Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dítě z pohledu mezinárodního práva soukromého Jana Herboczková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dítě z pohledu mezinárodního práva soukromého Jana Herboczková."— Transkript prezentace:

1 Dítě z pohledu mezinárodního práva soukromého Jana Herboczková

2 Česká republika je vázána cca 12 mezinárodními úmluvami o ochraně dětí a rodičovské zodpovědnosti Česká republika je vázána cca 12 mezinárodními úmluvami o ochraně dětí a rodičovské zodpovědnosti Dnešní přednáška se bude týkat jen otázek výchovy a výživy Dnešní přednáška se bude týkat jen otázek výchovy a výživy

3 Příklad 1 Nezletilý Marek Kross žije se svou matkou Lydií Kross v České republice. Otec nezletilého Jan Kross žije v Estonsku. Nezletilý Marek Kross žije se svou matkou Lydií Kross v České republice. Otec nezletilého Jan Kross žije v Estonsku. Manželé Krossovi se chtějí rozvést, předtím však musí být vyřešeny poměry rodičů vůči dítěti, tedy otázky výchovy (tj. péče o dítě a styk s dítětem) a výživy vůči nezletilému Markovi. Manželé Krossovi se chtějí rozvést, předtím však musí být vyřešeny poměry rodičů vůči dítěti, tedy otázky výchovy (tj. péče o dítě a styk s dítětem) a výživy vůči nezletilému Markovi. Zde budeme tyto otázky řešit ve vztahu mezi Markem a jeho otcem Janem Zde budeme tyto otázky řešit ve vztahu mezi Markem a jeho otcem Janem

4 Otázky Který soud bude o těchto otázkách rozhodovat? Který soud bude o těchto otázkách rozhodovat? Jakým právem se budou tyto otázky řídit? Podle jakého práva příslušný soud tyto otázky rozhodne? Jakým právem se budou tyto otázky řídit? Podle jakého práva příslušný soud tyto otázky rozhodne?

5 Rozbor První otázka – procesní normy -> První otázka – procesní normy -> Aplikační test I Aplikační test I Druhá otázka – kolizní normy - > Druhá otázka – kolizní normy - > Aplikační test II Aplikační test II

6 Aplikační test I – procesní normy Potřebuji zjistit, u soudu kterého státu podám podnět k zahájení řízení Potřebuji zjistit, u soudu kterého státu podám podnět k zahájení řízení Možnosti: u českého nebo estonského soudu Možnosti: u českého nebo estonského soudu Otázka: Určí se příslušný soud pro rozhodnutí o výchově podle stejných pravidel jako pro rozhodnutí o výživném? - NE Otázka: Určí se příslušný soud pro rozhodnutí o výchově podle stejných pravidel jako pro rozhodnutí o výživném? - NE

7 Aplikační test I (1) – otázky výchovy  Aplikuji nařízení Brusel II bis (nařízení Rady č. 2201/2003)  Hledám konkrétní ustanovení: čl. 8 – příslušný je soud v místě obvyklého bydliště dítěte.  Závěr: návrh na zahájení řízení ve věcech výchovy nezletilého Marka podám u českého soudu

8 Aplikační test I(2) – otázky výživy Aplikuji nařízení Brusel I (nařízení Rady č. 44/2001) Aplikuji nařízení Brusel I (nařízení Rady č. 44/2001) Hledám konkrétní ustanovení, které se hodí pro náš případ. Mám na výběr: Hledám konkrétní ustanovení, které se hodí pro náš případ. Mám na výběr: Čl. 2 –soud v místě bydliště žalovaného Čl. 2 –soud v místě bydliště žalovaného Čl. 5 odst. 2 - soud v místě bydliště osoby oprávněné k výživě (Marka) Čl. 5 odst. 2 - soud v místě bydliště osoby oprávněné k výživě (Marka)

