Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Populace Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Radomír Hůrka. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Populace Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Radomír Hůrka. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje."— Transkript prezentace:

1 Populace Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Radomír Hůrka. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Populační hustota Populace je skupina jedinců stejného druhu, žijící v určitém místě ve stejnou dobu (kapři v jednom rybníku, srnky v jednom lese, smrky v jednom lese atd.). Počet jedinců žijících v dané populaci určuje populační hustotu. Některé populace mají malý počet jedinců (nízkou populační hustotu). Například velké šelmy, ohrožené druhy apod. Jiné mohou mít obrovský počet jedinců (vysokou populační hustotu). Například hmyz, prvoci apod.

3 Populační hustota Hustota populace se mění v závislosti na podmínkách prostředí, nejvíce ji ovlivňuje: množství potravy klimatické podmínky přirození nepřátelé (predátoři) konkurence lidská činnost

4 Přemnožení populace Jestliže má populace dostatek potravy, vhodné klimatické podmínky a chybí přirození nepřátelé, dochází k přemnožení populace. Každá přemnožená populace v prostředí škodí! Například kůrovec ve smrkovém lese, mandelinka bramborová v porostech brambor, srnci a jeleni v lese apod.

5 Vztahy mezi populacemi
Vztahy mohou být záporné (populace se omezují): a) Konkurence – omezují se tím, že mají stejné nebo podobné nároky na prostředí (sumci a štiky – živí se stejnou potravou, tráva a sazenice stromku – omezují se v přístupu ke světlu apod.). b) Predace – jedna populace se živí jinou populací (štika a plotice, pavouk a moucha, poštolka a myš, králík a tráva apod.).

6 c) Parazitismus – paraziti žijí na povrchu (vnější parazitismus) nebo uvnitř těla (vnitřní parazitismus) určitého hostitele, z něhož získávají potravu (klíště a kočka, mšice a rybíz, tasemnice a prase, škrkavka a pes apod.).

7 Vztahy mezi populacemi
Vztahy mohou být kladné (jedna populace je užitečná druhé populaci nebo jsou si užitečné navzájem): Symbióza – jedním z nejdokonalejších příkladů je lišejník (kde v jednom těle spolu žijí zelené řasy a houby, řasy zajišťují fotosyntézu, houby příjem vody a živin) mravenci a mšice (mšice produkují sladkou medovici, mravenci ji konzumují a za to mšice brání) volavky a nosorožci (zbavují tlustokožce od parazitů na kůži) včely a rostliny (bez včel by se mnohé rostliny nemohly rozmnožovat) apod.

8 Konkurence v přístupu ke světlu

9 Predace

10 Symbióza

11 Biologická rovnováha Vztahy mezi populacemi jsou velice důležité pro udržování přírodní (biologické) rovnováhy. Narušení rovnováhy může způsobit třeba přemnožení některého druhu (králíci v Austrálii), ale i vymizení určitého druhu (pronásledování dravců a šelem). Vždy to vede k poškození prostředí a k hospodářským ztrátám. Například chemizací prostředí a jeho změnami vymizely z naší přírody téměř koroptve, to vede následně k přemnožení mandelinky bramborové.

12 Test Co je to populace? Uveď dva příklady druhů organismů z naší přírody, jejichž populace bývají velmi početné a naopak málo početné. Co nejvíce ovlivňuje kolísání hustoty populace? Jak přemnožení srnci a jeleni mohou poškozovat les? Uveď dva příklady konkurence, predace, parazitismu a symbiózy.

13 Řešení testu Populace je skupina jedinců stejného druhu, žijící v určitém místě ve stejnou dobu. velmi početné – mandelinka bramborová, komáři, potkani, sinice apod málo početné – orel mořský, sokol stěhovavý, medvěd hnědý, rys ostrovid apod. množství potravy, klimatické podmínky, predátoři, konkurence, lidská činnost okusem stromků

14 5. konkurence – štika a sumec; káně a poštolka; jelen
a srnec; sazenice stromku a tráva apod. predace – štika a plotice; pavouk a moucha; káně a myš, srnec a tráva apod. parazitismus – klíště a kočka, mšice a rybíz, tasemnice a prase, škrkavka a pes symbióza – řasa a houba v těle lišejníku, mravenec a mšice, volavka a nosorožec, sasanka a krab apod.

15 Zdroje KVASNIČKOVÁ, Danuše. Základy ekologie. 3., upr. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 103 s. ISBN Str. 8. S Molteno. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < Str. 9. Aktron. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Str. 10. Huhulenik. [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <


Stáhnout ppt "Populace Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Radomír Hůrka. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google