situaci, kdy hodnota byla partnerovi dodána, ale hodnota od partnera není ještě k dispozici, nebo technické problémy přeruší vypořádání, přestože partner je schopen a ochoten dodávku, nebo vypořádání provést. Vypořádání měnových obchodů + vypořádání koupě, či prodeje CP Vypořádání měnových obchodů + vypořádání koupě, či prodeje CP

9 Finanční rizika Úvěrové riziko 4. Riziko angažovanosti - large credit exposure risk Také riziko koncentrace portfolia - portrfolio concentration risk Riziko ztráty z expozice vůči: Jednotlivým partnerům Jednotlivým partnerům Skupinám partnerů, spřízněným osobám Skupinám partnerů, spřízněným osobám Partnerům v jednotlivých zemích (country risk) Partnerům v jednotlivých zemích (country risk) Ekonomickým sektorům Ekonomickým sektorům Jednotlivým kontraktům Jednotlivým kontraktům

10 Finanční rizika 2.Tržní riziko Market price risk Riziko ztráty ze změn tržních cen – hodnot finančních, nebo komoditních nástrojů v důsledku nepříznivých změn tržních podmínek.

11 Finanční rizika Tržní riziko Čtyři hlavní kategorie: 1. Úrokové riziko – interest rate risk – riziko ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na úrokové míry (dluhopisy) 2. Akciové riziko – equity risk – riziko ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na ceny akcií

12 Finanční rizika Tržní riziko Čtyři hlavní kategorie - pokračování: 3. Komoditní riziko – commodity risk – riziko ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na ceny komodit (zlato) 4. Měnové (devizové) riziko - currency risk, foreign exchange, FX risk –riziko ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na měnové kurzy (apreciace, depreciace měny)

13 Finanční rizika Tržní riziko Vedlejší kategorie TR Korelační riziko – correlation risk nebo Bazické riziko – basis risk nebo Bazické riziko – basis risk Porušení historické korelace mezi rizikovými kategoriemi, nástroji, produkty, měnami a trhy Porušení historické korelace mezi rizikovými kategoriemi, nástroji, produkty, měnami a trhy např. úrokové riziko v případě, že se IR nemění shodně pro aktiva a pasiva např. úrokové riziko v případě, že se IR nemění shodně pro aktiva a pasiva

14 Finanční rizika Tržní riziko Vedlejší kategorie TR Riziko úvěrového rozpětí – credit spread risk Riziko ztráty ze změn rozpětí u cenných papírů různého úvěrového hodnocení (podnikových, státních) ÚR je rozdíl mezi výnosností do splatnosti určitého CP a výnosností do splatnosti obdobného bezrizikového CP (rozdíl ve výnosnosti mezi podnikovým a státním dluhopisem) ÚR je rozdíl mezi výnosností do splatnosti určitého CP a výnosností do splatnosti obdobného bezrizikového CP (rozdíl ve výnosnosti mezi podnikovým a státním dluhopisem) Rozdíl mezi výnosností do splatnosti CP s a bez úvěrového rizika) Rozdíl mezi výnosností do splatnosti CP s a bez úvěrového rizika)

15 Finanční rizika 3. Likvidní riziko Liquidity risk – se dělí na dvě kategorie: 1. Riziko financování – funding risk 2. Riziko tržní likvidity – market liquidity risk

16 Finanční rizika Likvidní riziko 3.1Riziko financování – funding risk Riziko ztráty v případě momentální platební neschopnosti (splnění závazku za cenu úvěru s vyšší úrokovou sazbou)

17 Finanční rizika Likvidní riziko 3.2 Riziko tržní likvidity – market liquidity risk Riziko ztráty v případě malé likvidity trhu s finančními nástroji, která brání rychlé likvidaci pozic Riziko ztráty v případě malé likvidity trhu s finančními nástroji, která brání rychlé likvidaci pozic Omezen přístup k peněžním prostředkům ke změně pozice ve prospěch rostoucích titulů, nebo k rychlému uzavření ztrátových pozic – rychlý prodej vyžaduje nízkou cenu vyvolávající ztrátu Omezen přístup k peněžním prostředkům ke změně pozice ve prospěch rostoucích titulů, nebo k rychlému uzavření ztrátových pozic – rychlý prodej vyžaduje nízkou cenu vyvolávající ztrátu

18 Finanční rizika 4. Operační riziko Operational risk Operational risk členění na tři kategorie: členění na tři kategorie: 1. Transakční riziko - transaction, execution risk 2. Riziko operačního řízení – operation control risk 3. Riziko systémů – systém risk

19 Finanční rizika 4. Operační riziko 4.1 Transakční riziko - transaction, execution risk Riziko ztráty z provádění operací v důsledku chyb: v provedení operací v provedení operací vzniklých ze složitosti produktů a procesní neschopnosti systémů vzniklých ze složitosti produktů a procesní neschopnosti systémů v zaúčtování obchodů v zaúčtování obchodů vypořádání obchodů vypořádání obchodů v nezáměrném poskytnutí komodit v nezáměrném poskytnutí komodit v neadekvátní právní dokumentaci v neadekvátní právní dokumentaci