9 Aplikační test I(3) – otázky výživy Aplikuji-li čl. 2 – mohu podat návrh u estonského soudu Aplikuji-li čl. 2 – mohu podat návrh u estonského soudu Aplikuji-li čl. 5 odst. 2 – mohu podat návrh u českého soudu Aplikuji-li čl. 5 odst. 2 – mohu podat návrh u českého soudu Závěr: navrhovatel se může obrátit na kterýkoliv z těchto soudů, ale vzhledem k příslušnosti stanovené pro otázky výchovy je vhodnější obrátit se rovněž na český soud Závěr: navrhovatel se může obrátit na kterýkoliv z těchto soudů, ale vzhledem k příslušnosti stanovené pro otázky výchovy je vhodnější obrátit se rovněž na český soud

10 Aplikační test I(4) – otázky výživy pozor! od 18.6. 2011 nabude účinnosti nařízení Rady (ES) č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovací povinnosti. od 18.6. 2011 nabude účinnosti nařízení Rady (ES) č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovací povinnosti. Toto nařízení mj. upravuje otázky příslušnosti soudů ve věcech výživného Toto nařízení mj. upravuje otázky příslušnosti soudů ve věcech výživného Konkrétní ustanovení: čl. 3 Konkrétní ustanovení: čl. 3 Nahradí nařízení Brusel I při určování příslušnosti soudů ve věcech výživného Nahradí nařízení Brusel I při určování příslušnosti soudů ve věcech výživného

11 Aplikační test II – kolizní normy Nyní je nutné posoudit, podle jakého práva bude příslušný soud otázky výchovy a výživy rozhodovat. Nyní je nutné posoudit, podle jakého práva bude příslušný soud otázky výchovy a výživy rozhodovat. Možnosti: Podle estonského nebo českého práva Možnosti: Podle estonského nebo českého práva Otázka: Budou se otázky výhovy a výživy posuzovat podle stejných pravidel? - NE Otázka: Budou se otázky výhovy a výživy posuzovat podle stejných pravidel? - NE

12 Aplikační test II (1) – otázky výchovy Zkoumám v úvahu připadající prameny MPS: Zkoumám v úvahu připadající prameny MPS: Existuje komunitární nařízení, které by tuto otázku upravovalo? NE Existuje komunitární nařízení, které by tuto otázku upravovalo? NE Existuje mezinárodní smlouva, která tuto otázku upravuje? ANO Existuje mezinárodní smlouva, která tuto otázku upravuje? ANO Haagská úmluva o péči o děti 1996 Haagská úmluva o péči o děti 1996

13 Aplikační test II(2) – otázky výchovy Otázka: Zavazuje tato úmluva ČR i Estonsko? – ANO Otázka: Zavazuje tato úmluva ČR i Estonsko? – ANO Hledám konkrétní ustanovení: čl. 15 - Při výkonu pravomocí (přijímá opatření pro ochranu osoby a majetku dítěte) použijí orgány smluvních států své vlastní právo. Hledám konkrétní ustanovení: čl. 15 - Při výkonu pravomocí (přijímá opatření pro ochranu osoby a majetku dítěte) použijí orgány smluvních států své vlastní právo. Příslušný soud bude aplikovat lex fori, tedy české právo Příslušný soud bude aplikovat lex fori, tedy české právo

14 Aplikační test II(3) – otázky výchovy Pokud by Haagská úmluva o péči o děti 1996 nezavazovala ČR a Estonsko, použily by se normy MSP (kolizní normy) příslušného soudu. Pokud by Haagská úmluva o péči o děti 1996 nezavazovala ČR a Estonsko, použily by se normy MSP (kolizní normy) příslušného soudu. V našem případě článek 24 odst. 1 ZMPS: právo státu, jehož příslušníkem je nezletilý Marek. V našem případě článek 24 odst. 1 ZMPS: právo státu, jehož příslušníkem je nezletilý Marek.

