Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společenstvo Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Radomír Hůrka. Dostupné z Metodického portálu www.rvp. cz, ISSN 1802-4785.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společenstvo Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Radomír Hůrka. Dostupné z Metodického portálu www.rvp. cz, ISSN 1802-4785."— Transkript prezentace:

1 Společenstvo Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Radomír Hůrka. Dostupné z Metodického portálu www.rvp. cz, ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Společenstvo je seskupení různých druhů organismů žijících v určitém místě ve stejnou dobu (všechny ryby v jednom rybníku, všechny stromy v jednom lese, všechny organismy na jedné louce atd.). Společenstva mají různou druhovou rozmanitost (množství druhů žijících ve společenstvu). Druhově nejbohatší jsou například tropické lesy a korálové útesy, kde žije pohromadě obrovské množství druhů organismů. Druhově nejchudší jsou naopak polární oblasti, pouště, vysokohorské oblasti a nejhlubší části oceánů. Druhová rozmanitost

3 Organismy ve společenstvu nežijí nahodile, ale jsou vždy uspořádané podle životních potřeb. Například v lesních patrech: Patro stromové (koruny stromů) – žije zde množství hmyzu (mravenci, včely, dřevokazný hmyz), veverka, kuna, ptáci (datel, brhlík, sýkora). Patro keřové – bývá dobře vyvinuto v lesích listnatých a smíšených, žijí zde pavouci a hmyz (mšice), ptáci (střízlík, červenka, slavík), úkryty zde hledají divoká prasata, srny, jeleni. Patra (lesní)

4 Patro stromové

5 Patro keřové

6 Patro bylinné a mechové – žije zde velké množství bezobratlých – zejména pavouci, hmyz a jejich larvy (motýli, mravenci, brouci), z obratlovců například hlodavci (myši), ještěrky, užovky, z šelem se zde mohou vyskytovat jezevci, lišky, nevyskytuje se zde mnoho ptáků (často zde hledá potravu kos). Patro kořenové – v lesní půdě žijí bakterie, plísně, houby, žížaly, dále mnoho členovců (chvostoskoci, roztoči, larvy hmyzu), z obratlovců například krtek. Patra (lesní)

7 Patro bylinné

8 Patro mechové

9 Pro každé lesní patro jsou typické určité druhy rostlin a živočichů, někteří živočichové se však pohybují v celém prostoru lesa a v některém patru pouze převládají (kos, veverka, mravenci, klíšťata apod.). Patra (lesní)

10 Například v pásmech vodního toku: pásmo pstruhové a lipanové (horní tok) – velký spád, malá hloubka, chladnější a čistá voda, dostatek kyslíku, méně potravy (pstruh, lipan, vranka) pásmo parmové a cejnové (střední a dolní tok) – klidnější tok, větší hloubka, teplejší a více zakalená voda, úbytek kyslíku, více potravy (parma, kapr, cejn, bolen, štika, sumec) Pásma vodního toku (rybí pásma)

11 Test 1.Co je to společenstvo organismů? 2.Uveď příklad prostředí, kde bývají společenstva druhově bohatá a naopak chudá? 3.Napiš jednotlivá lesní patra. Ke každému z nich uveď vždy dva příklady živočichů žijících v ČR. 4.Které abiotické (neživé) podmínky jsou rozhodující pro společenstvo ryb v řece?

12 Řešení testu 1.Společenstvo je seskupení různých druhů organismů žijících v určitém místě ve stejnou dobu. 2.druhově bohatá – deštné lesy, korálové útesy, mokřady druhově chudá – pouště, polární oblasti, vysokohorské oblasti 3. patro stromové – kuna, veverka, datel apod. patro keřové – mšice, slavík, střízlík apod. patro bylinné a mechové – motýl, ještěrka, myš apod. patro kořenové – žížala, krtek, bakterie apod. 4. rychlost proudu, hloubka, teplota a čistota vody, množství kyslíku a potravy

13 Zdroje KVASNIČKOVÁ, Danuše. Základy ekologie. 3., upr. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 103 s. ISBN 80-716-8902-5. Str. 4. Σ64. [online]. [cit. 2013-07-17]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Forest_in_Yakushima_29.jpg?uselang=cs Str. 5. Σ64. [online]. [cit. 2013-07-17]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Forest_in_Yakushima_21.jpg Str. 7. [online]. [cit. 2013-07-17]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Forest_with_fog.jpg?uselang=cs Str. 8. Karamell. [online]. [cit. 2013-07-17]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mushroom_Forest.jpg?uselang=cs


Stáhnout ppt "Společenstvo Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Radomír Hůrka. Dostupné z Metodického portálu www.rvp. cz, ISSN 1802-4785."

Podobné prezentace


Reklamy Google