20 Finanční rizika 4. Operační riziko 4.2 Riziko operačního řízení – operation control risk Riziko ztráty z chyb v řízení aktivit ve front, middle a back office Neidentifikovatelné obchody nad limit Neidentifikovatelné obchody nad limit Neautorizované obchodování jednotlivými obchodníky Neautorizované obchodování jednotlivými obchodníky Podvodné operace vztahující se k obchodování a zpracování včetně chybného zúčtování a padělání Podvodné operace vztahující se k obchodování a zpracování včetně chybného zúčtování a padělání Praní peněz Praní peněz Neautorizovaný přístup k systému a modelům Neautorizovaný přístup k systému a modelům Závislost na omezeném počtu osob personálu Závislost na omezeném počtu osob personálu Nedostatek kontroly při zpracování obchodů Nedostatek kontroly při zpracování obchodů

21 Finanční rizika 4. Operační riziko 4.3 Riziko systémů – systém risk Riziko ztráty z chyb v systémech podpory Riziko ztráty z chyb v systémech podpory Chyby v softwaru Chyby v softwaru Chyby v matematických modelech Chyby v matematických modelech Nesprávné a opožděné informování top managementu Nesprávné a opožděné informování top managementu Chyby jednoho a více podpůrných systémů Chyby jednoho a více podpůrných systémů Chyby v přenosu dat Chyby v přenosu dat Nesprávné plánování nahodilých událostí v případě výpadku systému nebo přenosu dat Nesprávné plánování nahodilých událostí v případě výpadku systému nebo přenosu dat

22 Finanční rizika 4. Operační riziko Operační riziko je obtížně kvantifikovatelné Operační riziko je obtížně kvantifikovatelné Top management musí mít stálý přehled o aktivitách všech součástí banky, fondu, firmy Top management musí mít stálý přehled o aktivitách všech součástí banky, fondu, firmy Pozor na zkušené pracovníky a jejich loajalitu (zneužití postavení) Pozor na zkušené pracovníky a jejich loajalitu (zneužití postavení) Řešením je sofistikovaná platforma interní audit – controlling - IS Řešením je sofistikovaná platforma interní audit – controlling - IS

23 Finanční rizika 5. Obchodní riziko Business risk členění na 7 kategorií: 1. Právní riziko – legal risk 2. Riziko změny úvěrového hodnocení – credit rating risk 3. Reputační riziko – reputation risk 4. Daňové riziko – taxation risk 5. Riziko měnové konvertibility – currency converrtibility risk 6. Riziko pohromy – disaster risk 7. Regulační riziko – regulatory risk

24 Finanční rizika 5. Obchodní riziko 5.1 Právní riziko – legal risk Riziko ztráty z právních požadavků partnera nebo z. právní neprosaditelnosti kontraktu Riziko ztráty z právních požadavků partnera nebo z. právní neprosaditelnosti kontraktu BASEL II zařazuje právní riziko do operačního rizika BASEL II zařazuje právní riziko do operačního rizika

25 Finanční rizika 5. Obchodní riziko 5.2 Riziko změny úvěrového hodnocení – credit rating risk Riziko ztráty ze ztížení možnosti získat peněžní prostředky za přijatelné náklady Riziko ztráty ze ztížení možnosti získat peněžní prostředky za přijatelné náklady Při zhoršení ratingu Při zhoršení ratingu

26 Finanční rizika 5. Obchodní riziko 5.3 Reputační riziko – reputation risk Riziko ztráty z poklesu reputace na trzích Riziko ztráty z poklesu reputace na trzích Ztráta goodwillu(dobré jméno, pověst podniku, výrobku nebo služby) Ztráta goodwillu(dobré jméno, pověst podniku, výrobku nebo služby)

27 Finanční rizika 5. Obchodní riziko 5.4 Daňové riziko – taxation risk Riziko ztráty ze změny daňových zákonů nebo nepředvídaného zdanění Riziko ztráty ze změny daňových zákonů nebo nepředvídaného zdanění

28 Finanční rizika 5. Obchodní riziko 5.5 Riziko měnové konvertibility – currency converrtibility risk Riziko ztráty z nemožnosti konvertovat měnu na jinou měnu jako následek změny politické nebo ekonomické situace Riziko ztráty z nemožnosti konvertovat měnu na jinou měnu jako následek změny politické nebo ekonomické situace Omezení směnitelnosti měny ( currency board), nebo prudké znehodnocení měny – měnová krize Omezení směnitelnosti měny ( currency board), nebo prudké znehodnocení měny – měnová krize

29 Finanční rizika 5. Obchodní riziko 5.6. Riziko pohromy – disaster risk Riziko ztráty z : Přírodních katastrof Přírodních katastrof Války Války Krachu finančního systému apod. Krachu finančního systému apod.

