Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyšetření funkce ledvin

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyšetření funkce ledvin"— Transkript prezentace:

1 Vyšetření funkce ledvin

2

3

4 Běžné syndromy v nefrologii

5 Akutní renální selhání
Prerenální Renální Z cévních příčin – některé vaskulitidy Akutní Glomerulonephritida Akutní Intersticiální Nefritida (NSAID, Abio, infekce, SLE) Akutní tubulírní nekróza (Abio, etylenglycol, hemoglobinurie) Postrenální (obstrukce moč. trubice, močovodu) Symptomy: ..Anurie, oligurie, hyperkalémie. Vzestup kreatininu

6 Chronické renální selhání
Způsobeno akumulací některých látek (draslík, fosfor) a toxinů (urea, ammoniak, střední molekuly), a nedostatkem jiných (1,25 vit. D, erytropoetin, pohlavní hormony) Lab Hyperkalémie Metabolická acidóza Hyperfosfatémie a hypokalcémie Anémie Hypoalbuminémie, hyperurikémie Uremický syndrom Anorexie, ztráta váhy, úbytek svalů, katabolismus únava, dušnost Poruchy spánku a chuti, zmatenost: Encefalopatie Hypertenze, jugulární distenze, pericardiální a pleurální šelest, exkoriace, ekchymózy

7 KREV MOČ Glomerulární filtrace Tubulární procesy Prïmární moč

8 Příčiny: Diabetes Hypertenze Glomerulonefritidy
Polycystické choroby ledvin Chronická intersticiální nefropatie Obstrukce SLE

9 Urémie Renální osteodystrofie
Zvýšená aktivita příšt. tělísek způsobující charakteristickou subperiostální resorpci Lebka „sůl a pepř“

10 Urémie Renální osteodystrofie Kostní změny jsou částečně reversibilní
Snímky stejného prstu před a po 6 měsíční léčbě sekundární hyperparatyreosy.

11 Kompenzace Glomerulární hyperfiltrace, hypertrofie Posléze vede k proteinurii a nefroskleróze - Změny tubulárních procesů

12 Změny koncentrace látek v plazmě při snižování GF
A – eliminace především glomerulární filtrací B – na eliminaci se podílí i tubulární trasport (K+, Pi-,Urát, H+) C – efektivní kompenzace vlivem tubulární reabsorpce Pcr A B normal C 25 % 50 % GFR

13 Funkční testy Kreatinin Stálá produkce ve svalech
Z 90% vylučován glomerulární filtrací 45 – 95 µmol/L (0.5 – 1 mg/dL)

14 GFR vs. Plazmatická koncentrace kreatininu
Pcr norma 50 % GFR

15 Příčiny poklesu glomerulární filtrace
- Snížení průtoku krve ledvinami a glomeruly vedoucí k poklesu hydlaulického tlaku krve v ledvinách (závažná hypovolémie, srdeční selhání nebo až šok) - Zvýšení hydraulického tlaku v tubulech a v Bowmanově pouzdře (Obstrukce , Urolithiáza) - Zvýšení onkotického tlaku plazmy k vysokým hodnotám (hemokoncentrace vlivem ztráty objemu vody, myelom a jiné dysproteinémie) - Snížení permeability memb. (difúzní onemocnění glomerulů) - Snížení filtrační plochy, fokální nebo difúzní ztráta nefronů u progredujícího renálního selhání

16 Clearance kreatininu Koncept clearance vychází ze zákona zachování hmoty Cl . cplazma = V . cmoč

17 Urea (BUN) Norma: 2 – 8,3 mmol/l (12-50 mg/dl) Závisí na
Příjmu proteinů, krvácení do GIT Katabolismu proteinů (vzestup: sepse, kortikosteroidy) GFR Míře tubulární reabsorbce – Zvýšena při dehydrataci

18 Množství solutů, které je třeba vyloučit za den je mmol/d a osmolarita moči je zhruba okolo 300 mmol/kg = nutný objem moči 2 L/d. GFR je normálně 180 L/d U lidí s urémií je GFR 4 L/d, Excrece 2 L/d reprezentuje asi 1 % glom. filtrátu u zdravého Ale 50 % u uremického pacienta.

