Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Živnostenské podnikání přednáška 1 Postavení sportu v národním hospodářství Neziskový sektor – podnikatelské činnosti Základní pojmy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Živnostenské podnikání přednáška 1 Postavení sportu v národním hospodářství Neziskový sektor – podnikatelské činnosti Základní pojmy."— Transkript prezentace:

1 Živnostenské podnikání přednáška 1 Postavení sportu v národním hospodářství Neziskový sektor – podnikatelské činnosti Základní pojmy

2 Živnostenské podnikání v TV a sportu 3 hlavní oblasti podnikání 3 hlavní oblasti podnikání Fyzické osoby Fyzické osoby podnikatel živnostník, sportovec, trenérpodnikatel živnostník, sportovec, trenér Právnické osoby Právnické osoby společnosti s. r. o., a. s.společnosti s. r. o., a. s. Podnikatelské aktivity neziskových organizací Podnikatelské aktivity neziskových organizací Tvorba zdrojů na vlastní činnostTvorba zdrojů na vlastní činnost

3 Národní hospodářství Národní hospodářství Národní hospodářství Subsystém definovaný na systému společnost Subsystém definovaný na systému společnost Rozhodující význam – uspokojování potřeb, spotřebitel – producent (ekonomie – efektivní alokace zdrojů, potřeby) Rozhodující význam – uspokojování potřeb, spotřebitel – producent (ekonomie – efektivní alokace zdrojů, potřeby) Nahlížíme z různých úhlů pohledů – volba kritéria (Strecková, Y., Malý, I. 1999): Nahlížíme z různých úhlů pohledů – volba kritéria (Strecková, Y., Malý, I. 1999): Kritérium odvětví Kritérium odvětví Kritérium sektoru Kritérium sektoru Kritérium vlastnictví Kritérium vlastnictví Kritérium financování provozu a rozvoje Kritérium financování provozu a rozvoje

4 Národní hospodářství - Kritérium sektoru Zařazení podle ukazatele produktivity práce Zařazení podle ukazatele produktivity práce Primární – odvětví prvovýroby – těžba přírodních zdrojů, zemědělství, lesnictví, rybolov Primární – odvětví prvovýroby – těžba přírodních zdrojů, zemědělství, lesnictví, rybolov sekundární – odvětví zpracovatelského průmyslu sekundární – odvětví zpracovatelského průmyslu Terciární – služby (obchod, doprava, opravy) Terciární – služby (obchod, doprava, opravy) kvartální (převážně VS) (veřejná správa, justice, policie, armáda) kvartální (převážně VS) (veřejná správa, justice, policie, armáda) kvintální (věda, výzkum, umění) – tj. sektor rozvojových služeb, dynamizují ekonomický růst, kvalitativní stránku – školství, kultura, tělesná kultura, zdravotnictví a sociální služby kvintální (věda, výzkum, umění) – tj. sektor rozvojových služeb, dynamizují ekonomický růst, kvalitativní stránku – školství, kultura, tělesná kultura, zdravotnictví a sociální služby Původně jen trojí členění Původně jen trojí členění Kritérium odvětví (textilní, chemické, zemědělství)Kritérium odvětví (textilní, chemické, zemědělství) Odvětví výroby Odvětví výroby Odvětví služeb (skupina nemateriálních služeb) Odvětví služeb (skupina nemateriálních služeb)

5 Sektory národní hospodářství Kritérium vlastnictví (soukromý, veřejný (municipální, státní sektor)Kritérium vlastnictví (soukromý, veřejný (municipální, státní sektor) Soukromý sektor – vlastník konkrétní FO nebo PO Soukromý sektor – vlastník konkrétní FO nebo PO Věřejný sektor - Státní sektor (rozhoduje parlament, vláda), municipální sektor Věřejný sektor - Státní sektor (rozhoduje parlament, vláda), municipální sektor Existence neziskového sektoru je spojena s tržními selháními v některých oblastech, selhání samoregulačního tržního mechanismu – neziskové subjektyExistence neziskového sektoru je spojena s tržními selháními v některých oblastech, selhání samoregulačního tržního mechanismu – neziskové subjekty

6 Sektory národní hospodářství kritérium financování kritérium financování Ziskový (tržní) sektorZiskový (tržní) sektor Příjmy z prodeje výrobků a služeb za tržní cenu, cena je výslednicí střetu mezi N a P Příjmy z prodeje výrobků a služeb za tržní cenu, cena je výslednicí střetu mezi N a P Podmínkou existence je realizace zisku Podmínkou existence je realizace zisku Neziskový (netržní) sektorNeziskový (netržní) sektor Příjmy jsou získávány z veřejných rozpočtů (SR, RK, RO), cestou daní Příjmy jsou získávány z veřejných rozpočtů (SR, RK, RO), cestou daní Příjmy od konkrétních fyzických nebo právnických osob Příjmy od konkrétních fyzických nebo právnických osob

