Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyšetření funkce ledvin. Běžné syndromy v nefrologii.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyšetření funkce ledvin. Běžné syndromy v nefrologii."— Transkript prezentace:

1 Vyšetření funkce ledvin

2

3

4 Běžné syndromy v nefrologii

5 Akutní renální selhání –Prerenální –Renální Z cévních příčin – některé vaskulitidy Akutní Glomerulonephritida Akutní Intersticiální Nefritida (NSAID, Abio, infekce, SLE) Akutní tubulírní nekróza (Abio, etylenglycol, hemoglobinurie) –Postrenální (obstrukce moč. trubice, močovodu) Symptomy:..Anurie, oligurie, hyperkalémie. Vzestup kreatininu

6 Chronické renální selhání Způsobeno akumulací některých látek (draslík, fosfor) a toxinů (urea, ammoniak, střední molekuly), a nedostatkem jiných (1,25 vit. D, erytropoetin, pohlavní hormony) Lab –Hyperkalémie –Metabolická acidóza –Hyperfosfatémie a hypokalcémie –Anémie –Hypoalbuminémie, hyperurikémie Uremický syndrom –Anorexie, ztráta váhy, úbytek svalů, katabolismus –únava, dušnost –Poruchy spánku a chuti, zmatenost: Encefalopatie –Hypertenze, jugulární distenze, –pericardiální a pleurální šelest, exkoriace, ekchymózy

7 KREV MOČ Glomerulární filtrace Prïmární moč Tubulární procesy

8 Příčiny: Diabetes Hypertenze Glomerulonefritidy –Polycystické choroby ledvin –Chronická intersticiální nefropatie –Obstrukce –SLE

9 Urémie Renální osteodystrofie Lebka „sůl a pepř“ Zvýšená aktivita příšt. tělísek způsobující charakteristickou subperiostální resorpci

10 Urémie Kostní změny jsou částečně reversibilní Snímky stejného prstu před a po 6 měsíční léčbě sekundární hyperparatyreosy. Renální osteodystrofie

11 Kompenzace -Glomerulární hyperfiltrace, hypertrofie -Posléze vede k proteinurii a nefroskleróze - Změny tubulárních procesů

12 Pcr GFR 50 % normal A B 25 % C Změny koncentrace látek v plazmě při snižování GF A – eliminace především glomerulární filtrací B – na eliminaci se podílí i tubulární trasport (K+, Pi-,Urát, H+) C – efektivní kompenzace vlivem tubulární reabsorpce

13 Funkční testy Kreatinin –Stálá produkce ve svalech – Z 90% vylučován glomerulární filtrací –45 – 95 µmol/L (0.5 – 1 mg/dL)

14 GFR vs. Plazmatická koncentrace kreatininu Pcr GFR 50 % norma

15 Příčiny poklesu glomerulární filtrace - Zvýšení hydraulického tlaku v tubulech a v Bowmanově pouzdře (Obstrukce, Urolithiáza) - Zvýšení onkotického tlaku plazmy k vysokým hodnotám (hemokoncentrace vlivem ztráty objemu vody, myelom a jiné dysproteinémie) - Snížení průtoku krve ledvinami a glomeruly vedoucí k poklesu hydlaulického tlaku krve v ledvinách (závažná hypovolémie, srdeční selhání nebo až šok) - Snížení permeability memb. (difúzní onemocnění glomerulů) - Snížení filtrační plochy, fokální nebo difúzní ztráta nefronů u progredujícího renálního selhání

16 Clearance kreatininu Koncept clearance vychází ze zákona zachování hmoty Cl. c plazma = V. c moč

17 Urea (BUN) Norma: 2 – 8,3 mmol/l (12-50 mg/dl) Závisí na –Příjmu proteinů, krvácení do GIT –Katabolismu proteinů (vzestup: sepse, kortikosteroidy) –GFR –Míře tubulární reabsorbce – Zvýšena při dehydrataci

18 Množství solutů, které je třeba vyloučit za den je 600 mmol/d a osmolarita moči je zhruba okolo 300 mmol/kg = nutný objem moči 2 L/d. GFR je normálně 180 L/d U lidí s urémií je GFR 4 L/d, Excrece 2 L/d reprezentuje asi 1 % glom. filtrátu u zdravého Ale 50 % u uremického pacienta.