15 Aplikační test II (4) – otázky výživy Zkoumám v úvahu připadající prameny MPS: Zkoumám v úvahu připadající prameny MPS: Existuje komunitární nařízení, které by tuto otázku upravovalo? NE Existuje komunitární nařízení, které by tuto otázku upravovalo? NE Existuje mezinárodní smlouva, která tuto otázku upravuje? NE Existuje mezinárodní smlouva, která tuto otázku upravuje? NE

16 Aplikační test II (5) – otázky výživy Řešení: Řešení: Použijí se normy MPS (kolizní normy) příslušného soudu. Použijí se normy MPS (kolizní normy) příslušného soudu. V našem případě se použije článek 24 odst.1 ZMPS - právo státu, jehož příslušníkem je nezletilý Marek, tedy české právo V našem případě se použije článek 24 odst.1 ZMPS - právo státu, jehož příslušníkem je nezletilý Marek, tedy české právo

17 Aplikační test II(6)- otázky výživy pozor! od 18.6. 2011 nabude účinnosti nařízení Rady (ES) č. 4/2009 o výživném Toto nařízení mj. upravuje otázky rozhodného práva ve věcech výživného Článek 15 nařízení odkazuje na Haagský protokol o právu rozhodném na vyživovací povinnosti 2007 Podle článku 3 Protokolu se rozhodné právo určí podle místa obvyklého bydliště oprávněného dítěte. Bude se tedy aplikovat české právo

18 Příklad 2 Nezletilý Ondřej Holub žije se svým otcem Janem Holubem v České republice, matka Katrin Holub žije ve Švýcarsku. Nezletilý Ondřej Holub žije se svým otcem Janem Holubem v České republice, matka Katrin Holub žije ve Švýcarsku. Před rozvodem musí manželé Holubovi vyřešit poměry k nezletilému Ondřejovi, tedy otázky výchovy (práva péče o dítě a práva styku s ním) a výživy. Před rozvodem musí manželé Holubovi vyřešit poměry k nezletilému Ondřejovi, tedy otázky výchovy (práva péče o dítě a práva styku s ním) a výživy. Zde budeme řešit tyto otázky jen ve vztahu matky a nezletilého Ondřeje. Zde budeme řešit tyto otázky jen ve vztahu matky a nezletilého Ondřeje.

19 Otázky Který soud bude o těchto otázkách rozhodovat? Který soud bude o těchto otázkách rozhodovat? Jakým právem se budou tyto otázky řídit? Podle jakého práva příslušný soud tyto otázky rozhodne? Jakým právem se budou tyto otázky řídit? Podle jakého práva příslušný soud tyto otázky rozhodne?

20 Rozbor První otázka – procesní normy -> První otázka – procesní normy -> Aplikační test I Aplikační test I Druhá otázka – kolizní normy - > Druhá otázka – kolizní normy - > Aplikační test II Aplikační test II

21 Aplikační test I – procesní normy Potřebuji zjistit, u soudu kterého státu podám podnět k zahájení řízení Potřebuji zjistit, u soudu kterého státu podám podnět k zahájení řízení Možnosti: u českého nebo švýcarského soudu Možnosti: u českého nebo švýcarského soudu Otázka: Určí se příslušný soud pro rozhodnutí o výchově podle stejných pravidel jako pro rozhodnutí o výživném? - NE Otázka: Určí se příslušný soud pro rozhodnutí o výchově podle stejných pravidel jako pro rozhodnutí o výživném? - NE

22 Aplikační test I (1) – otázky výchovy Je možná aplikace komunitárního nařízení? ANO – nařízení Brusel II bis Je možná aplikace komunitárního nařízení? ANO – nařízení Brusel II bis Existuje mezinárodní smlouva, která by tyto otázky upravovala? ANO – Haagská úmluva o péči o dítě 1996 Existuje mezinárodní smlouva, která by tyto otázky upravovala? ANO – Haagská úmluva o péči o dítě 1996

23 Aplikační test I(2) – otázky výchovy Který předpis má přednost?: Brusel II bis Který předpis má přednost?: Brusel II bis Hledám konkrétní ustanovení: čl. 8 – příslušný bude soud místa obvyklého bydliště dítěte Hledám konkrétní ustanovení: čl. 8 – příslušný bude soud místa obvyklého bydliště dítěte V našem případě bude příslušný český soud V našem případě bude příslušný český soud

