Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Základy správního soudnictví JUDr. Martina Radkova.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Základy správního soudnictví JUDr. Martina Radkova."— Transkript prezentace:

1 1 Základy správního soudnictví JUDr. Martina Radkova

2 2 Historie správního soudnictví I. 1876 zahájil činnost Správní soud ve Vídni 1876 zahájil činnost Správní soud ve Vídni na něj navázal český Nejvyšší správní soud na něj navázal český Nejvyšší správní soud jeho 2. prezidentem byl Emil Hácha jeho 2. prezidentem byl Emil Hácha NSS byl přetížen, protože politici se neshodli na zřízení nižších stupňů NSS byl přetížen, protože politici se neshodli na zřízení nižších stupňů z desítek tisíc nálezů je asi 1/6 dodnes aktuální z desítek tisíc nálezů je asi 1/6 dodnes aktuální po roce 1945 nemělo správní soudnictví v novém režimu místo po roce 1945 nemělo správní soudnictví v novém režimu místo

3 3 Historie správního soudnictví II. základy NSS – čl. 91 Ústavy z roku 1992 základy NSS – čl. 91 Ústavy z roku 1992 správní soudnictví upraveno v o.s.ř. (část pátá), rozhodovaly krajské soudy, 2 VS a NS správní soudnictví upraveno v o.s.ř. (část pátá), rozhodovaly krajské soudy, 2 VS a NS nálezem ÚS z roku 2001 byla zrušena část pátá o.s.ř. a nato přijat zákon č. 150/2002 Sb. – soudní řád správní nálezem ÚS z roku 2001 byla zrušena část pátá o.s.ř. a nato přijat zákon č. 150/2002 Sb. – soudní řád správní NSS fakticky zřízen až od 1. 1. 2003 NSS fakticky zřízen až od 1. 1. 2003 správní soudnictví vypovídá o stavu demokracie a právním státě správní soudnictví vypovídá o stavu demokracie a právním státě http://www.nssoud.cz/Historie/art/4?menu=174 http://www.nssoud.cz/Historie/art/4?menu=174 http://www.nssoud.cz/Historie/art/4?menu=174

4 4 Obecná charakteristika základní obecné body základní obecné body specifika specifika jednotlivé druhy řízení jednotlivé druhy řízení

5 5 Co je správní soudnictví? ochrana subjektivních veřejných práv FO/PO ochrana subjektivních veřejných práv FO/PO rozhoduje v dalších věcech rozhoduje v dalších věcech

6 6 Soustava správních soudů specializované úseky krajských soudů specializované úseky krajských soudů Nejvyšší správní soud Nejvyšší správní soud mimo: Ústavní soud, ESD, ESLP mimo: Ústavní soud, ESD, ESLP

7 7 Nejvyšší správní soud vrcholný soudní orgán vrcholný soudní orgán sídlo: Brno sídlo: Brno sjednocuje judikaturu, vydává Sbírku, web NSS sjednocuje judikaturu, vydává Sbírku, web NSS rozhoduje o kasačních stížnostech anebo rozhoduje o kasačních stížnostech anebo jako jednostupňový: kárná řízení, kompetenční spory (2x: zákon č. 131/2002 Sb., i podle § 97 s.ř.s.), politické strany a hnutí jako jednostupňový: kárná řízení, kompetenční spory (2x: zákon č. 131/2002 Sb., i podle § 97 s.ř.s.), politické strany a hnutí

8 8 Nejvyšší správní soud rozšířený senát (sjednocuje judikaturu, vydává zásadní stanoviska) – 7 (postoupení věci 3členného senátu) nebo 9členný (v ostatních věcech) rozšířený senát (sjednocuje judikaturu, vydává zásadní stanoviska) – 7 (postoupení věci 3členného senátu) nebo 9členný (v ostatních věcech) 7členné senáty (volby, politické strany/hnutí, kompetenční žaloby, místní a krajská referenda) 7členné senáty (volby, politické strany/hnutí, kompetenční žaloby, místní a krajská referenda) 5členný (mezinárodní ochrana) 5členný (mezinárodní ochrana) 3členný – ostatní věci – nejčastější 3členný – ostatní věci – nejčastější

