Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příroda ČR – přirozené ekosystémy Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Radomír Hůrka. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příroda ČR – přirozené ekosystémy Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Radomír Hůrka. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,"— Transkript prezentace:

1 Příroda ČR – přirozené ekosystémy Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Radomír Hůrka. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Naše republika leží v pásu opadavých listnatých lesů a smíšených lesů (lesů mírného pásu). Příroda České republiky vyniká velkou rozmanitostí na malém prostoru. Po tisíciletí je tato krajina ovlivňována činností lidí, kteří ji výrazně změnili. Téměř všechny původní ekosystémy (ekosystémy lesů) byly ovlivněny lidmi.

3 Příkladem zdařile přeměněné krajiny je Třeboňsko, kde původní neobyvatelné mokřady lidé v 15. století přeměnili na rybníky a zemědělskou půdu. Zdařile přeměněné krajiny

4 Méně vhodně jsme zasáhli do skladby lesů. Z původních listnatých lesů naši předkové vytvořili smrkové monokultury (smrky rychleji rostou). Jsou však snáze poškozovány vichřicemi a následně přemnoženým hmyzem (kůrovcové kalamity). Zásadním způsobem mění ráz krajiny důlní činnost (těžba hnědého uhlí). Také příliš veliké a jednotvárné lány narušují harmonickou vyváženost krajiny. Nevhodně přeměněné krajiny

5 Původní charakter ekosystémů si zachovaly v nížinách doubravy, ve vyšších polohách bučiny, v horských polohách smrčiny, v nejvyšších polohách porosty kleče a horská tundra. Ve skalnatém a písčitém terénu jsou to bory a suťové roklinové lesy. V nížinách kolem řek hrají důležitou úlohu (zadržují vodu) lužní lesy. V sušších místech se zachovaly skalní stepi a v místech s chudou (málo živin) a podmáčenou půdou rašeliniště. Zachované původní ekosystémy

6 Původní ekosystémy se střídají s umělými kulturami, jako jsou pole, louky, pastviny a sady. Vzhled krajiny dotvářejí vodní ekosystémy – potoky, řeky, rybníky a přehradní nádrže. I přes některé nešťastné zásahy do krajiny činí rozmanitost a střídání ekosystémů z naší vlasti jednu z nejkrásnějších zemí na světě. Umělé ekosystémy

7 Bučina

8 Smrčina

9 Lužní les

10 Třeboňsko

11 Hnědouhelný důl

12 Test 1.V jakém vegetačním pásu se nachází naše republika? 2.Charakterizuj stručně naši přírodu. 3.Které původní zachované ekosystémy z naší přírody znáš? 4.Vyjmenuj některé zdařilé a nevhodné zásahy lidí do krajiny naší republiky.

13 Řešení testu 1.v pásu opadavých listnatých lesů a smíšených lesů (lesů mírného pásu) 2.Vyniká velkou rozmanitostí, po tisíciletí je ovlivňována činností lidí, téměř všechny původní ekosystémy byly ovlivněny lidmi. 3.například doubravy, bučiny, horské smrčiny, porosty kleče, horská tundra, suťové roklinové lesy, lužní lesy, rašeliniště 4.zdařilé – Třeboňsko, kde původní neobyvatelné mokřady lidé v 15. století přeměnili na rybníky a zemědělskou půdu. nevhodné – povrchová těžba uhlí, veliké a jednotvárné lány polí, výsadba smrkových monokultur

14 Zdroje KVASNIČKOVÁ, Danuše. Základy ekologie. 3., upr. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 103 s. ISBN 80-716-8902-5. Str. 7. Iluzee. [online]. [cit. 2013-07-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bu%C4%8Dina.jpg Str. 8. Jiří Berkovec. [online]. [cit. 2013-07-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bog_spruce_forest.JPG?uselang=cs Str. 9. User: ŠJů. [online]. [cit. 2013-07-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Podtroseck%C3%A1_%C3%BAdol%C3%AD,_lu% C5%BEn%C3%AD_les_potoka_Jord%C3%A1nky.jpg?uselang=cs Str. 10. Podzemnik. [online]. [cit. 2013-07-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zadn%C3%AD_kouty,_T%C5%99ebo%C5%88sko.JPG?uselang=cs Str. 11. Petr Štefek. [online]. [cit. 2013-07-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lom_Jiri_20070924.jpg?uselang=cs


Stáhnout ppt "Příroda ČR – přirozené ekosystémy Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Radomír Hůrka. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,"

Podobné prezentace


Reklamy Google