30 Finanční rizika 5. Obchodní riziko 5.7 Regulační riziko – regulatory risk Riziko ztráty z nemožnosti splnit regulační opatření (např. kapitálovou přiměřenost) a z chyb v předvídání budoucích regulačních opatření Riziko ztráty z nemožnosti splnit regulační opatření (např. kapitálovou přiměřenost) a z chyb v předvídání budoucích regulačních opatření

31 Právní riziko – pojmy a případy Vhodnost – suitability, riziko, že kontrakt nesplňuje požadovaný výsledek, partner provede nesprávnou interpretaci, prohlášení o podstatě kontraktu Vhodnost – suitability, riziko, že kontrakt nesplňuje požadovaný výsledek, partner provede nesprávnou interpretaci, prohlášení o podstatě kontraktu Schopnost – capacity. Riziko, že partner nemá právní způsobilost sjednávat dané kontrakty – neplatnost Schopnost – capacity. Riziko, že partner nemá právní způsobilost sjednávat dané kontrakty – neplatnost započtení – netting. Partneři mohou započíst pohledávky a závazky v případě úpadku (bankrotu) jednoho z nich započtení – netting. Partneři mohou započíst pohledávky a závazky v případě úpadku (bankrotu) jednoho z nich

32 Právní riziko – pojmy a případy Kolaterál – collateral, partner požaduje finanční záruku za zapůjčené cenné papíry jako zajištění pro případ úpadku druhého partnera Kolaterál – collateral, partner požaduje finanční záruku za zapůjčené cenné papíry jako zajištění pro případ úpadku druhého partnera Kolaterál představuje stanovený objem peněžních prostředků vypůjčovatele jako záruku za půjčené cenné papíry Výše kolaterálu sestává z hodnoty půjčených cenných papírů a stanoveného navýšení

33 Právní riziko – pojmy a případy právní proveditelnost dokumentace – legal enforcebility of documentation, právní proveditelnost dokumentace – legal enforcebility of documentation, Riziko, že podmínky dokumentace kontraktu nebyly v zemi dosud testovány soudním rozhodnutím Riziko, že podmínky dokumentace kontraktu nebyly v zemi dosud testovány soudním rozhodnutím

34 Informační asymetrie Information asymmetry Information asymmetry Jedna ze stran kontraktu ví více, než druhá (dlužník/věřitel) Jedna ze stran kontraktu ví více, než druhá (dlužník/věřitel) Dlužník má vždy lepší informace o své schopnosti splácet, než věřitel Dlužník má vždy lepší informace o své schopnosti splácet, než věřitel Banka má více informací o své finanční situaci, včetně kvality aktiv, než vkladatelé Banka má více informací o své finanční situaci, včetně kvality aktiv, než vkladatelé

35 Informační asymetrie Kdyby byli všichni účastníci trhu dokonale informováni, neměly by banky problémy se špatnými úvěry Kdyby byli všichni účastníci trhu dokonale informováni, neměly by banky problémy se špatnými úvěry Na špatné dlužníky doplácejí poctiví dlužníci, kteří platí vyšší úroky, které bankám částečně kompenzují ztráty ze špatných úvěrů Na špatné dlužníky doplácejí poctiví dlužníci, kteří platí vyšší úroky, které bankám částečně kompenzují ztráty ze špatných úvěrů

36 Informační asymetrie Projevy podle Stieglitze a Spenceho (Nobelova cena) Negativní výběr – adverse selection, lidé vystavení větším rizikům se obvykle více pojišťují lidé vystavení větším rizikům se obvykle více pojišťují Pojištěnci znají obvykle lépe rizika, než pojišťovny Pojištěnci znají obvykle lépe rizika, než pojišťovny Pojišťovny se snaží odstranit info asymetrii tím, že v případě vyššího rizika požadují vyšší pojistné a u životního pojištění lékařské prohlídky Pojišťovny se snaží odstranit info asymetrii tím, že v případě vyššího rizika požadují vyšší pojistné a u životního pojištění lékařské prohlídky

37 Informační asymetrie Morální hazard – moral hazard, riziko, že přítomnost pojištění změní chování jedné nebo obou stran kontraktu Povinné pojištění automobilů zvyšuje nehodovost Povinné pojištění automobilů zvyšuje nehodovost Pojištěná společnost je nedbalejší v protipožárních opatřeních Pojištěná společnost je nedbalejší v protipožárních opatřeních Špatně nastavené ( měkké podmínky) bonusy bankovních managerů vedou ke zvýšenému počtu rizikových aktivních obchodů, včetně úvěrů Špatně nastavené ( měkké podmínky) bonusy bankovních managerů vedou ke zvýšenému počtu rizikových aktivních obchodů, včetně úvěrů Pomoc MMF zvyšuje pravděpodobnost vzniku finančních krizí Pomoc MMF zvyšuje pravděpodobnost vzniku finančních krizí


Stáhnout ppt "Bankovní úvěrové analýzy B_BUA 3. Finanční rizika 1. Finanční rizika, základní typy 2. Kategorie typů finančních rizik 3. Právní riziko – pojmy a případy."

Podobné prezentace


Reklamy Google