9 9 Nejvyšší správní soud vydává stanoviska (zatím nevydal) vydává stanoviska (zatím nevydal) má 2 kolegia (finančně-správní a sociálně- správní), i ty vydávají stanoviska má 2 kolegia (finančně-správní a sociálně- správní), i ty vydávají stanoviska plénum = všichni soudci plénum = všichni soudci zasedání neveřejná (x ministr a předseda NS), hlasuje o judikátech do Sbírky NSS zasedání neveřejná (x ministr a předseda NS), hlasuje o judikátech do Sbírky NSS

10 10 NSS soudcovská rada soudcovská rada státní správa NSS státní správa NSS stížnosti stížnosti vyloučení soudců (podjatost) vyloučení soudců (podjatost) přikázání věci jinému soudu přikázání věci jinému soudu dožádání dožádání od 2012: odlišné stanovisko - RS a 7členný senát od 2012: odlišné stanovisko - RS a 7členný senát

11 11 Krajské soudy samosoudci – soc. zabezpečení, přestupky, mez. ochrana, cizinci samosoudci – soc. zabezpečení, přestupky, mez. ochrana, cizinci senáty – tříčlenné, předseda senátu, ostatní věci než samosoudci senáty – tříčlenné, předseda senátu, ostatní věci než samosoudci rozvrh práce (zákonný soudce) rozvrh práce (zákonný soudce)

12 12 Pravomoc (co rozhodují) o žalobách proti rozhodnutím o žalobách proti rozhodnutím o žalobách na ochranu proti nečinnosti o žalobách na ochranu proti nečinnosti o žalobách na ochranu před nezákonným zásahem SO o žalobách na ochranu před nezákonným zásahem SO kompetenční žaloby kompetenční žaloby volby, místní referendum volby, místní referendum politické strany a hnutí politické strany a hnutí opatření obecné povahy opatření obecné povahy kárná řízení (soudci, st. zástupci, exekutoři) kárná řízení (soudci, st. zástupci, exekutoři)

13 13 Příslušnosti (kdo, kde) věcná: zásadně krajský soud (výjimky: kompetenční žaloby, politické strany, kárná řízení) věcná: zásadně krajský soud (výjimky: kompetenční žaloby, politické strany, kárná řízení) místní: podle sídla správního orgánu I. stupně (od 1. 1. 2012) místní: podle sídla správního orgánu I. stupně (od 1. 1. 2012)

14 14 Dispoziční zásada typická pro sporné řízení typická pro sporné řízení opak zásady oficiality opak zásady oficiality podstatou je svěření iniciativy v procesu účastníkům podstatou je svěření iniciativy v procesu účastníkům dispozice s řízením nebo dispozice s předmětem řízení dispozice s řízením nebo dispozice s předmětem řízení projev: soud rozhoduje na návrh (§ 5 s.ř.s., vázán žalobními body (§ 72 s.ř.s.) projev: soud rozhoduje na návrh (§ 5 s.ř.s., vázán žalobními body (§ 72 s.ř.s.)

15 15 Plná jurisdikce = soud sám provádí dokazování v plném rozsahu = nepřezkoumává jen dokazování správního orgánu - plyne z čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně LP (209/1992 Sb.)

16 16 Osoby zúčastněné na řízení jiné osoby než žalobce a žalovaný – dotčené osoby – které byly nebo mohou být dotčeny jiné osoby než žalobce a žalovaný – dotčené osoby – které byly nebo mohou být dotčeny žalobce je má označit žalobce je má označit soud je může zjistit, poučí je soud je může zjistit, poučí je tyto osoby mají soudu oznámit, že budou svá práva uplatňovat tyto osoby mají soudu oznámit, že budou svá práva uplatňovat soud je může „odmítnout“ soud je může „odmítnout“

17 17 Rysy: povinné zastoupení jen u NSS povinné zastoupení jen u NSS zástupcem může být daňový poradce, notář, patentový zástupce, odborová organizace, některá sdružení atd. i obecný zmocněnec zástupcem může být daňový poradce, notář, patentový zástupce, odborová organizace, některá sdružení atd. i obecný zmocněnec

18 18 Řízení bez jednání rozhodování soudu bez jednání časté – možné, zejména když to účastníci navrhli nebo s tím souhlasí, nevzali svůj souhlas zpět, nenavrhli důkazy nebo je soud nebude provádět – ty se provádí jen při jednání (§ 52 s.ř.s.) rozhodování soudu bez jednání časté – možné, zejména když to účastníci navrhli nebo s tím souhlasí, nevzali svůj souhlas zpět, nenavrhli důkazy nebo je soud nebude provádět – ty se provádí jen při jednání (§ 52 s.ř.s.)