24 Aplikační test I(3)- otázky výchovy Kdyby dítě mělo obvyklé bydliště ve Švýcarsku a žalovaný rodič v České republice, pak by se nařízení Brusel II bis nedalo použít. Kdyby dítě mělo obvyklé bydliště ve Švýcarsku a žalovaný rodič v České republice, pak by se nařízení Brusel II bis nedalo použít. Existuje Haagská úmluva o péči o dítě 1996. Existuje Haagská úmluva o péči o dítě 1996. Otázka: Zavazuje Švýcarsko i ČR? ANO Otázka: Zavazuje Švýcarsko i ČR? ANO Hledám konkrétní ustanovení: Podle článku 5 by byl příslušný soud obvyklého bydliště dítěte, tedy švýcarský soud. Hledám konkrétní ustanovení: Podle článku 5 by byl příslušný soud obvyklého bydliště dítěte, tedy švýcarský soud.

25 Aplikační test I (4) – otázky výživy Je možná aplikace komunitárního nařízení? ANO – nařízení Brusel I Je možná aplikace komunitárního nařízení? ANO – nařízení Brusel I Existuje mezinárodní smlouva, která by tyto otázky upravovala? ANO – Haagská úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti 1973 Existuje mezinárodní smlouva, která by tyto otázky upravovala? ANO – Haagská úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti 1973

26 Aplikační test I(5) – otázky výživy Který předpis má přednost?: Brusel I Který předpis má přednost?: Brusel I Hledám konkrétní ustanovení: čl. 5 odst. 2 – příslušný bude soud místa obvyklého bydliště dítěte Hledám konkrétní ustanovení: čl. 5 odst. 2 – příslušný bude soud místa obvyklého bydliště dítěte V našem případě bude příslušný český soud V našem případě bude příslušný český soud

27 Aplikační test I (6) – otázky výživy Kdyby dítě mělo obvyklé bydliště ve Švýcarsku a žalovaný rodič v České republice, pak by stále bylo možné použít nařízení Brusel I. Kdyby dítě mělo obvyklé bydliště ve Švýcarsku a žalovaný rodič v České republice, pak by stále bylo možné použít nařízení Brusel I. Hledám konkrétní ustanovení: čl. 2 stanoví příslušnost soudu v místě obvyklého bydliště žalovaného Hledám konkrétní ustanovení: čl. 2 stanoví příslušnost soudu v místě obvyklého bydliště žalovaného Příslušný by byl opět český soud Příslušný by byl opět český soud

28 Aplikační test I(7) – otázky výživy pozor! 18.6.2011 nabude účinnosti nařízení Rady (ES) č. 4/2009 o výživném. Toto nahradí nařízení Brusel I ve věcech výživy a příslušnost soudů se dále bude určovat podle něj. 18.6.2011 nabude účinnosti nařízení Rady (ES) č. 4/2009 o výživném. Toto nahradí nařízení Brusel I ve věcech výživy a příslušnost soudů se dále bude určovat podle něj. V dohledné době by ES mělo přistoupit k Haagské úmluvě o mezinárodním vymáhání výživného dítěte a jiných forem výživného 2007. Její jurisdikční pravidla jsou nepřímá, před českým soudem se nepoužijí. Přednost stále bude mít nařízení Brusel I, poté nařízení o výživném. V dohledné době by ES mělo přistoupit k Haagské úmluvě o mezinárodním vymáhání výživného dítěte a jiných forem výživného 2007. Její jurisdikční pravidla jsou nepřímá, před českým soudem se nepoužijí. Přednost stále bude mít nařízení Brusel I, poté nařízení o výživném.

