Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdanění subjektů terciárního sektoru

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdanění subjektů terciárního sektoru"— Transkript prezentace:

1 Zdanění subjektů terciárního sektoru
Martina Černíková

2 Informace k výuce předmětu
Podmínky zápočtu účast na cvičení (1 absence) zápočtový test (60%) přihlášení do STAG. Zkouška Písemná (2 příklady ze cvičení, 5 teoretických otázek z přednášek – úspěšnost 60%) - přihlášení do STAG. Konzultační hodiny – viz web ef.tul.cz (mimo konzultační hodiny pouze po předchozí domluvě)

3 Literatura Základní Daňové zákony, např. MARKOVÁ, H. Daňové zákony vyd. Praha: GRADA Publishing, ISBN Pelc, V. Daňové podmínky působení neziskových subjektů. Praha, ISBN Doporučená VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR aktualizované vyd. Praha: VOX, ISBN Stuchlíková, H. a S. Komrsková. Zdaňování neziskových organizací. Praha, 2009.ISBN

4 Přehled témat přednášek a cvičení
Přednášky Úvod do problematiky; Základní pojmy, daňová soustava ČR; Daně z příjmů fyzických osob- § 7; S+Z pojištění; Daně z příjmů právnických osob – podnikatelů; Daně z příjmů veřejně prospěšných poplatníků; Majetkové daně; Daň z přidané hodnoty; Daňový řád. Cvičení Daň z příjmů fyzických osob poskytujících služby - § 7 + sociální a zdravotní pojištění– příklady. Daň z příjmů právnických osob – podnikatelské subjekty – příklady. Daň z příjmů veřejně prospěšných poplatníků – příklady. Vybrané oblasti majetkových daní – příklady. Daň z přidané hodnoty – příklady.

5 Definice daně Příjmy veřejných rozpočtů – daně, poplatky, půjčky
DAŇ = povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu. Je to platba neúčelová, pravidelně se, opakující (buď v časových intervalech nebo při stejných okolnostech) POPLATEK = peněžní ekvivalent za služby poskytované veřejným sektorem (je účelový, nepravidelný, „návratný“) PŮJČKA = úvěrový příjem veřejného rozpočtu (návratná, nepravidelná,účelová či neúčelová)

6 Funkce daní 1. FISKÁLNÍ – schopnost naplnit veřejný rozpočet.
2. ALOKAČNÍ – koriguje umístění prostředků tam, kde se jich při tržní alokaci nedostává ( zdravotnictví, kultura, sport). 3. REDISTRIBUČNÍ – pomocí transferů se zmírňují rozdíly v důchodech mezi bohatšími a chudšími. 4. STABILIZAČNÍ – zmírňování cyklických výkyvů v ekonomice.

7 Základní pojmy daňové legislativy
Daňový subjekt (poplatník, plátce) Objekt, předmět zdanění Vynětí z daňové povinnosti Osvobození od daně Základ daně Zdaňovací období Odčitatelné položky Sazba daně Sleva na dani Záloha na daň Daňová optimalizace (daňová úspora, vyhnutí se dani, daňový únik)

8 Daňový systém ČR DANĚ PŘÍMÉ Daňový systém = souhrn všech daní, které
se na území určitého státu vybírají. DANĚ PŘÍMÉ 1. Daně z příjmů Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů právnických osob 2. Daně majetkové Daň z nemovitých věcí Daň silniční Daň z nabytí nemovitých věcí

9 Daňový systém ČR DANĚ NEPŘÍMÉ OSTATNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY (daně ze spotřeby)
Daň z přidané hodnoty (univerzální) Daně spotřební (selektivní) Daně z uhlovodíkových paliv a maziv Daně z alkoholu (daň z piva, z vína, z lihu a lihovin Daň z cigaret a tabákových výrobků 3. „Ekologické daně“ (plyn, uhlí, elektřina) 4. Cla OSTATNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY Pojistné na sociální zabezpečení Veřejné zdravotní pojištění

10 Daňové příjmy ČR za rok 2014 Daň z přidané hodnoty 323
(v mld. Kč) Daň z přidané hodnoty Daně spotřební Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů vyb. srážkou - § DPFO – podnikatelů DPFO ze záv. činnosti Daň silniční Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nemovitých věcí Ostatní C E L K E M

11 Daňové určení Daně přímé:
DPPO - 70% státní rozpočet, 21% obce a 9% kraje DPFO– -podnikatelé 52% SR, 43% obec, 5% kraj DPFO – závislá činnost 68% SR, 23% obec, 9% kraj Daň z nemovitostí – v obci, v jejímž katastru nemovitost leží Daň silniční – Státní fond dopravní infrastruktury Daně převodové – SR Daně nepřímé: DPH – 70% státní rozpočet, 21% obce a 9% kraje Spotřební daně – SR, jen část z uhlovou. paliv a maziv do Státního fondu dopravní infrastruktury Cla – z větší části rozpočet EU Pojistné na sociální zabezpečení –výhradní příjem SR Pojistné na zdravotní pojištění – pojišťovnám

12 Subjekty poskytující služby NOZ
Právnické osoby (NOZ) 1. Korporace Obchodní korporace (ZOK); Spolky (bývalé občanské sdružení). 2. Fundace (nadace + nadační fondy). 3. Ústavy (např. bývalé o.p.s).

13 Subjekty poskytující služby dle ZDP
Fyzické osoby – příjmy ze samostatné činnosti (§7). Právnické osoby (§17) Zaměřené na zisk (obchodní korporace) Veřejně prospěšný poplatník Ostatní (organizační složka státu, podílové a penzijní fondy).


Stáhnout ppt "Zdanění subjektů terciárního sektoru"

Podobné prezentace


Reklamy Google