Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy daní úvod do českého daňového systému Ing. Petr Ježek, Ph.D. FSE UJEP 2011

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy daní úvod do českého daňového systému Ing. Petr Ježek, Ph.D. FSE UJEP 2011"— Transkript prezentace:

1 Základy daní úvod do českého daňového systému Ing. Petr Ježek, Ph.D. FSE UJEP 2011 pje@centrum.cz http://pjezevec.wz.cz

2 Témata Struktura daňové soustavy, základní pojmy DPFO Sociální zabezpečení a Všeobecné zdravotní pojištění DPPO Majetkové daně DPH Spotřební daně Clo Správa daní

3 Zdroje Vančurová A., Láchová L.: Český daňový systém 2010, VOX – Studovat bez částí věnovaných detailům specifických situacím - pouze typické situace – Kniha je učena primárně pro obor s daňovou specializací Daňové zákony jen pro zájemce – nevyžaduje se!

4 Daň povinná, nenávratná, neekvivalentní a neúčelová pravidelná peněžní platba Vysvětlete uvedené vlastnosti!

5 Druhy daní Podle předmětu  důchodové (z příjmů)  majetkové  ze spotřeby Podle rozsahu předmětu  univerzální (všeobecné)  selektivní (výběrové) Podle způsobu dopadu  přímé a nepřímé Podle poplatníků  jednotlivců (FO) a korporací (PO)

6 Daně v ČR Z příjmů daň z příjmů fyzických osob (DPFO) daň z příjmů právnických osob (DPPO) Majetkové daň z nemovitostí daň silniční (SiD) daň dědická, darovací, z převodu nemovitostí (převodové daně) Ze spotřeby daň z přidané hodnoty (DPH) spotřební daně (SD) ekologické daně (ED)

7 Základní daňové otázky KDO je nositelem daňové povinnosti? subjekt daně spravuje daně? správce daně CO je a co není zdaněno předmět daně osvobození od daně KOLIK má být zaplaceno základ daně -> sazba daně -> daň

8 Subjekt daně Poplatník  jeho předmět je podroben dani  je ze zákona povinen strpět daň  je ekonomicky daní postižen (nese břemeno daně) Plátce  odvádí daň do veřejného rozpočtu  je ze zákona povinen zajistit tento odvod daně  je povinen i daň vypočítat

9 Správce daně Finanční ředitelství  Ústřední finanční a daňové ředitelství  územní FŘ Finanční úřady  územní FÚ Pověřené úřady  Celní úřady

10 Konstrukce daně: věcná část Předmět daně  vymezen zákonem přímo nepřímo pomocí vynětí z předmětu Osvobození od daně  část předmětu, z něhož se daň nevybírá a na níž se nevztahuje vyčíslení daňového základu úplné nebo částečné podmínečné nebo nárokové Zde se pouze kvalifikuje, nekvantifikuje!

11 Konstrukce daně: kalkulační část - ZD Základ daně – Zde začíná kvantifikace!  neosvobozený předmět daně vyjádřený v měrných jednotkách  výchozí základna pro výpočet daně. věcný (měřený v technických jednotkách) hodnotový (měřený v peněžních jednotkách) Upravuje se na „upravený základ daně“ standardními odpočty (v zákonné částce – od 2006 nahrazeno slevami!) nestandardními odpočty (v doložené výši)

12 Konstrukce daně: kalkulační část - DS Daňová sazba je algoritmem výpočtu daně z upravedného ZD.  dle typu ZD relativní (procentní) nebo absolutní (pevná)  dle druhu předmětu daně jednotná nebo diferencovaná  dle kvantitativního vztahu ZD a daně proporcionální (lineární) nebo neproporcionální (progresivní)

13 Konstrukce daně: kalkulační část – daňová povinnost Sleva na dani  snížení daně dle zákonných podmínek Absolutní částkou v Kč Relativně k dani v % Daňová povinnost  výsledná výše daně  k povinnému odvodu plátcem  do zaplacení je daňovým dluhem Zde končí kvantifikace!

14 Výběr daně Daňovým přiznáním  povinnost poplatníka stanovit si výši daně a platit jednorázově zálohami (není plnění) a zúčtováním (je plnění) splátkami (dílčí plnění) Srážkou  povinnost plátce stanovit poplatníkovi výši daně a odvést ji Zálohou u zdroje  povinnost plátce stanovit poplatníkovi výši záloh a odvést je

15 Základní termíny a lhůty Zdaňovací období  určuje pravidelné období pro kalkulaci a úhradu daňové povinnosti Splatnost daně  konečný termín pro zaplacení daně správci daně Splatnost daňových záloh  konečný termín pro zaplacení zálohy na daň Termín podání daňového přiznání  konečný termín pro podání DP


Stáhnout ppt "Základy daní úvod do českého daňového systému Ing. Petr Ježek, Ph.D. FSE UJEP 2011"

Podobné prezentace


Reklamy Google