Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální politika KVSOPO Jaro 2006 Katedra veřejné ekonomie Mirka Wildmannová 5. patro, místnost 523 Konzultační hodiny: úterý 13-14.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální politika KVSOPO Jaro 2006 Katedra veřejné ekonomie Mirka Wildmannová 5. patro, místnost 523 Konzultační hodiny: úterý 13-14."— Transkript prezentace:

1 Sociální politika KVSOPO Jaro 2006 Katedra veřejné ekonomie Mirka Wildmannová mirkaw@econ.muni.cz 5. patro, místnost 523 Konzultační hodiny: úterý 13-14 hod středa 12-13 hod

2 Identifikace předmětu –Povinně oborový předmět –Rozsah: 4 hodiny –Určeno: především pro studenty KVE – kurz navazuje na kurzy Ekonomika organizací veřejného sektoru, Základy sociální politiky…

3 Cíle předmětu Získat poznatky o funkcích sociální politiky, o sociální a ekonomické podmíněnosti, o principech, obsahu, konkrétních nástrojích Pochopení vzájemného vztahu a uplatnění kritérií ekonomické a sociální efektivity Vztah různých subjektů v procesu sociální politiky Analyzovat kvalifikovaně aktuální problémy – hledat a realizovat sociálně a ekonomicky vhodná řešení

4 Struktura předmětu 1.Sociální politika – pojem, SP jako teorie a praxe, vymezení, oblasti SP, typy SP, sociální zabezpečení, welfare state 2.Důchodové zabezpečení 3.Nemocenské zabezpečení, invalidita 4.Státní sociální podpora 5.Sociální pomoc – ŽM, sociální služby, sociální potřebnost 6.Zdravotní politika 7.Rodinná politika 8.Bytová politika 9.Vzdělávací politika 10.Politika zaměstnanosti 11.Perspektivy sociální politiky v ČR a EU, budoucí trendy

5 Organizace výuky Přednáška: 10.3. – 12,50-14,35 hod Přednáška: 28.4. – 12,50 hod zkouška Forma zkoušky: písemný test základních znalostí + odevzdání POTu

6 POT Výběr tématu Obsah POTu: cíl práce, analýza problému, současný stav – zařazení do systému, legislativa, navrhovaná řešení, závěr práce – doporučení, náměty opatření, literatura Rozsah: 12 – 16 stran písemného materiálu Termín odevzdání: do 28.4.2006

7 Témata POT 1.Analýza relace důchod- mzda za vybranou časovou řadu, důvody změn, vliv na spotřebu domácností, vliv na ŽU, prognoza 2.Analýza současných návrhů na důchodovou reformu v ČR 3.Faktory efektivnosti a kvality v oboru sociální politiky 4.Hospodaření nemocnic – analýza efektivnosti různých právních forem 5.Hospodaření VZP a jiných zdravotních pojišťoven 6.Invalidita a systém sociálního zabezpečení, právní zabezpečení, veřejná správa 7.Je možné stanovit diferencované regionální minimální mzdy a regionální částky životního minima? 8.Koncept rozvoje bydlení ve vybraném městě, ceny a vlastnické formy bydlení 9.Sociální bydlení, definice, sociální bydlení v ČR, problém regulovaného nájemného, různé formy podpory bydlení, ceny bytů

8 Témata POT 10. Sociální kvóta – definice, situace v ČR, srovnání s ostatními zeměmi 11. Nestátní neziskové organizace působící v oblasti sociální politiky – možnosti, legislativa, povinnosti, přínos, problémy 12. Možnosti čerpání prostředků do sociální oblasti z fondů EU 13. Mezinárodní dokumenty na poli sociální politiky 14. Marginalizace etnických menšin – možné formy podpory, prosazování zájmů těchto menšin 15. Sociální vyloučení – pojem v sociální politice, definice, možné nástroje, příklady, efektivnost nástrojů 16. Současné problémy v zabezpečení rodin s dětmi – koncepce zákona o rodině 17. Společné zdanění manželů – příklady na modelových rodinách – pozitiva, negativa, přínos 18. Vliv migrace na sociální politiku ČR 19. Vzdělávací politika – problém optimalizace škol – kriteria pro optimalizace škol (např. vybraného města) 20. Zákon o sociálních službách – kvalita vnitřní-vnější systému, ekonomičnost, efektivnost, cílenost, štědrost 21. Změny v oblasti dávek státní sociální podpory – problém zneužívání dávek, cílenost, štědrost dávek

9 Literatura Sociální politika – studijní opora, Brno 2005 Krebs, V. a kol.: Sociální politika, Praha, ASPI, a.s., vydání třetí, 2005, s. 504, ISBN 80-7357-050-5 Baštýř, I. a kol.: Sociální důsledky vstupu České republiky do EU, ISBN 80-210-3722-9 Brdek, M. a kol.: Trendy v evropské sociální politice, ASPI Praha 2002, ISBN 80-86395-25-1 www.mpsv.cz, www.vupsv.cz - výzkumné zprávywww.vupsv.cz Příslušná legislativa Časopis Práce a sociální politika


Stáhnout ppt "Sociální politika KVSOPO Jaro 2006 Katedra veřejné ekonomie Mirka Wildmannová 5. patro, místnost 523 Konzultační hodiny: úterý 13-14."

Podobné prezentace


Reklamy Google