19 19 Dokazování dokazování závisí na charakteru činnosti správního soudu – zda vede řízení přezkumné (přezkoumání rozhodování) či nalézací (ochrana proti nečinnosti, žaloby zásahové) dokazování závisí na charakteru činnosti správního soudu – zda vede řízení přezkumné (přezkoumání rozhodování) či nalézací (ochrana proti nečinnosti, žaloby zásahové) nahrazovat činnost správního orgánu nemá nahrazovat činnost správního orgánu nemá

20 20 Specifikum s. ř. s. právní moci nabývá rozhodnutí doručením, protože kasační stížnost je mimořádný opravný prostředek právní moci nabývá rozhodnutí doručením, protože kasační stížnost je mimořádný opravný prostředek stejně tak je rozhodnutí vykonatelné doručením stejně tak je rozhodnutí vykonatelné doručením

21 21 O.s.ř. a s.ř.s. přiměřené použití o.s.ř. – části prvé a třetí, pokud s.ř.s. nemá úpravu vlastní přiměřené použití o.s.ř. – části prvé a třetí, pokud s.ř.s. nemá úpravu vlastní

22 22 Specifikum poučovací povinnost – správní soudy musí jít dále než civilní (ochrana subjektivních veřejných práv jednotlivce, nelze se vyhnout v hrubých rysech hmotněprávnímu poučení, poskytuje se i poučení o právech a povinnostech podle o.s.ř. – např. placení tlumočníka, osvobození od SoP) poučovací povinnost – správní soudy musí jít dále než civilní (ochrana subjektivních veřejných práv jednotlivce, nelze se vyhnout v hrubých rysech hmotněprávnímu poučení, poskytuje se i poučení o právech a povinnostech podle o.s.ř. – např. placení tlumočníka, osvobození od SoP)

23 23 Zvláštnost § 41 s.ř.s. – po dobu soudních řízení správní lhůty neběží (prekluze – daně, přestupky aj.) § 41 s.ř.s. – po dobu soudních řízení správní lhůty neběží (prekluze – daně, přestupky aj.)

24 24 Specifikum náklady řízení se účtují podle advokátního tarifu (177/1996 Sb.), nikoli podle vyhlášky č. 484/2000 Sb. náklady řízení se účtují podle advokátního tarifu (177/1996 Sb.), nikoli podle vyhlášky č. 484/2000 Sb.

25 25 Uspokojení navrhovatele v s.ř.s. nelze využít smíru, ale je tu uspokojení navrhovatele – odlišný institut v s.ř.s. nelze využít smíru, ale je tu uspokojení navrhovatele – odlišný institut viz samostatná prezentace viz samostatná prezentace

26 26 Specifika např. předběžné opatření má zvláštní úpravu v s.ř.s. a o.s.ř. se nepoužije např. předběžné opatření má zvláštní úpravu v s.ř.s. a o.s.ř. se nepoužije některé části o.s.ř. nelze aplikovat z důvodu charakteru s.ř.s. (např. rozsudek pro zmeškání) některé části o.s.ř. nelze aplikovat z důvodu charakteru s.ř.s. (např. rozsudek pro zmeškání)

27 27 Podmínky řízení přípustnost (§ 68 s.ř.s. – vyčerpání opr.pr. u spr.org.; soukr.pr.věc; nic. …, důvody, vyloučení ze soud.přezkumu; zásahovka - § 85; volby § 92) přípustnost (§ 68 s.ř.s. – vyčerpání opr.pr. u spr.org.; soukr.pr.věc; nic. …, důvody, vyloučení ze soud.přezkumu; zásahovka - § 85; volby § 92) oprávněná osoba oprávněná osoba lhůta lhůta lustrum: res iudicata, litispendence lustrum: res iudicata, litispendence věcná příslušnost věcná příslušnost místní příslušnost místní příslušnost funkční příslušnost funkční příslušnost aktivní legitimace aktivní legitimace pasivní legitimace pasivní legitimace zastoupení zastoupení poplatek poplatek forma podání (u el.) forma podání (u el.)