29 Aplikační test II – kolizní normy Nyní je nutné posoudit, podle jakého práva bude příslušný soud otázky výchovy a výživy rozhodovat. Nyní je nutné posoudit, podle jakého práva bude příslušný soud otázky výchovy a výživy rozhodovat. Možnosti: Podle švýcarského nebo českého práva Možnosti: Podle švýcarského nebo českého práva Otázka: Budou se otázky výhovy a výživy posuzovat podle stejných pravidel? - NE Otázka: Budou se otázky výhovy a výživy posuzovat podle stejných pravidel? - NE

30 Aplikační test II(1) – otázky výchovy Zkoumám v úvahu připadající prameny MPS: Zkoumám v úvahu připadající prameny MPS: Existuje komunitární nařízení, které by tuto otázku upravovalo? NE Existuje komunitární nařízení, které by tuto otázku upravovalo? NE Existuje mezinárodní smlouva, která tuto otázku upravuje? ANO Existuje mezinárodní smlouva, která tuto otázku upravuje? ANO Haagská úmluva o péči o děti 1996 Haagská úmluva o péči o děti 1996

31 Aplikační test II(2) – otázky výchovy Otázka: Zavazuje tato úmluva ČR i Švýcarsko? – ANO Otázka: Zavazuje tato úmluva ČR i Švýcarsko? – ANO Hledám konkrétní ustanovení: čl. 15 - Při výkonu pravomocí (přijímá opatření pro ochranu osoby a majetku dítěte) použijí orgány smluvních států své vlastní právo. Hledám konkrétní ustanovení: čl. 15 - Při výkonu pravomocí (přijímá opatření pro ochranu osoby a majetku dítěte) použijí orgány smluvních států své vlastní právo. Příslušný soud bude aplikovat lex fori, tedy české právo Příslušný soud bude aplikovat lex fori, tedy české právo

32 Aplikační test II(3) – otázky výchovy Pokud by Haagská úmluva o péči o děti 1996 nezavazovala ČR a Švýcarsko, použily by se normy MSP (kolizní normy) příslušného soudu. Pokud by Haagská úmluva o péči o děti 1996 nezavazovala ČR a Švýcarsko, použily by se normy MSP (kolizní normy) příslušného soudu. V našem případě článek 24 odst. 1 ZMPS: právo státu, jehož příslušníkem je nezletilý Ondřej V našem případě článek 24 odst. 1 ZMPS: právo státu, jehož příslušníkem je nezletilý Ondřej

33 Aplikační test II(4)- otázky výživy Zkoumám v úvahu připadající prameny MPS: Zkoumám v úvahu připadající prameny MPS: Existuje komunitární nařízení, které by tuto otázku upravovalo? NE Existuje komunitární nařízení, které by tuto otázku upravovalo? NE Existuje mezinárodní smlouva, která tuto otázku upravuje? NE Existuje mezinárodní smlouva, která tuto otázku upravuje? NE

34 Aplikační test II(5) – otázky výživy Řešení: Řešení: Použijí se normy MPS (kolizní normy) příslušného soudu. Použijí se normy MPS (kolizní normy) příslušného soudu. V našem případě se použije článek 24 odst.1 ZMPS - právo státu, jehož příslušníkem je nezletilý Ondřej, tedy české právo V našem případě se použije článek 24 odst.1 ZMPS - právo státu, jehož příslušníkem je nezletilý Ondřej, tedy české právo

35 Aplikační test II(6) – otázky výživy pozor! Existuje Existuje Haagský protokol o právu rozhodném na vyživovací povinnosti 2007 V brzké době jej přijme Evropské společenství. Pokud by jej přijalo i Švýcarsko, v daném případě by se použil. Podle článku 3 Protokolu se rozhodné právo určí podle místa obvyklého bydliště oprávněného dítěte. Aplikovalo by se tedy české právo

36 Další informace: Elektronická publikace Evropské mezinárodní právo soukromé : http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/js09/m ps/web/index.html


Stáhnout ppt "Dítě z pohledu mezinárodního práva soukromého Jana Herboczková."

Podobné prezentace


Reklamy Google