Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdanění subjektů terciárního sektoru Martina Černíková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdanění subjektů terciárního sektoru Martina Černíková."— Transkript prezentace:

1 Zdanění subjektů terciárního sektoru Martina Černíková

2 Informace k výuce předmětu Podmínky zápočtu -účast na cvičení (1 absence) -zápočtový test (60%) -přihlášení do STAG. Zkouška -Písemná (2 příklady ze cvičení, 5 teoretických otázek z přednášek – úspěšnost 60%) - přihlášení do STAG. Konzultační hodiny – viz web ef.tul.cz (mimo konzultační hodiny pouze po předchozí domluvě) E-mail – martina.cernikova@tul.cz

3 Literatura Základní Daňové zákony, např. MARKOVÁ, H. Daňové zákony 2015. 24. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2015. ISBN 978- 80-247-5507-6 Pelc, V. Daňové podmínky působení neziskových subjektů. Praha, 2010. ISBN 978-80-7400-190-1. Doporučená VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2014. 12. aktualizované vyd. Praha: VOX, 2014. ISBN 978-80-87480-236.. Stuchlíková, H. a S. Komrsková. Zdaňování neziskových organizací. Praha, 2009.ISBN 978-80-7263-510-8.

4 Přehled témat přednášek a cvičení Přednášky Úvod do problematiky; Základní pojmy, daňová soustava ČR; Daně z příjmů fyzických osob- § 7; S+Z pojištění; Daně z příjmů právnických osob – podnikatelů; Daně z příjmů veřejně prospěšných poplatníků; Majetkové daně; Daň z přidané hodnoty; Daňový řád. Cvičení Daň z příjmů fyzických osob poskytujících služby - § 7 + sociální a zdravotní pojištění– příklady. Daň z příjmů právnických osob – podnikatelské subjekty – příklady. Daň z příjmů veřejně prospěšných poplatníků – příklady. Vybrané oblasti majetkových daní – příklady. Daň z přidané hodnoty – příklady.

5 Definice daně Příjmy veřejných rozpočtů – daně, poplatky, půjčky DAŇ = povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu. Je to platba neúčelová, pravidelně se, opakující (buď v časových intervalech nebo při stejných okolnostech) POPLATEK = peněžní ekvivalent za služby poskytované veřejným sektorem (je účelový, nepravidelný, „návratný“) PŮJČKA = úvěrový příjem veřejného rozpočtu (návratná, nepravidelná,účelová či neúčelová)

6 Funkce daní 1. FISKÁLNÍ – schopnost naplnit veřejný rozpočet. 2. ALOKAČNÍ – koriguje umístění prostředků tam, kde se jich při tržní alokaci nedostává ( zdravotnictví, kultura, sport). 3. REDISTRIBUČNÍ – pomocí transferů se zmírňují rozdíly v důchodech mezi bohatšími a chudšími. 4. STABILIZAČNÍ – zmírňování cyklických výkyvů v ekonomice.

7 Základní pojmy daňové legislativy Daňový subjekt (poplatník, plátce) Objekt, předmět zdanění Vynětí z daňové povinnosti Osvobození od daně Základ daně Zdaňovací období Odčitatelné položky Sazba daně Sleva na dani Záloha na daň Daňová optimalizace (daňová úspora, vyhnutí se dani, daňový únik)

8 Daňový systém ČR Daňový systém = souhrn všech daní, které se na území určitého státu vybírají. DANĚ PŘÍMÉ 1. Daně z příjmů Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů právnických osob 2. Daně majetkové Daň z nemovitých věcí Daň silniční Daň z nabytí nemovitých věcí

9 Daňový systém ČR DANĚ NEPŘÍMÉ (daně ze spotřeby) 1.Daň z přidané hodnoty (univerzální) 2.Daně spotřební (selektivní) Daně z uhlovodíkových paliv a maziv Daně z alkoholu (daň z piva, z vína, z lihu a lihovin Daň z cigaret a tabákových výrobků 3. „Ekologické daně“ (plyn, uhlí, elektřina) 4. Cla OSTATNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY 1.Pojistné na sociální zabezpečení 2.Veřejné zdravotní pojištění

10 Daňové příjmy ČR za rok 2014 ( v mld. Kč) Daň z přidané hodnoty 323 Daně spotřební 150 Daň z příjmů právnických osob 123 Daň z příjmů vyb. srážkou - § 36 24 DPFO – podnikatelů 1 DPFO ze záv. činnosti 130 Daň silniční 5 Daň z nabytí nemovitých věcí 9 Daň z nemovitých věcí 10 Ostatní 14 C E L K E M 789

11 Daňové určení Daně přímé: DPPO - 70% státní rozpočet, 21% obce a 9% kraje DPFO– -podnikatelé 52% SR, 43% obec, 5% kraj DPFO – závislá činnost 68% SR, 23% obec, 9% kraj Daň z nemovitostí – v obci, v jejímž katastru nemovitost leží Daň silniční – Státní fond dopravní infrastruktury Daně převodové – SR Daně nepřímé: DPH – 70% státní rozpočet, 21% obce a 9% kraje Spotřební daně – SR, jen část z uhlovou. paliv a maziv do Státního fondu dopravní infrastruktury Cla – z větší části rozpočet EU Pojistné na sociální zabezpečení –výhradní příjem SR Pojistné na zdravotní pojištění – pojišťovnám

12 Subjekty poskytující služby NOZ Právnické osoby (NOZ) 1. Korporace -Obchodní korporace (ZOK); -Spolky (bývalé občanské sdružení). 2. Fundace (nadace + nadační fondy). 3. Ústavy (např. bývalé o.p.s).

13 Subjekty poskytující služby dle ZDP Fyzické osoby – příjmy ze samostatné činnosti (§7). Právnické osoby (§17) Zaměřené na zisk (obchodní korporace) Veřejně prospěšný poplatník Ostatní (organizační složka státu, podílové a penzijní fondy).


Stáhnout ppt "Zdanění subjektů terciárního sektoru Martina Černíková."

Podobné prezentace


Reklamy Google