28 28 Náležitosti podání 37/5: z každého podání musí být zřejmé, čeho se týká, kdo jej činí, proti komu směřuje, co navrhuje, musí být podepsáno a datováno 37/5: z každého podání musí být zřejmé, čeho se týká, kdo jej činí, proti komu směřuje, co navrhuje, musí být podepsáno a datováno 71/1: označení napadeného rozhodnutí, označení výroků rozhodnutí, které žalobce napadá, žalobní body, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadené výroky rozhodnutí za nezákonné nebo nicotné, jaké důkazy k provedení svých tvrzení žalobce navrhuje provést a návrh výroku rozsudku 71/1: označení napadeného rozhodnutí, označení výroků rozhodnutí, které žalobce napadá, žalobní body, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadené výroky rozhodnutí za nezákonné nebo nicotné, jaké důkazy k provedení svých tvrzení žalobce navrhuje provést a návrh výroku rozsudku Přednostní? Přednostní? odkladný účinek, předběžné opatření, osvob. od SoP a návrh na ustanovení zástupce odkladný účinek, předběžné opatření, osvob. od SoP a návrh na ustanovení zástupce

29 29 Vady řízení označení účastníka je odstranitelnou vadou řízení označení účastníka je odstranitelnou vadou řízení absence procesní subjektivity (nedostatek pasivní i aktivní legitimace) – neodstranitelný nedostatek řízení, s výjimkou záměny (podle o.s.ř.) atd. absence procesní subjektivity (nedostatek pasivní i aktivní legitimace) – neodstranitelný nedostatek řízení, s výjimkou záměny (podle o.s.ř.) atd.

30 30 Žaloba proti rozhodnutí § 65 a násl s.ř.s. § 65 a násl s.ř.s. samostatná prezentace samostatná prezentace

31 31 Žaloba na ochranu proti nezákonnému zásahu samostatná prezentace samostatná prezentace

32 32 Žaloba na ochranu proti nečinnosti samostatná prezentace samostatná prezentace

33 33 Ochrana ve věcech volebních a místního a krajského referenda oprava nebo doplnění seznamu voličů, rozhoduje se bez jednání oprava nebo doplnění seznamu voličů, rozhoduje se bez jednání ochrana ve věcech registrace – kandidátní listiny, odmítnutí přihlášky při registraci, škrtnutí kandidáta, přijetí přihlášky, registrace kandidátní listiny ochrana ve věcech registrace – kandidátní listiny, odmítnutí přihlášky při registraci, škrtnutí kandidáta, přijetí přihlášky, registrace kandidátní listiny soud rozhodně do 15 dnů bez jednání soud rozhodně do 15 dnů bez jednání

34 34 Ochrana ve věcech volebních a místního a krajského referenda neplatnost voleb nebo hlasování, 20 dnů, bez jednání neplatnost voleb nebo hlasování, 20 dnů, bez jednání ochrana ve věcech zániku mandátu – zrušení usnesení zastupitelstva, 20 D, bez jednání ochrana ve věcech zániku mandátu – zrušení usnesení zastupitelstva, 20 D, bez jednání ochrana referenda: určení: návrh nemá nedostatky, vyhlášení referenda, vyslovení neplatnosti rozhodnutí přijatého v refer., neplatnost hlasování, 30 D, bez jednání ochrana referenda: určení: návrh nemá nedostatky, vyhlášení referenda, vyslovení neplatnosti rozhodnutí přijatého v refer., neplatnost hlasování, 30 D, bez jednání

35 35 Politické strany a hnutí návrh na registraci (i změny stanov) má nedostatky návrh na registraci (i změny stanov) má nedostatky rozpuštění, pozastavení nebo znovuobnovení činnosti rozpuštění, pozastavení nebo znovuobnovení činnosti rozhoduje NSS rozhoduje NSS účastníci – podle zvláštního zákona účastníci – podle zvláštního zákona podle stavu v době rozhodování podle stavu v době rozhodování

36 36 Kompetenční žaloby - § 97 s.ř.s. kladný nebo záporný komp. spor kladný nebo záporný komp. spor účastníci: správní úřady, orgány samosprávy (územní, zájmové, profesní) účastníci: správní úřady, orgány samosprávy (územní, zájmové, profesní) 3 druhy sporů: mezi 2 SÚ, mezi 2 OS, mezi OS a SÚ 3 druhy sporů: mezi 2 SÚ, mezi 2 OS, mezi OS a SÚ věcně příslušný NSS věcně příslušný NSS

37 37 Kompetenční žaloby - § 97 s.ř.s. žalobní legitimace: kdo, popírá; kdo si osobuje; o jehož právech/povinnostech se rozhoduje žalobní legitimace: kdo, popírá; kdo si osobuje; o jehož právech/povinnostech se rozhoduje nepřípustnost (nejde o komp.spor, nepříslušnost NSS, jde o předběžnou otázku) nepřípustnost (nejde o komp.spor, nepříslušnost NSS, jde o předběžnou otázku)

