Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Soukromý sektor Občanský sektor. 2 Fáze identifikace VZ Fáze rozhodování Realizace VZ Fungující vnější kontrola – limity soukromého sektoru!

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Soukromý sektor Občanský sektor. 2 Fáze identifikace VZ Fáze rozhodování Realizace VZ Fungující vnější kontrola – limity soukromého sektoru!"— Transkript prezentace:

1 Soukromý sektor Občanský sektor

2 2

3 Fáze identifikace VZ Fáze rozhodování Realizace VZ Fungující vnější kontrola – limity soukromého sektoru!

4 Poradenská a konzultativní funkce Obec: komise, rada, ad hoc spolupráce, společná setkání s firmami, pravidelné dotazníky Identita s prostředím (místní firma x nadnárodní společnost, developerská společnost) Regionální, národní úroveň: nezávislé komise odborníků (daňové reformy, politika podpory MSP, doprava apod. – např. Škoda) Profesní svazy: komora architektů, svaz podnikatelů v daném oboru apod.

5 Sociálně stabilizační faktor – politika zaměstnanosti Ekonomická role - příjmy z daní a poplatků- financování VZ - podpora při řešení problémů (osvětlení, chodníky, kanalizace apod.) - firemní kultura a sponzorství (příspěvky na místní aktivity - Škoda, Procter and Gambler, Phillip Morris) PPP: soukromoprávní subjekt realizuje veřejnou investici zcela nebo částečně, po 20-30 letech převede na organizaci veřejné správy

6 občan Soukromý sektor stát 6 VEŘ. PROSTOR

7 Definice (civil society) Různé pohledy na význam občanské společnosti v rozvoji území Prostor mezi rodinou, státem, trhem, kde se lidé sdružují pro uplatnění vlastních zájmů Dána institucemi a organizacemi různého charakteru a struktury, založenými na principech dobrovolného sdružování - umožňují naplňovat životní hodnoty a priority - umožňují prosazení vlastních zájmů a preferencí ve veřejných politikách - umožňují formování názorů a hodnot jednotlivců Znaky OS: rozhodování „bottom up“, neformální kontrola, horizontální princip rozhodování 7

8 Aktivity pro děti 0-6 let (zpívání, keramika, pohybové aktivity, výuka jazyků, drakiáda, poznávání přírody, hrátky, divadelní představení ….) Aktivity pro maminky (tatínky) - dopolední i odpolední aktivity (VČ + socializace) - Výuka jazyků, sportovní aktivity - Víkendové aktivity – procházky po historii i přírodě, výroba dárkových předmětů, odborné přednášky Trávení VČ, dětský kolektiv, socializace, navazování nových vztahů, možnost profesionálního růstu, vytváření vztahu k danému místu Zapojení se do života obce – participace na lokálních aktivitách nad rámec RC, nové nápady a přístupy k projektům města, přenos informací http://zahratka.cz/cz/program

9

10

11 Zprostředkující organizace - odbory, profesionální organizace - sociální hnutí - Organizace obyvatel prosazující společný ekonomický/sociální záměr Komunitní organizace - Aktivity aktérů jednotlivých obcí, fungujících na základě společné identity, jejichž cílem prosadit společné zájmy obcí Soukromé dobrovolné organizace - nevládní neziskové organizace (lokální, regionální, národní) - nadnárodní/mezinárodní organizace - kvazi-neziskové organizace 11

12 Servisní funkce Kontrolní funkce Výchovná funkce Informační funkce Participační (demokratizační) funkce 12

13 Realizace služeb, které nezajistí stát ani firmy Sociální oblast, zdravotní, kulturní, ochrana práv menšin, rozvojová pomoc Důvěra klientů Individuální služby zacílené na individuální potřeby Flexibilita a dobrá znalost prostředí 13

14 Monitoring rozhodování ve veřejné správě Sledování naplňování tzv. veřejného zájmu Monitoring soukromého sektoru a investorů Kontrola x nátlak? 14

15 Práce s dětmi a mládeží (volnočasové aktivity různého charakteru) Realizace letních/víkendových pobytů zaměřených na řešení problémů (kriminalita, socializace) Realizace přednášek, festivalů, prezentace vybraných problémů v médiích (domácí násilí, třídění odpadu, respekt k právům menšin…) Tvorba naučných stezek, úklidové akce apod. 15

16 Teorie informační asymetrie (občan nemá vždy dostatek informací k posouzení kvality nabízených veřejných i soukromých služeb) Instituce OS – poskytování informací a poradenského servisu v oblastech různého typu (Ekologický právní servis, práva azylantů, administrativa – sociální terénní pracovníci…) Zprostředkovatel komunikace, informací mezi jednotlivými sektory 16

17 Podpora rozvoje komunity Podpora rozvoje participace a účasti na veřejném rozhodování Metodická pomoc občanům i veřejné správě jak se zapojit do řízení věcí veřejných (CPKP – Praha 6, Kláštěrec nad Ohří …) 17

18 „JAKÝ VÝZNAM PRO VAŠI OBEC/MĚSTO MAJÍ AKTIVITY NO NA VAŠEM ÚZEMÍ“ 1. Poradní funkce, partner pro spolupráci, znalost místních problémů 2. Poskytovatel informací o území 3. Poskytovatel veřejných služeb 4. Kontrolní funkce (monitoring území) 18

19 NO zakládají a řídí různá alternativní nestátní zařízení a instituce - potřeby specifických sociálních skupin (školy, kulturní instituce, zdravotní a sociální zařízení) Poskytují zdarma/malý poplatek služby, které trh ani VS nezajišťují Poskytují zdarma/malý poplatek služby občanům, které je nemohou zaplatit Realizují preventivní opatření proti tomu, aby se určité skupiny obyvatel ocitly v nouzi (školící programy pro handicapované občany, léčebná centra pro osoby se škodlivými návyky, poradenství pro závislé na drogách, alkoholu…) Podpora etiky dobrovolných aktivit a celkové občanské iniciativy občanů Podporují zaměstnanost hůře zaměstnatelných skupin obyvatel 19

20 Nedostatek lidských, materiálních a profesionálních zdrojů – omezení aktivit Závislost na vůdčí autoritě Filantropický paternalismus Filantropický amatérismus Filantropický partikularismus Snaha VS-y přenášet odpovědnost na NO 20


Stáhnout ppt "Soukromý sektor Občanský sektor. 2 Fáze identifikace VZ Fáze rozhodování Realizace VZ Fungující vnější kontrola – limity soukromého sektoru!"

Podobné prezentace


Reklamy Google