Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anna Kozáková Lucie Attlová Veronika Chaloupková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anna Kozáková Lucie Attlová Veronika Chaloupková"— Transkript prezentace:

1 Anna Kozáková Lucie Attlová Veronika Chaloupková
Vývoj role sestry Anna Kozáková Lucie Attlová Veronika Chaloupková

2 Původ termínu Anglické slovo nurse (česky "zdravotní sestra") je z pozdější "Middle English" (středověké angličtiny) : zkratka dřívějšího slova nourice ze staré francouzštiny, z pozdější latiny - nutricia, ženský rod latinského nutricius '(osoba) vyživující (opatřující),' z nutrix, nutric- 'nurse', co je haplologie z nutri-trix = "ona která vyživuje", z nutrire = 'živit, kojit' a původně značilo dojku.

3 Zdravotní sestra Zdravotní sestra (dále jen sestra) je zdravotní profesionál, který realizuje praxi zdravotní sestry (anglicky "nursing") - ošetřování pacientů, asistenci doktorům atd. Sestry jsou odpovědny spolu s jinými profesionály v zdravotní péči za léčbu, bezpečnost a regeneraci akutně nebo chronicky nemocných nebo zraněných lidí, udržování zdraví u zdravých a léčbu život ohrožujících nebezpečenství v široké škále zdravotní péče. Sestry mohou být též zapojeny do medicínského a sesterského výzkumu a dělat širokou škálu neklinických funkcí (např. správa dokumentace) potřebných pro zdravotní péči.

4 Práce zdravotních sester
Práce zdravotních sester (dále jen práce sester) je profese zaměřena na asistenci jednotlivcům, rodinám a komunitám dosáhnout, udržet a obnovit optimální zdraví a fungování. Moderní definice práce sester ji definují jako vědu s cílem propagovat kvality života, jako to definují osoby a rodiny v jejich životních zkušenostech od porodu do konce života.

5 Práce sester jako profese
Práce sester je provázena sesterským výzkumem a je řízená sesterskou etikou. Práce sester pokračuje ve vývoji širokých znalostí a přidružených zručností. Je mnoho edukačních metod jak se stát profesionální sestrou, ale všechny obsahují extenzivní studium teorie práce sester a praxi a trénink v klinických zručnostech. Autorita pro praxi v práci zdravotních sester je založena na sociální dohodě, která vymezuje profesionální práva a odpovědnosti a též mechanizmy pro veřejnou odpovědnost. Téměř ve všech zemích sesterská praxe je definována a řízena zákonem a přístup do profese je řízený národními, státními nebo teritoriálními radami (výbory) pro práci sester. Florence Nightingale ( ), známá i jako The Lady of the Lamp (přibližně "Osvícená paní"‚), byla zakladatelkou moderní práce zdravotních sester, autorkou a známou statističkou.

6 Trvalým přínosem Florence Nightingale je její práce při založení moderní sesterské profese. Je zářivý příklad sestrám všude pro soucit, pozornou péči o pacienty a vytrvalou a přemyšlenou nemocniční administrativu (správu). Práce Školy ošetřovatelství a porodnictví Florence Nightingale pokračuje dodnes. Budova v "School of Nursing and Midwifery" (Škola ošetřovatelství a porodnictví) na University of Southampton je nazvaná po ní. Mezinárodní den zdravotních sester se oslavuje každý rok na její narozeniny května.

7 Florence Nightingale

8 Role sestry Jen málokteré povolání prodělalo v relativně krátkém období takové změny, jako profese všeobecné zdravotní sestry. Na počátku se tvořila v charitativních středověkých hospitálech, které byly určeny k poskytnutí útulku pro vdovy, nemocné, sirotky a staré. Až v druhé polovině 19. století pronikala do nemocnic medicína a lékaři potřebovali pomocníka, který by byl schopný odborné komunikace a racionálního myšlení při ošetřování nemocných. Sestra byla povinna naprostou poslušností k lékaři. V případech, že se lékař mýlil, musela projevit naprostou loajálnost a to tím, že se snažila udržet pacientovu víru v lékaře. A bohužel proto aby nedocházelo zbytečně k nedorozumění a pochybám ze strany pacienta, nepovažovalo se za příliš vhodné probírala-li sestra s pacientem medicínské záležitosti.

9 Pozornost byla obrácena k jednotlivých orgánů a funkcím, ošetřovatelství se stalo souhrnem jednotlivých úkonů, aplikací injekcí, měření teploty, podávání léků, zkrátka převládala technická stránka sesterské činnosti. Naštěstí pro nás v dnešní době, neplatí již nic z výše jmenovaných tzv. pravidel. Dnešní všeobecná zdravotní sestra je považována za člena týmu a ovládá nové dovednosti, které byly v minulosti naprosto tabu. Zdravotní sestra působí jako partnerka při rozhodování a plánování péče. Tzv. „primární sestra“ klienta provede a seznámí s chodem oddělení, s nemocničním řádem, se zdravotním personálem a zodpoví klientovi případné dotazy. Všeobecná zdravotní sestra se podílí na řešení sociálních problémů, které provázejí nemoc a zdraví klienta a celé jeho rodiny. Snaží se dosáhnout fyzické, psychické a sociální pohody v kontextu s prostředím, v němž klienti žijí a pracují.

10 Hlavní funkcí všeobecné zdravotní sestry je poskytování ošetřovatelské péče metodou ošetřovatelského procesu, formou skupinové péče, edukovat klienti, zkoumat jejich vědomosti a schopnosti z oblasti obnovy zdraví, ale také poskytnout pomoc ostatním spolupracovníkům při získávaní nových poznatků a dovedností. Velice důležitou součástí náplně práce všeobecné zdravotní sestry se stala prevence, která patří neodmyslitelně ke každodenní péči o klienta, patří sem například: pohovory se sestrou specialistkou, informační materiály jako jsou videokazety, audiokazety, brožurky,dále přednášky na různá témata apod.

11 Také se účastní rozvoje ošetřovatelské praxe a výzkumu, zavádění nových způsobů práce ve snaze dosáhnout lepších výsledků v ošetřovatelské praxi. A co klient, jak ten přispívá ke svému uzdravení kromě toho, že dodržuje lékařská doporučení? Dnešní klient se stává aktivním účastníkem týmové práce zdravotníků a společně s ním i jeho rodina, což pokládám za jeden z velkých přínosů k uzdravení nejenom klienta a jeho rodiny, ale také k dobrému pocitu zdravotnického personálu. Dobrá péče o nemocné je naším posláním, naší prací a vlastně i povinností. Nikdy ale nesmíme zapomenout, ať už jsme v jakékoli době, že náš klient-pacient je především člověk a musíme se snažit být ochránkyní jeho zájmů. Musíme si uvědomit, že nepracujeme pouze pro nemocného, ale velmi často pracujeme především s ním.

12 V minulosti bylo na sestru nahlíženo jako na pomocníka či služku bez vzdělání, v současné době pracují ve zdravotnictví vysoce vzdělané specialistky a sestra může dosáhnout vysokoškolského vzdělání.

13 Informační zdroje O Syndromu vyhoření pro zdravotní sestry, Ivana Bartošíková, Brno 2006 Sociologie medicíny a zdravotnictví, Sylva Bártlová, Praha 2005 web.fhs.utb.cz

14 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Anna Kozáková Lucie Attlová Veronika Chaloupková"

Podobné prezentace


Reklamy Google