Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MATEMATICKÝ KVÍZ – ČÍSELNÉ OBORY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Linková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MATEMATICKÝ KVÍZ – ČÍSELNÉ OBORY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Linková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,"— Transkript prezentace:

1 MATEMATICKÝ KVÍZ – ČÍSELNÉ OBORY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Linková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 POKYNY Rozdělte se na dvě skupiny. Učitel přečte danou otázku. Po přečtení otázky musí každá skupina co nejrychleji odpovědět. Ta, která odpoví první, získává daný počet bodů. Skupina, která má nejvíce bodu, vyhrává.

3 Otázka č. 1 – za 1 bod Jak se nazývá vztah vyjádřený zápisem a = b? RVOTSON

4 Otázka č. 2 – za 1 bod Jaké jsou 2 základní početní operace? a SČÍNTÁÍ NÁOSEBNÍ

5 Otázka č. 3 – za 3 body Jak se nazývají početní operace odčítání a dělení, které řadíme k základním početním operacím? ÍINVERZN

6 Otázka č. 4 – za 2 body Jak se nazývá číslo a v početní operaci a − b? MENŠENEC

7 Otázka č. 5 – za 3 body Jak se nazývá vztah (a + b) + c = a + (b + c)? ASOCIATIVNOST

8 Otázka č. 6 – za 2 body Jak se nazývají čísla, která jsou menší nebo rovna nule? NEKLADNÁ

9 Otázka č. 7 – za 1 bod Čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6… se nazývají čísla…? PŘIROZENÁ

10 Otázka č. 8 – za 3 body Přirozená čísla obvykle zapisujeme v tzv. poziční číselné soustavě o základu deset. Jak se ve zkratce také říká této soustavě? DESÍTKOVÁ

11 Otázka č. 9 – za 2 body Kolika znaky jsou představovány římské číslice? Jaké znaky to jsou? - 7IVXLCDM

12 Otázka č. 10 – za 3 body Které číslo představuje zápis MCMLXIX? 1969

13 Otázka č. 11 – za 3 body Jak se nazývají přirozená čísla, která mají alespoň jednoho společného dělitele d > 1? SOUDĚLNÁ

14 Otázka č. 12 – za 1 bod Písmenem Z se značí obor čísel, která se nazývají…? CELÁ

15 Otázka č. 13 – za 3 body Na jaké dvě skupiny čísel můžeme rozdělit reálná čísla z hlediska toho, zda jdou vyjádřit ve tvaru zlomku? a RACIONÁLNÍ IRACIONÁLNÍ

16 Otázka č. 14 – za 1 bod Jak se nazývá tvar, který obecně vyjadřuje podíl dvou výrazů? ZLOMEK

17 Otázka č. 15 – za 3 body Které operace se zlomky kromě sčítání, násobení, odčítání a dělení znáte? a ROZŠÍŘÍEN KRÁCENÍ

18 Otázka č. 16 – za 2 body Jak se nazývá zlomek, který je tvořen podílem dvou zlomků? SLOŽENÝ

19 Otázka č. 17 – za 3 body Jmenujte dva způsoby, jak převést složený zlomek na zlomek jednoduchý. a DĚLENÍ ROZŠÍŘENÍ

20 Otázka č. 18 – za 2 body Jak se říká úpravám, kdy zlomek obsahující odmocninu ve jmenovateli rozšíříme na zlomek jemu rovný bez odmocniny ve jmenovateli? USMĚRŇOVÁNÍ

21 Otázka č. 19 – za 1 bod Jaký název se používá pro zlomek ? PROCENTO

22 Otázka č. 20 – za 2 body Doplňte slova do následující věty: –„–„……. ……… přirozených čísel n 1, n 2 … n k je přirozené číslo, které je násobkem každého z nich.” SPOLEČNÝ NÁSOBEK

23 ZDROJ POLÁK, Josef. Přehled středoškolské matematiky. 8. vydání. Praha : Prometheus, 2005. 608 s. ISBN 80-7196-267-8.


Stáhnout ppt "MATEMATICKÝ KVÍZ – ČÍSELNÉ OBORY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Linková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,"

Podobné prezentace


Reklamy Google