Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RRV2 Strategické řízení. 2 úvod  Vymezení lokálního a regionálního rozvoje  Široký kontext pojetí rozvoje území (ekonomika, ŽP, veřejné služby…)  Diferenciace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RRV2 Strategické řízení. 2 úvod  Vymezení lokálního a regionálního rozvoje  Široký kontext pojetí rozvoje území (ekonomika, ŽP, veřejné služby…)  Diferenciace."— Transkript prezentace:

1 RRV2 Strategické řízení

2 2 úvod  Vymezení lokálního a regionálního rozvoje  Široký kontext pojetí rozvoje území (ekonomika, ŽP, veřejné služby…)  Diferenciace možností i cílů podpory region. rozvoje (velikost obce/kraje, sociálně-ekonomická struktura, poloha aj.)  Nutnost hledání inovací (Benátky, Kutná Hora, Zlín, Mladá Boleslav, Praha, STČ kraj…) – orientace do budoucnosti  Hledání nových rozvojových možností municipalit, krajů a regionů

3 3 NUTNOST HLEDÁNÍ NOVÝCH ŘEŠENÍ ŘÍZENÍ ROZVOJE ÚZEMÍ V NOVÉM SOCIO- EKONOMICKÉM I POLITICKÉM KONTEXTU

4 4 Aktuální tendence lokálního rozvoje UDRŽITELNOST SÍDEL – REGIONŮ ve smyslu stabilního rozvoje

5 5 Rozvoj marketingových přístupů v řízení veřejné správy  70 léta 20 století  Rostoucí nároky na veřejné služby  Snižující se finanční možnosti VS (krize, zadlužení, specifikace služeb)  Hledání nových možností zvyšování efektivity veřejného sektoru  Soukromý sektor jako inspirace řízení  Aplikace modelu strategického řízení

6 6 Strategie jako termín  Nastavení ekonomických priorit obce - regionu  Orientace na dlouhodobé cíle (vojenství, zisková sféra, veřejná sféra)  Proces zaměřený na dlouhodobý výhled  Dlouhodobost stanovení cílů a priorit rozvoje obce/města/kraje při využití vlastních zdrojů  Dlouhodobost nastavení nástrojů podpory rozvoje území  Využití komplexních metod hodnocení území

7 7 STRATEGIE  zhodnocení sociálních a ekonomických silných a slabých stránek obce/regionu  hodnocení demografického a sociálního vývoje v území a jakým způsobem tento vývoj zasáhne rozvojové možnosti obce  sdílená vize – tj. integrace pohledů a priorit všech sociálních a ekonomických aktérů na budoucí podobu území  strategický plán, který zohlední jednotlivé kroky a opatření, které vedou k plánované vizi  definici jednotlivých projektů a opatření k dosažení plánovaného rozvoje  kritéria a indikátory hodnocení úspěšnosti dosažení společných cílů.

8 8 Zhodnocení potenciálu území -Ekonomika -Demografie -Sociální -Politika Sociálně spravedlivé služby pro občany Principy TUR STRATEGIE

9 9 Vize Rozvojové cíle Hodnocení potenciálu Nastavení projektů Rozpočet Subjekty Dopady do území

10 10 Význam strategií  Podpora transparentnosti a otevřenosti rozhodování  Orientace jednotlivých subjektů  Stanovení jasných pravidel – řešení problému ekonomického a politického času  Zapojení místních aktérů a jejich priorit a potřeb do rozhodování (PPP, NS, OS)  Posílení místní komunity, zodpovědnost

11 11 Rozvoj strategického řízení v ČR

12 12 Problémy strategického řízení  Nepochopení smyslu – módní záležitost  Neexistence legislativního opatření (Program rozvoje obce - PRK)  Malá/žádná propojenost s územním plánováním (koordinace odborů úřadu)  Malá profesionalita řízení  Časté změny v preferencích měst  Nestabilita finančního rámce a vnějšího prostředí  Časová a finanční náročnost strategie  Nutnost širokého politického konsensu!

13 13 Literatura k tématu  Jaké jsou vztahy mezi územním plánováním a strategickým plánem? Moderní obec 12/05.  Kol. : Úvod do veřejné správy a regionálních věd. Aleš Čeněk, 2004.  Janečková, L., Vaštíková M., Marketing měst a obcí. Grada, 1999.  Strategie rozvoje jednotlivých měst.


Stáhnout ppt "RRV2 Strategické řízení. 2 úvod  Vymezení lokálního a regionálního rozvoje  Široký kontext pojetí rozvoje území (ekonomika, ŽP, veřejné služby…)  Diferenciace."

Podobné prezentace


Reklamy Google