19 Rozpětí osmolarity moči, které může dosáhnout selhávající ledvina je užší [250 až 350 mmol/kg] než [40 to 1200 mmol/kg], kterých může dosáhnout zdravá ledvina Denní dávku solutů 600 mmol může zdravá ledvina vyloučit v minimálním objemu moči 500 mL a v maximálním objemu 15 L/d, zatímco selhávající ledvina, jen od 1.7 do 2.4 L/d. Případná exkrece látek je udržována často za cenu snížení regulačního rozmezí případně větší spotřeby objemu.

20 Frakční exkrece FE = množství v def. moči / množství v glomerulárním filtrátu = U Y. V urine/min / P Y. Clearance by GF min. (Clearance glomerulární filtrací je stejná pro všechny malé filtrované molekuly) C cr. =. U cr V urine/min / P cr FE = U Y. V urine/min / ( P Y. U cr. V urine/min / P cr )

21 Frakční exkrece FE sodík: asi 1 % FE draslík: 5-20 % ale může převýšit 100 % FE osm. aktivních látek: asi 1,5 – 3 % Zvýšení FEosm vidíme u osmotické diurézy FE voda = V / GFR = P cr / U cr ; about 1 % (0,4-2,0) Pokud je Uosm (osmolarita moči) rovná Posm (osmolaritě plazmy), pak FEwater a FEosm jsou číselně totožné. Tento stav se nazývá IZOSTENURIE.

22 Diferenciální diagnóza akutního renálního selhání PRERENÁLNÍ Dehydratace Ledvina vytváří malý objem moči, jejíž osmolarita převyšuje 500 mOsm/l U-sodium je nízká (pod 20 mmol), FE sodíku je méně než 1 % RENÁLNÍ Postižení tubulů Osmolarita moči je asi 300 mOsm/l U-sodium je zvýšená (nad 40 mmol), FE sodíku více než 2 %

23 Akutní renální selhání ParametrPrerenální -Renální - selhání Platí jen tehdy, nebyla-li již podána diuretika nebo infuze

24 Ostatní chorobné jednotky v nefrologii

25 Anamnéza a fyzikální vyšetření Fyzikální vyšetření –Bolest v bederní oblasti –Edémy –Hypertenze –Rash/ kopřivka Anamnéza –Polyurie, Anurie, nocturie, hematurie –Ztráta váhy, horečka, bolesti kloubů

26

27 Vyšetření moči

28 Vyšetření moči – diagnostický papírek

29 Akutní nefritida/ Nefritický syndrom –Hematurie, erytrocytární válce –Proteinurie < 3.5 g/den –Azotémie/ oligurie –Hypertenze (edém) Příčiny: poruchy/choroby glomerulů i tubulů

30 Nefrotický syndrom –Proteinurie více než 3,5 g/day –Hypoalbuminémie –Edém (různého stupně) –Hyperlipidémie Příčiny: Vždy choroby Glomerulů

31 Proteinurie Dipstick proteinuria method is sensitive only for albumines, not imunoglobulines or tubular proteins (Tamm Horsfall mucoprotein) –Glomerular –Tubular –Overflow Selective: Clearance ratio of IgG/albumine (transferrin)

32 Choroby glomerulů Obvykle imunologický mechanismus poškození Asymptomatické abnormality – např. proteinurie Nefrotický syndrom Nefritické syndrom Akutní GN Rychle Progredující GN Chronické GN

33 51 Cr - EDTA clearence 99m Tc - DTPA clearence Rychlé testy hodnocení glomerulární filtrace I.v. aplikace izotopu, Monitorování klesající plazmatické aktivity, x není třeba sbírat moč. Funkční testy