19 Rozpětí osmolarity moči, které může dosáhnout selhávající ledvina je užší [250 až 350 mmol/kg] než [40 to 1200 mmol/kg], kterých může dosáhnout zdravá ledvina Denní dávku solutů 600 mmol může zdravá ledvina vyloučit v minimálním objemu moči 500 mL a v maximálním objemu 15 L/d, zatímco selhávající ledvina, jen od 1.7 do 2.4 L/d. Případná exkrece látek je udržována často za cenu snížení regulačního rozmezí případně větší spotřeby objemu.

20 Frakční exkrece FE = množství v def. moči / množství v glomerulárním filtrátu = UY . Vurine/min / PY . Clearance by GFmin. (Clearance glomerulární filtrací je stejná pro všechny malé filtrované molekuly) Ccr. =. Ucr Vurine/min / Pcr FE = UY . Vurine/min / ( PY . Ucr. Vurine/min / Pcr)

21  Frakční exkrece FE sodík: asi 1 % FE draslík: 5-20 % ale může převýšit 100 % FE osm. aktivních látek: asi 1,5 – 3 % Zvýšení FEosm vidíme u osmotické diurézy FE voda = V / GFR = Pcr / Ucr ; about 1 % (0,4-2,0) Pokud je Uosm (osmolarita moči) rovná Posm (osmolaritě plazmy), pak FEwater a FEosm jsou číselně totožné. Tento stav se nazývá IZOSTENURIE.

22 Diferenciální diagnóza akutního renálního selhání
PRERENÁLNÍ Dehydratace Ledvina vytváří malý objem moči, jejíž osmolarita převyšuje 500 mOsm/l U-sodium je nízká (pod 20 mmol), FE sodíku je méně než 1 % RENÁLNÍ Postižení tubulů Osmolarita moči je asi 300 mOsm/l U-sodium je zvýšená (nad 40 mmol), FE sodíku více než 2 %

23 Akutní renální selhání
Parametr Prerenální - Renální - selhání Platí jen tehdy, nebyla-li již podána diuretika nebo infuze

24 Ostatní chorobné jednotky v nefrologii

25 Anamnéza a fyzikální vyšetření
Bolest v bederní oblasti Edémy Hypertenze Rash/ kopřivka Anamnéza Polyurie, Anurie, nocturie, hematurie Ztráta váhy, horečka, bolesti kloubů

26

27 Vyšetření moči

28 Vyšetření moči Vyšetření moči – diagnostický papírek

29 Akutní nefritida/ Nefritický syndrom
Hematurie, erytrocytární válce Proteinurie < 3.5 g/den Azotémie/ oligurie Hypertenze (edém) Příčiny: poruchy/choroby glomerulů i tubulů

30 Nefrotický syndrom Příčiny: Vždy choroby Glomerulů
Proteinurie více než 3,5 g/day Hypoalbuminémie Edém (různého stupně) Hyperlipidémie Příčiny: Vždy choroby Glomerulů

31 Proteinurie Dipstick proteinuria method is sensitive only for albumines, not imunoglobulines or tubular proteins (Tamm Horsfall mucoprotein) Glomerular Tubular Overflow Selective: Clearance ratio of IgG/albumine (transferrin)

32 Choroby glomerulů Obvykle imunologický mechanismus poškození
Asymptomatické abnormality – např. proteinurie Nefrotický syndrom Nefritické syndrom Akutní GN Rychle Progredující GN Chronické GN

33 Funkční testy 51Cr - EDTA clearence 99mTc - DTPA clearence
Rychlé testy hodnocení glomerulární filtrace I.v. aplikace izotopu, Monitorování klesající plazmatické aktivity, x není třeba sbírat moč.