7 Národní hospodářství - shrnutí Členění národního hospodářství Členění národního hospodářství Ziskový (tržní) sektor Ziskový (tržní) sektor Neziskový (netržní) sektor Neziskový (netržní) sektor Veřejný sektor – financován z veř. finanací Veřejný sektor – financován z veř. finanací Soukromý sektor – soukromé finance, aniž by se očekával zisk Soukromý sektor – soukromé finance, aniž by se očekával zisk V NS subjekty produkcí statků získávají prostředky na svoji činnost – podnikatelské aktivity neziskových organizací V NS subjekty produkcí statků získávají prostředky na svoji činnost – podnikatelské aktivity neziskových organizací

8 Neziskový sektor Literatura Literatura Boukal, P. et al. Ekonomika a řízení neziskových organizací. Praha: VŠE, 2003Boukal, P. et al. Ekonomika a řízení neziskových organizací. Praha: VŠE, 2003 Hyánek, V. Ekonomika neziskových organizací. Brno: MU, 2004Hyánek, V. Ekonomika neziskových organizací. Brno: MU, 2004 Kočí, P. et al. Nevýdělečné organizace. Praha, ASPI, 2006Kočí, P. et al. Nevýdělečné organizace. Praha, ASPI, 2006 Strecková, I., Malý, I. et al. Veřejná ekonomie. Brno: Computer Press, 1999Strecková, I., Malý, I. et al. Veřejná ekonomie. Brno: Computer Press, 1999

9 Část 2: sport Které orgány veřejné správy provádějí určité úkony v oblasti sportu? Které orgány veřejné správy provádějí určité úkony v oblasti sportu? Co je to veřejná správa? Co je to veřejná správa? Jak dělíme veřejnou správu? Jak dělíme veřejnou správu? Znáte některé právní normy upravující odvětví sportu v ČR? Znáte některé právní normy upravující odvětví sportu v ČR?

10 Živnostenské podnikání v TV a sportu přednáška 2 Zákon o sportu Základní pojmy Podnikatelské činnosti NO

11 Zákon o podpoře sportu 115/2001 Sb. ve znění zákona 219/2005 Sb.

12 Předmět úpravy - vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti - vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti Stanoví úkoly – ministerstev Stanoví úkoly – ministerstev - správních úřadů - správních úřadů - působnost územních samosprávných celků - působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu při podpoře sportu

13 Pojmy Sport – všechny formy tělesné činnosti s organizovanou i neorganizovanou účastí, vedoucí k: Sport – všechny formy tělesné činnosti s organizovanou i neorganizovanou účastí, vedoucí k: harmonickému rozvoji tělesné i psychické kondice harmonickému rozvoji tělesné i psychické kondice upevňování zdraví upevňování zdraví dosahování sportovních výkonů v soutěžích všech úrovní dosahování sportovních výkonů v soutěžích všech úrovní

14 Pojmy Sport pro všechny – organizovaný i neorganizovaný sport a pohybová rekreace určená širokým vrstvám obyvatelstva Sport pro všechny – organizovaný i neorganizovaný sport a pohybová rekreace určená širokým vrstvám obyvatelstva Sportovní zařízení Sportovní zařízení

15 MŠMT Vypracovává návrh koncepce státní politiky ve sportu (předkládá ke schválení vládě) Vypracovává návrh koncepce státní politiky ve sportu (předkládá ke schválení vládě) Koordinuje uskutečňování koncepce Koordinuje uskutečňování koncepce Zabezpečuje finanční podporu sportu ze SR Zabezpečuje finanční podporu sportu ze SR Vytváří podmínky pro: Vytváří podmínky pro: státní reprezentaci státní reprezentaci přípravu sportovních talentů přípravu sportovních talentů rozvoj sportu pro všechny rozvoj sportu pro všechny sport zdravotně postižených sport zdravotně postižených

16 MŠMT Vydává antidopingový program a organizuje a kontroluje jeho uskutečňování Vydává antidopingový program a organizuje a kontroluje jeho uskutečňování Rozhoduje o akreditaci vzdělávacích zařízení v oblasti sportu Rozhoduje o akreditaci vzdělávacích zařízení v oblasti sportu Zřizuje rezortní sportovní centra (RSC) a zabezpečuje jejich činnost Zřizuje rezortní sportovní centra (RSC) a zabezpečuje jejich činnost Koordinuje činnost RSC a Ministerstev obrany a vnitra Koordinuje činnost RSC a Ministerstev obrany a vnitra

