Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biosféra – vegetační pásy a vegetační stupně

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biosféra – vegetační pásy a vegetační stupně"— Transkript prezentace:

1 Biosféra – vegetační pásy a vegetační stupně
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Radomír Hůrka. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Biosféra Biosféra je veškerý prostor na Zemi, kde se vyskytují organismy (soubor všech suchozemských i vodních ekosystémů). Probíhá zde celkový oběh látek a v průběhu milionů let se zde ustálila přírodní rovnováha. Zásahy do těchto oběhů látek jsou nebezpečné pro život na naší planetě. Udržení rovnováhy v oběhu látek je také nezbytnou podmínkou existence lidské společnosti.

3 Biosféra

4 Rozmanitost biosféry je obrovská.
Tvoří ji: 1) vodní ekosystémy: a) mořské – život je v nich nejbohatší a nejméně probádaný; b) sladkých stojatých vod – od malých nádrží, mokřadů až po obrovská jezera a přehrady; c) tekoucích vod – od potůčků po veletoky; e) brakických vod – v ústí velkých řek, kde se mísí sladká voda se slanou;

5 2) suchozemské ekosystémy (vynikají velikou rozmanitostí).
V závislosti na zeměpisné šířce se rozlišují vegetační pásy (zóny, oblasti). Jsou pro ně typické ekosystémy s vegetací (rostlinstvem) stejného charakteru – biomy. Ty odpovídají určitým podmínkám prostředí (teplota, srážky) v daném pásu.

6 Hlavní biomy: a) Polární oblasti – mají nejméně vhodné podmínky pro život, žijí zde například lední medvědi, tuleni, tučňáci (nejvíce organismů žije v moři). b) Tundra – půda rozmrzá na čtyři měsíce v roce vegetace – hlavně mechy a lišejníky živočichové – velké množství hmyzu, přilétá sem množství vodních ptáků (kachny, husy), z větších savců je typická polární liška a sob.

7 c) Tajga – léto je krátké, chladné, vlhké, ale
c) Tajga – léto je krátké, chladné, vlhké, ale s dostatkem světla, je největším zdrojem dřeva a důležitou zásobárnou sladké vody. vegetace – oblast nejrozsáhlejších jehličnatých lesů na světě živočichové – jeleni, losi, medvědi, rysi, tetřevi, lososi d) Opadavé listnaté lesy a smíšené lesy (lesy mírného pásu) – oblast po tisíce let přetvářená člověkem, z velké části přeměněná v tzv. kulturní step (pole, louky), střídá se čtvero ročních období. vegetace – borovice, jedle, duby, buky živočichové – jeleni, divoká prasata, zajíci, lišky, bažanti

8 e) Stepi, prérie, pampy, savany – sušší oblasti,
e) Stepi, prérie, pampy, savany – sušší oblasti, kde nedostatek vláhy nedovolí růst stromům vegetace – nejrozsáhlejší travnaté oblasti živočichové – žijí zde největší stáda kopytníků (zebry, žirafy, antilopy, původně koně a bizoni), velké šelmy (lvi) f) Pouště – rozsáhlé oblasti (čtvrtina souše) s naprostým nedostatkem vody, velké teplotní rozdíly mezi dnem a nocí. vegetace – malé množství rostlin, které se objevují jen po občasných deštích nebo si udržují vodu v těle (kaktusy) živočichové – pavouci, štíři, drobní hlodavci

9 g) Tropické deštné lesy – jsou nejstarším
a druhově nejbohatším suchozemským biomem na Zemi, vyskytují se v oblasti rovníku, je zde stálá průměrná teplota a vlhkost v průběhu roku vegetace – z rostlin jsou typické liány, kakaovníky, kaučukovníky, orchideje živočichové – opice, tapíři, jaguáři, tygři Význam tohoto biomu je mimořádný z hlediska ekologického i klimatického, zmenšování jeho rozlohy ohrožuje celou biosféru (více než 40 % je již vykáceno nebo ohroženo).

10 polární oblasti tundra tajga lesy mírného pásu stepi pouště pralesy
Vegetační pásy – mapa biomů polární oblasti tundra tajga lesy mírného pásu stepi pouště pralesy

11 Rozšíření ekosystémů Rozšíření ekosystémů nezávisí jen na vzdálenosti od rovníku (vegetačních pásech), ale také na nadmořské výšce (vegetačních stupních). příklad vegetačních stupňů v ČR: dubový, smrkový, alpínský Vegetačním stupňům odpovídají obdobné ekosystémy jako vegetačním pásům.

12 Test Vysvětli, co je to biosféra. Vysvětli, co jsou to biomy.
Charakterizuj biom lesy mírného pásu . Na čem závisí rozšíření ekosystémů ve vegetačních stupních?

13 Řešení testu Biosféra je veškerý prostor na Zemi, kde se vyskytují organismy (soubor všech suchozemských i vodních ekosystémů). ekosystémy s vegetací (rostlinstvem) stejného charakteru v určitém vegetačním pásu Opadavé listnaté lesy a smíšené lesy, oblast po tisíce let přetvářená člověkem, z velké části přeměněná v tzv. kulturní step (pole, louky), střídá se čtvero ročních období, typickými dřevinami jsou borovice, jedle, duby, buky, žije zde velké množství zvěře (jeleni, divoká prasata, zajíci, lišky, bažanti). 4. na nadmořské výšce

14 Zdroje KVASNIČKOVÁ, Danuše. Základy ekologie. 3., upr. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 103 s. ISBN Str. 3. Līga Sausiņa. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biosferas_uzbuve.jpg?uselang=cs> Str. 10. Sten Porse. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vegetation-no-legend.PNG?uselang=cs>


Stáhnout ppt "Biosféra – vegetační pásy a vegetační stupně"

Podobné prezentace


Reklamy Google