38 38 Opatření obecné povahy žalobce: kdo byl zkrácen, Ministerstvo vnitra, u kraje i obec žalobce: kdo byl zkrácen, Ministerstvo vnitra, u kraje i obec odpůrce: kdo vydal OOP (kraj, obec) odpůrce: kdo vydal OOP (kraj, obec) od 1. 1. 2012: rozhodují KS, předtím NSS od 1. 1. 2012: rozhodují KS, předtím NSS přezkum: soulad se zákonem, meze působnosti, způsob vydání přezkum: soulad se zákonem, meze působnosti, způsob vydání lhůta k R: 90 dnů od 1. 1. 2012, k podání žaloby 3 roky lhůta k R: 90 dnů od 1. 1. 2012, k podání žaloby 3 roky

39 39 Opravné prostředky v s.ř.s. kasační stížnost kasační stížnost obnova řízení obnova řízení

40 40 Kasační stížnost zásadně přípustná proti každému rozhodnutí zásadně přípustná proti každému rozhodnutí stěžovatel: účastník řízení nebo osoba zúčastněná na řízení stěžovatel: účastník řízení nebo osoba zúčastněná na řízení důvody kasační stížnosti – taxativně stanovené – § 103 odst. 1 s.ř.s. důvody kasační stížnosti – taxativně stanovené – § 103 odst. 1 s.ř.s. SoP: 5.000 Kč SoP: 5.000 Kč

41 41 Nepřípustnost kasační stížnosti volby (referendum – od 2012 už ne) volby (referendum – od 2012 už ne) jen proti NŘ nebo důvodům rozhodnutí jen proti NŘ nebo důvodům rozhodnutí rozhodnutí soudu po zrušení NSS v otázce, v níž se soud řídil závazným názorem NSS rozhodnutí soudu po zrušení NSS v otázce, v níž se soud řídil závazným názorem NSS usnesení o vedení řízení usnesení o vedení řízení dočasné rozhodnutí dočasné rozhodnutí jiné důvody než v § 103 odst. 1 s.ř.s. jiné důvody než v § 103 odst. 1 s.ř.s. jiné důvody než v žalobě jiné důvody než v žalobě

42 42 Nepřijatelnost kasační stížnosti ve věcech mezinárodní ochrany ve věcech mezinárodní ochrany věc nepřesahuje svým významem vlastní zájmy stěžovatele věc nepřesahuje svým významem vlastní zájmy stěžovatele jednomyslný souhlas 5členného senátu jednomyslný souhlas 5členného senátu netřeba odůvodnění netřeba odůvodnění

43 43 Zastoupení, lhůta zástupcem pro kasační řízení: advokát anebo zaměstnanec, člen či stěžovatel mají právnické vzdělání potřebné pro výkon advokacie zástupcem pro kasační řízení: advokát anebo zaměstnanec, člen či stěžovatel mají právnické vzdělání potřebné pro výkon advokacie podání kasační stížnosti: 2 týdny od doručení (pátek – pátek), u NSS (generátor variabilního symbolu) podání kasační stížnosti: 2 týdny od doručení (pátek – pátek), u NSS (generátor variabilního symbolu)

44 44 Ruší-li NSS rozhodnutí KS, může: a) zrušit rozhodnutí správního orgánu nebo vyslovit jeho nicotnosti b) zrušit opatření obecné povahy nebo jeho část, anebo c) ve věcech místního nebo krajského referenda – rozhodnout „jako krajský soud“ - vše od 1. 1. 2012

45 45 Obnova řízení jen u politických stran a hnutí nebo ochrany proti zásahu správního orgánu jen u politických stran a hnutí nebo ochrany proti zásahu správního orgánu ne u kasační stížnosti, proti důvodům R nebo o NŘ ne u kasační stížnosti, proti důvodům R nebo o NŘ lhůta: objektivní 3 roky, subjektivní 3 měs. lhůta: objektivní 3 roky, subjektivní 3 měs. podmínka: vyšly najevo nové důkazy nebo skutečnosti, které nemohly být uplatněny dříve podmínka: vyšly najevo nové důkazy nebo skutečnosti, které nemohly být uplatněny dříve


Stáhnout ppt "1 Základy správního soudnictví JUDr. Martina Radkova."

Podobné prezentace


Reklamy Google