34 Choroby tubulů Akutní intersticiální nefritida –Výrazný zánětlivý infiltrát v intersticiu –Polékové (NSAID, abio) –Systémové infekce –Primární infekce ledvin Horečka, kopřivka, bolesti kloubů, eosinofilie Hypertenze, není otok Akutní insuficience Chronická tubolointersticiální nefropatie –intersticiální a tubulární atrofie –mnoho příčin (léky, metabolické, imunologické) –Hyperchloremická metabolická acidóza, hyperkalémie, Fanconiha syndrom, proteinurie

35 Acidifikační test Normální pH moči = 5 - 6 Změny: infekce vrozené / získané poruchy acifikace... RTA Zátěž NH 4 Cl (0,1 g/kg p.o.)... sběr moči v 1 h intervalech normálně:  U-pH < 5,4 kontraindikace: metabolická acidóza, selhání jater, GIT nem.  U-pH + metabolická acidóza = susp. ren. porucha acidifikace Funkční testy

36 Vyšetření erytrocytů ve fázovém kontrastu Okrajové deformace (erytrocyty z glomerulů) Intaktní erytrpcyty (extraglomerularní původ) Močový sediment

37 Vaskulární choroby & hypertenze Vasculitidy, Stenóza art. renalis (sekundární hypertenze) Role ledvin při primární hypertenzi

38

39

40 Infekce močových cest Bacteriurie > 10^5 col Časté nucení na močení Citlivost měchýře, tapottement Pyurie, leucocytární válce (pyelonefritida vs. cystitida & urethritida) Hledáme, zda není příčinou reflux

41 ErytrocytyLeukocyty BaktérieSquamozní buňky Močový sediment

42 Erytrocytární válceLeukocytární válce Granulární válceVoskové válce Močový sediment

43 Krystaly cystinuKrystaly tyrosinu Ca oxalátové krystaly “Coffin lid” struvitové krystaly Močový sediment

44 Microscopické vyšetření močového sedimentu Norma: Epiteliální buňky, bakterie Microskopická hematurie (mikroskopie s fázovým kontrastem – dysmorfní erytrocyty - glomerulus) Pyurie Válce (precipitovaný Tamm Horsfallův protein) –Erytrocytární válce / akutní proliferativní GN, akutní intersticiální nefritida –Leukocytární válce – pyelonefritida –Válce z renálních tubulárních buněk – granulární válce - akutní tubulární nekróza

45 Addis:Ery < 2 mil.Leu < 4 mil.válce < 100 000/ 24 h Hamburger:Ery < 2000Leu < 4000válce < 60 - 70/ min. Vyšetření erytrocytů ve fázovém kontrastu... k určení jejich původu Ery z glomerulů... deformace Ery z vývod. cest... intaktní elementy Močový sediment

46 Nefrolitiáza & Obstrukce Hematurie, pyurie, dysurie, nucení, retence, ledvinná kolika Příčiny obstrukce: –Různé druhy kamenů (nejčastěji šťavelan vápenatý) –Velká prostata –tumor Obstrukce může vést k hydronefróze a ledvinnému selhání

47 Zobrazovací metody

48 ZVÝŠENÁ DIURÉZA Osmotická Glukóza, sodík tj. sůl atd. Uosm > Posm FEvody zvýšena FEosm zvýšena Water Pokles ADH Uosm < Posm FEvoda zvýšena FEosm normální

49 Koncentrační schopnost ledvin Žádné tekutiny 18 – 24 hodin (8 hodin) –Hodnotíme osmolaritu moči/ specifickou váhu –Diabetes insipidus vs. Psychogenní polydypsie Aplikace ADH Pomocí reakce na ADH rozlišíme Centrální a Nefrogenní Diabetes Insipidus

50 Shrnutí – nejdůležitější syndromy v nefrologii Akutní selhání ledvin; Chronické selhání ledvin Nefrotický syndrom; Nefritický syndrom –Dle vyvolávající nemoci může s různou pravděpodobností vést k selhání ledvin nebo se vyhojit (s nebo bez léčby) Choroby glomerulů; choroby tubulů, (vaskulární choroby) Hypertenze, Infekce, Obstrukce


Stáhnout ppt "Vyšetření funkce ledvin. Běžné syndromy v nefrologii."

Podobné prezentace


Reklamy Google