Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Skleníkový efekt a globální oteplování Kyselý déšť Odlesňování Desertifikace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Skleníkový efekt a globální oteplování Kyselý déšť Odlesňování Desertifikace."— Transkript prezentace:

1 Skleníkový efekt a globální oteplování Kyselý déšť Odlesňování Desertifikace

2 Skleníkový efekt http://www.pbhz.cz/praxe/met_con/sklen_efekt.htm

3 Skleníkové plyny zvyšování koncentrace CO2 od roku 1960 roční emise CO2 podle jednotlivých regionů http://www.globalwarmingart.com vodní pára, CO 2, CH 4, N 2 O, CFC, O 3

4 důsledky:  zvýšení průměrné roční teploty o 2 °C  oteplování, pravděpodobně vyšší na pólech, než na rovníku  změna proudění větru a změna množství srážek  sušší kontinentální oblasti  zvýšení vodní hladiny oceánu  změna velikosti ledovců, sněhové přikrývky globální oteplování:  vědecká hypotéza, podle níž dochází od poloviny 20. století ke zvýšení průměrné teploty nízkých vrstev zemské atmosféry a oceánů  50 % oteplení je pravděpodobně způsobeno člověkem, lidskou činností: ◦ spalování fosilních paliv ◦ změny ve využívání půdy  Kjótský protokol  Montrealský protokol

5  stratosférický ozón vzniká působením UV záření  paprsky UV záření naráží na molekuly kyslíku a rozbíjejí je na dva atomy kyslíku  volné atomy kyslíku reagují s O 2 a vytvářejí molekuly ozónu  úbytek stratosférického ozónu v důsledku působení například oxidů dusíku (z motorů letadel)  poprvé pozorován v 70. letech  úbytek je však spojován především s produkcí tzv. fluorochlorouhlovodíků (FCC)  FCC jsou látky složené z fluóru, chlóru a uhlíku, které vytvářejí velmi stabilní molekuly a které v troposféře nereagují s jinými látkami http://www.sci.muni.cz/~dobro/ozon_1.htm

6  jakákoliv forma srážek, které obsahují škodlivé látky jako oxidy dusíku a oxidy síry  pH nižší než 5,6  normální déšť má pH mírně pod 6,0  zdroje těchto znečišťujících látek: ◦ přírodní (sopečná činnost, biologické procesy) ◦ antropogenní (průmysl, energetika, doprava…)  suchá a mokrá depozice  vznik: S + O 2 = SO 2 2SO 2 + O 2 = 2SO 3 SO 3 + H 2 O = H 2 SO 4

7  zvyšují kyselost vody jezer, přehrad a potoků  následná smrt živočichů, rostlin  zvyšují kyselost půdy, vody a mělkých podzemních vod  poškození lesů (méně odolné proti škůdcům)  ničí architektonické stavby, památky  vedou k respiračním a jiným zdravotním problémům http://www.supergreenme.com/go-green-environment-eco:Acid-Rain

8 http://www.ucitsnadno.cz/index.php?page=shop.product_details&flypa ge=flypage.tpl&product_id=26&category_id=7&option=com_virtuema rt&Itemid=59 http://www.geogonline.org.uk

9  rozložení lesů  funkce lesů  jejich obnova  příčiny odlesňování: ◦ zemědělství ◦ těžba dřeva ◦ těžba jiných surovin ◦ budování komunikací, vodních přehrad apod.  důsledky: ◦ změna klimatu ◦ intenzifikace eroze ◦ desertifikace ◦ zrychlení dotoku – povodně ◦ změna biodiverzity ◦ degradace půdy Odlesňování

10 http://www.global-greenhouse-warming.com/deforestation.html

11 http://ecological-problems.blogspot.com/2008/06/borneo-deforestation-and-endangered.html http://www.blog.thesietch.org/2007/10/16/seven-years-to-stop-amazon-deforestation/

12  degradace půdy v suchých, polosuchých a suchých subhumidních oblastech, a to v důsledku různých faktorů, včetně proměnlivosti klimatu a lidských činností  pouště zaujímají 41,3 % z celkové plochy zemského povrchu,  jsou domovem 34,7 % světové populace  2 miliardy hektarů půdy jsou ztraceny každý rok kvůli rostlinné výrobě  každý rok dochází k úbytku až 24 miliard tun úrodné půdy  desertifikace ovlivňuje životní podmínky 2 miliard lidí

13 příčiny:  kombinace sociálních, politických, ekonomických a přírodních faktorů  maximální snaha o využití veškeré úrodné půdy  odlesňování  spásání porostu hospodářskými zvířaty  změna klimatických podmínek, půda je zasažená erozí http://www.worldrevolution.org/guide/desertification http://www.uwsp.edu/geo/faculty/ritter/geog101/textbook/biogeogr aphy/desertification.html

14 http://www.uwsp.edu/geo/faculty/ritter/geog101/textbook/biogeography/desertification.html


Stáhnout ppt "Skleníkový efekt a globální oteplování Kyselý déšť Odlesňování Desertifikace."

Podobné prezentace


Reklamy Google