34 Choroby tubulů Akutní intersticiální nefritida
Výrazný zánětlivý infiltrát v intersticiu Polékové (NSAID, abio) Systémové infekce Primární infekce ledvin Horečka, kopřivka, bolesti kloubů, eosinofilie Hypertenze, není otok Akutní insuficience Chronická tubolointersticiální nefropatie intersticiální a tubulární atrofie mnoho příčin (léky, metabolické, imunologické) Hyperchloremická metabolická acidóza, hyperkalémie, Fanconiha syndrom, proteinurie

35 Funkční testy Acidifikační test Normální pH moči = 5 - 6 Změny:
infekce vrozené / získané poruchy acifikace ... RTA Zátěž NH4Cl (0,1 g/kg p.o.) ... sběr moči v 1 h intervalech normálně:  U-pH < 5,4 kontraindikace: metabolická acidóza, selhání jater, GIT nem.  U-pH + metabolická acidóza = susp. ren. porucha acidifikace

36 Močový sediment Vyšetření erytrocytů ve fázovém kontrastu
Intaktní erytrpcyty (extraglomerularní původ) Okrajové deformace (erytrocyty z glomerulů)

37 Vaskulární choroby & hypertenze
Vasculitidy, Stenóza art. renalis (sekundární hypertenze) Role ledvin při primární hypertenzi

38

39

40 Infekce močových cest Bacteriurie > 10^5 col Časté nucení na močení
Citlivost měchýře, tapottement Pyurie, leucocytární válce (pyelonefritida vs. cystitida & urethritida) Hledáme, zda není příčinou reflux

41 Močový sediment Erytrocyty Leukocyty Baktérie Squamozní buňky

42 Močový sediment Erytrocytární válce Leukocytární válce
Granulární válce Voskové válce

43 Močový sediment Krystaly cystinu Krystaly tyrosinu
Ca oxalátové krystaly “Coffin lid” struvitové krystaly

44 Microscopické vyšetření močového sedimentu
Norma: Epiteliální buňky, bakterie Microskopická hematurie (mikroskopie s fázovým kontrastem – dysmorfní erytrocyty - glomerulus) Pyurie Válce (precipitovaný Tamm Horsfallův protein) Erytrocytární válce / akutní proliferativní GN, akutní intersticiální nefritida Leukocytární válce – pyelonefritida Válce z renálních tubulárních buněk – granulární válce - akutní tubulární nekróza

45 Močový sediment Addis: Ery < 2 mil. Leu < 4 mil. válce < / 24 h Hamburger: Ery < 2000 Leu < 4000 válce < / min. Vyšetření erytrocytů ve fázovém kontrastu ... k určení jejich původu Ery z glomerulů ... deformace Ery z vývod. cest ... intaktní elementy

46 Nefrolitiáza & Obstrukce
Hematurie, pyurie, dysurie, nucení, retence, ledvinná kolika Příčiny obstrukce: Různé druhy kamenů (nejčastěji šťavelan vápenatý) Velká prostata tumor Obstrukce může vést k hydronefróze a ledvinnému selhání

47 Zobrazovací metody

48 ZVÝŠENÁ DIURÉZA Osmotická Glukóza, sodík tj. sůl atd. Uosm > Posm FEvody zvýšena FEosm zvýšena Water Pokles ADH Uosm < Posm FEvoda zvýšena FEosm normální

49 Koncentrační schopnost ledvin
Žádné tekutiny 18 – 24 hodin (8 hodin) Hodnotíme osmolaritu moči/ specifickou váhu Diabetes insipidus vs. Psychogenní polydypsie Aplikace ADH Pomocí reakce na ADH rozlišíme Centrální a Nefrogenní Diabetes Insipidus

50 Shrnutí – nejdůležitější syndromy v nefrologii
Akutní selhání ledvin; Chronické selhání ledvin Nefrotický syndrom; Nefritický syndrom Dle vyvolávající nemoci může s různou pravděpodobností vést k selhání ledvin nebo se vyhojit (s nebo bez léčby) Choroby glomerulů; choroby tubulů, (vaskulární choroby) Hypertenze, Infekce, Obstrukce


Stáhnout ppt "Vyšetření funkce ledvin"

Podobné prezentace


Reklamy Google