Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NEZISKOVÉ ORGANIZACE VYMEZENÍ, VÝZNAM. 2 Občanská společnost občan Soukromý sektor stát VEŘ. PROSTOR Dána institucemi a organizacemi různého charakteru.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NEZISKOVÉ ORGANIZACE VYMEZENÍ, VÝZNAM. 2 Občanská společnost občan Soukromý sektor stát VEŘ. PROSTOR Dána institucemi a organizacemi různého charakteru."— Transkript prezentace:

1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE VYMEZENÍ, VÝZNAM

2 2 Občanská společnost občan Soukromý sektor stát VEŘ. PROSTOR Dána institucemi a organizacemi různého charakteru a struktury, založenými na principech dobrovolného sdružováníDána institucemi a organizacemi různého charakteru a struktury, založenými na principech dobrovolného sdružování umožňují naplňovat životní hodnoty a priorityumožňují naplňovat životní hodnoty a priority umožňují prosazení vlastních zájmů a preferencí ve veřejných politikáchumožňují prosazení vlastních zájmů a preferencí ve veřejných politikách umožňují formování názorů a hodnot jednotlivcůumožňují formování názorů a hodnot jednotlivců

3 3 Kategorizace institucí občanské společnosti Zprostředkující organizace Zprostředkující organizace - odbory, profesionální organizace - sociální hnutí - Organizace obyvatel prosazující společný ekonomický/sociální záměr Komunitní organizace Komunitní organizace - Aktivity aktérů jednotlivých obcí, fungujících na základě společné identity, jejichž cílem prosadit společné zájmy obcí (regionů) Soukromé dobrovolné organizace Soukromé dobrovolné organizace - nevládní neziskové organizace (lokální, regionální, národní) - nadnárodní/mezinárodní organizace - kvazi-neziskové organizace (vládní NO)

4 4 Nevládní neziskové organizace Nejednotná definice (NO, NNO, NGO) Nejednotná definice (NO, NNO, NGO) Hledisko postavení NO v národní ekonomice Hledisko postavení NO v národní ekonomice Právní hledisko Právní hledisko Vlastnosti/charakteristické prvky Vlastnosti/charakteristické prvky Dle předmětu činnosti organizací Dle předmětu činnosti organizací Hledisko prospěchu Hledisko prospěchu Dle funkcí/významu NO ve společnosti a v ekonomice Dle funkcí/významu NO ve společnosti a v ekonomice

5 5 I. NO a národní hospodářství NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ZISKOVÝ (TRŽNÍ) SEKTOR NEZISKOVÝ SEKTOR (NETRŽNÍ) VEŘEJNÝ SEKTOR SOUKROMÝ SEKTOR TŘETÍ SEKTOR SEKTOR DOMÁCNOSTÍ

6 6 II. LEGISLATIVA NO NEEXISTENCE jednotného legislativního rámce v rámci EU NEEXISTENCE jednotného legislativního rámce v rámci EU Zákon o dani z příjmů, § 18/odst. 7: PO, jež nebyla založena za účelem podnikání Zákon o dani z příjmů, § 18/odst. 7: PO, jež nebyla založena za účelem podnikání Širší vymezení: zájmová sdružení, PO, občanská sdružení, odbory, politické strany a hnutí, církve a náboženské spolky, OPS, veřejné VŠ, VÚSC, organizační složky státu a ÚSC, státní fondy, subjekty o nichž to stanoví zvl. zákon Širší vymezení: zájmová sdružení, PO, občanská sdružení, odbory, politické strany a hnutí, církve a náboženské spolky, OPS, veřejné VŠ, VÚSC, organizační složky státu a ÚSC, státní fondy, subjekty o nichž to stanoví zvl. zákon Relativně komplikované, ne všechny NO dle práva skutečně NO Relativně komplikované, ne všechny NO dle práva skutečně NO

7 7 II. LEGISLATIVA NO NO především chápány tyto organizace (dle funkcí a vlastností): NO především chápány tyto organizace (dle funkcí a vlastností): 1. Občanská sdružení (Z. č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů) 2. Nadace a nadační fondy (Z. č. 227/1997 o nadacích a nadačních fondech) 3. Obecně prospěšné společnosti (Z. č. 248/1995 o o.p.s.) 4. Církve a církevní PO (Z. č. 3/2002 o svobodě náboženské víry a postavení církví a náb. spol.) Zákon o dobrovolnictví (2002) Zákon o dobrovolnictví (2002)

8 8 III. Strukturálně-operacionální vymezení NO Institucionalizace Institucionalizace Soukromá povaha Soukromá povaha Nerozdělují zisk Nerozdělují zisk Samosprávnost Samosprávnost Dobrovolnost Dobrovolnost Fragmentárnost Fragmentárnost Různorodost Různorodost Vztah k moci Vztah k moci

9 9 IV. Předmět činnosti aktivit NO Mezinárodní klasifikace Kultura, sport, VČ Vzdělávání, výzkum Zdravotnictví Sociální služby Přírodní a živ. prostředí Komunitní rozvoj a bydlení Občanskoprávní osvěta Dobročinnost Mezinárodní nadační aktivity Odbory a profesní spolky Náboženství a církve Odvětvová klasifickace OKEČ 92. Rekreační, kulturní a sportovní činnost 80. Školství 73. výzkum 85.1 zdravotnictví 85.3 sociální služby 75. Kolektivní a individuální sociální služby 91. Činnost společ. organizací (odbory, církve, prof. Spolky) 93. Ostatní osobní služby

10 10 V. Hledisko prospěchu Veřejně prospěšné organizace (charita, ekologie, zdravotnictví, vzdělávání) Veřejně prospěšné organizace (charita, ekologie, zdravotnictví, vzdělávání) Vzájemně prospěšné organizace (občanské sdružení vozíčkářů založené za účelem rozvoje kulturního a společenského života) Vzájemně prospěšné organizace (občanské sdružení vozíčkářů založené za účelem rozvoje kulturního a společenského života)

11 11 VI. NO a jejich role ve společnosti Servisní funkce Servisní funkce Kontrolní funkce Kontrolní funkce Výchovná funkce Výchovná funkce Informační funkce Informační funkce Participační (demokratizační) funkce Participační (demokratizační) funkce


Stáhnout ppt "NEZISKOVÉ ORGANIZACE VYMEZENÍ, VÝZNAM. 2 Občanská společnost občan Soukromý sektor stát VEŘ. PROSTOR Dána institucemi a organizacemi různého charakteru."

Podobné prezentace


Reklamy Google