17 Státní správa Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra: Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra: Vytvářejí podmínky pro rozvoj sportuVytvářejí podmínky pro rozvoj sportu Pro přípravu státní reprezentacePro přípravu státní reprezentace Sportovních talentůSportovních talentů Zřizují svá RSC a zabezpečují jejich činnostZřizují svá RSC a zabezpečují jejich činnost Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Zdravotní péče o státní reprezentanty, sport. TalentyZdravotní péče o státní reprezentanty, sport. Talenty Zřizuje laboratorní dopingové kontroly a zabezpečuje jejich činnost (rozsah stanoví MOV)Zřizuje laboratorní dopingové kontroly a zabezpečuje jejich činnost (rozsah stanoví MOV)

18 Úkoly krajů V rámci samostatné působnosti vytvářet podmínky pro sport V rámci samostatné působnosti vytvářet podmínky pro sport Rozvoj sportu pro všechny, příprava sportovních talentů, podpora sportu zdravotně postiženýchRozvoj sportu pro všechny, příprava sportovních talentů, podpora sportu zdravotně postižených Výstavba rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízeníVýstavba rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení Finanční podpora sportu ze svého rozpočtuFinanční podpora sportu ze svého rozpočtu

19 Úkoly obcí Obce v samostatné působnosti Obce v samostatné působnosti Mají nařízeno provádět veškeré úkoly stanovené krajůmMají nařízeno provádět veškeré úkoly stanovené krajům Dále pak kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízeníDále pak kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení Problémy pronájmů tělocvičen základních školProblémy pronájmů tělocvičen základních škol

20 Část3: podnikání Podnikání je soustavná samostatná činnost určité osoby za účelem dosažení zisku. Podnikání je soustavná samostatná činnost určité osoby za účelem dosažení zisku.zisku Obchodní zákoník podnikání definuje jako soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Obchodní zákoník podnikání definuje jako soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Obchodní zákoníkpodnikatelem Obchodní zákoníkpodnikatelem Samostatná činnost spočívá v tom, že určitá právnická nebo fyzická osoba samostatně rozhoduje o tom Samostatná činnost spočívá v tom, že určitá právnická nebo fyzická osoba samostatně rozhoduje o tomprávnická fyzická osobaprávnická fyzická osoba jaké výrobky nebo služby bude na trhu poskytovatjaké výrobky nebo služby bude na trhu poskytovatvýrobkyslužbytrhuvýrobkyslužbytrhu jakým způsobem a kde bude své produkty vytvářetjakým způsobem a kde bude své produkty vytvářet s kým bude spolupracovats kým bude spolupracovat jakým způsobem bude provoz financován,jakým způsobem bude provoz financován, jaká bude právní forma podnikáníjaká bude právní forma podnikáníprávní forma podnikáníprávní forma podnikání jakým způsobem se budou tvořit cenyjakým způsobem se budou tvořit cenyceny jakého zisku se má dosahovatjakého zisku se má dosahovat

21 Podnikatelské činnosti NO Nezisková organizace je takový subjekt, který nebyl založen za účelem podnikání. Ve velké většině případů jsou sportovní kluby v ČR občanskými sdruženími, tj. neziskovými subjekty. Neziskovým subjektům není žádným předpisem stanoveno, že nemohou provozovat vůbec žádnou podnikatelskou činnost. Rozhodující je, za jakým účelem je subjekt založen, což je posuzováno podle zakládacího dokumentu, tj. stanovami (účel založení). Občanská sdružení mají možnost za jistých podmínek podnikat. Pro vykonávání podnikatelské činnosti, která nevyplývá z poslání organizace, musí nezisková organizace získat živnostenský list. Nezisková organizace je takový subjekt, který nebyl založen za účelem podnikání. Ve velké většině případů jsou sportovní kluby v ČR občanskými sdruženími, tj. neziskovými subjekty. Neziskovým subjektům není žádným předpisem stanoveno, že nemohou provozovat vůbec žádnou podnikatelskou činnost. Rozhodující je, za jakým účelem je subjekt založen, což je posuzováno podle zakládacího dokumentu, tj. stanovami (účel založení). Občanská sdružení mají možnost za jistých podmínek podnikat. Pro vykonávání podnikatelské činnosti, která nevyplývá z poslání organizace, musí nezisková organizace získat živnostenský list.

22 Podnikatelské činnosti NO ve sportu Podnikatelská činnost je např. Podnikatelská činnost je např. reklamní činnost,reklamní činnost, pronájem,pronájem, nájem,nájem, prodej občerstvení na zápase,prodej občerstvení na zápase, hostinské služby,hostinské služby, pořádání kulturních akcí (plesy, zábavy),pořádání kulturních akcí (plesy, zábavy), pořádání rekreačně – sportovních akcí, pořádání rekreačně – sportovních akcí, poradenské služby, poradenské služby, prodej sportovního zboží,prodej sportovního zboží, poskytování služeb v oblasti regenerace.poskytování služeb v oblasti regenerace.


Stáhnout ppt "Živnostenské podnikání přednáška 1 Postavení sportu v národním hospodářství Neziskový sektor – podnikatelské činnosti Základní pojmy."

Podobné prezentace


Reklamy Google