Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BIOSFÉRA.  živý obal Země  souhrn všech živých organismů na souši, ve vodě i ve vzduchu včetně jejich prostředí  BIOGEOGRAFIE - věda zkoumající biosféru.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BIOSFÉRA.  živý obal Země  souhrn všech živých organismů na souši, ve vodě i ve vzduchu včetně jejich prostředí  BIOGEOGRAFIE - věda zkoumající biosféru."— Transkript prezentace:

1 BIOSFÉRA

2  živý obal Země  souhrn všech živých organismů na souši, ve vodě i ve vzduchu včetně jejich prostředí  BIOGEOGRAFIE - věda zkoumající biosféru FYTOGEOGRAFIE - zkoumá prostorové rozšíření rostlin ZOOGEOGRAFIE – zkoumá prostorové rozšíření živočichů

3 Ekologický slovníček  společenstvo (biocenóza) – soubor jedinců různých druhů organismů žijících na určitém území v určitém čase  biotop – relativně stejnorodý prostor, který poskytuje organismům podmínky pro život (pouze neživé faktory)  ekosystém (geobiocenóza) – souhrnné označení společenstva a jeho biotopu.

4 Ekosystémy PŘÍRODNÍ EKOSYSTÉM UMĚLÝ EKOSYSTÉM druhově bohatýdruhově chudší existuje nezávisle na člověku je vytvořen člověkem energeticky i látkově soběstačný energeticky i látkově nesoběstačný schopný autoregulaceneschopný autoregulace př. les, jezero, řekapř. pole, zahrada, město

5 Ekologický slovníček  klimaxová vegetace –společenstvo rostlin nejlépe přizpůsobené daným podmínkám (v ČR většinou les)  biom – souhrn stejných ekosystémů v planetárním měřítku (= vegetační pás)  biosféra – souhrn všech biomů na Zemi

6 Tropické deštné lesy  rozšíření: rovníkový (ekvatoriální) pás mezi 10°s.š. - 10°j.š. Malý teplotní rozdíl mezi létem a zimou, průměrná roční teplota: 20 - 30°C 1000 - 3000 mm

7 stromy nemají letokruhy, v zimě neopadávají; lesní patra: spodní - do 10m; podrost, nižší byliny, keře, stromy; drží se zde vlhkost střední - do 36m; souvislá klenba stromů a lián, mnohem hustší než spodní patro nejvyšší - do 50-60m; osamocené vysoké stromy Tropické deštné lesy

8

9

10 Deštné lesy se vyznačují největší biodiverzitou ze všech suchozemských biomů. Tropické deštné lesy

11 Střední Afrika Tropické deštné lesy

12 Tropické střídavě vlhké lesy  rozšíření: lemují deštné pralesy v subekvatoriálním pásu  v průběhu roku se střídá období dešťů a období sucha  společenstva podobná deštným lesům

13 Savany Rozšířeny jsou převážně ve střídavě vlhkém tropickém pásu s výskytem monzunů.

14 Savany V savanách převažují červenozemě. ? ? Jak člověk využívá savany?

15 Pouště a polopouště zabírají téměř 1/3 souše vyskytují se v suchých tropech podél obratníků

16 Pouště a polopouště Hamada kamenitá poušť (nejčastější typ pouště na světě)

17 Pouště a polopouště Serir štěrkovitá poušť

18 Pouště a polopouště Erg písečná poušť

19 Pouště a polopouště oáza – zelená místa v poušti s výskytem vody vádí – vyschlé koryto občasného toku desertifikace – rozšiřování pouště

20 Pouště a polopouště Pouštní fauna a flóra

21 Subtropické lesy a křoviny rozšíření: subtropické oblasti ? ? Popište typické středomořské klima: Horké suché léto a mírná deštivá zima. Původně se zde vyskytovaly tvrdolisté lesy, které byly člověkem přeměněny v křoviny.

22 Stepi Termín step (který pochází z ruštiny) označuje travnatá společenstva v mírném pásu. V Severní Americe se nazývají prérie a v Jižní Americe pampy.

23 Stepi Charakteristickým půdním typem ve stepích jsou černozemě. ? ? Zopakujte si, jak vypadá půdní profil černozemě:

24 Stepi Mezi charakteristické živočichy v eurasijských stepích patří býložraví savci jako sysli, křečci, osli. Pro prérie jsou typičtí bizoni a kojoti, pro pampy například pštrosovitý nandu.

25 Opadavé listnaté lesy Zaujímají značnou část mírného pásu na severní polokouli, zatímco na jižní polokouli až na malé výjimky (jižní Chile) chybí.

26 Opadavé listnaté lesy Klima je charakteristické střídáním čtyř ročních období Převažujícím půdním druhem jsou kambizemě.

27 Tajga rozšíření: Na severní polokouli tvoří souvislé lesní pásmo (přerušené pouze oceány) v chladnějších částech mírného podnebí. Je to nejrozsáhlejší biom na Zemi (cca 12 mil. km 2 ). Tajga je označení pro rozsáhlé jehličnaté lesy mírného pásu a tundra znamená bezlesá krajina. ? ? Jaký je rozdíl mezi tajgou a tundrou?

28 Tajga Přes svou obrovskou rozlohu je tajga poměrně jednotvárná.

29 Tajga Hlavním půdním typem jsou podzoly. Typický je výskyt permafrostu. Charakteristickými živočichy v tajze jsou vedle běžných evropských lesních druhů například bobr, medvěd grizzly nebo los.

30 Tundra Název pochází z finštiny (tunturi = plochý bezlesý pahorek) ? ? Proč v tundře chybí stromy? Stromy vyžadují ve vegetačním období teplotu minimálně 10°C, což v tundře není. Rostlinstvo je tvořeno především mechy, lišejníky, bylinami a zakrslými dřevinami.

31 Tundra

32 Půdy tunder zůstávají většinu roku trvale zmrzlé (permafrost) I přes nepříznivé podmínky žije v tundře mnoho živočichů (sob, medvěd lední, liška polární, sovice sněžní, lumík apod.) Nepříjemným jevem v letním období je obrovské množství bodavého hmyzu.

33 Polární pustiny Většina živočichů polárních pustin žije v moři, kde je dostatek planktonu, nebo na pobřeží Typickými zástupci arktických pustin jsou mrož, tuleň nebo medvěd lední Antarktickou faunu reprezentují například tučňáci.


Stáhnout ppt "BIOSFÉRA.  živý obal Země  souhrn všech živých organismů na souši, ve vodě i ve vzduchu včetně jejich prostředí  BIOGEOGRAFIE - věda zkoumající biosféru."

Podobné prezentace


Reklamy Google